CMK AVUKATLIK ÜCRET TARİFESİ (2014)

 
 

CMK AVUKATLIK ÜCRET TARİFESİ (2014)

 

1- SORUŞTURMA EVRESİNDE TAKİP EDİLEN İŞLER İÇİN

188 TL

2- SULH CEZA MAHKEMELERİNDE TAKİP EDİLEN DAVALAR İÇİN

291 TL

3- ASLİYE CEZA MAHKEMELERİNDE TAKİP EDİLEN DAVALAR İÇİN

320 TL

4- AĞIR CEZA MAHKEMELERİNDE TAKİP EDİLEN DAVALAR İÇİN

578 TL

5- ÇOCUK MAHKEMELERİ:

a) Çocuk Ağır Ceza Mahkemelerinde Takip Edilen Davalar İçin
578 TL
b) Çocuk Mahkemelerinde Takip Edilen Davalar İçin
320 TL

6- ASKERİ MAHKEMELERDE TAKİP EDİLEN DAVALAR İÇİN

320 TL

7- İCRA CEZA VE FİKRÎ VE SINAÎ HAKLAR CEZA MAHKEMESİ GİBİ MAHKEMELERDE TAKİP EDİLEN DAVALAR İÇİN

320 TL

8- KANUN YOLLARI MAHKEMELERİ:

a) Bölge Adliye Mahkemelerinde Görülen Duruşmalı Davalar İçin
578 TL
b) Yargıtayda Görülen Duruşmalı Davalar İçin
649 TL