Idare Mahkemeleri davaları türleri ve Idare mahkemesinde görülen tüm Idare Hukuku davaları :
Belediye davaları
Çevre, Turizm ve Kıyı ihtilafları
Hazine Dış Tic.Ve Gümrük işlemleri
Emeklilik işlemleri
İhale işlemleri
Ecrimisil-Tahliye işlemleri
İmar Planı-İmar Uygulaması işlemleri
Yıkım-İmar Para Cezaları işlemleri
Diğer Imar Hukuku davaları
Kamu Alacakları hakkındaki davalar
Atama işlemleri
Naklen Atama davaları
Göreve Son Verme davaları
Disiplin Cezaları ile ilgili davalar
Terfi İntibak işlemleri
Kamu Görevlilerinin Parasal Hakları
Kamu Görevlilerine İlişkin Diğer İşlemler
Köy Mera Orman Ve Sınır Uyuşmazlıkları
İskan Mevzuatından Kaynaklanan İşlemler
Kamulaştırma işlemleri
Kültür Ve Tabiat Varlıklarına İlişkin İşlemler
Maden Ve Taşocağı işlemleri
Kamu Kurumu Niteliğindeki Meslek Kuruluşları hakkındaki davalar
Vakıf Ve Dernek işleri
Öğrenci işleri
Öğretim Ve Öğrenim işleri
Öğrenci Not Tespiti davası
Kurum Ve Meslek Kuruluşları Sınav işlemleri
Vatandaşlık işlemleri
Nakti Tazminat işlemleri
Spk Ve İmkb işlemleri
Bankalar Kanunu işlemleri
Tüketiciyi Koruma Kanununa İlişkin İşlemler
Rtük işlemleri
Karayolları Trafik Mevzuatı
Özelleştirme işlemleri
Özel Öğretim Ve Eğitim Kurumları işlemleri
Enerji Ve Petrol işlemleri
At Yarışları Ve Talih Oyunları işlemleri
Tam Yargı Davası
Diğer İdari Para Cezalarına İlişkin İşler
Diğer İdari Dava işleri
İmar-Ruhsat işleri