Icra Tetkik Mercii Mahkemeleri (Icra Hakimlikleri) davaları türleri ve Icra Tetkik Mercii mahkemesinde (Icra Hakimliği) görülen Icra Hukuku davaları harçları :

Alacak (Kira Alacağı) : Nisbi Harç
Alacak (Taşınmaz Kira Sözleşmesinden Kaynaklanan) : Nisbi Harç
Amme Alacağı Takibinde ihalenin feshi davası : Maktu Harç
Banka Kanununa Göre : Maktu Harç
Borçtan Kurtulma Davası : Nisbi Harç Delil Tespiti : Maktu Harç
Diğer Değişik İşler : Maktu Harç
Haczedilemezlik şikayeti : Maktu Harç
Hisseli Malın Satış Şekli : Harca tabi değil
İcra Emrine itiraz davası : Maktu Harç
İcra Takibine itiraz davaları : Maktu Harç
İcra Takibine İtiraz (Borca İtiraz) : Maktu Harç
İcra Takibine İtirazın Kaldırılması : Maktu Harç
İhale İle Satılan Yerin Tahliyesi : Maktu Harç
Ihalenin Feshi davaları : Maktu Harç
Ihtiyati Haciz davaları : Maktu Harç
İhtiyati Haczin Kaldırılması : Maktu Harç
Ihtiyati Tedbir davaları : Maktu Harç
İmzaya İtiraz : Maktu Harç
İstihkak davaları : Nisbi Harç İstihkak İddiası Nedeniyle Takibin Taliki Veya Devamı(İ.İ.K. 97) : Harca tabi değil
İstihkak (Taşınır Mal Haczinden Kaynaklanan) : Nisbi Harç İstihkak İddiası Nedeniyle Takibin Taliki Veya Devamı(İ.İ.K. 97) : Harca tabi değil
Itiraz : Maktu Harç
İtiraz (İcra Takibine Gecikmiş İtiraz) : Maktu Harç
İtirazın Kaldırılması Ve Tahliye : Maktu Harç
Kambiyo Hukuku Şikayeti : Maktu Harç
Kıymet Takdirine İtiraz : Maktu Harç
Kiralananın Tahliyesi(İcra) : Maktu Harç
Konkordato davaları : Maktu Harç
Meskeniyet iddiası davası : Maktu Harç
Reddi Hakim/Hakimin Çekinmesi İncelemesi : Harca tabi değil
Rehnin Kaldırılması Talebi : Harca tabi değil
Sıra Cetvelindeki Sıraya İtiraz : Maktu Harç
Şikayet : Maktu Harç
Şikayet (İcra Memur Muamelesini Şikayet) : Harca tabi değil
Takas Mahsup Talebi : Nisbi Harç Takibin Taliki Veya İptali : Maktu Harç
Tanıma Ve Tenfiz davası : Maktu Harç
Tazminat (Haciz İhbarına Karşı Yalan Beyanda Bulunma Nedeniyle) : Nisbi Harç Tazminat (Taşınmaz Kira Sözleşmesinden Kaynaklanan) : Nisbi Harç Tehiri İcra Teminat Şeklinin Belirlenmesi(İ.İ.K.36)(Başvurma Harcına Tabi)
Yargılanmanın Yenilenmesi davaları : Maktu Harç
Yetki itirazı davası : Maktu Harç
6183 Sayılı Kanun Gereğince ihalenin feshi davası : Maktu Harç