Asliye Ticaret Mahkemeleri davaları türleri ve Asliye ticaret mahkemesinde görülen Ticaret Hukuku , Deniz Ticaret Hukuku , Şirketler Hukuku , Sigorta Hukuku , Rekabet Hukuku , Tazminat Hukuku , Icra Hukuku ve Iflas Hukuku vs. bütün ticaret davaları h
Alacak davaları : Nisbi Harç
Alacak (Acentalık Sözleşmesinden Kaynaklanan) : Nisbi Harç
Alacak (Bankacılık işlemlerinden Kaynaklanan davalar) : Nisbi Harç
Alacak (Cari Hesap Veya Ticari Kredi Sözleşmesi Kaynaklı) : Nisbi Harç
Alacak (Çatmadan Kaynaklanan davalar) : Nisbi Harç
Alacak (Donatma İştirakinden Kaynaklanan) : Nisbi Harç
Alacak (Emanet Sözleşmesinden Kaynaklanan) : Nisbi Harç
Alacak (Eser Sözleşmesinden Kaynaklanan) : Nisbi Harç
Alacak (Finansal Kiralamadan Kaynaklanan) : Nisbi Harç
Alacak (Gemi ipoteğinden Kaynaklanan) : Nisbi Harç
Alacak (Gemi Ve Yük Alacaklılığından Kaynaklanan) : Nisbi Harç
Alacak (Hasılat Kirası Sözleşmesinden Kaynaklanan) : Nisbi Harç
Alacak (Hava Taşımacılığından Kaynaklanan) : Nisbi Harç
Alacak (Havale Sözleşmesinden Kaynaklanan) : Nisbi Harç
Alacak (Hizmet Sözleşmesinden Kaynaklanan) : Nisbi Harç
Alacak (İnanç Sözleşmesinden Kaynaklanan) : Nisbi Harç
Alacak (İtibar Mektubu Ve itibar Emrinden Kaynaklanan) : Nisbi Harç
Alacak (Kambiyo Senetlerinden Kaynaklanan Sebepsiz iktisab Nedeniyle) : Nisbi Harç
Alacak (Kaptanın Yetki Ve Sorumluluğundan Kaynaklanan) : Nisbi Harç
Alacak (Kefalet Sözleşmesi Kaynaklı Rücuen) : Nisbi Harç
Alacak (Kefalet Sözleşmesinden Kaynaklanan) : Nisbi Harç
Alacak (Kıymetli Evraktan Kaynaklanan) : Nisbi Harç
Alacak (Komisyonculuk Sözleşmesinden Kaynaklanan) : Nisbi Harç
Alacak (Kooperatif Aidat Borcundan Kaynaklanan) : Nisbi Harç
Alacak (Kooperatif üyeliğinin Sona Ermesi Nedeniyle) : Nisbi Harç
Alacak (Kooperatif Yönetim Ve Denetim Kurulu Üyelerinin Sorumluluğundan Kaynaklanan) : Nisbi Harç
Alacak (Kurtarma Ve Yardımdan Kaynaklanan) : Nisbi Harç
Alacak (Ödünç Verme Sözleşmesinden Kaynaklanan) : Nisbi Harç
Alacak (Rehin Karşılığı Ödünç Verme İşinden Kaynaklanan) : Nisbi Harç
Alacak (Satım Sözleşmesinden Kaynaklanan) : Nisbi Harç
Alacak (Taşıma Sözleşmesi Kaynaklı davalar) : Nisbi Harç
Alacak (Taşınır Kira Sözleşmesinden Kaynaklanan) : Nisbi Harç
Alacak (Taşınmaz Alım-Satımı Kaynaklı) : Nisbi Harç
Alacak (Taşınmaz Kira Sözleşmesinden Kaynaklanan) : Nisbi Harç
Alacak (Tellallık Sözleşmesinden Kaynaklanan) : Nisbi Harç
Alacak (Ticari İş Tellallığı Sözleşmesinden Kaynaklanan) : Nisbi Harç
Alacak (Ticari İşletme Kirası Sözleşmesinden Kaynaklanan) : Nisbi Harç
Alacak (Ticari İşletme Rehninden Kaynaklanan) : Nisbi Harç
Alacak (Ticari İşletmenin Satılması Veya Devrinden Kaynaklanan) : Nisbi Harç
Alacak (Ticari Mümessillik Kaynaklı davalar) : Nisbi Harç
Alacak (Ticari Nitelikteki Banka Garanti Sözleşmesinden Kaynaklanan) : Nisbi Harç
Alacak (Ticari Nitelikteki Emanet Sözleşmesinden Kaynaklanan) : Nisbi Harç
Alacak (Ticari Nitelikteki Havale Sözleşmesinden Kaynaklanan) : Nisbi Harç
Alacak (Ticari Nitelikteki Hizmet Sözleşmesinden Kaynaklanan) : Nisbi Harç
Alacak (Ticari Nitelikteki İnanç Sözleşmesinden Kaynaklanan) : Nisbi Harç
Alacak (Ticari Nitelikteki Komisyonculuk Sözleşmesinden Kaynaklanan) : Nisbi Harç
Alacak (Ticari Nitelikteki Ödünç Verme Sözleşmesinden Kaynaklanan) : Nisbi Harç
Alacak (Ticari Nitelikteki Taşınır Kira Sözleşmesinden Kaynaklanan) : Nisbi Harç
Alacak (Ticari Nitelikteki Taşınmaz Kira Sözleşmesinden Kaynaklanan) : Nisbi Harç
Alacak (Ticari Nitelikteki Trampa Sözleşmesinden Kaynaklanan) : Nisbi Harç
Alacak (Ticari Nitelikteki Vekalet Sözleşmesinden Kaynaklanan) : Nisbi Harç
Alacak (Ticari Nitelikteki Vekaletsiz İş Görmeden Kaynaklanan) : Nisbi Harç
Alacak (Ticari Nitelikteki Yayımlama Sözleşmesinden Kaynaklanan) : Nisbi Harç
Alacak (Ticari Niteliteki Kefalet Sözleşmesi Kaynaklı) : Nisbi Harç
Alacak (Ticari Satıma Konu Malın iadesi davası) : Nisbi Harç
Alacak (Ticari Satımdan Kaynaklanan) : Nisbi Harç
Alacak (Ticari Satımdan Kaynaklanan Semenin Tenzili) : Nisbi Harç
Alacak (Trampa Sözleşmesinden Kaynaklanan) : Nisbi Harç
Alacak (Uluslarası Hava Taşımacılığından Kaynaklı) : Nisbi Harç
Alacak (Vade Farkından Kaynaklanan) : Nisbi Harç
Alacak (Vekalet Sözleşmesinden Kaynaklanan) : Nisbi Harç
Alacak (Vekaletsiz İş Görmeden Kaynaklanan) : Nisbi Harç
Alacak (Yayımlama Sözleşmesinden Kaynaklanan) : Nisbi Harç
Alacak (Yedieminlik Ücreti davaları) : Nisbi Harç
Banka Teminat Mektubunun Hükümsüzlüğünün Tespiti davası : Nisbi Harç
Banka Teminat Mektubunun iadesi Ve Depo Edilmesi : Nisbi Harç
Banka Teminat Mektubunun iadesi Ve Depo Edilmesi (Depo Edilmesi İstemli) : Nisbi Harç
Banka Teminat Mektubunun iadesi Ve Depo Edilmesi (Tahsil İstemli) : Nisbi Harç
Borçtan Kurtulma Davası : Nisbi Harç
Çek iptali davaları (Hasımlı) : Nisbi Harç
Çek iptali davası (Hasımsız) : Maktu Harç
Deniz Kaza Raporu İstemli : Maktu Harç
Deniz Ticaret davaları : Maktu Harç
Deniz Ticaret (Deniz Taşımacılığı Kaynaklı) : Nisbi Harç
Dispeççi Tayini İstemli : Maktu Harç
Dispeççinin Onaylanması Veya İtiraz : Maktu Harç
Elatmanın Önlenmesi davası : Nisbi Harç
Elatmanın Önlenmesi (Banka Teminat Mektubundan Kaynaklanan) : Nisbi Harç
Elatmanın Önlenmesi (Eser Sözleşmesinden Kaynaklanan) : Nisbi Harç
Elatmanın Önlenmesi (İnanç Sözleşmesinden Kaynaklanan) : Nisbi Harç
Elatmanın Önlenmesi (Satın Almaya Dayalı) : Nisbi Harç
Elatmanın Önlenmesi (Satış Vaadi Sözleşmesinden Kaynaklanan) : Nisbi Harç
Eser Sözleşmesi davaları : Nisbi Harç
Garanti Sözleşmesi davası : Nisbi Harç
Gemi Sicil Memurluğu Kararına itiraz : Maktu Harç
Genel Kurul Kararının iptali davaları : Maktu Harç
Genel Kurul Kararının İptali (Kooperatif Genel Kurul Kararının iptali davası) : Maktu Harç
Hakem Tayini : Maktu Harç
Hakem Tayini (Eser Sözleşmesinden Kaynaklanan) : Maktu Harç
