Fikri ve Sınai Haklar Mahkemeleri davaları türleri ve fikri ve sınai haklar hukuk mahkemesinde görülen Fikir ve Sanat Eserleri Hukuku, Marka ve Patent Hukuku davaları harçları :
Alacak (Fikir Ve Sanat Eseri İle İlgili Sözleşmeden Kaynaklanan) : Nisbi Harç
Coğrafi işaret : Maktu Harç
Coğrafi işaret (Coğrafi işaret İle İlgili Kurum Kararlarının iptali) : Nisbi Harç
Coğrafi işaret (Coğrafi işaretin Hükümsüzlüğünden Kaynaklanan) : Maktu Harç
Coğrafi işaret (Coğrafi işaretlerden Doğan Haklara Tecavüzden Kaynaklanan) : Maktu Harç
Coğrafi işaret (Maddi Tazminat İstemli) : Nisbi Harç
Coğrafi işaret (Resmi Makamlarca Açılan Hükümsüzlük İstemli) : Harca tabi değil
Coğrafi işaret (Sözleşmeden Kaynaklanan Hak İstemli) : Nisbi Harç
Coğrafi işaret (Tecavüzün Giderilmesi İstemli) : Maktu Harç
Coğrafi işaret (Tecavüzün Ref'i İstemli) : Maktu Harç
Coğrafi işaret (Tecavüzün Tespiti İstemli) : Maktu Harç
Diğer Değişik işler : Maktu Harç
Endüstriyel Tasarım davaları : Maktu Harç
Endüstriyel Tasarım (Dellillerin Tespiti İstemli) : Maktu Harç
Endüstriyel Tasarım (Endüstriyel Tasarım Hakkına Tecavüzden Kaynaklanan) : Maktu Harç
Endüstriyel Tasarım (Endüstriyel Tasarımın Hükümsüzlüğünden Kaynaklanan) : Maktu Harç
Endüstriyel Tasarım (Endüstriyel Tasarımla İlgili Kurum Kararlarının iptali) : Maktu Harç
Endüstriyel Tasarım (Maddi Tazminat İstemli) : Nisbi Harç
Endüstriyel Tasarım (Manevi Tazminat İstemli) : Nisbi Harç
Endüstriyel Tasarım (Resmi Makamlarca Açılan Hükümsüzlük İstemli) : Harca tabi değil
Endüstriyel Tasarım (Sözleşmeden Kaynaklanan Hak İstemli) : Nisbi Harç
Endüstriyel Tasarım (Tasarımın Gaspı İddiasına Dayalı) : Maktu Harç
Endüstriyel Tasarım (Tasarımın İtibarının Kaybı Nedeniyle Tazminat İstemli) : Nisbi Harç
Endüstriyel Tasarım (Tecavüzün Giderilmesi İstemli) : Maktu Harç
Endüstriyel Tasarım (Tecavüzün Mevcut Olmadığının Tespiti İstemli) : Maktu Harç
Endüstriyel Tasarım (Tecavüzün Ref'i İstemli) : Maktu Harç
Endüstriyel Tasarım (Tecavüzün Tespiti İstemli) : Maktu Harç
Endüstriyel Tasarım (Zorunlu Lisans Ve Ön Kullanım Hakkı Tanınması İstemli) : Maktu Harç
Entegre Devre Topoğrafyaları : Maktu Harç
Entegre Devre Topoğrafyaları (Entegre Devre Topoğrafyaları İle İlgili Kurum Kararlarının iptali) : Maktu Harç
Entegre Devre Topoğrafyaları (Entegre Devre Topoğrafyalarına Tecavüzden Kaynaklanan) : Maktu Harç
Entegre Devre Topoğrafyaları (Entegre Devre Topoğrafyalarının Hükümsüzlüğünden Kaynaklanan) : Maktu Harç
Faydalı Model Belgesi : Maktu Harç
Faydalı Model Belgesi (Dellillerin Tespiti İstemli) : Maktu Harç
Faydalı Model Belgesi (Faydalı Md. İtibarının Kaybı Nedeniyle Tazminat İstemli) : Nisbi Harç
Faydalı Model Belgesi (Faydalı Model Belgesinin Hükümsüzlüğünden Kaynaklanan) : Maktu Harç
Faydalı Model Belgesi (Faydalı Model Hakkına Tecavüzden Kaynaklanan) : Maktu Harç
Faydalı Model Belgesi (Faydalı Model İsteme Hakkının Ve Faydalı Md. Gaspı İddialı) : Maktu Harç
Faydalı Model Belgesi (Maddi Tazminat İstemli) : Nisbi Harç
Faydalı Model Belgesi (Manevi Tazminat İstemli) : Nisbi Harç
Faydalı Model Belgesi (Resmi Makamlarca Açılan Hükümsüzlük İstemli) : Harca tabi değil
Faydalı Model Belgesi (Sözleşmeden Kaynaklanan Hak İstemli) : Nisbi Harç
Faydalı Model Belgesi (Tecavüzün Mevcut Olmadığının Tespiti İstemli) : Maktu Harç
Faydalı Model Belgesi (Tecavüzün Ref'i İstemli) : Maktu Harç
Faydalı Model Belgesi (Tecavüzün Tespiti İstemli) : Maktu Harç
Faydalı Model Belgesi (Y.İ.D. Kurulu Kararlarının iptali İstemli) : Maktu Harç
Faydalı Model Belgesi (Zorunlu Lisans Ve Ön Kullanım Hakkı Tanınmasına İlişkin) : Maktu Harç
Faydalı Model Belgesi (Zorunlu Lisans Verme Ücretinin Tespiti İstemli) : Maktu Harç
