Sulh Hukuk Mahkemeleri davaları türleri ve Sulh hukuk mahkemesinde görülen davalara dair harçlar :
Alacak davası : Nisbi Harç
Alacak (Acentalık Sözleşmesinden Kaynaklanan) : Nisbi Harç
Alacak (Adi Ortaklık Sözleşmesinden Kaynaklanan) : Nisbi Harç
Alacak (Altsoyun Denkleştirmesinden Kaynaklı) : Nisbi Harç
Alacak (Bağış Vaadi Sözleşmesinden Kaynaklanan) : Nisbi Harç
Alacak (Bağıştan Dönme Kaynaklı) : Nisbi Harç
Alacak (Bankacılık İşlemlerinden Kaynaklanan) : Nisbi Harç
Alacak (Bedava Kullandırma Sözleşmesi Kaynaklı) : Nisbi Harç
Alacak (Birden Fazla Parselde Kurulu Sitelere Ait Uyuşmazlıklar) : Nisbi Harç
Alacak (Cari Hesap Veya Ticari Kredi Sözleşmesi Kaynaklı) : Nisbi Harç
Alacak (Donatma İştirakinden Kaynaklanan) : Nisbi Harç
Alacak (Emanet Sözleşmesinden Kaynaklanan) : Nisbi Harç
Alacak (Eser Sözleşmesinden Kaynaklanan) : Nisbi Harç
Alacak (Finansal Kiralamadan Kaynaklanan) : Nisbi Harç
Alacak (Hasılat Kirası Sözleşmesinden Kaynaklanan) : Nisbi Harç
Alacak (Hava Taşımacılığından Kaynaklanan) : Nisbi Harç
Alacak (Havale Sözleşmesinden Kaynaklanan) : Nisbi Harç
Alacak (Hayvan Kirası Sözleşmesinden Kaynaklanan) : Nisbi Harç
Alacak (Hizmet Sözleşmesinden Kaynaklanan) : Nisbi Harç
Alacak (İnanç Sözleşmesinden Kaynaklanan) : Nisbi Harç
Alacak (İtibar Mektubu Ve İtibar Emrinden Kaynaklanan) : Nisbi Harç
Alacak (Kambiyo Senetlerinden Kaynaklanan Sebepsiz İktisab Nedeniyle) : Nisbi Harç
Alacak (Kaptanın Yetki Ve Sorumluluğundan Kaynaklanan) : Nisbi Harç
Alacak (Kefalet Sözleşmesi Kaynaklı Rücuen) : Nisbi Harç
Alacak (Kefalet Sözleşmesinden Kaynaklanan) : Nisbi Harç
Alacak (Kıymetli Evraktan Kaynaklanan) : Nisbi Harç
Alacak (Kira Alacağı) : Nisbi Harç
Alacak (Komisyonculuk Sözleşmesinden Kaynaklanan) : Nisbi Harç
Alacak (Kooperatif Aidat Borcundan Kaynaklanan) : Nisbi Harç
Alacak (Kooperatif Üyeliğinin Sona Ermesi Nedeniyle) : Nisbi Harç
Alacak (Kooperatif Yönetim Ve Denetim Kurulu Üyelerinin Sorumluluğundan Kaynaklanan) : Nisbi Harç
Alacak (Kumar Ve Bahis Sözleşmesinden Kaynaklanan) : Nisbi Harç
Alacak (Okutma Öğretme Giderlerinin Tahsili) : Harca tabi değil
Alacak (Ödünç Verme Sözleşmesinden Kaynaklanan) : Nisbi Harç
Alacak (Ölünceye Kadar Bakma Sözleşmesinden Kaynaklanan) : Nisbi Harç
Alacak (Piyango Sözleşmesinden Kaynaklanan) : Nisbi Harç
Alacak (Rehin Karşılığı Ödünç Verme İşinden Kaynaklanan) : Nisbi Harç
Alacak (Satım Sözleşmesinden Kaynaklanan) : Nisbi Harç
Alacak (Taşıma Sözleşmesi Kaynaklı) : Nisbi Harç
Alacak (Taşınır Kira Sözleşmesinden Kaynaklanan) : Nisbi Harç
Alacak (Taşınmaz Alım-Satımı Kaynaklı) : Nisbi Harç
Alacak (Taşınmaz Kira Sözleşmesinden Kaynaklanan) : Nisbi Harç
Alacak (Tellallık Sözleşmesinden Kaynaklanan) : Nisbi Harç
Alacak (Ticari İş Tellallığı Sözleşmesinden Kaynaklanan) : Nisbi Harç
Alacak (Ticari İşletme Kirası Sözleşmesinden Kaynaklanan) : Nisbi Harç
Alacak (Ticari İşletme Rehninden Kaynaklanan) : Nisbi Harç
Alacak (Ticari İşletmenin Satılması Veya Devrinden Kaynaklanan) : Nisbi Harç
Alacak (Ticari Mümessillik Kaynaklı) : Nisbi Harç
Alacak (Ticari Nitelikteki Banka Garanti Sözleşmesinden Kaynaklanan) : Nisbi Harç
Alacak (Ticari Nitelikteki Emanet Sözleşmesinden Kaynaklanan) : Nisbi Harç
Alacak (Ticari Nitelikteki Havale Sözleşmesinden Kaynaklanan) : Nisbi Harç
Alacak (Ticari Nitelikteki Hizmet Sözleşmesinden Kaynaklanan) : Nisbi Harç
Alacak (Ticari Nitelikteki İnanç Sözleşmesinden Kaynaklanan) : Nisbi Harç
Alacak (Ticari Nitelikteki Komisyonculuk Sözleşmesinden Kaynaklanan) : Nisbi Harç
Alacak (Ticari Nitelikteki Ödünç Verme Sözleşmesinden Kaynaklanan) : Nisbi Harç
Alacak (Ticari Nitelikteki Taşınır Kira Sözleşmesinden Kaynaklanan) : Nisbi Harç
Alacak (Ticari Nitelikteki Taşınmaz Kira Sözleşmesinden Kaynaklanan) : Nisbi Harç
Alacak (Ticari Nitelikteki Trampa Sözleşmesinden Kaynaklanan) : Nisbi Harç
Alacak (Ticari Nitelikteki Vekalet Sözleşmesinden Kaynaklanan) : Nisbi Harç
Alacak (Ticari Nitelikteki Vekaletsiz İş Görmeden Kaynaklanan) : Nisbi Harç
Alacak (Ticari Nitelikteki Yayımlama Sözleşmesinden Kaynaklanan) : Nisbi Harç
Alacak (Ticari Niteliteki Kefalet Sözleşmesi Kaynaklı) : Nisbi Harç
Alacak (Ticari Satıma Konu Malın İadesi) : Nisbi Harç
Alacak (Ticari Satımdan Kaynaklanan) : Nisbi Harç
Alacak (Ticari Satımdan Kaynaklanan Semenin Tenzili) : Nisbi Harç
Alacak (Trampa Sözleşmesinden Kaynaklanan) : Nisbi Harç
Alacak (Tüketicinin Açtığı Abone Sözleşmesinden Kaynaklanan) : Nisbi Harç
Alacak (Uluslarası Hava Taşımacılığından Kaynaklı) : Nisbi Harç
Alacak (Vade Farkından Kaynaklanan) : Nisbi Harç
Alacak (Vekalet Sözleşmesinden Kaynaklanan) : Nisbi Harç
Alacak (Vekaletsiz İş Görmeden Kaynaklanan) : Nisbi Harç
Alacak (Yayımlama Sözleşmesinden Kaynaklanan) : Nisbi Harç
Alacak (Yedieminlik Ücreti) : Nisbi Harç
Araç Mülkiyetinin Tesbiti Ve Tescili : Nisbi Harç
Borca itiraz (Kayyım Tayini İstemli) : Harca tabi değil
Borca itiraz (Resmi Makamlarca Açılan Dağılmış Sayılmanın Tespiti İstemli) : Harca tabi değil
Borca itiraz (Şahıslarca Açılan Dağılmış Sayılmanın Tespiti İstemli) : Maktu Harç
Çek iptali (Hasımlı) : Nisbi Harç
Çek iptali (Hasımsız) : Maktu Harç
Delil Tespiti (Değişik iş) : Maktu Harç
Denetim Makamının Onayı : Maktu Harç
Deniz Ticaret davaları : Maktu Harç
Deniz Ticaret (Deniz Taşımacılığı Kaynaklı) : Nisbi Harç
Dernek davaları : Maktu Harç
Dernek (Derneğin Kendinden Feshinin Tespiti) : Harca tabi değil
Dernek (Üyelik Aidatının Tahsili İstemli) : Nisbi Harç
Diğer Değişik İşler : Maktu Harç
Elatmanın Önlenmesi davası : Nisbi Harç
Elatmanın Önlenmesi (Banka Teminat Mektubundan Kaynaklanan) : Nisbi Harç
Elatmanın Önlenmesi (Eser Sözleşmesinden Kaynaklanan) : Nisbi Harç
Elatmanın Önlenmesi (Geçit Hakkına Elatmanın Önlenmesi) : Nisbi Harç
Elatmanın Önlenmesi (İnanç Sözleşmesinden Kaynaklanan) : Nisbi Harç
Elatmanın Önlenmesi (Kamulaştırmasız El Koyma Nedeniyle) : Nisbi Harç
Elatmanın Önlenmesi (Kaynak Hakkına Elatmanın Önlenmesi) : Nisbi Harç
Elatmanın Önlenmesi (Komşuluk Hukukuna Aykırılığın Giderilmesi) : Nisbi Harç
Elatmanın Önlenmesi (Mecra İrtifakına Elatmanın Önlenmesi) : Nisbi Harç
Elatmanın Önlenmesi (Ölünceye Kadar Bakım Sözleşmesine Dayalı) : Nisbi Harç
Elatmanın Önlenmesi (Satın Almaya Dayalı) : Nisbi Harç
Elatmanın Önlenmesi (Satış Vaadi Sözleşmesinden Kaynaklanan) : Nisbi Harç
Elatmanın Önlenmesi (Suya El Atmanın Önlenmesi) : Nisbi Harç
Elatmanın Önlenmesi (Tapu Tahsisi Belgesine Dayalı) : Nisbi Harç
Elatmanın Önlenmesi (Tapulu Taşınmazda) : Nisbi Harç
Elatmanın Önlenmesi (Tapulu Taşınmazda Komşuluk Hukukuna Aykırılığın Giderilmesi) : Nisbi Harç
Elatmanın Önlenmesi (Tapulu Taşınmazda Yararlanma Anlaşmasına Aykırılık Nedeniyle) : Nisbi Harç
Elatmanın Önlenmesi (Taşınmazın Orman Nitleğinin Çekişmeli Olması Nedeniyle) : Nisbi Harç
Elatmanın Önlenmesi (Taşkın İnşaat Nedeniyle) : Nisbi Harç
Elatmanın Önlenmesi (Üst Hakkına Elatmanın Önlenmesi) : Nisbi Harç
Elatmanın Önlenmesi (Yükleniciden Bağımsız Bülüm Alımına Dayalı) : Nisbi Harç
Elatmanın Önlenmesi (Zilyet Olunan Taşınmaza) : Nisbi Harç
Eser Sözleşmesi : Nisbi Harç
Garanti Sözleşmesi : Nisbi Harç
Geçit Hakkı : Nisbi Harç
Geçit Hakkı Kurulması : Nisbi Harç
Hakem Tayini : Maktu Harç
Hakemin Reddi : Nisbi Harç
Haksız İşgal Nedenli : Nisbi Harç
Haksız İşgal Tazminatı (Ecrimisil) : Nisbi Harç
Hazine Ve Genel Bütçeye Tabi Kuruluşlar Tarafından Açılan Yüzölçümünün Düzeltilmesi İstemli : Harca tabi değil
Husumete izin davası : Harca tabi değil
İflas (İflasın Ertelenmesi) : Maktu Harç
İhalenin Feshi : Maktu Harç
İhalenin Feshi (Ortaklığın Giderilmesi Nedeniyle) : Maktu Harç
İhtiyati Haciz : Maktu Harç
İhtiyati Haciz (Eser Sözleşmesinden Kaynaklanan) : Maktu Harç
İhtiyati Tedbir : Maktu Harç
İpotek davaları : Nisbi Harç
İpotek (İpoteğin Kaldırılması (Fekki)) : Nisbi Harç
İpotek (Terkin İstemli) : Nisbi Harç
İpotek (Tescil İstemli) : Nisbi Harç
İstihkak : Nisbi Harç
İstihkak (Miras Sebebiyle) : Nisbi Harç
İstihkak (Taşınır Mal Haczinden Kaynaklanan) : Nisbi Harç
İstirdat davaları : Nisbi Harç
İstirdat (Eser Sözleşmesinden Kaynaklanan) : Nisbi Harç
İstirdat (Finansal Kiralamadan Kaynaklanan) : Nisbi Harç
İstirdat (Piyango Sözleşmesinden Kaynaklanan) : Nisbi Harç
İstirdat (Tellallık Sözleşmesinden Kaynaklanan) : Nisbi Harç
İstirdat (Ticari Satıma Konu Malın İadesi) : Nisbi Harç
İstirdat (Ticari Satımdan Kaynaklanan) : Nisbi Harç
İstirdat (Ticari Satımdan Kaynaklanan Semenin Tenzili) : Nisbi Harç
İtirazın İptali davası : Nisbi Harç
İtirazın İptali (Acentalık Sözleşmesinden Kaynaklanan) : Nisbi Harç
İtirazın İptali (Bankacılık İşlemlerinden Kaynaklanan) : Nisbi Harç
İtirazın İptali (Donatma İştirakinden Kaynaklanan) : Nisbi Harç