Hakemin Reddi : Nisbi Harç
Hakemin Reddi (Eser Sözleşmesi Kaynaklı) : Nisbi Harç
İflas davaları : Maktu Harç
İflas (İflasın Ertelenmesi) : Maktu Harç
İflas (İflasın Kapatılması) : Maktu Harç
İhalenin Feshi (Abone Sözleşmesi) : Nisbi Harç
İhalenin Feshi (Alım Satım) : Nisbi Harç
İhalenin Feshi (Kira) : Nisbi Harç
İpotek davaları : Nisbi Harç
İpotek (İpoteğin Kaldırılması (Fekki)) : Nisbi Harç
İpotek (Terkin İstemli) : Nisbi Harç
İpotek (Tescil İstemli) : Nisbi Harç
İstirdat davaları : Nisbi Harç
İstirdat (Eser Sözleşmesinden Kaynaklanan) : Nisbi Harç
İstirdat (Ticari Satıma Konu Malın İadesi) : Nisbi Harç
İstirdat (Ticari Satımdan Kaynaklanan) : Nisbi Harç
İstirdat (Ticari Satımdan Kaynaklanan Semenin Tenzili) : Nisbi Harç
İtirazın iptali davaları : Nisbi Harç
İtirazın İptali (Acentalık Sözleşmesinden Kaynaklanan) : Nisbi Harç
İtirazın İptali (Bankacılık İşlemlerinden Kaynaklanan) : Nisbi Harç
İtirazın İptali (Çatmadan Kaynaklanan) : Nisbi Harç
İtirazın İptali (Donatma İştirakinden Kaynaklanan) : Nisbi Harç
İtirazın İptali (Emanet Sözleşmesinden Kaynaklanan) : Nisbi Harç
İtirazın İptali (Eser Sözleşmesinden Kaynaklanan) : Nisbi Harç
İtirazın İptali (Gemi İpoteğinden Kaynaklanan) : Nisbi Harç
İtirazın İptali (Gemi Ve Yük Alacaklılığından Kaynaklanan) : Nisbi Harç
İtirazın İptali (Hasılat Kirası Sözleşmesinden Kaynaklanan) : Nisbi Harç
İtirazın İptali (Havale Sözleşmesinden Kaynaklanan) : Nisbi Harç
İtirazın İptali (Hizmet Sözleşmesinden Kaynaklanan) : Nisbi Harç
İtirazın İptali (İnanç Sözleşmesinden Kaynaklanan) : Nisbi Harç
İtirazın İptali (İtibar Mektubu Ve İtibar Emrinden Kaynaklanan) : Nisbi Harç
İtirazın İptali (Kambiyo Senetlerinden Kaynaklanan) : Nisbi Harç
İtirazın İptali (Kaptanın Yetki Ve Sorumluluğundan Kaynaklanan) : Nisbi Harç
İtirazın İptali (Kefalet Sözleşmesinden Kaynaklanan) : Nisbi Harç
İtirazın İptali (Kıymetli Evraktan Kaynaklanan) : Nisbi Harç
İtirazın İptali (Komisyonculuk Sözleşmesinden Kaynaklanan) : Nisbi Harç
İtirazın İptali (Kooperatif Aidat Borcundan Kaynaklanan) : Nisbi Harç
İtirazın İptali (Kurtarma Ve Yardımdan Kaynaklanan) : Nisbi Harç
İtirazın İptali (Ödünç Verme Sözleşmesinden Kaynaklanan) : Nisbi Harç
İtirazın İptali (Rehin Karşılığı Ödünç Verme İşinden Kaynaklanan) : Nisbi Harç
İtirazın İptali (Taşıma Sözleşmesi Kaynaklı) : Nisbi Harç
İtirazın İptali (Taşınır Kira Sözleşmesinden Kaynaklanan) : Nisbi Harç
İtirazın İptali (Taşınmaz Kira Sözleşmesinden Kaynaklanan) : Nisbi Harç
İtirazın İptali (Ticari İş Tellallığı Sözleşmesinden Kaynaklanan) : Nisbi Harç
İtirazın İptali (Ticari İşletme Kirası Sözleşmesinden Kaynaklanan) : Nisbi Harç
İtirazın İptali (Ticari İşletme Rehninden Kaynaklanan) : Nisbi Harç
İtirazın İptali (Ticari İşletmenin Satılması Veya Devrinden Kaynaklanan) : Nisbi Harç
İtirazın İptali (Ticari Mümessillik Kaynaklı) : Nisbi Harç
