ANAYASA VE AVRUPA İNSAN HAKLARI SÖZLEŞMESİ'NE AYKIRILIK HAKARET HÜKMÜN AÇIKLANMASININ GERİ BIRAKILMASI KISA SÜRELİ HAPİS CEZASI YERİNE SEÇENEK YAPTIRIMLAR ZİNCİRLEME SUÇ
T.C.
Yargıtay

Ceza Dairesi 2


Tarih 23.02.2012
Esas No 2010/6038
Karar No 2012/4079
www.neohukuk.net
ANAYASA VE AVRUPA İNSAN HAKLARI SÖZLEŞMESİ'NE AYKIRILIK HAKARET HÜKMÜN AÇIKLANMASININ GERİ BIRAKILMASI KISA SÜRELİ HAPİS CEZASI YERİNE SEÇENEK YAPTIRIMLAR ZİNCİRLEME SUÇ

Özet

TEK BİR FİİLLE BİRDEN FAZLA MAĞDURA HAKARETTE ZİNCİRLEME SUÇ HÜKÜMLERİ UYGULANMALIDIR.

HÜKMÜN AÇIKLANMASININ GERİ BIRAKILMASINDA GÖZETİLECEK ZARAR, BASİT BİR ARAŞTIRMA İLE BELİRLENECEK MADDİ ZARAR OLUP, MANEVİ ZARARLAR BU KAPSAMA DAHİL DEĞİLDİR.

SANIKLAR HAKKINDA HÜKMEDİLEN 2 AY 27 GÜN HAPİS CEZASININ 5237 SAYILI TCY'NİN 50. MADDESİNİN 1. FIKRASININ (D) BENDİ UYARINCA "2 AY SÜREYLE K… S… KÖYÜ DIŞINA ÇIKMAKTAN YASAKLANMASI" SEÇENEK YAPTIRIMINA ÇEVRİLEREK, SANIKLARIN YAŞADIKLARI KÖYDEN DIŞARI ÇIKMALARI TAMAMEN YASAKLANARAK ANILAN YASA MADDESİNİN 1. FIKRASININ (D) BENDİNE AYKIRI NİTELİKTE VE AVRUPA İNSAN HAKLARI SÖZLEŞMESİ'NİN EKİ OLAN 4 NO.LU PROTOKOLÜN 2. MADDESİNDE DÜZENLENEN "SERBEST DOLAŞIM ÖZGÜRLÜĞÜ" İLE ANAYASA'NIN 23. MADDESİNDE YER ALAN "SEYAHAT ÖZGÜRLÜĞÜ" HAKKININ ORTADAN KALDIRILMASI SONUCUNU DOĞURABİLECEK BİÇİMDE HÜKÜM KURULAMAYACAĞI GÖZETİLMELİDİR.İçerik

Dava dosyası başvuruların nitelik ve kapsamına göre görüşüldü.

I- 5320 sayılı Yasa'nın 8. maddesi uyarınca halen yürürlükte bulunan 1412 sayılı CYY'nin 310. maddesi gereğince