İFLAS İSTEMİ GÖREVLİ MAHKEME YETKİLİ MAHKEME İFLAS TAKİPLERİNDE YETKİLİ MERCİ MÜSTAKİL TİCARET MAHKEMESİ KURULMAMIŞ İLÇELER ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ SIFATIYLA TİCARET MAHKEMESİNİN YETKİLİ OLMASI MUAMELE MERKEZİ
T.C.
Yargıtay

Hukuk Genel Kurulu


Tarih 04.05.2011
Esas No 2011/19-151
Karar No 2011/275
www.neohukuk.net
İFLAS İSTEMİ GÖREVLİ MAHKEME YETKİLİ MAHKEME İFLAS TAKİPLERİNDE YETKİLİ MERCİ MÜSTAKİL TİCARET MAHKEMESİ KURULMAMIŞ İLÇELER ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ SIFATIYLA TİCARET MAHKEMESİNİN YETKİLİ OLMASI MUAMELE MERKEZİ

Özet

Dava, iflas istemidir. Müstakil Ticaret Mahkemesi kurulmamış olan, Ağır Ceza Mahkemesi bulunan ilçelerde ise, ticaret mahkemelerinin görev alanına giren iş ve davalara, o yer Asliye Hukuk Mahkemeleri’nde bakılacağı belirtilmiştir.

188 Sayılı Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu kararında Kocaeli Adli Yargı sınırları içinde Ticaret Mahkemesi’nin görev alanı belirlenirken çizilen sınır, Kocaeli Ağır Ceza mahkemesinin yargı çevresi olarak çok açık şekilde belirtilmiş, Gebze Adliyesinde de “Ağır Ceza Mahkemesi” bulunduğundan, aynı kararın II.bendinde belirtilen o yer “Asliye Hukuk Mahkemesi”nin davaya bakmakla yetkili olduğu, belirlenmiştir. Hal böyle olunca, davaya bakma yetkisinin Gebze Asliye Hukuk ( Ticaret mahkemesi sıfatıyla ) Mahkemesi’nde olduğu, Kocaeli Asliye Ticaret Mahkemesi’nin yetkisiz olduğu sonucuna varıldığından, mahkemenin bu yöne ilişkin direnmesi yerindedir.İçerik

DAVA : Taraflar arasındaki “iflas” davasından dolayı yapılan yargılama sonunda; Gebze 3. Asliye Hukuk ( Ticaret Mahkemesi sıfatıyla ) Mahkemesince davanın reddine dair verilen 7.10.2009 gün ve 2008/223 E., 2008/549 K. sayılı kararın incelenmesi davacı vekili tarafından istenilmesi üzerine, Yargıtay 19. Hukuk Dairesinin 10.3.2010 gün ve 2009/12976 E., 2010/2513 K. sayılı ilamı ile;

( … Dava, iflasın ertelenmesi istemine ilişindir.

İflas davalarında yetki kamu düzeni ile ilgili olduğundan mahkeme tarafından resen dikkate alınmalıdır.

İ.İ.K. nun 154/3 maddesine göre, “…iflas davaları için yetki sözleşmesi yapılamaz ve iflas davası mutlaka borçlunun muamele merkezinin bulunduğu yer ticaret mahkemesinde açılır.”

Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu’nun 24.3.2005 tarih ve 188 Sayılı kararı ile Büyük Şehir Belediyesi sınırları içindeki merkez ilçe ve diğer ilçelerin müstakil Ticaret Mahkemelerinin yargı çevresinin Büyük Şehir Belediyesi sınırları içinde kalan ilçeleri kapsamına alacak şekilde değiştirildiğinden ve Gebze ilçesi de Kocaeli Büyük Şehir Belediyesi hudutları içinde kalıp Gebze’de müstakil Ticaret Mahkemesi bulunmadığından, İ.İ.K.nun 154/3 ve HSYK’nın anılan kararı uyarınca yetkisizlik kararı verilmesi gerekirken yazılı şekilde hüküm kurulması doğru görülmemiştir… ),