İtirazın İptali (Ticari Nitelikteki Banka Garanti Sözleşmesinden Kaynaklanan) : Nisbi Harç
İtirazın İptali (Ticari Nitelikteki Emanet Sözleşmesinden Kaynaklanan) : Nisbi Harç
İtirazın İptali (Ticari Nitelikteki Havale Sözleşmesinden Kaynaklanan) : Nisbi Harç
İtirazın İptali (Ticari Nitelikteki Hizmet Sözleşmesinden Kaynaklanan) : Nisbi Harç
İtirazın İptali (Ticari Nitelikteki İnanç Sözleşmesinden Kaynaklanan) : Nisbi Harç
İtirazın İptali (Ticari Nitelikteki Kefalet Sözleşmesinden Kaynaklanan) : Nisbi Harç
İtirazın İptali (Ticari Nitelikteki Komisyonculuk Sözleşmesinden Kaynaklanan) : Nisbi Harç
İtirazın İptali (Ticari Nitelikteki Ödünç Verme Sözleşmesinden Kaynaklanan) : Nisbi Harç
İtirazın İptali (Ticari Nitelikteki Taşınır Kira Sözleşmesinden Kaynaklanan) : Nisbi Harç
İtirazın İptali (Ticari Nitelikteki Taşınmaz Kira Sözleşmesinden Kaynaklanan) : Nisbi Harç
İtirazın İptali (Ticari Nitelikteki Trampa Sözleşmesinden Kaynaklanan) : Nisbi Harç
İtirazın İptali (Ticari Nitelikteki Vekalet Sözleşmesinden Kaynaklanan) : Nisbi Harç
İtirazın İptali (Ticari Nitelikteki Vekaletsiz İş Görmeden Kaynaklanan) : Nisbi Harç
İtirazın İptali (Ticari Nitelikteki Yayımlama Sözleşmesinden Kaynaklanan) : Nisbi Harç
İtirazın İptali (Ticari Niteliktekinde Haksız Fiilden Kaynaklanan (2918 S.K.Hariç)) : Nisbi Harç
İtirazın İptali (Ticari Satıma Konu Malın İadesi) : Nisbi Harç
İtirazın İptali (Ticari Satımdan Kaynaklanan) : Nisbi Harç
İtirazın İptali (Ticari Satımdan Kaynaklanan Semenin Tenzili) : Nisbi Harç
İtirazın İptali (Trampa Sözleşmesinden Kaynaklanan) : Nisbi Harç
İtirazın İptali (Vekalet Sözleşmesinden Kaynaklanan) : Nisbi Harç
İtirazın İptali (Vekaletsiz İş Görmeden Kaynaklanan) : Nisbi Harç
İtirazın İptali (Yayımlama Sözleşmesinden Kaynaklanan) : Nisbi Harç
Kambiyo Senetlerinin iptali davaları : Nisbi Harç
Kambiyo Senetlerinin iptali (Zayi Nedeniyle) : Nisbi Harç
Kayıt Kabul : Maktu Harç
Kira davaları : Nisbi Harç
Kira (Uyarlama İstemli) : Nisbi Harç
Kiralananın Tahliyesi (Hasılat Kirası Sözleşmesinden Kaynaklanan) : Nisbi Harç
Kiralananın Tahliyesi (Ticari İşletme Kirası Sözleşmesinden Kaynaklanan) : Nisbi Harç
Konkordatonun Feshi davası : Maktu Harç
Konkordatonun Tasdiki : Maktu Harç
Kooperatif davaları : Maktu Harç
Kooperatif (Genel Kurulun Olağanüstü Toplantıya Çağrılması İstemli) : Maktu Harç
Kooperatif (Genel Kurulun Yenilenmesi Talepli) : Maktu Harç
Kooperatif Genel Kurulunun Toplantıya Çağrılması davası : Maktu Harç
Kooperatif Üyeliğinden İhraç Kararının İptali davası : Maktu Harç
Kooperatif Üyeliğinin Tesbiti davası : Maktu Harç
Kooperatifin Dağılması İstemli : Maktu Harç
Menfi Tespit davaları : Nisbi Harç
Menfi Tespit (Abone Sözleşmesi) : Nisbi Harç
Menfi Tespit (Acentalık Sözleşmesinden Kaynaklanan) : Nisbi Harç
Menfi Tespit (Alım Satım) : Nisbi Harç
Menfi Tespit (Bankacılık İşlemlerinden Kaynaklanan) : Nisbi Harç