İtirazın İptali (Emanet Sözleşmesinden Kaynaklanan) : Nisbi Harç
İtirazın İptali (Eser Sözleşmesinden Kaynaklanan) : Nisbi Harç
İtirazın İptali (Finansal Kiralamadan Kaynaklanan) : Nisbi Harç
İtirazın İptali (Hasılat Kirası Sözleşmesinden Kaynaklanan) : Nisbi Harç
İtirazın İptali (Havale Sözleşmesinden Kaynaklanan) : Nisbi Harç
İtirazın İptali (Hizmet Sözleşmesinden Kaynaklanan) : Nisbi Harç
İtirazın İptali (İnanç Sözleşmesinden Kaynaklanan) : Nisbi Harç
İtirazın İptali (İtibar Mektubu Ve İtibar Emrinden Kaynaklanan) : Nisbi Harç
İtirazın İptali (Kambiyo Senetlerinden Kaynaklanan) : Nisbi Harç
İtirazın İptali (Kaptanın Yetki Ve Sorumluluğundan Kaynaklanan) : Nisbi Harç
İtirazın İptali (Kefalet Sözleşmesinden Kaynaklanan) : Nisbi Harç
İtirazın İptali (Kıymetli Evraktan Kaynaklanan) : Nisbi Harç
İtirazın İptali (Komisyonculuk Sözleşmesinden Kaynaklanan) : Nisbi Harç
İtirazın İptali (Kooperatif Aidat Borcundan Kaynaklanan) : Nisbi Harç
İtirazın İptali (Ödünç Verme Sözleşmesinden Kaynaklanan) : Nisbi Harç
İtirazın İptali (Piyango Sözleşmesinden Kaynaklanan) : Nisbi Harç
İtirazın İptali (Rehin Karşılığı Ödünç Verme İşinden Kaynaklanan) : Nisbi Harç
İtirazın İptali (Taşıma Sözleşmesi Kaynaklı) : Nisbi Harç
İtirazın İptali (Taşınır Kira Sözleşmesinden Kaynaklanan) : Nisbi Harç
İtirazın İptali (Taşınmaz Kira Sözleşmesinden Kaynaklanan) : Nisbi Harç
İtirazın İptali (Tellallık Sözleşmesinden Kaynaklanan) : Nisbi Harç
İtirazın İptali (Ticari İş Tellallığı Sözleşmesinden Kaynaklanan) : Nisbi Harç
İtirazın İptali (Ticari İşletme Kirası Sözleşmesinden Kaynaklanan) : Nisbi Harç
İtirazın İptali (Ticari İşletme Rehninden Kaynaklanan) : Nisbi Harç
İtirazın İptali (Ticari İşletmenin Satılması Veya Devrinden Kaynaklanan) : Nisbi Harç
İtirazın İptali (Ticari Mümessillik Kaynaklı) : Nisbi Harç
İtirazın İptali (Ticari Nitelikteki Banka Garanti Sözleşmesinden Kaynaklanan) : Nisbi Harç
İtirazın İptali (Ticari Nitelikteki Emanet Sözleşmesinden Kaynaklanan) : Nisbi Harç
İtirazın İptali (Ticari Nitelikteki Havale Sözleşmesinden Kaynaklanan) : Nisbi Harç
İtirazın İptali (Ticari Nitelikteki Hizmet Sözleşmesinden Kaynaklanan) : Nisbi Harç
İtirazın İptali (Ticari Nitelikteki İnanç Sözleşmesinden Kaynaklanan) : Nisbi Harç
İtirazın İptali (Ticari Nitelikteki Kefalet Sözleşmesinden Kaynaklanan) : Nisbi Harç
İtirazın İptali (Ticari Nitelikteki Komisyonculuk Sözleşmesinden Kaynaklanan) : Nisbi Harç
İtirazın İptali (Ticari Nitelikteki Ödünç Verme Sözleşmesinden Kaynaklanan) : Nisbi Harç
İtirazın İptali (Ticari Nitelikteki Taşınır Kira Sözleşmesinden Kaynaklanan) : Nisbi Harç
İtirazın İptali (Ticari Nitelikteki Taşınmaz Kira Sözleşmesinden Kaynaklanan) : Nisbi Harç
İtirazın İptali (Ticari Nitelikteki Trampa Sözleşmesinden Kaynaklanan) : Nisbi Harç
İtirazın İptali (Ticari Nitelikteki Vekalet Sözleşmesinden Kaynaklanan) : Nisbi Harç
İtirazın İptali (Ticari Nitelikteki Vekaletsiz İş Görmeden Kaynaklanan) : Nisbi Harç
İtirazın İptali (Ticari Nitelikteki Yayımlama Sözleşmesinden Kaynaklanan) : Nisbi Harç
İtirazın İptali (Ticari Niteliktekinde Haksız Fiilden Kaynaklanan (2918 S.K.Hariç)) : Nisbi Harç
İtirazın İptali (Ticari Satıma Konu Malın İadesi) : Nisbi Harç
İtirazın İptali (Ticari Satımdan Kaynaklanan) : Nisbi Harç
İtirazın İptali (Ticari Satımdan Kaynaklanan Semenin Tenzili) : Nisbi Harç
İtirazın İptali (Trampa Sözleşmesinden Kaynaklanan) : Nisbi Harç
İtirazın İptali (Vekalet Sözleşmesinden Kaynaklanan) : Nisbi Harç
İtirazın İptali (Vekaletsiz İş Görmeden Kaynaklanan) : Nisbi Harç
İtirazın İptali (Yayımlama Sözleşmesinden Kaynaklanan) : Nisbi Harç
Kambiyo Senetlerinin iptali davası : Nisbi Harç
Kambiyo Senetlerinin iptali (Zayi Nedeniyle) : Nisbi Harç
Kat Mülkiyeti Kanunundan Kaynaklanan Davalar : Maktu Harç
Kat Mülkiyeti Kanunundan Kaynaklanan Davalar (Arsa Paylarının Düzeltilmesi) : Nisbi Harç
Kat Mülkiyeti Kanunundan Kaynaklanan Davalar (Bağımsız Bölüm Mülkiyetinin Devri) : Nisbi Harç
Kat Mülkiyeti Kanunundan Kaynaklanan Davalar (Bağımsız Bölüme Giriş İzni Verilmesi İstemli) : Maktu Harç
Kat Mülkiyeti Kanunundan Kaynaklanan Davalar (Bağımsız Bölümün Yasak İşlerde Kullanılmasının Önlenmesi İstemli) : Maktu Harç
Kat Mülkiyeti Kanunundan Kaynaklanan Davalar (Defter Ve Belgelerin Teslimi İstemli) : Maktu Harç
Kat Mülkiyeti Kanunundan Kaynaklanan Davalar (Eski Hale Getirme İstemli) : Maktu Harç
