MADDİ VE MANEVİ TAZMİNAT OTEL KONAKLAMA SÖZLEŞMELERİ OTEL ODASINDA ÖLDÜRÜLEN KİŞİ
T.C.
Yargıtay

Hukuk Dairesi 13


Tarih 19.04.2012
Esas No 2012/6050
Karar No 2012/10891
www.neohukuk.net
MADDİ VE MANEVİ TAZMİNAT OTEL KONAKLAMA SÖZLEŞMELERİ OTEL ODASINDA ÖLDÜRÜLEN KİŞİ

Özet

Otel konaklama sözleşmelerinde işletmelerin müşterilerinin can ve mal güvenliğini korumaya yönelik tüm tedbirleri almaları hukuken zorunludur. Otel odasında geceleyin tek başına yatmakta olan müşterinin öldürülmesinde davalının can ve mal güvenliğini asgari özen yükümlülüğünde koruyup kollamadığı güvenlik zaafiyeti bulunduğunun kabulü gerekir. Eşin tazminat tazminat talebine, kusur oranı tesbit edilmek suretiyle bir karar verilmesi gerekirİçerik

DAVA : Taraflar arasındaki tazminat davasının yapılan yargılaması sonunda ilamda yazılı nedenlerden dolayı davanın reddine yönelik olarak verilen hükmün süresi içinde davacı avukatmca temyiz edilmesi üzerine dosya incelendi, gereği konuşulup düşünüldü:

KARAR : Davacı davalıya ait otelde kalan İran uyruklu eşi Dr. Hossein A.'ın odasında kablo ile boğularak öldürüldüğünü olayda davalı otel işletmesinin kusurlu olduğunu ileri sürerek fazlaya dair hakkı saklı tutularak yapılan masraflar ile destekten yoksun kalma tazminatı olarak 10.000 TL maddi ve 50.000 TL manevi tazminatın faizi ile ödetilmesine karar verilmesini istemiştir.

Davalı güvenliğin sağlanması için tüm tedbirleri aldığını kusuru bulunmadığını savunarak davanın reddini dilemiştir.

Mahkemece davanın reddine ilişkin verilen karar dairemizin 10.12.2009 gün 2009/8750 esas 2009/14445 karar sayılı ilamı ile tüketici mahkemesi görevli olduğu gerekçesi ile bozulmuş, görevli mahkemece yapılan yargılama sonunda davanın reddine karar verilmiştir. Hüküm davacı tarafından temyiz edilmiştir.