Menfi Tespit (Çatmadan Kaynaklanan) : Nisbi Harç
Menfi Tespit (Donatma İştirakinden Kaynaklanan) : Nisbi Harç
Menfi Tespit (Emanet Sözleşmesinden Kaynaklanan) : Nisbi Harç
Menfi Tespit (Eser Sözleşmesinden Kaynaklanan) : Nisbi Harç
Menfi Tespit (Gemi İpoteğinden Kaynaklanan) : Nisbi Harç
Menfi Tespit (Gemi Ve Yük Alacaklılığından Kaynaklanan) : Nisbi Harç
Menfi Tespit (Hasılat Kirası Sözleşmesinden Kaynaklanan) : Nisbi Harç
Menfi Tespit (Havale Sözleşmesinden Kaynaklanan) : Nisbi Harç
Menfi Tespit (Hizmet Sözleşmesinden Kaynaklanan) : Nisbi Harç
Menfi Tespit (İnanç Sözleşmesinden Kaynaklanan) : Nisbi Harç
Menfi Tespit (İtibar Mektubu Ve İtibar Emrinden Kaynaklanan) : Nisbi Harç
Menfi Tespit (Kambiyo Senetlerinden Kaynaklanan) : Nisbi Harç
Menfi Tespit (Kaptanın Yetki Ve Sorumluluğundan Kaynaklanan) : Nisbi Harç
Menfi Tespit (Kefalet Sözleşmesinden Kaynaklanan) : Nisbi Harç
Menfi Tespit (Kıymetli Evraktan Kaynaklanan) : Nisbi Harç
Menfi Tespit (Kira) : Nisbi Harç
Menfi Tespit (Komisyonculuk Sözleşmesinden Kaynaklanan) : Nisbi Harç
Menfi Tespit (Kooperatif Aidat Borcundan Kaynaklanan) : Nisbi Harç
Menfi Tespit (Kurtarma Ve Yardımdan Kaynaklanan) : Nisbi Harç
Menfi Tespit (Menfi Tespit İİK 89 Kaynaklı) : Nisbi Harç
Menfi Tespit (Ödünç Verme Sözleşmesinden Kaynaklanan) : Nisbi Harç
Menfi Tespit (Rehin Karşılığı Ödünç Verme İşinden Kaynaklanan) : Nisbi Harç
Menfi Tespit (Taşıma Sözleşmesi Kaynaklı) : Nisbi Harç
Menfi Tespit (Taşınır Kira Sözleşmesinden Kaynaklanan) : Nisbi Harç
Menfi Tespit (Taşınmaz Kira Sözleşmesinden Kaynaklanan) : Nisbi Harç
Menfi Tespit (Ticari İlişkiden Kaynaklanan) : Nisbi Harç
Menfi Tespit (Ticari İş Tellallığı Sözleşmesinden Kaynaklanan) : Nisbi Harç
Menfi Tespit (Ticari İşletme Kirası Sözleşmesinden Kaynaklanan) : Nisbi Harç
Menfi Tespit (Ticari İşletme Rehninden Kaynaklanan) : Nisbi Harç
Menfi Tespit (Ticari İşletmenin Satılması Veya Devrinden Kaynaklanan) : Nisbi Harç
Menfi Tespit (Ticari Mümessillik Kaynaklı) : Nisbi Harç
Menfi Tespit (Ticari Nitelikteki Banka Garanti Sözleşmesinden Kaynaklanan) : Nisbi Harç
Menfi Tespit (Ticari Nitelikteki Emanet Sözleşmesinden Kaynaklanan) : Nisbi Harç
Menfi Tespit (Ticari Nitelikteki Havale Sözleşmesinden Kaynaklanan) : Nisbi Harç
Menfi Tespit (Ticari Nitelikteki Hizmet Sözleşmesinden Kaynaklanan) : Nisbi Harç
Menfi Tespit (Ticari Nitelikteki İnanç Sözleşmesinden Kaynaklanan) : Nisbi Harç
Menfi Tespit (Ticari Nitelikteki Kefalet Sözleşmesinden Kaynaklanan) : Nisbi Harç
Menfi Tespit (Ticari Nitelikteki Komisyonculuk Sözleşmesinden Kaynaklanan) : Nisbi Harç
Menfi Tespit (Ticari Nitelikteki Ödünç Verme Sözleşmesinden Kaynaklanan) : Nisbi Harç
Menfi Tespit (Ticari Nitelikteki Taşınır Kira Sözleşmesinden Kaynaklanan) : Nisbi Harç
Menfi Tespit (Ticari Nitelikteki Taşınmaz Kira Sözleşmesinden Kaynaklanan) : Nisbi Harç