Fikir Ve Sanat Eseri : Maktu Harç
Fikir Ve Sanat Eseri (Maddi Tazminat İstemli) : Nisbi Harç
Fikir Ve Sanat Eseri (Manevi Tazminat İstemli) : Nisbi Harç
Fikir Ve Sanat Eseri (Tecavazün Meni İstemli) : Maktu Harç
Fikir Ve Sanat Eseri (Tecavüzün Tesbiti İstemli) : Maktu Harç
Fikir Ve Sanat Eseri (Temin Edilen Kârın Devri İstemli) : Nisbi Harç
Fikir Ve Sanat Sanat Eseri Sahipliğinden Kaynaklanan Haklara Tecavüzün Ref'i, Önlenmesi Ve Tazmini : Maktu Harç
Hakem Tayini : Maktu Harç
Hakemin Reddi : Nisbi Harç
İstirdat davası : Nisbi Harç
İhtiyati Haciz : Maktu Harç
İhtiyati Tedbir : Maktu Harç
İtirazın iptali davası : Nisbi Harç
İtirazın iptali (Fikir Ve Sanat Eseri Sözleşmesinden Kaynaklanan) : Nisbi Harç
Marka davaları : Maktu Harç
Marka (Dellillerin Tespiti İstemli) : Maktu Harç
Marka (Maddi Tazminat İstemli) : Nisbi Harç
Marka (Manevi Tazminat İstemli) : Nisbi Harç
Marka (Marka Hakkına Tecavüzden Kaynaklanan) : Maktu Harç
Marka (Marka Hükümsüzlüğünden Kaynaklanan) : Maktu Harç
Marka (Marka İle İlgili Kurum Kararlarının iptali) : Maktu Harç
Marka (Marka İtibarının Kaybı Nedeniyle Tazminat İstemli) : Nisbi Harç
Marka (Resmi Makamlarca Açılan Hükümsüzlük İstemli) : Harca tabi değil
Marka (Sözleşmeden Kaynaklanan Hak İstemli) : Nisbi Harç
Marka (Tanınmış Marka Olduğunun Tespiti İstemli) : Maktu Harç
Marka (Tecavüzün Giderilmesi İstemli) : Maktu Harç
Marka (Tecavüzün Mevcut Olmadığının Tespiti İstemli) : Maktu Harç
Marka (Tecavüzün Ref'i İstemli) : Maktu Harç
Marka (Tecavüzün Tespiti İstemli) : Maktu Harç
Menfi Tespit davaları : Nisbi Harç
Menfi Tespit (Fikir Ve Sanat Eseri Sözleşmesinden Kaynaklanan) : Nisbi Harç
Menfi Tespit (Menfi Tespit İİK 89 Kaynaklı) : Nisbi Harç
Patent davaları : Maktu Harç
Patent (Buluşun İtibarının Kaybı Nedeniyle Tazminat İstemli) : Nisbi Harç
Patent (Dellillerin Tespiti İstemli) : Maktu Harç
Patent (Lisans Verme Ücretinin Tespiti İstemli) : Maktu Harç
Patent (Maddi Tazminat İstemli) : Nisbi Harç
Patent (Manevi Tazminat İstemli) : Nisbi Harç
Patent (Patent Hakkına Tecavüzden Kaynaklanan) : Maktu Harç
Patent (Patent Hükümsüzlüğünden Kaynaklanan) : Maktu Harç
Patent (Patent İle İlgili Kurum Kararlarının iptali) : Maktu Harç
Patent (Patent İsteme Hakkının Ve Patentin Gaspı İddialı) : Maktu Harç
Patent (Resmi Makamlarca Açılan Hükümsüzlük İstemli) : Harca tabi değil
Patent (Sözleşmeden Kaynaklanan Hak İstemli) : Nisbi Harç
Patent (Tecavüzün Mevcut Olmadığının Tespiti İstemli) : Maktu Harç
Patent (Tecavüzün Ref'i İstemli) : Maktu Harç
Patent (Tecavüzün Tespiti İstemli) : Maktu Harç
Patent (Zorunlu Lisans Ve Ön Kullanım Hakkı Tanınmasına İlişkin) : Maktu Harç
Reddi Hakim/Hakimin Çekinmesi İncelemesi : Harca tabi değil
Tanıma Ve Tenfiz davası : Maktu Harç
Tazminat davaları : Nisbi Harç
Tazminat (Fikir Ve Sanat Eseri Sözleşmesinden Kaynaklanan) : Nisbi Harç
Tazminat (Fikir Ve Sanat Eserleri Sahipliğinden Kaynaklanan) : Nisbi Harç
Tazminat (Haksız İhtiyati Hacizden Kaynaklanan) : Nisbi Harç
Tazminat (Haksız İhtiyati Tedbirden Kaynaklanan) : Nisbi Harç
Tazminat (Sözleşmeden Kaynaklanan) : Nisbi Harç
Tespit (Fikir Ve Sanat Eseri Sahipliğinin Tespiti) : Maktu Harç
Tespit (D.İş) : Maktu Harç
Uyarlama davası : Nisbi Harç
Yargılanmanın Yenilenmesi : Maktu Harç
Yeni Bitki Çeşitleri : Maktu Harç
Yeni Bitki Çeşitleri (Yeni Bitki Çeşitleri İle İlgili Kurum Kararlarının iptali) : Maktu Harç
Yeni Bitki Çeşitleri (Yeni Bitki Çeşitlerine Tecavüzden Kaynaklanan) : Maktu Harç
Yeni Bitki Çeşitleri (Yeni Bitki Çeşitlerinin Hükümsüzlüğünden Kaynaklanan) : Maktu Harç
3. Şahıs Tarafından Açılan Menfi Tespit : Maktu Harç