Kadastro Mahkemeleri davaları türleri ve kadastro mahkemesinde görülen davalara dair harçlar :

Elatmanın önlenmesi (Taşınmazın Orman Nitleğinin çekişmeli Olması Nedeniyle) : Harca tabi değil
İhtiyati Haciz : Maktu Harç
Kadastro davaları : Harca tabi değil
Kadastro (Komisyonca Devredilen) : Harca tabi değil
Kadastro (Mahalli Mahkemeden Devredilen) : Harca tabi değil
Kadastro (Orman Kadastrosuna itiraz davası) : Harca tabi değil
Kadastro (Tespite itiraza İlişkin) : Harca tabi değil
Kamulaştırma davası : Harca tabi değil
Kamulaştırma (Bedel Tesbiti Ve Tescil davası) : Maktu Harç
Kamulaştırma (Hasat Edilmemiş Ürün Bedelinin Tahsili İstemli) : Harca tabi değil
Kamulaştırma (Kamulaştırma Yoluyla irtifak Hakkı Tesisi davası ) : Maktu Harç
Kamulaştırma (Maddi Hatanın Düzeltilmesi İstemli) : Maktu Harç
Kamulaştırma (Taşınmazın Geri Alınması İstemli) : Harca tabi değil
Kamulaştırma (Taşınmazın Tescili İstemli) : Maktu Harç
Kamulaştırma (Vazgeçme Nedeniyle Bedel iadesi istemli) : Harca tabi değil
Kat Mülkiyeti Kanunundan Kaynaklanan Davalar : Maktu Harç
Orman davaları : Harca tabi değil
Orman (Hazine veya idarece Açılan Elatmanın önlenmesi istemli) : Harca tabi değil
Orman (Hazine veya idarece Açılan Tapu iptal istemli) : Harca tabi değil
Tanıma Ve Tenfiz davası : Maktu Harç
Tazminat (Kamulaştırmasız El Koymadan Kaynaklanan) : Harca tabi değil
Zilliyetliğin Tesbiti Ve Korunması istemli (Orman Niteliğini Yitiren Taşınmazlarla İlgili) : Harca tabi değil