Menfi Tespit (Ticari Nitelikteki Trampa Sözleşmesinden Kaynaklanan) : Nisbi Harç
Menfi Tespit (Ticari Nitelikteki Vekalet Sözleşmesinden Kaynaklanan) : Nisbi Harç
Menfi Tespit (Ticari Nitelikteki Vekaletsiz İş Görmeden Kaynaklanan) : Nisbi Harç
Menfi Tespit (Ticari Nitelikteki Yayımlama Sözleşmesinden Kaynaklanan) : Nisbi Harç
Menfi Tespit (Ticari Niteliktekinde Haksız Fiilden Kaynaklanan (2918 S.K.Hariç)) : Nisbi Harç
Menfi Tespit (Ticari Satıma Konu Malın iadesi davası) : Nisbi Harç
Menfi Tespit (Ticari Satımdan Kaynaklanan) : Nisbi Harç
Menfi Tespit (Ticari Satımdan Kaynaklanan Semenin Tenzili davası) : Nisbi Harç
Menfi Tespit (Trampa Sözleşmesinden Kaynaklanan) : Nisbi Harç
Menfi Tespit (Vekalet Sözleşmesinden Kaynaklanan) : Nisbi Harç
Menfi Tespit (Vekaletsiz İş Görmeden Kaynaklanan) : Nisbi Harç
Menfi Tespit (Yayımlama Sözleşmesinden Kaynaklanan) : Nisbi Harç
Menfi Tespit (Yurtiçi Hava Taşımacılığından Kaynaklanan) : Nisbi Harç
Sıra Cetveline İtiraz : Maktu Harç
Sigorta davaları : Nisbi Harç
Sigorta (Denizcilik Rizikosu Kaynaklı) : Nisbi Harç
Sigorta (Hayat Sigortası Kaynaklı) : Nisbi Harç
Sigorta (Kaza Sigortası Kaynaklı) : Nisbi Harç
Sigorta (Mal Sigortası Kaynaklı) : Nisbi Harç
Sigorta (Ristorno Hakkından Kaynaklanan) : Nisbi Harç
Sigorta (Sigorta Edilen Şeyin Temlikinden Kaynaklanan) : Nisbi Harç
Sigorta (Sigortacının Aczinden Kaynaklanan) : Nisbi Harç
Sigorta (Trafik Sigortası Kaynaklı) : Nisbi Harç
Sigorta (Yangın Sigortası Kaynaklı) : Nisbi Harç
Sigorta (Ziraat Sigortası Kaynaklı) : Nisbi Harç
Sözleşmenin İptali : Nisbi Harç
Tanıma Ve Tenfiz : Maktu Harç
Tanıma Ve Tenfiz (Eser Sözleşmesi Kaynaklı Yabancı Hakem Kararlarına İlişkin) : Nisbi Harç
Tanıma Ve Tenfiz (Eser Sözleşmesinden Kaynaklanan) : Nisbi Harç
Tapu İptali Ve Tescil : Nisbi Harç
Tapu İptali Ve Tescil (Satın Almaya Dayalı) : Nisbi Harç
Tapu İptali Ve Tescil (Satış Vaadi Sözleşmesinden Kaynaklanan) : Nisbi Harç
Tapu İptali Ve Tescil (Şirket Ortağının Ayni Sermaye Koyması Nedeniyle) : Nisbi Harç
Tapu İptali Ve Tescil (Yükleniciden İşyeri Alımına Dayalı) : Nisbi Harç
Tasarrufun İptali (İİK 277 Ve Devamı) : Nisbi Harç
Tazminat davaları : Nisbi Harç
Tazminat (Acentalık Sözleşmesinden Kaynaklanan) : Nisbi Harç
Tazminat (Bankacılık İşlemlerinden Kaynaklanan) : Nisbi Harç
Tazminat (Çatmadan Kaynaklanan) : Nisbi Harç
Tazminat (Çevre Hukukundan Kaynaklanan) : Harca tabi değil
Tazminat (Donatma İştirakinden Kaynaklanan) : Nisbi Harç
Tazminat (Emanet Sözleşmesinden Kaynaklanan) : Nisbi Harç
Tazminat (Eser Sözleşmesinden Kaynaklanan) : Nisbi Harç
Tazminat (Gemi İpoteğinden Kaynaklanan) : Nisbi Harç
Tazminat (Gemi Ve Yük Alacaklılığından Kaynaklanan) : Nisbi Harç
Tazminat (Haksız Fiilden Kaynaklanan) : Nisbi Harç
Tazminat (Haksız İhtiyati Hacizden Kaynaklanan) : Nisbi Harç
Tazminat (Haksız İhtiyati Tedbirden Kaynaklanan) : Nisbi Harç
Tazminat (Haksız Rekabetten Kaynaklanan) : Nisbi Harç
