Asliye Hukuk Mahkemeleri davaları türleri ve Asliye hukuk mahkemesinde görülen davalara dair harçlar :

Acele Kamulaştırma Nedeniyle El Koyma : Maktu Harç
Ad Üzerindeki Hakların Korunması : Maktu Harç
Alacak davaları : Nisbi Harç
Alacak (Acentalık Sözleşmesinden Kaynaklanan) : Nisbi Harç
Alacak (Adi Ortaklık Sözleşmesinden Kaynaklanan) : Nisbi Harç
Alacak (Altsoyun Denkleştirmesinden Kaynaklı) : Nisbi Harç
Alacak (Bağış Vaadi Sözleşmesinden Kaynaklanan) : Nisbi Harç
Alacak (Bağıştan Dönme Kaynaklı) : Nisbi Harç
Alacak (Bankacılık İşlemlerinden Kaynaklanan) : Nisbi Harç
Alacak (Bedava Kullandırma Sözleşmesi Kaynaklı) : Nisbi Harç
Alacak (Birden Fazla Parselde Kurulu Sitelere Ait Uyuşmazlıklar) : Nisbi Harç
Alacak (Burs Ücretlerinin İadesi İstemli) : Nisbi Harç
Alacak (Cari Hesap Veya Ticari Kredi Sözleşmesi Kaynaklı) : Nisbi Harç
Alacak (Çatmadan Kaynaklanan) : Nisbi Harç
Alacak (Donatma İştirakinden Kaynaklanan) : Nisbi Harç
Alacak (Emanet Sözleşmesinden Kaynaklanan) : Nisbi Harç
Alacak (Eser Sözleşmesinden Kaynaklanan) : Nisbi Harç
Alacak (Finansal Kiralamadan Kaynaklanan) : Nisbi Harç
Alacak (Gemi İpoteğinden Kaynaklanan) : Nisbi Harç
Alacak (Gemi Ve Yük Alacaklılığından Kaynaklanan) : Nisbi Harç
Alacak (Hasılat Kirası Sözleşmesinden Kaynaklanan) : Nisbi Harç
Alacak (Hava Taşımacılığından Kaynaklanan) : Nisbi Harç
Alacak (Havale Sözleşmesinden Kaynaklanan) : Nisbi Harç
Alacak (Hayvan Kirası Sözleşmesinden Kaynaklanan) : Nisbi Harç
Alacak (Hizmet Sözleşmesinden Kaynaklanan) : Nisbi Harç
Alacak (İnanç Sözleşmesinden Kaynaklanan) : Nisbi Harç
Alacak (İtibar Mektubu Ve İtibar Emrinden Kaynaklanan) : Nisbi Harç
Alacak (Kambiyo Senetlerinden Kaynaklanan Sebepsiz İktisab Nedeniyle) : Nisbi Harç
Alacak (Kamulaştırma Bedelinin Taksitle Ödenmesinden Kaynaklanan Faiz Nedeniyle) : Nisbi Harç
Alacak (Kaptanın Yetki Ve Sorumluluğundan Kaynaklanan) : Nisbi Harç
Alacak (Kefalet Sözleşmesi Kaynaklı Rücuen) : Nisbi Harç
Alacak (Kefalet Sözleşmesinden Kaynaklanan) : Nisbi Harç
Alacak (Kıymetli Evraktan Kaynaklanan) : Nisbi Harç
Alacak (Kira Alacağı) : Nisbi Harç
Alacak (Komisyonculuk Sözleşmesinden Kaynaklanan) : Nisbi Harç
Alacak (Kooperatif Aidat Borcundan Kaynaklanan) : Nisbi Harç
Alacak (Kooperatif Üyeliğinin Sona Ermesi Nedeniyle) : Nisbi Harç
Alacak (Kooperatif Yönetim Ve Denetim Kurulu Üyelerinin Sorumluluğundan Kaynaklanan) : Nisbi Harç
Alacak (Kumar Ve Bahis Sözleşmesinden Kaynaklanan) : Nisbi Harç
Alacak (Kurtarma Ve Yardımdan Kaynaklanan) : Nisbi Harç
Alacak (Okutma Öğretme Giderlerinin Tahsili) : Harca tabi değil
Alacak (Ödünç Verme Sözleşmesinden Kaynaklanan) : Nisbi Harç
Alacak (Ölünceye Kadar Bakma Sözleşmesinden Kaynaklanan) : Nisbi Harç
Alacak (Piyango Sözleşmesinden Kaynaklanan) : Nisbi Harç
Alacak (Rehin Karşılığı Ödünç Verme İşinden Kaynaklanan) : Nisbi Harç
Alacak (Satım Sözleşmesinden Kaynaklanan) : Nisbi Harç
Alacak (Taşıma Sözleşmesi Kaynaklı) : Nisbi Harç
Alacak (Taşınır Kira Sözleşmesinden Kaynaklanan) : Nisbi Harç
Alacak (Taşınmaz Alım-Satımı Kaynaklı) : Nisbi Harç
Alacak (Taşınmaz Kira Sözleşmesinden Kaynaklanan) : Nisbi Harç
Alacak (Tellallık Sözleşmesinden Kaynaklanan) : Nisbi Harç
Alacak (Ticari İş Tellallığı Sözleşmesinden Kaynaklanan) : Nisbi Harç
Alacak (Ticari İşletme Kirası Sözleşmesinden Kaynaklanan) : Nisbi Harç
Alacak (Ticari İşletme Rehninden Kaynaklanan) : Nisbi Harç
Alacak (Ticari İşletmenin Satılması Veya Devrinden Kaynaklanan) : Nisbi Harç
Alacak (Ticari Mümessillik Kaynaklı) : Nisbi Harç
Alacak (Ticari Nitelikteki Banka Garanti Sözleşmesinden Kaynaklanan) : Nisbi Harç
Alacak (Ticari Nitelikteki Emanet Sözleşmesinden Kaynaklanan) : Nisbi Harç
Alacak (Ticari Nitelikteki Havale Sözleşmesinden Kaynaklanan) : Nisbi Harç
Alacak (Ticari Nitelikteki Hizmet Sözleşmesinden Kaynaklanan) : Nisbi Harç
Alacak (Ticari Nitelikteki İnanç Sözleşmesinden Kaynaklanan) : Nisbi Harç
Alacak (Ticari Nitelikteki Komisyonculuk Sözleşmesinden Kaynaklanan) : Nisbi Harç
Alacak (Ticari Nitelikteki Ödünç Verme Sözleşmesinden Kaynaklanan) : Nisbi Harç
Alacak (Ticari Nitelikteki Taşınır Kira Sözleşmesinden Kaynaklanan) : Nisbi Harç
Alacak (Ticari Nitelikteki Taşınmaz Kira Sözleşmesinden Kaynaklanan) : Nisbi Harç
Alacak (Ticari Nitelikteki Trampa Sözleşmesinden Kaynaklanan) : Nisbi Harç
Alacak (Ticari Nitelikteki Vekalet Sözleşmesinden Kaynaklanan) : Nisbi Harç
Alacak (Ticari Nitelikteki Vekaletsiz İş Görmeden Kaynaklanan) : Nisbi Harç
Alacak (Ticari Nitelikteki Yayımlama Sözleşmesinden Kaynaklanan) : Nisbi Harç
Alacak (Ticari Niteliteki Kefalet Sözleşmesi Kaynaklı) : Nisbi Harç
Alacak (Ticari Satıma Konu Malın İadesi) : Nisbi Harç
Alacak (Ticari Satımdan Kaynaklanan) : Nisbi Harç
Alacak (Ticari Satımdan Kaynaklanan Semenin Tenzili) : Nisbi Harç
Alacak (Trampa Sözleşmesinden Kaynaklanan) : Nisbi Harç
