Aile Mahkemeleri davaları türleri ve Aile mahkemesinde görülen Aile Hukuku davaları harçları
Aile Konutu Şerhi Konulması davaları : Maktu Harç
Aile Konutu Şerhinin Terkini davası : Maktu Harç
Aile Konutu Üzerinde Sağ Eşe İntifa Hakkı Tesisi : Maktu Harç
Aile Mallarının Korunması davası : Maktu Harç
Ana Baba Rızası Arama : Maktu Harç
Ayrılık : Maktu Harç
Babalık davaları : Maktu Harç
Babalık (Babalık Davası) : Maktu Harç
Babalık (Kurulan Soybağına İtiraz Ve İptal) : Maktu Harç
Babalık (Sonradan Evlenmede C.Savcısının İptal İstemli) : Maktu Harç
Babalık (Soybağının Reddi) : Maktu Harç
Babalık (Tanıma Beyanının Tespiti) : Maktu Harç
Babalık (Tanımanın İptali) : Maktu Harç
Bekleme Müddetinin Kaldırılması : Maktu Harç
Boşanan Kadının Kocasının Soyadını Kullanmaya İzin : Maktu Harç
Boşanma davaları : Maktu Harç
Boşanma (Akıl Hastalığı Nedeniyle) : Maktu Harç
Boşanma (Boşanma Ve Mal Paylaşımı) : Nisbi Harç
Boşanma (Evlilik Birliğinin Temelinden Sarsılması Nedeni İle Boşanma (Anlaşmalı)) : Maktu Harç
Boşanma (Evlilik Birliğinin Temelinden Sarsılması Nedeni İle Boşanma (Çekişmeli)) : Maktu Harç
Boşanma (Fiili Ayrılık Nedenine Dayalı Boşanma) : Maktu Harç
Boşanma (Hayata Kast, Pek Kötü Ve Onur Kırıcı Davranış Nedeniyle) : Maktu Harç
Boşanma (Ortak Hayatın Yeniden Kurulmaması Sebebiyle) : Maktu Harç
Boşanma (Suç İşleme Ve Haysiyetsiz Hayat Sürme Nedeniyle) : Maktu Harç
Boşanma (Terk Nedeniyle) : Maktu Harç
Boşanma Ve Mal Paylaşımı (Akıl Hastalığı Nedenli Boşanma Ve Mal Paylaşımı) : Nisbi Harç
Boşanma Ve Mal Paylaşımı (Anlaşmalı Boşanma Ve Mal Paylaşımı) : Nisbi Harç
Boşanma Ve Mal Paylaşımı (Hayata Kast, Pek Kötü Ve Onur Kırıcı Davranış Nedeniyle Boşanma Ve Mal Paylaşımı) : Nisbi Harç
Boşanma Ve Mal Paylaşımı (Suç İşleme Ve Haysiyetsiz Hayat Sürme Nedeni İle Boşanma Ve Mal Paylaşımı) : Nisbi Harç
Boşanma Ve Mal Paylaşımı (Temelden Sarsılma Nedenli Boşanma Ve Mal Paylaşımı) : Nisbi Harç
Boşanma Ve Mal Paylaşımı (Terk Nedenli Boşanma Ve Mal Paylaşımı) : Nisbi Harç
Boşanma Ve Mal Paylaşımı (Zina Nedenli Boşanma Ve Mal Paylaşımı) : Nisbi Harç
Boşanma (Zina Nedeniyle) : Maktu Harç
Boşanmadan Sonra Açılan davalar : Maktu Harç
Boşanmadan Sonra Açılan (Katkı Payı) : Nisbi Harç
Boşanmadan Sonra Açılan (Tazminat) : Nisbi Harç
Çocuk Mallarının Korunması : Harca Tabi Değil
Çocukla Kişisel İlişki Kurulması : Maktu Harç
Delil Tespiti davaları : Maktu Harç
Diğer Değişik işler : Maktu Harç
Evlat Edinme davası : Maktu Harç
Evlatlık İlişkisinin Kaldırılması : Maktu Harç
Evlenmenin Butlanı : Maktu Harç
Evlenmenin Butlanı (Evden Uzaklaştırma - 4320) : Harca Tabi Değil
Evlenmenin Butlanı (Evlenmenin Butlanı (C. Savcısı Tarafından Açılan)) : Harca Tabi Değil
Evlenmenin Butlanı (Ödeme Emrine İtiraz (İptal)) : Maktu Harç