Tazminat (Hasılat Kirası Sözleşmesinden Kaynaklanan) : Nisbi Harç
Tazminat (Havale Sözleşmesinden Kaynaklanan) : Nisbi Harç
Tazminat (Hizmet Sözleşmesinden Kaynaklanan) : Nisbi Harç
Tazminat (İnanç Sözleşmesinden Kaynaklanan) : Nisbi Harç
Tazminat (İtibar Mektubu Ve İtibar Emrinden Kaynaklanan) : Nisbi Harç
Tazminat (Kaptanın Yetki Ve Sorumluluğundan Kaynaklanan) : Nisbi Harç
Tazminat (Kara Taşımacılığı Kaynaklı) : Nisbi Harç
Tazminat (Kefalet Sözleşmesinden Kaynaklanan) : Nisbi Harç
Tazminat (Kooperatif Üyeliğinden Kaynaklanan) : Nisbi Harç
Tazminat (Kooperatif Yönetim Ve Denetim Kurulu Üyelerinin Sorumluluğundan Kaynaklanan) : Nisbi Harç
Tazminat (Kurtarma Ve Yardımdan Kaynaklanan) : Nisbi Harç
Tazminat (Ödünç Verme Sözleşmesinden Kaynaklanan) : Nisbi Harç
Tazminat (Özel Sigorta Sözleşmesinden Kaynaklanan) : Nisbi Harç
Tazminat (Posta İdaresinin Sorumluluğundan Kaynaklanan) : Nisbi Harç
Tazminat (Posta Tekelini Bozmaktan Kaynaklanan) : Nisbi Harç
Tazminat (Rehin Karşılığı Ödünç Verme İşinden Kaynaklanan) : Nisbi Harç
Tazminat (Sigorta Ödemesine Dayanan Rücuen) : Nisbi Harç
Tazminat (Sözleşmeden Kaynaklanan) : Nisbi Harç
Tazminat (Şirket Yöneticilerinin Sorumluluğundan Kaynaklanan) : Nisbi Harç
Tazminat (Tapunun Haksız Ele Geçirilmesi Nedenli) : Nisbi Harç
Tazminat (Taşınır Kira Sözleşmesinden Kaynaklanan) : Nisbi Harç
Tazminat (Taşınmaz Kira Sözleşmesinden Kaynaklanan) : Nisbi Harç
Tazminat (Ticaret Siciline Yalan Beyandan Kaynaklanan) : Nisbi Harç
Tazminat (Ticari İş Tellallığı Sözleşmesinden Kaynaklanan) : Nisbi Harç
Tazminat (Ticari İşletme Kirası Sözleşmesinden Kaynaklanan) : Nisbi Harç
Tazminat (Ticari İşletme Rehninden Kaynaklanan) : Nisbi Harç
Tazminat (Ticari İşletmenin Satılması Veya Devrinden Kaynaklanan) : Nisbi Harç
Tazminat (Ticari Mümessillik Kaynaklı) : Nisbi Harç
Tazminat (Ticari Nitelikteki Banka Garanti Sözleşmesinden Kaynaklanan) : Nisbi Harç
Tazminat (Ticari Nitelikteki Emanet Sözleşmesinden Kaynaklanan) : Nisbi Harç
Tazminat (Ticari Nitelikteki Havale Sözleşmesinden Kaynaklanan) : Nisbi Harç
Tazminat (Ticari Nitelikteki Hizmet Sözleşmesinden Kaynaklanan) : Nisbi Harç
Tazminat (Ticari Nitelikteki İnanç Sözleşmesinden Kaynaklanan) : Nisbi Harç
Tazminat (Ticari Nitelikteki Kefalet Sözleşmesinden Kaynaklanan) : Nisbi Harç
Tazminat (Ticari Nitelikteki Komisyonculuk Sözleşmesinden Kaynaklanan) : Nisbi Harç
Tazminat (Ticari Nitelikteki Ödünç Verme Sözleşmesinden Kaynaklanan) : Nisbi Harç
Tazminat (Ticari Nitelikteki Taşınır Kira Sözleşmesinden Kaynaklanan) : Nisbi Harç
Tazminat (Ticari Nitelikteki Taşınmaz Kira Sözleşmesinden Kaynaklanan) : Nisbi Harç
Tazminat (Ticari Nitelikteki Trampa Sözleşmesinden Kaynaklanan) : Nisbi Harç
Tazminat (Ticari Nitelikteki Vekalet Sözleşmesinden Kaynaklanan) : Nisbi Harç
Tazminat (Ticari Nitelikteki Vekaletsiz İş Görmeden Kaynaklanan) : Nisbi Harç