Alacak (Tüketicinin Açtığı Abone Sözleşmesinden Kaynaklanan) : Nisbi Harç
Alacak (Uluslarası Hava Taşımacılığından Kaynaklı) : Nisbi Harç
Alacak (Vade Farkından Kaynaklanan) : Nisbi Harç
Alacak (Vakıfların Teftiş Ve Denetleme Giderlerine Katılma Payının Tahsili) : Nisbi Harç
Alacak (Vekalet Sözleşmesinden Kaynaklanan) : Nisbi Harç
Alacak (Vekaletsiz İş Görmeden Kaynaklanan) : Nisbi Harç
Alacak (Yayımlama Sözleşmesinden Kaynaklanan) : Nisbi Harç
Alacak (Yedieminlik Ücreti) : Nisbi Harç
Araç Mülkiyetinin Tesbiti Ve Tescili davası : Nisbi Harç
Avrupa Sözleşmesi Gereğince Adli Yardım Talebi : Harca tabi değil
Banka Teminat Mektubunun Hükümsüzlüğünün Tespiti : Nisbi Harç
Banka Teminat Mektubunun İadesi Ve Depo Edilmesi : Nisbi Harç
Banka Teminat Mektubunun İadesi Ve Depo Edilmesi (Depo Edilmesi İstemli) : Nisbi Harç
Banka Teminat Mektubunun İadesi Ve Depo Edilmesi (Tahsil İstemli) : Nisbi Harç
Basın İlan Kurumu Kararına İtiraz : Maktu Harç
Çek İptali (Hasımlı) : Nisbi Harç
Çek İptali (Hasımsız) : Maktu Harç
Çocuk Mallarının Korunması : Harca tabi değil
Delil Tespiti davası : Maktu Harç
Denetim Makamının Onayı : Maktu Harç
Deniz Kaza Raporu İstemli : Maktu Harç
Deniz Ticaret davaları : Maktu Harç
Deniz Ticaret (Deniz Taşımacılığı Kaynaklı) : Nisbi Harç
Dernek : Maktu Harç
Dernek (Dernek- Fesih İstemli) : Harca tabi değil
Dernek (Genel Kurul Kararlarının İptali İstemli) : Maktu Harç
Dernek (Üyelik Aidatının Tahsili İstemli) : Nisbi Harç
Dispeççi Tayini İstemli : Maktu Harç
Diğer Değişik İşler : Maktu Harç
Dispeççinin Onaylanması Veya İtiraz : Maktu Harç
Elatmanın Önlenmesi davası : Nisbi Harç
Elatmanın Önlenmesi (Banka Teminat Mektubundan Kaynaklanan) : Nisbi Harç
Elatmanın Önlenmesi (Elatmanın Önlenmesi Ve Eski Hale Getirme) : Nisbi Harç
Elatmanın Önlenmesi (Elatmanın Önlenmesi Ve Tazminat Ve Ecrimisil) : Nisbi Harç
Elatmanın Önlenmesi (Eser Sözleşmesinden Kaynaklanan) : Nisbi Harç
Elatmanın Önlenmesi (Geçit Hakkına Elatmanın Önlenmesi) : Nisbi Harç
Elatmanın Önlenmesi (İnanç Sözleşmesinden Kaynaklanan) : Nisbi Harç
Elatmanın Önlenmesi (Kamulaştırmasız El Koyma Nedeniyle) : Nisbi Harç
Elatmanın Önlenmesi (Kaynak Hakkına Elatmanın Önlenmesi) : Nisbi Harç
Elatmanın Önlenmesi (Komşuluk Hukukuna Aykırılığın Giderilmesi) : Nisbi Harç
Elatmanın Önlenmesi (Mecra İrtifakına Elatmanın Önlenmesi) : Nisbi Harç
Elatmanın Önlenmesi (Muarazanın Önlenmesi) : Nisbi Harç
Elatmanın Önlenmesi (Ölünceye Kadar Bakım Sözleşmesine Dayalı) : Nisbi Harç
Elatmanın Önlenmesi (Satın Almaya Dayalı) : Nisbi Harç
Elatmanın Önlenmesi (Satış Vaadi Sözleşmesinden Kaynaklanan) : Nisbi Harç
Elatmanın Önlenmesi (Suya El Atmanın Önlenmesi) : Nisbi Harç
Elatmanın Önlenmesi (Tapu Tahsisi Belgesine Dayalı) : Nisbi Harç
Elatmanın Önlenmesi (Tapulu Taşınmazda) : Nisbi Harç
Elatmanın Önlenmesi (Tapulu Taşınmazda Komşuluk Hukukuna Aykırılığın Giderilmesi) : Nisbi Harç
Elatmanın Önlenmesi (Tapulu Taşınmazda Yararlanma Anlaşmasına Aykırılık Nedeniyle) : Nisbi Harç
Elatmanın Önlenmesi (Taşınmazın Orman Nitleğinin Çekişmeli Olması Nedeniyle) : Nisbi Harç
Elatmanın Önlenmesi (Taşkın İnşaat Nedeniyle) : Nisbi Harç
Elatmanın Önlenmesi (Üst Hakkına Elatmanın Önlenmesi) : Nisbi Harç
Elatmanın Önlenmesi (Yıkım) : Nisbi Harç
Elatmanın Önlenmesi (Yıkım Ve Ecrimisil) : Nisbi Harç
Elatmanın Önlenmesi (Yıkım Ve Tazminat) : Nisbi Harç
Elatmanın Önlenmesi (Yükleniciden Bağımsız Bülüm Alımına Dayalı) : Nisbi Harç
Elatmanın Önlenmesi (Zilyet Olunan Taşınmaza) : Nisbi Harç
Eser Sözleşmesi : Nisbi Harç
Gaipliğe Karar Verilmesi : Maktu Harç
Garanti Sözleşmesi : Nisbi Harç
Geçit Hakkı davaları : Nisbi Harç
Geçit Hakkı Kurulması : Nisbi Harç
Gemi Sicil Memurluğu Kararına İtiraz : Maktu Harç
Genel Kurul Kararının İptali : Maktu Harç
Genel Kurul Kararının İptali (Dernek Genel Kurul Kararının İptali) : Maktu Harç
Genel Kurul Kararının İptali (Kooperatif Genel Kurul Kararının İptali) : Maktu Harç
Hakem Tayini : Maktu Harç
Hakem Tayini (Eser Sözleşmesinden Kaynaklanan) : Maktu Harç
Hakemin Reddi : Nisbi Harç
Hakemin Reddi (Eser Sözleşmesi Kaynaklı) : Nisbi Harç
Haksız İşgal Nedenli : Nisbi Harç
Haksız İşgal Tazminatı (Ecrimisil) : Nisbi Harç
Hazine Ve Genel Bütçeye Tabi Kuruluşlar Tarafından Açılan Yüzölçümünün Düzeltilmesi İstemli : Harca tabi değil
İflas davaları : Maktu Harç
İflas (İflasın Ertelenmesi) : Maktu Harç
İhalenin Feshi (Abone Sözleşmesi) : Nisbi Harç
İhalenin Feshi (Alım Satım) : Nisbi Harç
İhalenin Feshi (Kira) : Nisbi Harç
İİK 89. Maddeden Kaynaklanan : Nisbi Harç
İhtiyati Haciz : Maktu Harç
İhtiyati Haciz (Eser Sözleşmesinden Kaynaklanan) : Maktu Harç
İhtiyati Tedbir : Maktu Harç
İpotek : Nisbi Harç
İpotek (İpoteğin Kaldırılması (Fekki)) : Nisbi Harç
İpotek (Terkin İstemli) : Nisbi Harç
İpotek (Tescil İstemli) : Nisbi Harç
