İCRA DAİRESİNE HACZEDİLMEZLİK DİLEKÇE ÖRNEĞİ...
                                     ... İCRA DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜNE
                          www.neohukuk.net

Müdürlüğünüzün 2012/... Esas sayılı dosyası üzerinden hakkımda icra takibi başlatılmış ve tarafıma ... tarihinde bu husus tebliğ edilmiştir.

İcra takibi ve borca bir itirazım bulunmamaktadır. Emekliyim ve marangoz olarak çalışıyorum. SGK dan aldığım emekli maaşım,kendi oturduğum evim,işyerim de ki bir adet bıçkı, planya ve yatar daire, ev eşyalarım bulunmaktadır.Ancak;

- İİK gereği yaşam için gerekli ev eşyaları haczedilez. Evimde 2 adet televizyon hariç mevcut diğer eşyalardan birer tane olup fazla olmadığından haciz işlemi tatbik edilmemesi, televizyonun ise değeri brüt asgari ücretin 6 katından az olduğundan haciz edilse bile muhafaza altına alınmaması,

- İİK gereği borçlunun mesleki faaliyetini sürdürebilmesi için gerekli makina teçhizatı haczedilemeyeceğinden işyerimde haciz uygulanmaması,

- 5510 sayılı Kanun gereği emekli maaşları haczedilemediğinden emekli maaşıma haciz konulmaması,

- İİK gereği borçlunun haline münasip evi haczedilemeyeceğinden evime haciz konulmaması,

- ... Bankasında hesabım olmakla birlikte ilgili hesabım ayna zamanda emekli maaş hesabım olduğundan İİK m.89 gereği haciz tatbik edilmemesi

Aksi halde işlem yapanlar hakkında Cumhuriyet Başsavcılığına suç dyurusunda bulunacağımı, maddi ve manevi tazminat davası açacağımı bilgilerinize sunarım.
Borçlu