Kat Mülkiyeti Kanunundan Kaynaklanan Davalar (Gecikme Tazminatı İstemli) : Nisbi Harç
Kat Mülkiyeti Kanunundan Kaynaklanan Davalar (Giriş İzni Yüzünden Bağımsız Bölümde Oluşan Zararın Tazmini İstemli) : Nisbi Harç
Kat Mülkiyeti Kanunundan Kaynaklanan Davalar (Hakim Kararını Yerine Getirmeyenlerin Cezalandırılması İstemli) : Maktu Harç
Kat Mülkiyeti Kanunundan Kaynaklanan Davalar (İlave Bağımsız Bölümün Tescili İstemli) : Maktu Harç
Kat Mülkiyeti Kanunundan Kaynaklanan Davalar (İmar Yasasına Göre Ortaklaştırılan Taşınmazda Ortaklığın Giderilmesi İstemli) : Nisbi Harç
Kat Mülkiyeti Kanunundan Kaynaklanan Davalar (Kat Malikleri Kurulu Kararının iptali) : Maktu Harç
Kat Mülkiyeti Kanunundan Kaynaklanan Davalar (Kullanırken Verilen Rahatsızlığın Giderilmesi) : Maktu Harç
Kat Mülkiyeti Kanunundan Kaynaklanan Davalar (Meskenin İşyeri Olarak Kullanılmasının Önlenmesi İstemli) : Maktu Harç
Kat Mülkiyeti Kanunundan Kaynaklanan Davalar (Ortak Gider Alacağına İlişkin İcra Takibine İtirazın İptali İstemli) : Nisbi Harç
Kat Mülkiyeti Kanunundan Kaynaklanan Davalar (Ortak Gider Alacağının Tahsili İstemli) : Nisbi Harç
Kat Mülkiyeti Kanunundan Kaynaklanan Davalar (Ortak Yerlere Elatmanın Önlenmesi İstemli) : Maktu Harç
Kat Mülkiyeti Kanunundan Kaynaklanan Davalar (Ortak Yerlere Verilen Zararın Tahsili İstemli) : Maktu Harç
Kat Mülkiyeti Kanunundan Kaynaklanan Davalar (Ortaklığın Giderilmesi) : Nisbi Harç
Kat Mülkiyeti Kanunundan Kaynaklanan Davalar (Özel Amaca Tahsisli Ortak Yerlerin Boşaltılması İstemli) : Maktu Harç
Kat Mülkiyeti Kanunundan Kaynaklanan Davalar (Projeye Aykırılığın Eski Hale Getirilmesi) : Maktu Harç
Kat Mülkiyeti Kanunundan Kaynaklanan Davalar (Yönetici Atanması İstemli) : Maktu Harç
Kat Mülkiyeti Kanunundan Kaynaklanan Davalar (Yöneticide Kalan Ortak Paranın Tahsili İstemli) : Nisbi Harç
Kat Mülkiyeti Kanunundan Kaynaklanan Davalar (Yönetim Planının iptali) : Maktu Harç
Kaynak Hakkı Kurulması : Nisbi Harç
Kayyım Atanması davası : Maktu Harç
Kayyım Atanması (Borçlu Mirasçıya Kayyım Tayini) : Maktu Harç
Kayyımın Kaldırılması : Maktu Harç
Kıymet Takdirine itiraz : Maktu Harç
Kira davaları : Nisbi Harç
Kira (Kira Parasının Tesbiti İstemli) : Nisbi Harç
Kira (Kiralananı Göstermeye İzin İstemli) : Nisbi Harç
Kira Sözleşmesinin iptali : Nisbi Harç
Kira (Uyarlama İstemli) : Nisbi Harç
Kiracılık Sıfatının Tesbiti İstemli : Nisbi Harç
Kiralananın Tahliyesi davası : Nisbi Harç
Kiralananın Tahliyesi (Borçlar Yasasından Kaynaklanan) : Nisbi Harç
Kiralananın Tahliyesi (Hasılat Kirası Sözleşmesinden Kaynaklanan) : Nisbi Harç
Kiralananın Tahliyesi (Kat Mülkiyeti Yasasından Kaynaklanan) : Nisbi Harç
Kiralananın Tahliyesi (Ticari İşletme Kirası Sözleşmesinden Kaynaklanan) : Nisbi Harç
Kiralananın Tahliyesi (2946 Sayılı Kamu Konutları Yasasından Kaynaklanan) : Nisbi Harç
Kiralananın Tahliyesi (6570 Sayılı Yasadan Kaynaklanan) : Nisbi Harç
Mecra İrtifakı Kurulması : Nisbi Harç
Menfi Tespit davaları : Nisbi Harç
Menfi Tespit (Acentalık Sözleşmesinden Kaynaklanan) : Nisbi Harç
Menfi Tespit (Bankacılık İşlemlerinden Kaynaklanan) : Nisbi Harç
Menfi Tespit (Donatma İştirakinden Kaynaklanan) : Nisbi Harç
Menfi Tespit (Emanet Sözleşmesinden Kaynaklanan) : Nisbi Harç
Menfi Tespit (Eser Sözleşmesinden Kaynaklanan) : Nisbi Harç
Menfi Tespit (Finansal Kiralamadan Kaynaklanan) : Nisbi Harç
Menfi Tespit (Hasılat Kirası Sözleşmesinden Kaynaklanan) : Nisbi Harç
Menfi Tespit (Havale Sözleşmesinden Kaynaklanan) : Nisbi Harç
Menfi Tespit (Hizmet Sözleşmesinden Kaynaklanan) : Nisbi Harç
Menfi Tespit (İnanç Sözleşmesinden Kaynaklanan) : Nisbi Harç
Menfi Tespit (İtibar Mektubu Ve İtibar Emrinden Kaynaklanan) : Nisbi Harç
Menfi Tespit (Kambiyo Senetlerinden Kaynaklanan) : Nisbi Harç
Menfi Tespit (Kaptanın Yetki Ve Sorumluluğundan Kaynaklanan) : Nisbi Harç
Menfi Tespit (Kefalet Sözleşmesinden Kaynaklanan) : Nisbi Harç
Menfi Tespit (Kıymetli Evraktan Kaynaklanan) : Nisbi Harç
Menfi Tespit (Komisyonculuk Sözleşmesinden Kaynaklanan) : Nisbi Harç
Menfi Tespit (Kooperatif Aidat Borcundan Kaynaklanan) : Nisbi Harç
Menfi Tespit (Menfi Tespit İİK 89 Kaynaklı) : Nisbi Harç
Menfi Tespit (Ödünç Verme Sözleşmesinden Kaynaklanan) : Nisbi Harç
Menfi Tespit (Piyango Sözleşmesinden Kaynaklanan) : Nisbi Harç