Tazminat (Ticari Nitelikteki Yayımlama Sözleşmesinden Kaynaklanan) : Nisbi Harç
Tazminat (Ticari Niteliktekinde Haksız Fiilden Kaynaklanan (2918 S.K.Hariç)) : Nisbi Harç
Tazminat (Ticari Satıma Konu Malın İadesi) : Nisbi Harç
Tazminat (Ticari Satımdan Kaynaklanan) : Nisbi Harç
Tazminat (Ticari Satımdan Kaynaklanan Semenin Tenzili) : Nisbi Harç
Tazminat (Ticari Ünvanın Kullanılmasından Kaynaklanan) : Nisbi Harç
Tazminat (Trafik Sigorta Sözleşmesi Kaynaklı Rücuen) : Nisbi Harç
Tazminat (Trampa Sözleşmesinden Kaynaklanan) : Nisbi Harç
Tazminat (Uluslar Arası Hava Taşımacılğı Kaynaklı) : Nisbi Harç
Tazminat (Vekalet Sözleşmesinden Kaynaklanan) : Nisbi Harç
Tazminat (Vekaletsiz İş Görmeden Kaynaklanan) : Nisbi Harç
Tazminat (Yayımlama Sözleşmesinden Kaynaklanan) : Nisbi Harç
Tazminat (Yurtiçi Hava Taşımacılığı Kaynaklı) : Nisbi Harç
Tazminat (Yurtiçi Hava Taşımacılığından Kaynaklanan) : Nisbi Harç
Tespit : Maktu Harç
Tespit (Hasılat Kirası Sözleşmesinden Kaynaklanan Kiracılığın Tespiti) : Nisbi Harç
Tespit (Ticari İşletme Kirası Sözleşmesinden Kaynaklanan Kiracılığın Tespiti) : Nisbi Harç
Ticaret Sicil Memurunun Kararına İtiraz : Maktu Harç
Ticari Şirket davaları : Maktu Harç
Ticari Şirket (Bakanlıkça Açılan Fesih İstemli) : Harca tabi değil
Ticari Şirket (Bakanlıkça Açılan Kayyım Atanması İstemli) : Harca tabi değil
Ticari Şirket (Birleşmeden Kaynaklanan) : Maktu Harç
Ticari Şirket (Fesih istemli) : Maktu Harç
Ticari Şirket (Genel Kurul Kararının İptali İstemli) : Maktu Harç
Ticari Şirket (Kar Ve Zarar Dağıtma Kararına İtiraza İlişkin) : Maktu Harç
Ticari Şirket (Kuruluşun Hükümsüzlüğüne Dayalı) : Nisbi Harç
Ticari Şirket (Nevi Değiştirmeye İlişkin) : Maktu Harç
Ticari Şirket (Olağanüstü Genel Kurul İstemli) : Maktu Harç
Ticari Şirket (Ortaklıktan Çıkma Veya Çıkarılmaya İlişkin) : Maktu Harç
Ticari Şirket (Pay Defteri Kaydına İlişkin) : Nisbi Harç
Ticari Şirket (Sermaye Artırımından Kaynaklanan) : Maktu Harç
Ticari Şirket (Sermaye Koyma Borcuna İlişkin) : Nisbi Harç
Ticari Şirket (Şahıslarca Açılan Kayyım Atanması İstemli) : Maktu Harç
Ticari Şirket (Şirket Ortaklık Payı Alacağının Tahsili Kaynaklı) : Nisbi Harç
Ticari Şirket (Tasfiyenin Kapatılması) : Maktu Harç
Ticari Şirket (Tasfiyeye İlişkin) : Maktu Harç
Ticari Şirket (Yıpranmış Senet Ve İlmuhaberin Yenilenmesi İstemli) : Nisbi Harç
Ticari Şirket (Yöneticilerin Azline İlişkin) : Maktu Harç
Ticari Ünvanın Korunması davası : Maktu Harç
Ticari Vedia Sözleşmesinden Kaynaklanan : Nisbi Harç
Uyarlama davası : Nisbi Harç
Uyarlama (Eser Sözleşmesinden Kaynaklanan) : Nisbi Harç
Yargılanmanın Yenilenmesi davaları : Maktu Harç
Yargılanmanın Yenilenmesi (Eser Sözleşmesinden Kaynaklanan) : Maktu Harç
Yurt Dışına Çıkış Yasağının Kaldırılması : Maktu Harç
Zayi Belgesi Verilmesi : Maktu Harç
3. Şahıs Tarafından Açılan Menfi Tespit : Maktu Harç