Karşılıksız Çek Yaprağı Başına Bankaların Sorumlu Olduğu Tutar
Karşılıksız Çek Yaprağı Başına Bankanın Yükümlülüğü
Karşılıksız Çekte Muhatap Bankanın Yükümlü Olduğu Tutar:
410,00 YTL (29.01.2007 - 27.01.2008)
435,00 YTL (28.01.2008 - 25.01.2009)
470,00 TL (26.01.2009'dan itibaren)
600,00TL(20.12.2009'dan itibaren)*5941 sk. m.3 gereğince*
655,00TL (28.01.2011'den itibaren)