Menfi Tespit (Rehin Karşılığı Ödünç Verme İşinden Kaynaklanan) : Nisbi Harç
Menfi Tespit (Taşıma Sözleşmesi Kaynaklı) : Nisbi Harç
Menfi Tespit (Taşınır Kira Sözleşmesinden Kaynaklanan) : Nisbi Harç
Menfi Tespit (Taşınmaz Kira Sözleşmesinden Kaynaklanan) : Nisbi Harç
Menfi Tespit (Tellallık Sözleşmesinden Kaynaklanan) : Nisbi Harç
Menfi Tespit (Ticari İlişkiden Kaynaklanan) : Nisbi Harç
Menfi Tespit (Ticari İş Tellallığı Sözleşmesinden Kaynaklanan) : Nisbi Harç
Menfi Tespit (Ticari İşletme Kirası Sözleşmesinden Kaynaklanan) : Nisbi Harç
Menfi Tespit (Ticari İşletme Rehninden Kaynaklanan) : Nisbi Harç
Menfi Tespit (Ticari İşletmenin Satılması Veya Devrinden Kaynaklanan) : Nisbi Harç
Menfi Tespit (Ticari Mümessillik Kaynaklı) : Nisbi Harç
Menfi Tespit (Ticari Nitelikteki Banka Garanti Sözleşmesinden Kaynaklanan) : Nisbi Harç
Menfi Tespit (Ticari Nitelikteki Emanet Sözleşmesinden Kaynaklanan) : Nisbi Harç
Menfi Tespit (Ticari Nitelikteki Havale Sözleşmesinden Kaynaklanan) : Nisbi Harç
Menfi Tespit (Ticari Nitelikteki Hizmet Sözleşmesinden Kaynaklanan) : Nisbi Harç
Menfi Tespit (Ticari Nitelikteki İnanç Sözleşmesinden Kaynaklanan) : Nisbi Harç
Menfi Tespit (Ticari Nitelikteki Kefalet Sözleşmesinden Kaynaklanan) : Nisbi Harç
Menfi Tespit (Ticari Nitelikteki Komisyonculuk Sözleşmesinden Kaynaklanan) : Nisbi Harç
Menfi Tespit (Ticari Nitelikteki Ödünç Verme Sözleşmesinden Kaynaklanan) : Nisbi Harç
Menfi Tespit (Ticari Nitelikteki Taşınır Kira Sözleşmesinden Kaynaklanan) : Nisbi Harç
Menfi Tespit (Ticari Nitelikteki Taşınmaz Kira Sözleşmesinden Kaynaklanan) : Nisbi Harç
Menfi Tespit (Ticari Nitelikteki Trampa Sözleşmesinden Kaynaklanan) : Nisbi Harç
Menfi Tespit (Ticari Nitelikteki Vekalet Sözleşmesinden Kaynaklanan) : Nisbi Harç
Menfi Tespit (Ticari Nitelikteki Vekaletsiz İş Görmeden Kaynaklanan) : Nisbi Harç
Menfi Tespit (Ticari Nitelikteki Yayımlama Sözleşmesinden Kaynaklanan) : Nisbi Harç
Menfi Tespit (Ticari Niteliktekinde Haksız Fiilden Kaynaklanan (2918 S.K.Hariç)) : Nisbi Harç
Menfi Tespit (Ticari Satıma Konu Malın İadesi) : Nisbi Harç
Menfi Tespit (Ticari Satımdan Kaynaklanan) : Nisbi Harç
Menfi Tespit (Ticari Satımdan Kaynaklanan Semenin Tenzili) : Nisbi Harç
Menfi Tespit (Trampa Sözleşmesinden Kaynaklanan) : Nisbi Harç
Menfi Tespit (Vekalet Sözleşmesinden Kaynaklanan) : Nisbi Harç
Menfi Tespit (Vekaletsiz İş Görmeden Kaynaklanan) : Nisbi Harç
Menfi Tespit (Yayımlama Sözleşmesinden Kaynaklanan) : Nisbi Harç
Menfi Tespit (Yurtiçi Hava Taşımacılığından Kaynaklanan) : Nisbi Harç
Mera, Yaylak Ve Kışlağa İlişkin Davalar (Kışlağa Elatmanın Önlenmesi, Ecrimisil Ve Eski Hale Getirme Bedelinin Tahsili) : Nisbi Harç
Mera, Yaylak Ve Kışlağa İlişkin Davalar (Kışlağa Elatmanın Önlenmesi Ve Ecrimisil) : Nisbi Harç
Mera, Yaylak Ve Kışlağa İlişkin Davalar (Kışlağa Elatmanın Önlenmesi Ve Kâl) : Nisbi Harç
Mera, Yaylak Ve Kışlağa İlişkin Davalar (Kışlak Sınırlandırmasının iptali Ve Aidiyetin Tespiti) : Nisbi Harç
Mera, Yaylak Ve Kışlağa İlişkin Davalar (Mera Sınırlandırmasının iptali Ve Aidiyetin iptali) : Nisbi Harç
Mera, Yaylak Ve Kışlağa İlişkin Davalar (Meraya Elatmanın Önlenmesi) : Nisbi Harç
Mera, Yaylak Ve Kışlağa İlişkin Davalar (Meraya Elatmanın Önlenmesi, Ecrimisil Ve Eski Hale Getime Bedelinin Tahsili) : Nisbi Harç
Mera, Yaylak Ve Kışlağa İlişkin Davalar (Meraya Elatmanın Önlenmesi Ve Ecrimisil) : Nisbi Harç
Mera, Yaylak Ve Kışlağa İlişkin Davalar (Meraya Elatmanın Önlenmesi Ve Kal.) : Nisbi Harç
Mera, Yaylak Ve Kışlağa İlişkin Davalar (Tapu iptali Ve Kışlak Olarak Sınırlandırma) : Nisbi Harç
Mera, Yaylak Ve Kışlağa İlişkin Davalar (Tapu iptali Ve Mera Olarak Sınırlandırma) : Nisbi Harç
Mera, Yaylak Ve Kışlağa İlişkin Davalar (Tapu iptali Ve Yayla Olarak Sınırlandırma) : Nisbi Harç
Mera, Yaylak Ve Kışlağa İlişkin Davalar (Yayla Sınırlandırmasının iptali Ve Aidiyetin Tespiti) : Nisbi Harç
Mera, Yaylak Ve Kışlağa İlişkin Davalar (Yaylaya Elatmanın Önlenmesi, Ecrimisil Ve Eski Hale Getirme Bedelinin Tahsili) : Nisbi Harç
Mera, Yaylak Ve Kışlağa İlişkin Davalar (Yaylaya Elatmanın Önlenmesi Ve Ecrimisil) : Nisbi Harç
Mera, Yaylak Ve Kışlağa İlişkin Davalar (Yaylaya Elatmanın Önlenmesi Ve Kal.) : Nisbi Harç
Miras Ortaklığına Temsilci Atanması : Maktu Harç
Mirasçılık Belgesi İstemi : Maktu Harç
Mirasçılık Belgesinin iptali : Maktu Harç