İstihkak (6183 Sayılı Yasadan Kaynaklanan) : Nisbi Harç
İstirdat : Nisbi Harç
İstirdat (Eser Sözleşmesinden Kaynaklanan) : Nisbi Harç
İstirdat (Finansal Kiralamadan Kaynaklanan) : Nisbi Harç
İstirdat (Piyango Sözleşmesinden Kaynaklanan) : Nisbi Harç
İstirdat (Tellallık Sözleşmesinden Kaynaklanan) : Nisbi Harç
İstirdat (Ticari Satıma Konu Malın İadesi) : Nisbi Harç
İstirdat (Ticari Satımdan Kaynaklanan) : Nisbi Harç
İstirdat (Ticari Satımdan Kaynaklanan Semenin Tenzili) : Nisbi Harç
İş davaları : Nisbi Harç
İş (Sendikanın Kapatılması) : Harca tabi değil
İtirazın İptali : Nisbi Harç
İtirazın İptali (Acentalık Sözleşmesinden Kaynaklanan) : Nisbi Harç
İtirazın İptali (Bankacılık İşlemlerinden Kaynaklanan) : Nisbi Harç
İtirazın İptali (Çatmadan Kaynaklanan) : Nisbi Harç
İtirazın İptali (Donatma İştirakinden Kaynaklanan) : Nisbi Harç
İtirazın İptali (Emanet Sözleşmesinden Kaynaklanan) : Nisbi Harç
İtirazın İptali (Eser Sözleşmesinden Kaynaklanan) : Nisbi Harç
İtirazın İptali (Finansal Kiralamadan Kaynaklanan) : Nisbi Harç
İtirazın İptali (Gemi İpoteğinden Kaynaklanan) : Nisbi Harç
İtirazın İptali (Gemi Ve Yük Alacaklılığından Kaynaklanan) : Nisbi Harç
İtirazın İptali (Haksız Eylemden Kaynaklanan Zarar Nedeniyle) : Nisbi Harç
İtirazın İptali (Hasılat Kirası Sözleşmesinden Kaynaklanan) : Nisbi Harç
İtirazın İptali (Havale Sözleşmesinden Kaynaklanan) : Nisbi Harç
İtirazın İptali (Hizmet Sözleşmesinden Kaynaklanan) : Nisbi Harç
İtirazın İptali (İnanç Sözleşmesinden Kaynaklanan) : Nisbi Harç
İtirazın İptali (İtibar Mektubu Ve İtibar Emrinden Kaynaklanan) : Nisbi Harç
İtirazın İptali (Kambiyo Senetlerinden Kaynaklanan) : Nisbi Harç
İtirazın İptali (Kaptanın Yetki Ve Sorumluluğundan Kaynaklanan) : Nisbi Harç
İtirazın İptali (Kefalet Sözleşmesinden Kaynaklanan) : Nisbi Harç
İtirazın İptali (Kıymetli Evraktan Kaynaklanan) : Nisbi Harç
İtirazın İptali (Komisyonculuk Sözleşmesinden Kaynaklanan) : Nisbi Harç
İtirazın İptali (Kooperatif Aidat Borcundan Kaynaklanan) : Nisbi Harç
İtirazın İptali (Kurtarma Ve Yardımdan Kaynaklanan) : Nisbi Harç
İtirazın İptali (Ödünç Verme Sözleşmesinden Kaynaklanan) : Nisbi Harç
İtirazın İptali (Piyango Sözleşmesinden Kaynaklanan) : Nisbi Harç
İtirazın İptali (Rehin Karşılığı Ödünç Verme İşinden Kaynaklanan) : Nisbi Harç
İtirazın İptali (Taşıma Sözleşmesi Kaynaklı) : Nisbi Harç
İtirazın İptali (Taşınır Kira Sözleşmesinden Kaynaklanan) : Nisbi Harç
İtirazın İptali (Taşınmaz Kira Sözleşmesinden Kaynaklanan) : Nisbi Harç
İtirazın İptali (Tellallık Sözleşmesinden Kaynaklanan) : Nisbi Harç
İtirazın İptali (Ticari İş Tellallığı Sözleşmesinden Kaynaklanan) : Nisbi Harç
İtirazın İptali (Ticari İşletme Kirası Sözleşmesinden Kaynaklanan) : Nisbi Harç
İtirazın İptali (Ticari İşletme Rehninden Kaynaklanan) : Nisbi Harç
İtirazın İptali (Ticari İşletmenin Satılması Veya Devrinden Kaynaklanan) : Nisbi Harç
İtirazın İptali (Ticari Mümessillik Kaynaklı) : Nisbi Harç
İtirazın İptali (Ticari Nitelikteki Banka Garanti Sözleşmesinden Kaynaklanan) : Nisbi Harç
İtirazın İptali (Ticari Nitelikteki Emanet Sözleşmesinden Kaynaklanan) : Nisbi Harç
İtirazın İptali (Ticari Nitelikteki Havale Sözleşmesinden Kaynaklanan) : Nisbi Harç
İtirazın İptali (Ticari Nitelikteki Hizmet Sözleşmesinden Kaynaklanan) : Nisbi Harç
İtirazın İptali (Ticari Nitelikteki İnanç Sözleşmesinden Kaynaklanan) : Nisbi Harç
İtirazın İptali (Ticari Nitelikteki Kefalet Sözleşmesinden Kaynaklanan) : Nisbi Harç
İtirazın İptali (Ticari Nitelikteki Komisyonculuk Sözleşmesinden Kaynaklanan) : Nisbi Harç
İtirazın İptali (Ticari Nitelikteki Ödünç Verme Sözleşmesinden Kaynaklanan) : Nisbi Harç
İtirazın İptali (Ticari Nitelikteki Taşınır Kira Sözleşmesinden Kaynaklanan) : Nisbi Harç
İtirazın İptali (Ticari Nitelikteki Taşınmaz Kira Sözleşmesinden Kaynaklanan) : Nisbi Harç
İtirazın İptali (Ticari Nitelikteki Trampa Sözleşmesinden Kaynaklanan) : Nisbi Harç
İtirazın İptali (Ticari Nitelikteki Vekalet Sözleşmesinden Kaynaklanan) : Nisbi Harç
İtirazın İptali (Ticari Nitelikteki Vekaletsiz İş Görmeden Kaynaklanan) : Nisbi Harç
İtirazın İptali (Ticari Nitelikteki Yayımlama Sözleşmesinden Kaynaklanan) : Nisbi Harç
İtirazın İptali (Ticari Niteliktekinde Haksız Fiilden Kaynaklanan (2918 S.K.Hariç)) : Nisbi Harç
İtirazın İptali (Ticari Satıma Konu Malın İadesi) : Nisbi Harç
İtirazın İptali (Ticari Satımdan Kaynaklanan) : Nisbi Harç
İtirazın İptali (Ticari Satımdan Kaynaklanan Semenin Tenzili) : Nisbi Harç
İtirazın İptali (Trampa Sözleşmesinden Kaynaklanan) : Nisbi Harç
İtirazın İptali (Vekalet Sözleşmesinden Kaynaklanan) : Nisbi Harç
İtirazın İptali (Vekaletsiz İş Görmeden Kaynaklanan) : Nisbi Harç
İtirazın İptali (Yayımlama Sözleşmesinden Kaynaklanan) : Nisbi Harç
Kambiyo Senetlerinin İptali : Nisbi Harç
Kambiyo Senetlerinin İptali (Zayi Nedeniyle) : Nisbi Harç
