Tüketici Mahkemeleri davaları türleri ve Tüketici mahkemesinde görülen Tüketici Hukuku davaları harçları :

Alacak davaları : Nisbi Harç
Alacak (Abone Sözleşmesi Kaynaklı) : Harca tabi değil
Alacak (Banka Garanti Sözleşmesinden Kaynaklanan) : Nisbi Harç
Alacak (Satıcının Açtığı Abonelik Sözleşmesinden Kaynaklanan) : Nisbi Harç
Hakem Tayini : Maktu Harç
Hakemin Reddi : Nisbi Harç
İstirdat davaları : Nisbi Harç
İtirazın iptali davası : Nisbi Harç
İtirazın İptali (Banka Garanti Sözleşmesinden Kaynaklanan) : Nisbi Harç
Kredi Verence Açılan Kredi Kartı davaları : Nisbi Harç
Kredi Verence Açılan Tüketici Kredisi davası : Nisbi Harç
Menfi Tespit davaları : Nisbi Harç
Menfi Tespit (Banka Garanti Sözleşmesinden Kaynaklanan) : Nisbi Harç
Menfi Tespit (Menfi Tespit İİK 89 Kaynaklı) : Nisbi Harç
Promosyon davaları : Harca tabi değil
Satıcı Tarafından Açılan Devre Tatil Sözleşmesinden Kaynaklanan : Nisbi Harç
Satıcı Tarafından Açılan Kampanyalı Satış davası : Nisbi Harç
Satıcının Açtığı itirazın iptali davası : Nisbi Harç
Satıcının Açtığı Menfi Tespit davaları : Nisbi Harç
Satıcının Açtığı Paket Tur Sözleşmesi : Nisbi Harç
Satıcının Hakem Kurulu Kararına İtirazı : Nisbi Harç
Tanıma Ve Tenfiz davaları : Maktu Harç
Tapu Iptali Ve Tescil davaları : Harca tabi değil
Tapu Iptali Ve Tescil (Yükleniciden Konut Alımı Nedeniyle) : Nisbi Harç
Tazminat davaları : Nisbi Harç
Tazminat (Banka Garanti Sözleşmesinden Kaynaklanan) : Nisbi Harç
Tespit davası : Maktu Harç
Tüketici Tarafından Açılan Devre Tatil Sözleşmesinden Kaynaklanan : Harca tabi değil
Tüketici Tarafından Açılan Kampanyalı Satış davası : Harca tabi değil
Tüketici Tarafından Açılan Kredi Kartı davaları : Harca tabi değil
Tüketicinin Açtığı Abonelik Sözleşmesi : Harca tabi değil
Tüketicinin Açtığı itirazın iptali davası : Harca tabi değil
Tüketicinin Açtığı Menfi Tespit davaları : Harca tabi değil
Tüketicinin Açtığı Paket Tur Sözleşmesi : Harca tabi değil
Tüketicinin Açtığı Sözleşmenin Uyarlanması : Harca tabi değil
Tüketicinin Açtığı Tüketici Kredisinden Kaynaklanan : Harca tabi değil
Tüketicinin Hakem Kurulu Kararına İtirazı : Harca tabi değil
Tüketiciyi Koruma Kanunundan Kaynaklanan : Harca tabi değil
Tüketiciyi Koruma Kanunundan Kaynaklanan (Hizmetin Ayıplı Olmasından Kaynaklanan) : Harca tabi değil
Tüketiciyi Koruma Kanunundan Kaynaklanan (Malın Ayıplı Olmasından Kaynaklanan) : Harca tabi değil
Üretim Ve Satışın Durdurulması, Malın Toplatılması İstemli : Harca tabi değil
Yargılanmanın Yenilenmesi : Maktu Harç
3. Şahıs Tarafından Açılan Menfi Tespit davası : Maktu Harç