Mirasçılıktan Çıkarmanın iptali : Maktu Harç
Mirası Reddinin iptali davası : Nisbi Harç
Mirasın Gerçek Reddi : Maktu Harç
Mirasın Hükmen Reddi : Nisbi Harç
Mirastan Feragat Nedeniyle Sorumluluktan Kurtulma : Nisbi Harç
Muhdesat Aidiyetinin Tespiti : Nisbi Harç
Mülkiyet davaları : Nisbi Harç
Mülkiyet (Paydaşlıktan Çıkarma İstemli) : Nisbi Harç
Mülkiyet (Taşınır Maldan Kaynaklanan) : Nisbi Harç
Mülkiyet (Tespit İstemli) : Nisbi Harç
Mülkiyet (Yönetim Giderlerinden Kaynaklanan) : Nisbi Harç
Nafaka (Yardım Nafakasının Kaldırılması) : Nisbi Harç
Orman davaları : Harca tabi değil
Orman (Hazine Veya İdarece Açılan Elatmanın Önlenmesi İstemli) : Harca tabi değil
Orman (Hazine Veya İdarece Açılan Tapu iptal İstemli) : Harca tabi değil
Orman (Şahıslarca Açılan Tapu iptal Ve Tescil İstemli) : Nisbi Harç
Ortak Yerlerde Onarım Yapılması Gerektiğinin Tespiti İstemli : Maktu Harç
Ortak Yerlerde Yapılan Onarım Bedelinin Tahsili İstemli : Nisbi Harç
Ortaklığın Giderilmesi : Maktu Harç
Ortaklığın Giderilmesi (Elbirliği Mülkiyetinde (Sözleşmeden Doğan)) : Maktu Harç
Ortaklığın Giderilmesi (Elbirliği Mülkiyetinin Paylı Mülkiyete Çevrilmesi) : Maktu Harç
Ortaklığın Giderilmesi (Miras Nedenli)(Basvurma Harcına Tabi) Ortaklığın Giderilmesi (Paylı Mülkiyette) : Maktu Harç
Ölüme Bağlı Tasarruf davaları : Nisbi Harç
Ölüme Bağlı Tasarruf (Mirasçılıktan Çıkarma) : Nisbi Harç
Ölüme Bağlı Tasarruf (Mirastan Feragat Duurumunda Geriverme İstemli) : Nisbi Harç
Ölüme Bağlı Tasarruf (Mirastan Feragat Duurumunda Tenkis İstemli) : Nisbi Harç
Ölüme Bağlı Tasarruf (Mirastan Feragat Sözleşmesinin iptali) : Maktu Harç
Ölüme Bağlı Tasarruf (Tenkis) : Nisbi Harç
Ölüme Bağlı Tasarruf (Vasiyetnamenin iptali) : Nisbi Harç
Ölüme Bağlı Tasarruf (Vasiyeti Yerine Getirme Görevlisinin Denetimi Ve Değiştirilmesi) : Maktu Harç
Reddi Hakim/Hakimin çekinmesi incelemesi : Harca tabi değil
Satışa izin davası : Maktu Harç
Sıra Cetveline itiraz : Maktu Harç
Sigorta davaları : Nisbi Harç
Sigorta (Denizcilik Rizikosu Kaynaklı) : Nisbi Harç
Sigorta (Hayat Sigortası Kaynaklı) : Nisbi Harç
Sigorta (Kaza Sigortası Kaynaklı) : Nisbi Harç
Sigorta (Mal Sigortası Kaynaklı) : Nisbi Harç
Sigorta (Ristorno Hakkından Kaynaklanan) : Nisbi Harç
Sigorta (Sigorta Edilen Şeyin Temlikinden Kaynaklanan) : Nisbi Harç
Sigorta (Sigortacının Aczinden Kaynaklanan) : Nisbi Harç
Sigorta (Trafik Sigortası Kaynaklı) : Nisbi Harç
Sigorta (Yangın Sigortası Kaynaklı) : Nisbi Harç
Sigorta (Ziraat Sigortası Kaynaklı) : Nisbi Harç
Tahkim (Hakem) : Nisbi Harç
Tanıma Ve Tenfiz davaları : Maktu Harç
Tapu iptali Ve Tescil : Nisbi Harç
Tapu iptali Ve Tescil (Alım Hakkından Kaynaklanan) : Nisbi Harç
Tapu iptali Ve Tescil (Bağıştan Rücu Hukuksal Nedeniyle) : Nisbi Harç
Tapu iptali Ve Tescil (Başkasının Taşınmazına Bina Yapımı Nedeniyle) : Nisbi Harç
Tapu iptali Ve Tescil (Çifte Tapu İddiasına Dayalı) : Nisbi Harç
Tapu iptali Ve Tescil (Devletin Hüküm Ve Tasarrufu Altındaki Yer İddiasına Dayalı) : Nisbi Harç
Tapu iptali Ve Tescil (Gayrimenkul Satış Vaadi Sözleşmesine Dayalı) : Nisbi Harç
Tapu iptali Ve Tescil (Geri Alım Hakkından Kaynaklanan) : Nisbi Harç
Tapu iptali Ve Tescil (İmar İhyaya Dayalı) : Nisbi Harç
Tapu iptali Ve Tescil (Kıyı Kanunu Gereğince Açılan) : Nisbi Harç
Tapu iptali Ve Tescil (Kişilerce Orman Değildir İddiasıyla Açılan) : Nisbi Harç
Tapu iptali Ve Tescil (Kişilerce Özel Mülke Konu Olduğu İddiasıyla Açılan) : Nisbi Harç
Tapu iptali Ve Tescil (Köy Kanunundan Kaynaklanan) : Nisbi Harç
Tapu iptali Ve Tescil (Muris Muvazaası Nedeniyle) : Nisbi Harç
Tapu iptali Ve Tescil (Ölünceye Kadar Bakma Sözleşmesine Aykırılık Nedeniyle) : Nisbi Harç
Tapu iptali Ve Tescil (Ölünceye Kadar Bakma Sözleşmesine Dayalı) : Nisbi Harç
Tapu iptali Ve Tescil (Önalım Hakkından Kaynaklanan) : Nisbi Harç
Tapu iptali Ve Tescil (Satın Almaya Dayalı) : Nisbi Harç
Tapu iptali Ve Tescil (Satış Vaadi Sözleşmesinden Kaynaklanan) : Nisbi Harç
Tapu iptali Ve Tescil (Şirket Ortağının Ayni Sermaye Koyması Nedeniyle) : Nisbi Harç
Tapu iptali Ve Tescil (Takasa Dayalı) : Nisbi Harç
Tapu iptali Ve Tescil (Tapu Dışı Satın Almaya Dayalı) : Nisbi Harç
Tapu iptali Ve Tescil (Taşınmazın Orman Niteliğinin Çekişmeli Olması Nedeniyle) : Nisbi Harç
Tapu iptali Ve Tescil (Taşkın Bina Yapımı Nedeniyle) : Nisbi Harç
Tapu iptali Ve Tescil (Tespitten Önceki Hukuki Sebeplere Dayalı) : Nisbi Harç