Kamulaştırma : Nisbi Harç
Kamulaştırma (Bedel Tesbiti Ve Tescil) : Maktu Harç
Kamulaştırma (Hasat Edilmemiş Ürün Bedelinin Tahsili İstemli) : Nisbi Harç
Kamulaştırma (Kamulaştırma Yoluyla İrtifak Hakkı Tesisi) : Maktu Harç
Kamulaştırma (Maddi Hatanın Düzeltilmesi İstemli) : Maktu Harç
Kamulaştırma (Taşınmazın Geri Alınması İstemli) : Nisbi Harç
Kamulaştırma (Taşınmazın Tescili İstemli) : Maktu Harç
Kamulaştırma (Vazgeçme Nedeniyle Bedel İadesi İstemli) : Nisbi Harç
Kaynak Hakkı Kurulması : Nisbi Harç
Kazai Rüşt : Maktu Harç
Kira : Nisbi Harç
Kira (Kiralananı Göstermeye İzin İstemli) : Nisbi Harç
Kira (Uyarlama İstemli) : Nisbi Harç
Kiralananın Tahliyesi (Hasılat Kirası Sözleşmesinden Kaynaklanan) : Nisbi Harç
Kiralananın Tahliyesi (Ticari İşletme Kirası Sözleşmesinden Kaynaklanan) : Nisbi Harç
Kişilik Hakları : Maktu Harç
Kişilik Haklarına Saldırının Önlenmesi : Maktu Harç
Konkordatonun Feshi : Maktu Harç
Konkordatonun Tasdiki : Maktu Harç
Kooperatif : Maktu Harç
Kooperatif (Genel Kurulun Olağanüstü Toplantıya Çağrılması İstemli) : Maktu Harç
Kooperatif (Genel Kurulun Yenilenmesi Talepli) : Maktu Harç
Kooperatif Genel Kurulunun Toplantıya Çağrılması : Maktu Harç
Kooperatif Üyeliğinden İhraç Kararının İptali : Maktu Harç
Kooperatif Üyeliğinin Tesbiti : Maktu Harç
Kooperatifin Dağılması İstemli : Maktu Harç
Koruma Kararı : Harca tabi değil
Mecra İrtifakı Kurulması : Nisbi Harç
Menfi Tespit davası : Nisbi Harç
Menfi Tespit (Abone Sözleşmesi) : Nisbi Harç
Menfi Tespit (Acentalık Sözleşmesinden Kaynaklanan) : Nisbi Harç
Menfi Tespit (Alım Satım) : Nisbi Harç
Menfi Tespit (Bankacılık İşlemlerinden Kaynaklanan) : Nisbi Harç
Menfi Tespit (Çatmadan Kaynaklanan) : Nisbi Harç
Menfi Tespit (Donatma İştirakinden Kaynaklanan) : Nisbi Harç
Menfi Tespit (Emanet Sözleşmesinden Kaynaklanan) : Nisbi Harç
Menfi Tespit (Eser Sözleşmesinden Kaynaklanan) : Nisbi Harç
Menfi Tespit (Finansal Kiralamadan Kaynaklanan) : Nisbi Harç
Menfi Tespit (Gemi İpoteğinden Kaynaklanan) : Nisbi Harç
Menfi Tespit (Gemi Ve Yük Alacaklılığından Kaynaklanan) : Nisbi Harç
Menfi Tespit (Haksız Eylemden Kaynaklanan) : Nisbi Harç
Menfi Tespit (Hasılat Kirası Sözleşmesinden Kaynaklanan) : Nisbi Harç
Menfi Tespit (Havale Sözleşmesinden Kaynaklanan) : Nisbi Harç
Menfi Tespit (Hizmet Sözleşmesinden Kaynaklanan) : Nisbi Harç
Menfi Tespit (İnanç Sözleşmesinden Kaynaklanan) : Nisbi Harç
Menfi Tespit (İtibar Mektubu Ve İtibar Emrinden Kaynaklanan) : Nisbi Harç
Menfi Tespit (Kambiyo Senetlerinden Kaynaklanan) : Nisbi Harç
Menfi Tespit (Kaptanın Yetki Ve Sorumluluğundan Kaynaklanan) : Nisbi Harç
Menfi Tespit (Kefalet Sözleşmesinden Kaynaklanan) : Nisbi Harç
Menfi Tespit (Kıymetli Evraktan Kaynaklanan) : Nisbi Harç
Menfi Tespit (Kira) : Nisbi Harç
Menfi Tespit (Komisyonculuk Sözleşmesinden Kaynaklanan) : Nisbi Harç
Menfi Tespit (Kooperatif Aidat Borcundan Kaynaklanan) : Nisbi Harç
Menfi Tespit (Kurtarma Ve Yardımdan Kaynaklanan) : Nisbi Harç
Menfi Tespit (Menfi Tespit İİK 89 Kaynaklı) : Nisbi Harç
Menfi Tespit (Ödünç Verme Sözleşmesinden Kaynaklanan) : Nisbi Harç
Menfi Tespit (Piyango Sözleşmesinden Kaynaklanan) : Nisbi Harç
Menfi Tespit (Rehin Karşılığı Ödünç Verme İşinden Kaynaklanan) : Nisbi Harç
Menfi Tespit (Taşıma Sözleşmesi Kaynaklı) : Nisbi Harç
Menfi Tespit (Taşınır Kira Sözleşmesinden Kaynaklanan) : Nisbi Harç
Menfi Tespit (Taşınmaz Kira Sözleşmesinden Kaynaklanan) : Nisbi Harç
Menfi Tespit (Tellallık Sözleşmesinden Kaynaklanan) : Nisbi Harç
Menfi Tespit (Ticari İlişkiden Kaynaklanan) : Nisbi Harç
Menfi Tespit (Ticari İş Tellallığı Sözleşmesinden Kaynaklanan) : Nisbi Harç
Menfi Tespit (Ticari İşletme Kirası Sözleşmesinden Kaynaklanan) : Nisbi Harç
Menfi Tespit (Ticari İşletme Rehninden Kaynaklanan) : Nisbi Harç
Menfi Tespit (Ticari İşletmenin Satılması Veya Devrinden Kaynaklanan) : Nisbi Harç
Menfi Tespit (Ticari Mümessillik Kaynaklı) : Nisbi Harç
Menfi Tespit (Ticari Nitelikteki Banka Garanti Sözleşmesinden Kaynaklanan) : Nisbi Harç
Menfi Tespit (Ticari Nitelikteki Emanet Sözleşmesinden Kaynaklanan) : Nisbi Harç
Menfi Tespit (Ticari Nitelikteki Havale Sözleşmesinden Kaynaklanan) : Nisbi Harç
Menfi Tespit (Ticari Nitelikteki Hizmet Sözleşmesinden Kaynaklanan) : Nisbi Harç
Menfi Tespit (Ticari Nitelikteki İnanç Sözleşmesinden Kaynaklanan) : Nisbi Harç
Menfi Tespit (Ticari Nitelikteki Kefalet Sözleşmesinden Kaynaklanan) : Nisbi Harç
Menfi Tespit (Ticari Nitelikteki Komisyonculuk Sözleşmesinden Kaynaklanan) : Nisbi Harç
Menfi Tespit (Ticari Nitelikteki Ödünç Verme Sözleşmesinden Kaynaklanan) : Nisbi Harç
Menfi Tespit (Ticari Nitelikteki Taşınır Kira Sözleşmesinden Kaynaklanan) : Nisbi Harç
Menfi Tespit (Ticari Nitelikteki Taşınmaz Kira Sözleşmesinden Kaynaklanan) : Nisbi Harç
Menfi Tespit (Ticari Nitelikteki Trampa Sözleşmesinden Kaynaklanan) : Nisbi Harç
