VEKALET ÜCRETİ- ÜÇÜNCÜ KİŞİYE TEMLİK- VEKALET ÜCRETİNİN TAKAS VE HAZCEDİLEMEYEĞİ- ALACAK DAVASI
T.C.
Yargıtay

Hukuk Dairesi 13


Tarih 28.11.2011
Esas No 2010/..
Karar No 2011/...

VEKALET ÜCRETİ ÜÇÜNCÜ KİŞİYE TEMLİK VEKALET ÜCRETİNİN TAKAS VE HAZCEDİLEMEYEĞİ ALACAK DAVASI
www.neohukuk.net
Özet
 


İçerik

Taraflar arasındaki alacak davasının yapılan yargılaması sonunda ilamda yazılı nedenlerden dolayı davanın kısmen kabulüne kısmen reddine yönelik olarak verilen hükmün davacı İlkay Mahanoğlu avukatınca duruşmalı davalı Ayşe Eroğlu ve davalılar avukatınca duruşmasız olarak temyiz edilmesi üzerine ilgililere çağrı kağıdı gönderilmişti. Belli günde davacı vekili avukat Deniz Paydak geldi davalı tarafından gelen olmadığından duruşmaya başlanılmış ve hazır bulunan avukatların sözlü açıklamaları dinlenildikten sonra karar için başka güne bırakılmıştı. Bu kez temyiz dilekçesinin süresinde olduğu saptanarak dosya incelendi, gereği konuşulup düşünüldü.

- KARAR -

Davacı İ. M. avukat olup, davalı K........., borçlusu dava dışı M....ve İ................. olan toplam 80.000,00 TL bedelli 4 adet senedin tahsili için 09/12/2004 tarihinde kendisine vekaletname verdiğini, senetlerin tahsili amacıyla Mersin 1. İcra Müdürlüğünün 2007/120 esas sayılı dosyası üzerinden takip başlattığını, borçluya ait taşınmazın 154.000,00 TL bedelle satılmasından sonra, davalı Kazım Aşkın'ın, bilgi ve rızası dışında dosya alacağını, “karşı taraf vekalet ücreti” de dahil olmak üzere, diğer davalı R... Z.....’e temlik ettiğini, bu durumda davalı Kazım Aşkın ile imzalanan 05/01/2005 tarihli avukatlık ücret sözleşmesinde kararlaştırılan vekalet ücreti ile, karşı taraf vekalet ücretinin ödemesi gerektiğini ileri sürerek, toplam 22.600.00 TL vekalet ücreti alacağının tahsiline karar verilmesini istemiş, iş bu dava ile birleştirilen Mersin 3. Asliye Hukuk Mahkemesinin 2008/279 esas sayılı dosyası ile de, davalılar arasındaki temlikin muvazaalı ve yasaya aykırı olduğunu belirterek, iptalini talep etmiştir.