Evlenmenin İptali : Maktu Harç
Evlenmenin İptali (Mutlak Butlan Sebebiyle) : Maktu Harç
Evlenmenin İptali (Nisbi Butlan Sebebiyle) : Nisbi Harç
Evlenmeye İzin : Maktu Harç
Evlenmeye İzin (Bekleme Süresine Dayalı) : Maktu Harç
Evlenmeye İzin (Gaipliğe Dayalı) : Maktu Harç
Evlenmeye İzin (Kısıtlılığa Dayalı) : Maktu Harç
Evlenmeye İzin (Yaş Küçüklüğüne Dayalı) : Maktu Harç
Evlilik Birliğine Hakimin Müdahalesi : Maktu Harç
İhtiyati Haciz : Maktu Harç
İhtiyati Tedbir : Maktu Harç
Kayyım Atanması davaları : Maktu Harç
Kişisel Eşyanın İadesi : Nisbi Harç
Koruma Kararı : Harca Tabi Değil
Mal Rejiminden Kaynaklanan Davalar (Değer Artış Payından Doğan Alacak) : Nisbi Harç
Mal Rejiminden Kaynaklanan Davalar (Eşya Alacağı) : Nisbi Harç
Mal Rejiminden Kaynaklanan Davalar (Katılma Alacağı) : Nisbi Harç
Mal Rejiminden Kaynaklanan Davalar (Mal Rejimi Sözleşmesinin İptali) : Maktu Harç
Mal Rejiminden Kaynaklanan Davalar (Yasal Mal Rejiminin Mal Ayrımına Dönüşümü) : Maktu Harç
Nafaka davası : Nisbi Harç
Nafaka (Katılım Nafakası) : Nisbi Harç
Nafaka (Nafakanın Artırımı) : Nisbi Harç
Nafaka (Nafakanın Azaltılması) : Nisbi Harç
Nafaka (Nafakanın Kaldırılması) : Maktu Harç
Nafaka (Önlem Nafakası) : Nisbi Harç
Nafaka (S.H.Ç.E.K Tarafından Nafaka İstemi) : Harca Tabi Değil
Nafaka (Tedbir Nafakasının Kaldırılması) : Nisbi Harç
Nafaka (Yardım Nafakası) : Nisbi Harç
Nafaka (Yardım Nafakasının Kaldırılması) : Nisbi Harç
Nafaka (Yoksulluk Nafakası) : Nisbi Harç
Nafaka (Yoksulluk Nafakasının Arttırılması (Boşanma Protokolünden Kaynaklanan)) : Nisbi Harç
Nafaka (Yoksulluk Nafakasının Azaltılması (Boşanma Protokolünden Kaynaklanan)) : Nisbi Harç
Nafaka (Yoksulluk Nafakasının Kaldırılması) : Nisbi Harç
Nişan Bozulması : Nisbi Harç
Reddi Hakim/Hakimin Çekinmesi İncelemesi : Harca Tabi Değil
Tanıma Ve Tenfiz : Maktu Harç
Tazminat (Hediyelerin Geri Verilmesi İstemli) : Nisbi Harç
Tazminat (Nişanın Bozulması Nedeniyle) : Nisbi Harç
Tazminat (Nişanın Bozulması Nedeniyle Maddi Tazminat) : Nisbi Harç
Tazminat (Nişanın Bozulması Nedeniyle Manevi Tazminat) : Nisbi Harç
Tazminat (Nişanın Bozulması Nedeniyle Tazminat Ve Hediyelerin Geri Verilmesi) : Nisbi Harç
Terk İhtarı (Eve Dön Çağrısı) : Harca Tabi Değil
Tespit (D.İş) : Maktu Harç
Uluslararası Çocuk Kaçırma İadesi Kararı : Harca Tabi Değil
Velayet davaları : Maktu Harç
Velayet (Velayetin Değiştirilmesi) : Maktu Harç
Velayet (Velayetin Düzenlenmesi) : Maktu Harç
Velayet (Velayetin Kaldırılması) : Maktu Harç
Vesayet (Kayyımın Değiştirilmesi) : Maktu Harç
Vesayet (Kayyımın Kaldırılması) : Maktu Harç
Yargılanmanın Yenilenmesi : Maktu Harç
2828 Sayılı Yasanın 22. Maddesi Uyarınca Koruma Kararı : Harca Tabi Değil
4320 Sy K. Koruma Kararı : Harca Tabi Değil