Menfi Tespit (Ticari Nitelikteki Vekalet Sözleşmesinden Kaynaklanan) : Nisbi Harç
Menfi Tespit (Ticari Nitelikteki Vekaletsiz İş Görmeden Kaynaklanan) : Nisbi Harç
Menfi Tespit (Ticari Nitelikteki Yayımlama Sözleşmesinden Kaynaklanan) : Nisbi Harç
Menfi Tespit (Ticari Niteliktekinde Haksız Fiilden Kaynaklanan (2918 S.K.Hariç)) : Nisbi Harç
Menfi Tespit (Ticari Satıma Konu Malın İadesi) : Nisbi Harç
Menfi Tespit (Ticari Satımdan Kaynaklanan) : Nisbi Harç
Menfi Tespit (Ticari Satımdan Kaynaklanan Semenin Tenzili) : Nisbi Harç
Menfi Tespit (Trampa Sözleşmesinden Kaynaklanan) : Nisbi Harç
Menfi Tespit (Vekalet Sözleşmesinden Kaynaklanan) : Nisbi Harç
Menfi Tespit (Vekaletsiz İş Görmeden Kaynaklanan) : Nisbi Harç
Menfi Tespit (Yayımlama Sözleşmesinden Kaynaklanan) : Nisbi Harç
Menfi Tespit (Yurtiçi Hava Taşımacılığından Kaynaklanan) : Nisbi Harç
Mera, Yaylak Ve Kışlağa İlişkin Davalar : Nisbi Harç
Mera, Yaylak Ve Kışlağa İlişkin Davalar (Kışlağa Elatmanın Önlenmesi, Ecrimisil Ve Eski Hale Getirme Bedelinin Tahsili) : Nisbi Harç
Mera, Yaylak Ve Kışlağa İlişkin Davalar (Kışlağa Elatmanın Önlenmesi Ve Ecrimisil) : Nisbi Harç
Mera, Yaylak Ve Kışlağa İlişkin Davalar (Kışlağa Elatmanın Önlenmesi Ve Kâl) : Nisbi Harç
Mera, Yaylak Ve Kışlağa İlişkin Davalar (Kışlak Sınırlandırmasının İptali Ve Aidiyetin Tespiti) : Nisbi Harç
Mera, Yaylak Ve Kışlağa İlişkin Davalar (Mera Sınırlandırmasının İptali Ve Aidiyetin İptali) : Nisbi Harç
Mera, Yaylak Ve Kışlağa İlişkin Davalar (Mera Tespit Komisyonu Kararının İptali) : Nisbi Harç
Mera, Yaylak Ve Kışlağa İlişkin Davalar (Meraya Elatmanın Önlenmesi) : Nisbi Harç
Mera, Yaylak Ve Kışlağa İlişkin Davalar (Meraya Elatmanın Önlenmesi, Ecrimisil Ve Eski Hale Getime Bedelinin Tahsili) : Nisbi Harç
Mera, Yaylak Ve Kışlağa İlişkin Davalar (Meraya Elatmanın Önlenmesi Ve Ecrimisil) : Nisbi Harç
Mera, Yaylak Ve Kışlağa İlişkin Davalar (Meraya Elatmanın Önlenmesi Ve Kal.) : Nisbi Harç
Mera, Yaylak Ve Kışlağa İlişkin Davalar (Tapu İptali Ve Kışlak Olarak Sınırlandırma) : Nisbi Harç
Mera, Yaylak Ve Kışlağa İlişkin Davalar (Tapu İptali Ve Mera Olarak Sınırlandırma) : Nisbi Harç
Mera, Yaylak Ve Kışlağa İlişkin Davalar (Tapu İptali Ve Yayla Olarak Sınırlandırma) : Nisbi Harç
Mera, Yaylak Ve Kışlağa İlişkin Davalar (Verilen Zararın Tazmini İstemli) : Nisbi Harç
Mera, Yaylak Ve Kışlağa İlişkin Davalar (Yayla Sınırlandırmasının İptali Ve Aidiyetin Tespiti) : Nisbi Harç
Mera, Yaylak Ve Kışlağa İlişkin Davalar (Yaylaya Elatmanın Önlenmesi, Ecrimisil Ve Eski Hale Getirme Bedelinin Tahsili) : Nisbi Harç
Mera, Yaylak Ve Kışlağa İlişkin Davalar (Yaylaya Elatmanın Önlenmesi Ve Ecrimisil) : Nisbi Harç
Mera, Yaylak Ve Kışlağa İlişkin Davalar (Yaylaya Elatmanın Önlenmesi Ve Kal.) : Nisbi Harç
Mirası Reddinin İptali : Nisbi Harç
Mirasın Hükmen Reddi : Nisbi Harç
Mirastan Feragat Nedeniyle Sorumluluktan Kurtulma : Nisbi Harç
Muarazzanın Meni : Maktu Harç
Muhdesat Aidiyetinin Tespiti : Nisbi Harç
Mülkiyet : Nisbi Harç
Mülkiyet (Paydaşlıktan Çıkarma İstemli) : Nisbi Harç
Mülkiyet (Taşınır Maldan Kaynaklanan) : Nisbi Harç
Mülkiyet (Tespit İstemli) : Nisbi Harç
Mülkiyet (Yönetim Giderlerinden Kaynaklanan) : Nisbi Harç
Noter Defter Tasdiki : Harca tabi değil
Noter Yemini : Harca tabi değil
Nüfus : Maktu Harç
Nüfus (Ad Ve Soyadı Düzeltilmesi İstemli) : Maktu Harç
Nüfus (Adın İptali İstemli) : Maktu Harç
Nüfus (Ana-Baba Adının Düzeltilmesi/Değiştirilmesi İstemli) : Maktu Harç
Nüfus (Cinsiyet Düzeltilmesi İstemli) : Maktu Harç
Nüfus (Diğer Kayıtların Düzeltilmesi İstemli) : Maktu Harç
Nüfus (Din Kaydının İptali İstemli) : Maktu Harç
Nüfus (Doğum Tarihine Gün-Ay Eklenmesi İstemli) : Maktu Harç
Nüfus (Doğum Yerinin Düzeltilmesi İstemli) : Maktu Harç
Nüfus (Kayıtlarda Sağ Görünen Kişinin Ölü Olduğunun Tespiti İstemli) : Maktu Harç
Nüfus (Mükerrer Kaydın İptali İstemli) : Maktu Harç
Nüfus (Ölüm Kaydının İptali İstemli) : Maktu Harç
Nüfus (Yabancı Mahkeme Kararlarının Tenfizi-Tanınması İstemli) : Maktu Harç
Nüfus (Yaş Düzeltilmesi İstemli) : Maktu Harç
Orman : Harca tabi değil
Orman (Hazine Veya İdarece Açılan Elatmanın Önlenmesi İstemli) : Harca tabi değil
Orman (Hazine Veya İdarece Açılan Tapu İptal İstemli) : Harca tabi değil
Orman (Şahıslarca Açılan Tapu İptal Ve Tescil İstemli) : Nisbi Harç
Ölüme Bağlı Tasarruf : Nisbi Harç
Ölüme Bağlı Tasarruf (Miras Sözleşmesinin İptali) : Nisbi Harç
Ölüme Bağlı Tasarruf (Mirasçılıktan Çıkarma) : Nisbi Harç
Ölüme Bağlı Tasarruf (Mirasçılıktan Çıkarmanın İptali) : Nisbi Harç
Ölüme Bağlı Tasarruf (Mirastan Feragat Duurumunda Geriverme İstemli) : Nisbi Harç
Ölüme Bağlı Tasarruf (Mirastan Feragat Duurumunda Tenkis İstemli) : Nisbi Harç
Ölüme Bağlı Tasarruf (Mirastan Yoksunluğun Tespiti) : Maktu Harç
Ölüme Bağlı Tasarruf (Tenkis) : Nisbi Harç
