NAFAKA ARTTIRIM İLERİKİ YILLAR DİE CE YAYINLANAN ÜFE ARTIŞI ORANINDA KARAR VERİLMESİ
T.C.
Yargıtay

Hukuk Dairesi 3


Tarih 22.02.2012
Esas No 2011/22496
Karar No 2012/4479

NAFAKA ARTTIRIM İLERİKİ YILLAR DİE CE YAYINLANAN ÜFE ARTIŞI ORANINDA KARAR VERİLMESİ
www.neohukuk.net
İçerik

Taraflar arasında görülen nafaka davasının yapılan muhakemesi sonunda mahalli mahkemece verilen hüküm davacı vekili Av.KADİR POLAT tarafından temyiz edilmiştir.
Y A R G I T A Y K A R A R I
Temyiz isteminin süresi içinde olduğu anlaşıldıktan sonra dosyadaki bütün kağıtlar okunup gereği düşünüldü.
Davada; müşterek çocuk İpek’e ödenen iştirak nafakasının zaman içerisinde ihtiyaçları karşılamadığı ileri sürülerek 250 TL'den 1.000 TL'ye çıkartılması talep ve dava edilmiştir.
Mahkemece; “tarafların yapılan ekonomik ve sosyal durum araştırması sonucu davacının gelirinin davalınınkinden daha yüksek olduğu, davacının annesine ait evde oturduğu, kira ödemediği, ayrıca ailesine ait birkaç taşınmaz daha bulunduğu, yani birlikte yaşadığı ailesinin de ekonomik durumunun iyi olduğu; davalının ise davacıdan daha az miktarda maaş aldığı gibi bakmakla yükümlü olduğu annesi ile birlikte kirada oturduğu, almakta olduğu maaş ile hem nafaka ödeyip hem de kendisi ile annesinin geçimini sağlamaya çalıştığı anlaşılmıştır. Ayrıca her ne kadar davacı taraf ortak çocuğun okul giderlerinin bir hayli yüksek olduğunu bildirmiş ise de ortak çocuğun bu denli yüksek gider gerektiren özel bir okulda okumasının mutlak surette zaruri olmadığı, davalının bu giderleri karşılamasının aldığı ücret ve kesintiler göz önüne alındığında mümkün olmadığı, davalının ortak çocuk için ödediği nafakanın, aldığı ücret, çocuğun yaşı ve ülkemiz şartları düşünüldüğünde iyi bir miktar olduğu; ayrıca her iki tarafın da ortak çocuğun giderlerine katılmak zorunda olduğu, davalının ortak çocuğun giderlerini tek başına karşılama zaruriyetinin bulunmadığı” gerekçesi ile davanın reddi cihetine gidilmiş, hüküm davacı vekilince temyiz edilmiştir.
TMK 331.maddesinde, "Durumun değişmesi halinde hakim, istem üzerine nafaka miktarını yeniden belirler veya nafakayı kaldırır" hükmü getirilmiştir.