TEMYİZ SÜRELERİ
Temyiz Süreleri

Temyiz Süreleri    
     
Asliye Hukuk

15 Gün

(Tebliğden İtibaren)

Sulh Hukuk

8 Gün

(Tebliğden İtibaren)

İş

8 Gün

(Tefhimden İtibaren)

Ceza

7 Gün

(Tefhimden İtibaren)

İcra (Hukuk)

10 Gün

(Tefhimden İtibaren)

İcra (Ceza) 

7 Gün

(Tefhimden İtibaren)

İdare, Vergi, Danıştay

30 Gün

(Tebliğden İtibaren)

Kadastro

15 Gün

(Tebliğden İtibaren)

Temyiz İsteminin Reddine İlişkin Mahkeme Kararları

7 Gün

(Tebliğden İtibaren)

     
Temyize Cevap Süreleri    
     
Asliye Hukuk - Sulh Hukuk

10 Gün

(Tebliğden İtibaren)

Ceza

7 Gün

(Tebliğden İtibaren)

İdare, Vergi, Danıştay

30 Gün

(Tebliğden İtibaren)