Ölüme Bağlı Tasarruf (Vasiyetnamenin İptali) : Nisbi Harç
Ölüme Bağlı Tasarruf (Vasiyetnamenin Yorumu) : Maktu Harç
Öz Sermaye Tespiti : Maktu Harç
Reddi Hakim/Hakimin Çekinmesi İncelemesi : Harca tabi değil
Sınırlandırmanın Tapuya Dayalı İptali Ve Tescil : Nisbi Harç
Sıra Cetveline İtiraz : Maktu Harç
Sigorta : Nisbi Harç
Sigorta (C.Sav.Birlik Organlarının Görevine Son Verilme İstemli) : Harca tabi değil
Sigorta (Denizcilik Rizikosu Kaynaklı) : Nisbi Harç
Sigorta (Hayat Sigortası Kaynaklı) : Nisbi Harç
Sigorta (Kaza Sigortası Kaynaklı) : Nisbi Harç
Sigorta (Mal Sigortası Kaynaklı) : Nisbi Harç
Sigorta (Ristorno Hakkından Kaynaklanan) : Nisbi Harç
Sigorta (Sigorta Edilen Şeyin Temlikinden Kaynaklanan) : Nisbi Harç
Sigorta (Sigortacının Aczinden Kaynaklanan) : Nisbi Harç
Sigorta (Trafik Sigortası Kaynaklı) : Nisbi Harç
Sigorta (Yangın Sigortası Kaynaklı) : Nisbi Harç
Sigorta (Ziraat Sigortası Kaynaklı) : Nisbi Harç
Siyasi Parti Disiplin Kurulu Kararına İtiraz : Maktu Harç
Sözleşmenin İptali : Nisbi Harç
Sözleşmenin İptali (Miras Payının Devri Sözleşmesinin İptali) : Maktu Harç
Sözleşmenin İptali (Miras Paylaşım Sözleşmesinin İptali) : Maktu Harç
Tahkim (Hakem) : Nisbi Harç
Tanıma Ve Tenfiz davaları : Maktu Harç
Tanıma Ve Tenfiz (Eser Sözleşmesi Kaynaklı Yabancı Hakem Kararlarına İlişkin) : Nisbi Harç
Tanıma Ve Tenfiz (Eser Sözleşmesinden Kaynaklanan) : Nisbi Harç
Tapu İptali Ve Tescil : Nisbi Harç
Tapu İptali Ve Tescil (Alım Hakkından Kaynaklanan) : Nisbi Harç
Tapu İptali Ve Tescil (Bağıştan Rücu Hukuksal Nedeniyle) : Nisbi Harç
Tapu İptali Ve Tescil (Başkasının Taşınmazına Bina Yapımı Nedeniyle) : Nisbi Harç
Tapu İptali Ve Tescil (Çifte Tapu İddiasına Dayalı) : Nisbi Harç
Tapu İptali Ve Tescil (Devletin Hüküm Ve Tasarrufu Altındaki Yer İddiasına Dayalı) : Nisbi Harç
Tapu İptali Ve Tescil (Gayrimenkul Satış Vaadi Sözleşmesine Dayalı) : Nisbi Harç
Tapu İptali Ve Tescil (Geri Alım Hakkından Kaynaklanan) : Nisbi Harç
Tapu İptali Ve Tescil (İmar İhyaya Dayalı) : Nisbi Harç
Tapu İptali Ve Tescil (Kıyı Kanunu Gereğince Açılan) : Nisbi Harç
Tapu İptali Ve Tescil (Kişilerce Orman Değildir İddiasıyla Açılan) : Nisbi Harç
Tapu İptali Ve Tescil (Kişilerce Özel Mülke Konu Olduğu İddiasıyla Açılan) : Nisbi Harç
Tapu İptali Ve Tescil (Köy Kanunundan Kaynaklanan) : Nisbi Harç
Tapu İptali Ve Tescil (Muris Muvazaası Nedeniyle) : Nisbi Harç
Tapu İptali Ve Tescil (Ölünceye Kadar Bakma Sözleşmesine Aykırılık Nedeniyle) : Nisbi Harç
Tapu İptali Ve Tescil (Ölünceye Kadar Bakma Sözleşmesine Dayalı) : Nisbi Harç
Tapu İptali Ve Tescil (Önalım Hakkından Kaynaklanan) : Nisbi Harç
Tapu İptali Ve Tescil (Satın Almaya Dayalı) : Nisbi Harç
Tapu İptali Ve Tescil (Satış Vaadi Sözleşmesinden Kaynaklanan) : Nisbi Harç
Tapu İptali Ve Tescil (Şirket Ortağının Ayni Sermaye Koyması Nedeniyle) : Nisbi Harç
Tapu İptali Ve Tescil (Takasa Dayalı) : Nisbi Harç
Tapu İptali Ve Tescil (Tapu Dışı Satın Almaya Dayalı) : Nisbi Harç
Tapu İptali Ve Tescil (Taşınmazın Orman Niteliğinin Çekişmeli Olması Nedeniyle) : Nisbi Harç
Tapu İptali Ve Tescil (Taşkın Bina Yapımı Nedeniyle) : Nisbi Harç
Tapu İptali Ve Tescil (Tespitten Önceki Hukuki Sebeplere Dayalı) : Nisbi Harç
Tapu İptali Ve Tescil (Vakıf Taşınmazı İddiasına Dayalı) : Harca tabi değil
Tapu İptali Ve Tescil (Yasal Mal Rejiminden Kaynaklanan) : Nisbi Harç
Tapu İptali Ve Tescil (Yeni Arazi Oluşumundan Kaynaklanan) : Nisbi Harç
Tapu İptali Ve Tescil (Yükleniciden İşyeri Alımına Dayalı) : Nisbi Harç
Tapu İptali Ve Tescil (Yükleniciden Konut Alımı Nedeniyle) : Nisbi Harç
Tapu İptali Ve Tescil (Yükleniciden Konut Alımına Dayalı) : Nisbi Harç
Tapu İptali Ve Tescil (Zilyetliğe Dayalı) : Nisbi Harç
Tapu İptali Ve Tescil (2863 Sayılı Kültür/Tabiat V.Koruma Kanunundan Kaynaklanan) : Nisbi Harç
Tapu İptali Ve Tescil (3367 Sayılı Yasaya Dayalı) : Nisbi Harç
Tapu Kaydında Düzeltim : Maktu Harç
Tapu Kaydında Düzeltim (Kayıt Düzeltim İstemli) : Maktu Harç
Tapu Kaydında Düzeltim (Tapu Kaydında Dayanak Belgelere Aykırı Yazımın Düzeltimi) : Maktu Harç
Tapu Kaydında Düzeltim (Terkin İstemli) : Maktu Harç
Tapu Kaydında Düzeltim (Tespitten Önceki Hukuki Sebebe Dayalı Şerh İptali İstemli) : Nisbi Harç
Tapu Kaydında Düzeltim (Yüzölçümü Düzeltilmesi) : Maktu Harç
Tapu Kaydındaki Şerhin Terkini : Maktu Harç
Tapusuz Taşınmaz Tescili : Nisbi Harç
Tapusuz Taşınmaz Tescili (Hazinece Açılan) : Harca tabi değil
Tapusuz Taşınmaz Tescili (Kişilerce Açılan) : Nisbi Harç
Tasarrufun İptali (İİK 277 Ve Devamı) : Nisbi Harç
Taşınmaz Zilyetliğinin Tespiti : Nisbi Harç
Tazminat : Nisbi Harç
Tazminat (Acentalık Sözleşmesinden Kaynaklanan) : Nisbi Harç
Tazminat (Adam Çalıştıranın Sorumluluğundan Kaynaklanan) : Nisbi Harç
Tazminat (Bankacılık İşlemlerinden Kaynaklanan) : Nisbi Harç
Tazminat (Basınyoluyla Kişilik Haklarına Saldırıdan Kaynaklanan) : Nisbi Harç