Tapu iptali Ve Tescil (Vakıf Taşınmazı İddiasına Dayalı) : Harca tabi değil
Tapu iptali Ve Tescil (Yasal Mal Rejiminden Kaynaklanan) : Nisbi Harç
Tapu iptali Ve Tescil (Yeni Arazi Oluşumundan Kaynaklanan) : Nisbi Harç
Tapu iptali Ve Tescil (Yükleniciden İşyeri Alımına Dayalı) : Nisbi Harç
Tapu iptali Ve Tescil (Yükleniciden Konut Alımı Nedeniyle) : Nisbi Harç
Tapu iptali Ve Tescil (Yükleniciden Konut Alımına Dayalı) : Nisbi Harç
Tapu iptali Ve Tescil (Zilyetliğe Dayalı) : Nisbi Harç
Tapu iptali Ve Tescil (2863 Sayılı Kültür/Tabiat V.Koruma Kanunundan Kaynaklanan) : Nisbi Harç
Tapu iptali Ve Tescil (3367 Sayılı Yasaya Dayalı) : Nisbi Harç
Tapu Kaydında Düzeltim davası : Maktu Harç
Tapu Kaydında Düzeltim (Kayıt Düzeltim İstemli) : Maktu Harç
Tapu Kaydında Düzeltim (Tapu Kaydında Dayanak Belgelere Aykırı Yazımın Düzeltimi) : Maktu Harç
Tapu Kaydında Düzeltim (Terkin İstemli) : Maktu Harç
Tapu Kaydında Düzeltim (Tespitten Önceki Hukuki Sebebe Dayalı Şerh iptali İstemli) : Nisbi Harç
Tapu Kaydında Düzeltim (Yüzölçümü Düzeltilmesi) : Maktu Harç
Tapu Kaydındaki Şerhin Terkini : Maktu Harç
Tapusuz Taşınmaz Tescili davaları : Nisbi Harç
Tapusuz Taşınmaz Tescili (Hazinece Açılan) : Harca tabi değil
Tapusuz Taşınmaz Tescili (Kişilerce Açılan) : Nisbi Harç
Tasarrufun iptali (İİK 277 Ve Devamı) : Nisbi Harç
Taşınmaz Zilyetliğinin Tespiti : Nisbi Harç
Tazminat davaları : Nisbi Harç
Tazminat (Acentalık Sözleşmesinden Kaynaklanan) : Nisbi Harç
Tazminat (Adam Çalıştıranın Sorumluluğundan Kaynaklanan) : Nisbi Harç
Tazminat (Bankacılık İşlemlerinden Kaynaklanan) : Nisbi Harç
Tazminat (Basınyoluyla Kişilik Haklarına Saldırıdan Kaynaklanan) : Nisbi Harç
Tazminat (Bina Sahibinin Sorumluluğundan Kaynaklanan) : Nisbi Harç
Tazminat (Çevre Hukukundan Kaynaklanan) : Harca tabi değil
Tazminat (Donatma İştirakinden Kaynaklanan) : Nisbi Harç
Tazminat (Emanet Sözleşmesinden Kaynaklanan) : Nisbi Harç
Tazminat (Eser Sözleşmesinden Kaynaklanan) : Nisbi Harç
Tazminat (Finansal Kiralamadan Kaynaklanan) : Nisbi Harç
Tazminat (Haksız Fiilden Kaynaklanan) : Nisbi Harç
Tazminat (Haksız İhtiyati Hacizden Kaynaklanan) : Nisbi Harç
Tazminat (Haksız İhtiyati Tedbirden Kaynaklanan) : Nisbi Harç
Tazminat (Haksız Rekabetten Kaynaklanan) : Nisbi Harç
Tazminat (Hasılat Kirası Sözleşmesinden Kaynaklanan) : Nisbi Harç
Tazminat (Havale Sözleşmesinden Kaynaklanan) : Nisbi Harç
Tazminat (Hayvan Sahibinin Sorumluluğundan Kaynaklanan) : Nisbi Harç
Tazminat (Hizmet Sözleşmesinden Kaynaklanan) : Nisbi Harç
Tazminat (İcra Görevlileri Kusurundan Kaynaklı Rücuen) : Harca tabi değil
Tazminat (İnanç Sözleşmesinden Kaynaklanan) : Nisbi Harç
Tazminat (İtibar Mektubu Ve İtibar Emrinden Kaynaklanan) : Nisbi Harç
Tazminat (Kamu Görevleri Kaynaklı Rücuen) : Harca tabi değil
Tazminat (Kaptanın Yetki Ve Sorumluluğundan Kaynaklanan) : Nisbi Harç
Tazminat (Kara Taşımacılığı Kaynaklı) : Nisbi Harç
Tazminat (Kaynağa Zarar Vermekten Kaynaklanan) : Nisbi Harç
Tazminat (Kefalet Sözleşmesinden Kaynaklanan) : Nisbi Harç
Tazminat (Kişilik Haklarına Saldırı Nedenli) : Nisbi Harç
Tazminat (Kişisel Durum Sicil Kaydı Tutulmasından Kaynaklı) : Nisbi Harç
Tazminat (Komşuluk Hukukundan Kaynaklanan) : Nisbi Harç
Tazminat (Kooperatif Üyeliğinden Kaynaklanan) : Nisbi Harç
Tazminat (Kooperatif Yönetim Ve Denetim Kurulu Üyelerinin Sorumluluğundan Kaynaklanan) : Nisbi Harç
Tazminat (Mahkeme Kararının Yerine Getirilmemesi Kaynaklı) : Nisbi Harç
Tazminat (Ödünç Verme Sözleşmesinden Kaynaklanan) : Nisbi Harç
Tazminat (Özel Sigorta Sözleşmesinden Kaynaklanan) : Nisbi Harç
Tazminat (Piyango Sözleşmesinden Kaynaklanan) : Nisbi Harç
Tazminat (Posta İdaresinin Sorumluluğundan Kaynaklanan) : Nisbi Harç
Tazminat (Posta Tekelini Bozmaktan Kaynaklanan) : Nisbi Harç
Tazminat (Rehin Karşılığı Ödünç Verme İşinden Kaynaklanan) : Nisbi Harç
Tazminat (Sigorta Ödemesine Dayanan Rücuen) : Nisbi Harç
Tazminat (Sözleşmeden Kaynaklanan) : Nisbi Harç
Tazminat (Şirket Yöneticilerinin Sorumluluğundan Kaynaklanan) : Nisbi Harç
Tazminat (Tapu Sicillerinin Tutulması Kaynaklı Rücuen) : Harca tabi değil
Tazminat (Tapunun Haksız Ele Geçirilmesi Nedenli) : Nisbi Harç
Tazminat (Taşınır Kira Sözleşmesinden Kaynaklanan) : Nisbi Harç
Tazminat (Taşınmaz Kira Sözleşmesinden Kaynaklanan) : Nisbi Harç
