REESKONT FAİZ ORANLAR (REESKONT İSKONTO %13,50, REESKONT AVANS %13,75) DEĞİŞTİ

20 Aralık 2012 PERŞEMBE

Resmî Gazete

Sayı : 28503

TEBLİĞ

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasından:

Bankamızca, vadesine en çok 3 ay kalan senetler karşılığında yapılacak reeskont işlemlerinde uygulanacak iskonto faiz oranı yıllık %13,50, avans işlemlerinde uygulanacak faiz oranıise yıllık %13,75 olarak tespit edilmiştir.

Belirlenen bu oranlar yayımıtarihinde yürürlüğe girer.