Tazminat (Bina Sahibinin Sorumluluğundan Kaynaklanan) : Nisbi Harç
Tazminat (Çatmadan Kaynaklanan) : Nisbi Harç
Tazminat (Çevre Hukukundan Kaynaklanan) : Harca tabi değil
Tazminat (Donatma İştirakinden Kaynaklanan) : Nisbi Harç
Tazminat (Emanet Sözleşmesinden Kaynaklanan) : Nisbi Harç
Tazminat (Eser Sözleşmesinden Kaynaklanan) : Nisbi Harç
Tazminat (Finansal Kiralamadan Kaynaklanan) : Nisbi Harç
Tazminat (Gemi İpoteğinden Kaynaklanan) : Nisbi Harç
Tazminat (Gemi Ve Yük Alacaklılığından Kaynaklanan) : Nisbi Harç
Tazminat (Hakim Sorumluluğundan Kaynaklanan) : Nisbi Harç
Tazminat (Haksız Fiilden Kaynaklanan) : Nisbi Harç
Tazminat (Haksız İhtiyati Hacizden Kaynaklanan) : Nisbi Harç
Tazminat (Haksız İhtiyati Tedbirden Kaynaklanan) : Nisbi Harç
Tazminat (Haksız Rekabetten Kaynaklanan) : Nisbi Harç
Tazminat (Hasılat Kirası Sözleşmesinden Kaynaklanan) : Nisbi Harç
Tazminat (Havale Sözleşmesinden Kaynaklanan) : Nisbi Harç
Tazminat (Hayvan Sahibinin Sorumluluğundan Kaynaklanan) : Nisbi Harç
Tazminat (Hizmet Sözleşmesinden Kaynaklanan) : Nisbi Harç
Tazminat (İcra Görevlileri Kusurundan Kaynaklı Rücuen) : Harca tabi değil
Tazminat (İnanç Sözleşmesinden Kaynaklanan) : Nisbi Harç
Tazminat (İtibar Mektubu Ve İtibar Emrinden Kaynaklanan) : Nisbi Harç
Tazminat (Kamu Görevleri Kaynaklı Rücuen) : Harca tabi değil
Tazminat (Kamulaştırma Bedelinin Geç Ödenmesinden Kaynaklanan Munzam Zarar Nedeniyle) : Nisbi Harç
Tazminat (Kamulaştırmasız El Koymadan Kaynaklanan) : Nisbi Harç
Tazminat (Kaptanın Yetki Ve Sorumluluğundan Kaynaklanan) : Nisbi Harç
Tazminat (Kara Taşımacılığı Kaynaklı) : Nisbi Harç
Tazminat (Kaynağa Zarar Vermekten Kaynaklanan) : Nisbi Harç
Tazminat (Kefalet Sözleşmesinden Kaynaklanan) : Nisbi Harç
Tazminat (Kira Sözleşmesinden Kaynaklanan) : Nisbi Harç
Tazminat (Kişilik Haklarına Saldırı Nedenli) : Nisbi Harç
Tazminat (Kişisel Durum Sicil Kaydı Tutulmasından Kaynaklı) : Nisbi Harç
Tazminat (Kişisel Durum Sicil Kaydı Tutulmasından Kaynaklı Rücuen) : Harca tabi değil
Tazminat (Komşuluk Hukukundan Kaynaklanan) : Nisbi Harç
Tazminat (Kooperatif Üyeliğinden Kaynaklanan) : Nisbi Harç
Tazminat (Kooperatif Yönetim Ve Denetim Kurulu Üyelerinin Sorumluluğundan Kaynaklanan) : Nisbi Harç
Tazminat (Kurtarma Ve Yardımdan Kaynaklanan) : Nisbi Harç
Tazminat (Mahkeme Kararının Yerine Getirilmemesi Kaynaklı) : Nisbi Harç
Tazminat (Ödünç Verme Sözleşmesinden Kaynaklanan) : Nisbi Harç
Tazminat (Özel Sigorta Sözleşmesinden Kaynaklanan) : Nisbi Harç
Tazminat (Piyango Sözleşmesinden Kaynaklanan) : Nisbi Harç
Tazminat (Posta İdaresinin Sorumluluğundan Kaynaklanan) : Nisbi Harç
Tazminat (Posta Tekelini Bozmaktan Kaynaklanan) : Nisbi Harç
Tazminat (Rehin Karşılığı Ödünç Verme İşinden Kaynaklanan) : Nisbi Harç
Tazminat (Sigorta Ödemesine Dayanan Rücuen) : Nisbi Harç
Tazminat (Sözleşmeden Kaynaklanan) : Nisbi Harç
Tazminat (Şirket Yöneticilerinin Sorumluluğundan Kaynaklanan) : Nisbi Harç
Tazminat (Tapu Sicillerinin Tutulması Kaynaklı Rücuen) : Harca tabi değil
Tazminat (Tapunun Haksız Ele Geçirilmesi Nedenli) : Nisbi Harç
Tazminat (Taşınır Kira Sözleşmesinden Kaynaklanan) : Nisbi Harç
Tazminat (Taşınmaz Kira Sözleşmesinden Kaynaklanan) : Nisbi Harç
Tazminat (Tellallık Sözleşmesinden Kaynaklanan) : Nisbi Harç
Tazminat (Ticaret Siciline Yalan Beyandan Kaynaklanan) : Nisbi Harç
Tazminat (Ticari İş Tellallığı Sözleşmesinden Kaynaklanan) : Nisbi Harç
Tazminat (Ticari İşletme Kirası Sözleşmesinden Kaynaklanan) : Nisbi Harç
Tazminat (Ticari İşletme Rehninden Kaynaklanan) : Nisbi Harç
Tazminat (Ticari İşletmenin Satılması Veya Devrinden Kaynaklanan) : Nisbi Harç
Tazminat (Ticari Mümessillik Kaynaklı) : Nisbi Harç
Tazminat (Ticari Nitelikteki Banka Garanti Sözleşmesinden Kaynaklanan) : Nisbi Harç
Tazminat (Ticari Nitelikteki Emanet Sözleşmesinden Kaynaklanan) : Nisbi Harç
Tazminat (Ticari Nitelikteki Havale Sözleşmesinden Kaynaklanan) : Nisbi Harç
Tazminat (Ticari Nitelikteki Hizmet Sözleşmesinden Kaynaklanan) : Nisbi Harç
Tazminat (Ticari Nitelikteki İnanç Sözleşmesinden Kaynaklanan) : Nisbi Harç
Tazminat (Ticari Nitelikteki Kefalet Sözleşmesinden Kaynaklanan) : Nisbi Harç
Tazminat (Ticari Nitelikteki Komisyonculuk Sözleşmesinden Kaynaklanan) : Nisbi Harç
Tazminat (Ticari Nitelikteki Ödünç Verme Sözleşmesinden Kaynaklanan) : Nisbi Harç
Tazminat (Ticari Nitelikteki Taşınır Kira Sözleşmesinden Kaynaklanan) : Nisbi Harç
Tazminat (Ticari Nitelikteki Taşınmaz Kira Sözleşmesinden Kaynaklanan) : Nisbi Harç
Tazminat (Ticari Nitelikteki Trampa Sözleşmesinden Kaynaklanan) : Nisbi Harç
Tazminat (Ticari Nitelikteki Vekalet Sözleşmesinden Kaynaklanan) : Nisbi Harç
Tazminat (Ticari Nitelikteki Vekaletsiz İş Görmeden Kaynaklanan) : Nisbi Harç
Tazminat (Ticari Nitelikteki Yayımlama Sözleşmesinden Kaynaklanan) : Nisbi Harç
