HİÇBİR SOSYAL GÜVENCESİ OLMAYIP, ÖDEME GÜCÜNÜN BULUNMAMASI NEDENİYLE KENDİSİNDEN ACİL SAĞLIK HİZMETİ BEDELİNİN ALINAMAYACAĞI VE BU NEDENLE HERHANGİ BİR ZARARIN SÖZ KONUSU OLMAYACAĞI ANLAŞILAN SANIĞA ATILI NİTELİKLİ DOLANDIRICILIK SUÇUNUN UNSURLARI OL
T.C.
Yargıtay

Ceza Dairesi 15


Tarih 27.03.2012
Esas No 2011/11924
Karar No 2012/32898
www.neohukuk.net
ACİL SAĞLIK HİZMETLERİ ADLİ PARA CEZASI TAYİNİ NİTELİKLİ DOLANDIRICILIK

Özet

HİÇBİR SOSYAL GÜVENCESİ OLMAYIP, ÖDEME GÜCÜNÜN BULUNMAMASI NEDENİYLE KENDİSİNDEN ACİL SAĞLIK HİZMETİ BEDELİNİN ALINAMAYACAĞI VE BU NEDENLE HERHANGİ BİR ZARARIN SÖZ KONUSU OLMAYACAĞI ANLAŞILAN SANIĞA ATILI NİTELİKLİ DOLANDIRICILIK SUÇUNUN UNSURLARI OLUŞMADIĞINDAN BERAATİNE KARAR VERİLMESİ GEREKİR.İçerik

Dosya incelenerek gereği düşünüldü;

Gerekçeli karar başlığında 07.04.2006 şeklinde yanlış yazılan suç tarihinin 31.03.2006 olarak mahkemesince düzeltilmesi mümkün görülmüştür.

A- Sanık Yunis hakkında verilen beraat hükmünün temyizi üzerine yapılan incelemede;

Yapılan yargılamaya, toplanıp karar yerinde gösterilen delillere, mahkemenin kovuşturma sonuçlarına uygun olarak oluşan kanaat ve takdirine, incelenen dosya kapsamına göre, katılan vekilinin yerinde görülmeyen temyiz itirazlarının reddiyle, hükmün ONANMASINA,

B- Sanık Arif hakkında verilen mahkumiyet hükmünün temyizi üzerine yapılan incelemede;

Sair temyiz itirazlarının reddine, ancak;

Sağlık Bakanlığı'nın 11.05.2000 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan Acil Sağlık Hizmetleri Yönetmeliği'nin 37. maddesinde yataklı tedavi kuruluşları, acil sağlık hizmetlerinin bedelini hizmet sundukları kişinin ödeme imkanları çerçevesinde tahsil ederler hükmü ve Başbakanlığın 2008/13 sayılı genelgesinde;