HAK ARAMA ÖZGÜRLÜĞÜ KİŞİLİK HAKLARI MANEVİ TAZMİNAT ŞİKAYET
T.C.
Yargıtay

Hukuk Dairesi 3


Tarih 16.01.2012
Esas No 2011/
Karar No 2012/

HAK ARAMA ÖZGÜRLÜĞÜ KİŞİLİK HAKLARI MANEVİ TAZMİNAT ŞİKAYET
www.neohukuk.net
Özet

 İçerik

Dava dilekçesinde 4.000,00 TL manevi tazminatın masraflarla birlikte davalı taraftan tahsili istenilmiştir. Mahkemece davanın kabulü cihetine gidilmiş, hüküm davalı vekili tarafından temyiz edilmiştir.

Temyiz isteminin süresi içinde olduğu anlaşıldıktan sonra dosyadaki bütün kağıtlar okunup, gereği düşünüldü.

Davada, davacı öğretmenler tarafından öğrenciler ile birlikte hazırlanan "K… D…" adlı tiyatro eserinin gösterime sunulduğu, davalının 14.05.2010 tarihli dilekçe ile "oyunun dine ve din adamlarına karşı hakaret içerdiği, onları aşağıladığı, izleyici ve oyuncuları olumsuz düşüncelere ittiği ve dişe dokunur mesaj içermediği gibi oyunu hazırlayan öğretmenlerin taşıdıkları illegal zihniyet ve ulaşmak istedikleri kötü emellerin" soruşturulmasını istediği, ancak C.Savcılığı'nca suç unsuruna rastlanmadığı için kovuşturmaya yer olmadığına karar verildiği ileri sürülerek haksız şikayet nedeniyle her bir davacı için 2000,00'er TL manevi tazminatın tahsili istenilmiştir.