Tazminat (Ticari Niteliktekinde Haksız Fiilden Kaynaklanan (2918 S.K.Hariç)) : Nisbi Harç
Tazminat (Ticari Satıma Konu Malın İadesi) : Nisbi Harç
Tazminat (Ticari Satımdan Kaynaklanan) : Nisbi Harç
Tazminat (Ticari Satımdan Kaynaklanan Semenin Tenzili) : Nisbi Harç
Tazminat (Ticari Ünvanın Kullanılmasından Kaynaklanan) : Nisbi Harç
Tazminat (Trafik Kazası (Maddi Hasarlı) Nedenli) : Nisbi Harç
Tazminat (Trafik Kazası (Ölüm) Nedenli) : Nisbi Harç
Tazminat (Trafik Kazası Sonucu Ölüm Ve Yaralanmadan Kaynaklanan) : Nisbi Harç
Tazminat (Trafik Sigorta Sözleşmesi Kaynaklı Rücuen) : Nisbi Harç
Tazminat (Trampa Sözleşmesinden Kaynaklanan) : Nisbi Harç
Tazminat (Uluslar Arası Hava Taşımacılğı Kaynaklı) : Nisbi Harç
Tazminat (Vekalet Sözleşmesinden Kaynaklanan) : Nisbi Harç
Tazminat (Vekaletsiz İş Görmeden Kaynaklanan) : Nisbi Harç
Tazminat (Yayımlama Sözleşmesinden Kaynaklanan) : Nisbi Harç
Tazminat (Yurtiçi Hava Taşımacılığı Kaynaklı) : Nisbi Harç
Tazminat (Yurtiçi Hava Taşımacılığından Kaynaklanan) : Nisbi Harç
Tespit : Maktu Harç
Tespit (D.İş) : Maktu Harç
Tespit (Galleye Müstehak Vakıf Evladı Olduğunun Tespiti) : Maktu Harç
Tespit (Hasılat Kirası Sözleşmesinden Kaynaklanan Kiracılığın Tespiti) : Nisbi Harç
Tespit (Odalar Ve Meslek Kuruluşları Üyeliğine İlişkin) : Maktu Harç
Tespit (Ölümün Tespiti) : Maktu Harç
Tespit (Sağ Olduğunun Tespiti) : Maktu Harç
Tespit (Sicil Kayıtları İle İlgili) : Maktu Harç
Tespit (Tevliyete Ehil Vakıf Evladı Olduğunun Tespiti) : Maktu Harç
Tespit (Ticari İşletme Kirası Sözleşmesinden Kaynaklanan Kiracılığın Tespiti) : Nisbi Harç
Tespit (Vakıf Evladı Olduğunun Tespiti) : Maktu Harç
Tevdii Mahali Tayini : Maktu Harç
Ticari Şirket : Maktu Harç
Ticari Şirket (Bakanlıkça Açılan Fesih İstemli) : Harca tabi değil
Ticari Şirket (Bakanlıkça Açılan Kayyım Atanması İstemli) : Harca tabi değil
Ticari Şirket (Birleşmeden Kaynaklanan) : Maktu Harç
Ticari Şirket (Fesih İstemli) : Maktu Harç
Ticari Şirket (Genel Kurul Kararının İptali İstemli) : Maktu Harç
Ticari Şirket (Kar Ve Zarar Dağıtma Kararına İtiraza İlişkin) : Maktu Harç
Ticari Şirket (Kuruluşun Hükümsüzlüğüne Dayalı) : Nisbi Harç
Ticari Şirket (Nevi Değiştirmeye İlişkin) : Maktu Harç
Ticari Şirket (Olağanüstü Genel Kurul İstemli) : Maktu Harç
Ticari Şirket (Ortaklıktan Çıkma Veya Çıkarılmaya İlişkin) : Maktu Harç
Ticari Şirket (Pay Defteri Kaydına İlişkin) : Nisbi Harç
Ticari Şirket (Sermaye Artırımından Kaynaklanan) : Maktu Harç
Ticari Şirket (Sermaye Koyma Borcuna İlişkin) : Nisbi Harç
Ticari Şirket (Şahıslarca Açılan Kayyım Atanması İstemli) : Maktu Harç
Ticari Şirket (Şirket Ortaklık Payı Alacağının Tahsili Kaynaklı) : Nisbi Harç
Ticari Şirket (Tasfiyenin Kapatılması) : Maktu Harç
Ticari Şirket (Tasfiyeye İlişkin) : Maktu Harç
Ticari Şirket (Yıpranmış Senet Ve İlmuhaberin Yenilenmesi İstemli) : Nisbi Harç
Ticari Şirket (Yöneticilerin Azline İlişkin) : Maktu Harç
Ticari Vedia Sözleşmesinden Kaynaklanan : Nisbi Harç
Uyarlama : Nisbi Harç
Uyarlama (Eser Sözleşmesinden Kaynaklanan) : Nisbi Harç
Üst Hakkı Kurulması : Nisbi Harç
Üst Hakkı Kurulması (İrtifak Hakkına Elatmanın Önlenmesi) : Nisbi Harç
Üst Hakkı Kurulması (İrtifak Hakkının Kaldırılması) : Nisbi Harç
Üst Hakkı Kurulması (Üst Hakkından Kaynaklanan) : Nisbi Harç
Üst Hakkı Kurulması (Zorunlu Su Nedenli) : Nisbi Harç
Vakıf : Maktu Harç
Vakıf (Amacın Ve Malların Değiştirilmesi İstemli) : Maktu Harç
Vakıf (Sükna Hakkına Müstehak Vakıf Evladı Olunduğunun Tespiti İstemli) : Maktu Harç
Vakıf (Tapu Sicilindeki Şerhin Kaldırılması İstemli) : Maktu Harç
Vakıf (Tevliyete Ehil Vakıf Evladı Olunduğunun Tespiti İstemli) : Maktu Harç
Vakıf (Vakıf (C. Savcılığınca Açılan Dağıtılma İstemli)) : Harca tabi değil
Vakıf (Vakıf Senedi Tescili İstemli) : Maktu Harç
Vakıf (Vakıf Senedi Tescilinin İptali İstemli) : Harca tabi değil
Vakıf (Vakıf Senedinden Kaynaklanan Alacak İstemli) : Nisbi Harç
Vakıf (Vakıf Yetkili Organ Kararlarının İptali İstemli) : Maktu Harç
Vakıf Yöneticilerinin Görevden Alınması : Maktu Harç
Vasiyetnamenin İptali : Maktu Harç
Vasiyetnamenin Tenfizi : Maktu Harç
Vasiyetnamenin Tenfizi(Yerine Getirilmesi) : Nisbi Harç
Yargılanmanın Yenilenmesi : Maktu Harç
Yargılanmanın Yenilenmesi (Eser Sözleşmesinden Kaynaklanan) : Maktu Harç
Yurt Dışına Çıkış Yasağının Kaldırılması : Maktu Harç
Ziiliyetliğin Tesbiti Ve Korunması İstemli : Nisbi Harç
Ziiliyetliğin Tesbiti Ve Korunması İstemli (Orman Niteliğini Yitiren Taşınmazlarla İlgili) : Nisbi Harç
Zilyet Olunan Taşınmaza (İade İstemli) : Nisbi Harç
Zilyet Olunan Taşınmaza (Korunma İstemli) : Nisbi Harç
3. Şahıs Tarafından Açılan Menfi Tespit : Maktu Harç
2828 Sayılı Yasanın 22. Maddesi Uyarınca Koruma Kararı : Harca tabi değil
4320 Sy K. Koruma Kararı : Harca tabi değil
5395 Sayılı Yasaya Göre Koruma Kararı : Harca tabi değil