BAZ İSTASYONUN ŞEHİR DIŞINA TAŞINIP TAŞINMAYACAĞI ŞEHİR DIŞINA BAZ İSTASYONUN TAŞINIP TAŞINMAYACAĞI BAZ İSTASYONUNUN KALDIRILMASI DAVASI KANSER HASTASININ EVİNİN KARŞISINDA BULUNAN BAZ İSTASYONU YÖNETMELİKTE BELİRLENEN LİMİT DEĞERLERE UYGUN KURULAN B
T.C.
Yargıtay

Hukuk Genel Kurulu


Tarih 30.05.2012
Esas No 2012/4-147
Karar No 2012/327
www.neohukuk.net
BAZ İSTASYONUN ŞEHİR DIŞINA TAŞINIP TAŞINMAYACAĞI ŞEHİR DIŞINA BAZ İSTASYONUN TAŞINIP TAŞINMAYACAĞI BAZ İSTASYONUNUN KALDIRILMASI DAVASI KANSER HASTASININ EVİNİN KARŞISINDA BULUNAN BAZ İSTASYONU YÖNETMELİKTE BELİRLENEN LİMİT DEĞERLERE UYGUN KURULAN BAZ İS

Özet

Baz İstasyonunun Kaldırılması davasında, davacının kızı öncesinde kanser olduğundan, kanser hastalığı nedeniyle endişeli olan aile yaşadıkları evin karşısında boş arsada bulunan baz istasyonu nedeniyle sağlık açısından ek endişeler taşıdıklarından, istasyonunun psikolojik olarak yaşamlarını olumsuz biçimde etkilediğinden ve tedirginlik yarattığından, baz istasyonunun yapılan ölçümler sonucunda limit değerleri aşmadığı tespit edilmiş olsa bile mevcut yerinden alınarak başka bir yere yerleştirilmesi gerekir. Yönetmelik ve yönetmeliğe uygun bir işlem yapılsa bile buna karşın çevreye verilen zarardan eylemi gerçekleştirenin sorumlu olmayacağı sonucu doğmaz. Yargıç uyuşmazlığın çözümünde yönetmeliğe değil, yasaya, genel hukuk kurallarına ve bu bağlamda sorumluluk ilkelerine göre karar vermek zorundadır. Yönetmeliğe göre verilen sertifikayı bağlayıcı olarak kabul etmek mümkün değildir. Kaldı ki, bu hizmetin davacıya ait konutun bulunduğu yerde verilmesinde zorunluluk bulunmadığı gibi, davacıya ve çevreye zarar verme ihtimali olmayan bir başka yerde de verilmesi olanak dahilindedir.İçerik

DAVA : Taraflar arasındaki "Baz İstasyonunun Kaldırılması" davasından dolayı yapılan yargılama sonunda; Ankara 1.Asliye Hukuk Mahkemesi`nce davanın kabulüne dair verilen 30.09.2010 gün ve 2009/274 E. 2010/235 K. sayılı kararın incelenmesi davalılardan AVEA İletişim Hizmetleri A.Ş. vekili tarafından istenilmesi üzerine, Yargıtay 4.Hukuk Dairesi`nin 23.03.2011 gün ve 2011/2930 E. 2011/3058 K. sayılı ilamıyla onanmış, AVEA İletişim Hizmetleri A.Ş. vekilinin karar düzeltme istemi üzerine Yargıtay 4.Hukuk Dairesi`nin 7.7.2011 gün ve 2011/7887 E. 2011/8096 K. sayılı ilamı ile;
( ...Dava, sağlığa zarar verdiği iddiası ile davalı şirkete ait baz istasyonunun kaldırılması talebine ilişkindir. Mahkemece dava kabul edilmiş; karar, Dairemizce onanmış; davalı karar düzeltme istemiştir.
Baz istasyonları temel olarak, alıcı/verici antenler sayesinde elektromanyetik dalgayı ( sinyali ) alma ve gönderme işlemi yapan cihazlardır. Baz istasyonları; konuşma trafiğinin az olduğu kırsal alanlarda 35 km`lik bir mesafe içinde hizmet verebilen ( macro ), konuşma trafiğinin daha yoğun olduğu şehir içlerinde 1-2 km`lik bir mesafe içinde hizmet verebilen ( mikro ) ve bina içleri ve alış veriş merkezleri gibi yerlere kurulan çıkış güçleri oldukça düşük olan ( piko ) çeşitlerinden oluşur.