Tazminat (Tellallık Sözleşmesinden Kaynaklanan) : Nisbi Harç
Tazminat (Ticaret Siciline Yalan Beyandan Kaynaklanan) : Nisbi Harç
Tazminat (Ticari İş Tellallığı Sözleşmesinden Kaynaklanan) : Nisbi Harç
Tazminat (Ticari İşletme Kirası Sözleşmesinden Kaynaklanan) : Nisbi Harç
Tazminat (Ticari İşletme Rehninden Kaynaklanan) : Nisbi Harç
Tazminat (Ticari İşletmenin Satılması Veya Devrinden Kaynaklanan) : Nisbi Harç
Tazminat (Ticari Mümessillik Kaynaklı) : Nisbi Harç
Tazminat (Ticari Nitelikteki Banka Garanti Sözleşmesinden Kaynaklanan) : Nisbi Harç
Tazminat (Ticari Nitelikteki Emanet Sözleşmesinden Kaynaklanan) : Nisbi Harç
Tazminat (Ticari Nitelikteki Havale Sözleşmesinden Kaynaklanan) : Nisbi Harç
Tazminat (Ticari Nitelikteki Hizmet Sözleşmesinden Kaynaklanan) : Nisbi Harç
Tazminat (Ticari Nitelikteki İnanç Sözleşmesinden Kaynaklanan) : Nisbi Harç
Tazminat (Ticari Nitelikteki Kefalet Sözleşmesinden Kaynaklanan) : Nisbi Harç
Tazminat (Ticari Nitelikteki Komisyonculuk Sözleşmesinden Kaynaklanan) : Nisbi Harç
Tazminat (Ticari Nitelikteki Ödünç Verme Sözleşmesinden Kaynaklanan) : Nisbi Harç
Tazminat (Ticari Nitelikteki Taşınır Kira Sözleşmesinden Kaynaklanan) : Nisbi Harç
Tazminat (Ticari Nitelikteki Taşınmaz Kira Sözleşmesinden Kaynaklanan) : Nisbi Harç
Tazminat (Ticari Nitelikteki Trampa Sözleşmesinden Kaynaklanan) : Nisbi Harç
Tazminat (Ticari Nitelikteki Vekalet Sözleşmesinden Kaynaklanan) : Nisbi Harç
Tazminat (Ticari Nitelikteki Vekaletsiz İş Görmeden Kaynaklanan) : Nisbi Harç
Tazminat (Ticari Nitelikteki Yayımlama Sözleşmesinden Kaynaklanan) : Nisbi Harç
Tazminat (Ticari Niteliktekinde Haksız Fiilden Kaynaklanan (2918 S.K.Hariç)) : Nisbi Harç
Tazminat (Ticari Satıma Konu Malın İadesi) : Nisbi Harç
Tazminat (Ticari Satımdan Kaynaklanan) : Nisbi Harç
Tazminat (Ticari Satımdan Kaynaklanan Semenin Tenzili) : Nisbi Harç
Tazminat (Ticari Ünvanın Kullanılmasından Kaynaklanan) : Nisbi Harç
Tazminat (Trafik Kazası (Maddi Hasarlı) Nedenli) : Nisbi Harç
Tazminat (Trafik Kazası (Ölüm) Nedenli) : Nisbi Harç
Tazminat (Trafik Kazası Sonucu Ölüm Ve Yaralanmadan Kaynaklanan) : Nisbi Harç
Tazminat (Trafik Sigorta Sözleşmesi Kaynaklı Rücuen) : Nisbi Harç
Tazminat (Trampa Sözleşmesinden Kaynaklanan) : Nisbi Harç
Tazminat (Uluslar Arası Hava Taşımacılğı Kaynaklı) : Nisbi Harç
Tazminat (Vekalet Sözleşmesinden Kaynaklanan) : Nisbi Harç
Tazminat (Vekaletsiz İş Görmeden Kaynaklanan) : Nisbi Harç
Tazminat (Yayımlama Sözleşmesinden Kaynaklanan) : Nisbi Harç
Tazminat (Yurtiçi Hava Taşımacılığı Kaynaklı) : Nisbi Harç
Tazminat (Yurtiçi Hava Taşımacılığından Kaynaklanan) : Nisbi Harç
Tespit (D.İş) : Maktu Harç
Tereke davaları : Harca tabi değil
Tereke (Resmen Yönetilme Ve Tasfiye İstemli) : Maktu Harç
Tereke (Resmi Defter Tutulması İstemli) : Maktu Harç
Tereke (Tereke- C.Sav. Teslim İstemli) : Harca tabi değil
Tereke (Tesbit İstemli) : Maktu Harç
Tereke Tespit : Harca tabi değil
Terekenin Borca Batık Olduğunun Tespiti : Nisbi Harç
Tespit : Maktu Harç
Tespit (Hasılat Kirası Sözleşmesinden Kaynaklanan Kiracılığın Tespiti) : Nisbi Harç
Tespit (Ticari İşletme Kirası Sözleşmesinden Kaynaklanan Kiracılığın Tespiti) : Nisbi Harç
Ticari Vedia Sözleşmesinden Kaynaklanan : Nisbi Harç
Tevdii Mahali Tayini(Başvurma Harcına Tabi)
Uyarlama davası : Nisbi Harç
Uyarlama (Eser Sözleşmesinden Kaynaklanan) : Nisbi Harç
Üst Hakkı Kurulması : Nisbi Harç
Üst Hakkı Kurulması (İrtifak Hakkının Kaldırılması) : Nisbi Harç
Üst Hakkı Kurulması (Üst Hakkından Kaynaklanan) : Nisbi Harç
Üst Hakkı Kurulması (Zorunlu Su Nedenli) : Nisbi Harç
Vakıf : Maktu Harç
Vakıf (Tapu Sicilindeki Şerhin Kaldırılması İstemli) : Maktu Harç
Vasinin Görevinden Çekilmesi : Harca tabi değil
Vasiyetname Açılması : Harca tabi değil
Vesayet : Harca tabi değil
Vesayet (Satışa İzin) : Harca tabi değil
Yargılanmanın Yenilenmesi : Maktu Harç
Yargılanmanın Yenilenmesi (Eser Sözleşmesinden Kaynaklanan) : Maktu Harç
Ziiliyetliğin Tesbiti Ve Korunması İstemli : Nisbi Harç
Ziiliyetliğin Tesbiti Ve Korunması İstemli (Orman Niteliğini Yitiren Taşınmazlarla İlgili) : Nisbi Harç
Zilyet Olunan Taşınmaza (İade İstemli) : Nisbi Harç
Zilyet Olunan Taşınmaza (Korunma İstemli) : Nisbi Harç
3. Şahıs Tarafından Açılan Menfi Tespit davaları : Maktu Harç
3204 SY'nın 41.md.si Uyarınca Yapılan Düzeltme İşleminin iptali : Maktu Harç