KARŞILIKSIZ ÇEK KEŞİDE ETMEK SUÇU- OLUMSUZ YETKİ UYUŞMAZLIĞI- HAMİLİNE ÇEK DEFTERİ YAPRAĞINI KULLANMADAN HAMİLİNE ÇEK DÜZENLENMESİ- YETKİLİ MAHKEMENİN ÇEK HESABININ BULUNDUĞU ŞUBENİN YARGI YETKİSİ İÇERİSİNDE BULUNDUĞU MAHKEME OLDUĞU
T.C.
Yargıtay

Ceza Dairesi 4


Tarih 25.10.2011
Esas No 2011/8068
Karar No 2011/22676
www.neohukuk.net
KARŞILIKSIZ ÇEK KEŞİDE ETMEK SUÇU- OLUMSUZ YETKİ UYUŞMAZLIĞI- HAMİLİNE ÇEK DEFTERİ YAPRAĞINI KULLANMADAN HAMİLİNE ÇEK DÜZENLENMESİ- YETKİLİ MAHKEMENİN ÇEK HESABININ BULUNDUĞU ŞUBENİN YARGI YETKİSİ İÇERİSİNDE BULUNDUĞU MAHKEME OLDUĞU

Özet

İHTAR VE SUÇ DUYURUSUNU YAPMAKLA YÜKÜMLÜ BULUNAN ÇEK HESABININ BULUNDUĞU ASIL BANKA ŞUBESİ OLAN Y… K… BANKASI K… ŞUBESİ OLUP; KAMU YARARI VE DAVA EKONOMİSİ GÖZETİLDİĞİNDE KEŞİDE YERİNİN YA DA İBRAZ MAHALLİNİN BU SUÇ TÜRLERİNDE YETKİ BELİRLEMESİNE ETKİLİ KABUL EDİLMEYECEĞİ, YETKİLİ MAHKEMENİN ÇEK HESABININ BULUNDUĞU K… ŞUBESİNİN YARGI YETKİSİ İÇERİSİNDE BULUNDUĞU K… SULH CEZA MAHKEMESİNİN YETKİLİ OLDUĞU SONUCUNA ULAŞILACAKTIR.İçerik

DAVA VE KARAR: Karşılıksız çek keşide etmek suçundan sanık H. T.'un yapılan yargılanması sırasında; İstanbul 6. Sulh Ceza Mahkemesiyle, Keşan Sulh Ceza Mahkemesi arasında oluşan olumsuz yetki uyuşmazlığının giderilmesi ve yargı yerinin belirlenmesi istemiyle gönderilen dosya Yargıtay C.Başsavcılığından tebliğname ile daireye verilmekle incelenerek gereği düşünüldü: