Iş Mahkemeleri davaları türleri ve Iş mahkemesinde görülen Iş Hukuku davaları harçları :
Alacak davaları : Nisbi Harç
Alacak (İşçi İle İşveren İlişkisinden Kaynaklanan) : Nisbi Harç
Alacak (Sendika Kanunlarından Kaynaklanan) : Nisbi Harç
Alacak (Sosyal Güvenlik Hukukukundan Kaynaklanan) : Nisbi Harç
Delil Tespiti davası : Maktu Harç
Diğer Değişik İşler : Maktu Harç
Genel Kurul Kararının İptali (Sendika Genel Kurul Kararının İptali) : Maktu Harç
Grev Oylamasına itiraz davası : Maktu Harç
Grevin Durdurulması : Maktu Harç
Hakem Tayini : Maktu Harç
Hakemin Reddi : Nisbi Harç
İhtiyati Haciz : Maktu Harç
İhtiyati Tedbir : Maktu Harç
İstirdat Davaları : Nisbi Harç
İş davaları : Nisbi Harç
İş (Aylık Bağlamaya Esas Göstergenin Belirlenmesi istemli) : Maktu Harç
İş (Bağ-Kur Sigortalılığının Tespiti) : Maktu Harç
İş (Bağ-Kur Tarafından Belirlenen Prime itiraza İlişkin) : Nisbi Harç
İş (Hizmetlerin Birleştirilmesinden Kaynaklanan) : Maktu Harç
İş (İstatistiğe İtiraza İlişkin) : Maktu Harç
İş (İş Kolunun Tespiti İstmli) : Maktu Harç
İş (İşverence İşçi Aleyhine Açılan Alacak İstemli) : Nisbi Harç
İş (Kazanın Niteliğinin Belirlenmesi İstemli) : Maktu Harç
İş (Kurum İşleminin İptali İstemli) : Maktu Harç
İş (Kurumca Sigortalıya Karşı Açılan Geri Alım İstemli) : Nisbi Harç
İş (Kurumun İşverenden Rücuen Tazminat İstemli) : Nisbi Harç
İş (Sendika Aidatlarının İşverenden Tahsili İstemli) : Nisbi Harç
İş (Sendika Temsilciliğinden Kaynaklı İşe İade Ve Tazminat İstemli) : Nisbi Harç
İş (Sendika Üyeliğinin Tespiti İstemli) : Maktu Harç
İş (Sendika Yetkisinin Tespiti İstemli) : Maktu Harç
İş (Sendika Yönetim Kurulu Kararına İtiraz İstemli) : Maktu Harç
İş (Sendikanın Kapatılması) : Harca tabi değil
İş (Sendikaya Kayyum Tayini İstemli) : Maktu Harç
İş (Sigortalı Murislerinin Hak Sahipliğinin Belirlenmesi İstemli) : Maktu Harç
İş (Sigortalının Aylığa Hak Sahipliğinin Belirlenmesi İstemli) : Nisbi Harç
İş (SSK'ca Belirlenen Eksik İşçilik Prim Oranına İtiraza İlişkin) : Maktu Harç
İş (SSK'ca Belirlenen Eksik İşçilik Prim Tutarına İtiraza İlişkin) : Nisbi Harç
İş (Sürekli iş Göremezligin Belirlenmesi İstemli) : Maktu Harç
İş (Toplu İş Sözleşmesinden Kaynaklanan Edaya İlişkin) : Nisbi Harç
İş (Yurt Dışı Hizmetlerin Belirlenmesi İstemli) : Maktu Harç
İşçiye Verilen Disiplin Cezasının iptali davası : Maktu Harç
İşin Durdurulması Veya İşyerinin Kapatılmasına İtiraz : Maktu Harç
İşyeri Değiştirilmesi Kararının iptali davası : Maktu Harç
İtirazın iptali davaları : Nisbi Harç
İtirazın İptali (işçi ile işveren ilişkisinden Kaynaklanan) : Nisbi Harç
İtirazın İptali (Sosyal Güvenlik Hukukukundan Kaynaklanan İtirazın İptali) : Nisbi Harç
Lokavtın Durdurulması : Maktu Harç
Menfi Tespit davaları : Nisbi Harç
Menfi Tespit (İşçi İle İşveren İlişkisinden Kaynaklanan) : Nisbi Harç
Menfi Tespit (Menfi Tespit İİK 89 Kaynaklı) : Nisbi Harç
Reddi Hakim/Hakimin Çekinmesi İncelemesi : Harca tabi değil
Sendika Faaliyetinin Durdurulması : Maktu Harç
Sendika Yönetim Kurulunun İşten El Çektirilmesi : Maktu Harç
Tanıma Ve Tenfiz davası : Maktu Harç
Tazminat davaları : Nisbi Harç
Tazminat (Haksız İhtiyati Hacizden Kaynaklanan) : Nisbi Harç
Tazminat (Haksız İhtiyati Tedbirden Kaynaklanan) : Nisbi Harç
Tazminat (İş Kazasından Kaynaklanan) : Nisbi Harç
Tazminat (İş Sözleşmesinden Kaynaklanan Tazminat İstemli) : Nisbi Harç
Tazminat (İşçi İle İşveren İlişkisinden Kaynaklanan) : Nisbi Harç
Tazminat (Meslek Hastalığından Kaynaklanan) : Nisbi Harç
Tazminat (Rücuen Tazminat) : Nisbi Harç
Tazminat (Sendika Kanunlarından Kaynaklanan) : Nisbi Harç
Tespit davası : Maktu Harç
Tespit (İşe İade İstemli) : Maktu Harç
Tespit (Sendika Kanunlarından Kaynaklanan) : Maktu Harç
Tespit (Sosyal Güvenlik Hukuku İle İlgili Tespit Davaları) : Maktu Harç
Tespit (Toplu İş Görüşmesi Grev Ve Lokavt Kanunundan Kaynaklanan) : Maktu Harç
Tespit (D.İş) : Maktu Harç
Toplu iş sözleşmesinin Yorumu : Maktu Harç
Toplu iş uyuşmazlıklarında Resmi Arabulucu Atanması : Maktu Harç
Yargılanmanın Yenilenmesi davaları : Maktu Harç
3. Şahıs Tarafından Açılan Menfi Tespit davası : Maktu Harç