BOŞANMA DAVASI - BİRLEŞTİRİLMİŞ BİLE OLSA TARAFLARIN HER DAVA İÇİN AYRI AYRI DELİL VE TANIK LİSTESİ VERMESİNE YASAL ENGEL BULUNMADIĞI - HUKUKİ DİNLENİLME HAKKININ KISITLANMASI - EKSİK İNCELEMEYLE KARAR VERİLMESİNİN İSABETSİZ OLUŞU
T.C.
Yargıtay

Hukuk Dairesi 2


Tarih 25.10.2011
Esas No 2010/16946
Karar No 2011/16946

BOŞANMA DAVASI - BİRLEŞTİRİLMİŞ BİLE OLSA TARAFLARIN HER DAVA İÇİN AYRI AYRI DELİL VE TANIK LİSTESİ VERMESİNE YASAL ENGEL BULUNMADIĞI - HUKUKİ DİNLENİLME HAKKININ KISITLANMASI - EKSİK İNCELEMEYLE KARAR VERİLMESİNİN İSABETSİZ OLUŞU
www.neohukuk.net
Özet

BİRLEŞTİRİLMİŞ BİLE OLSA, TARAFLARIN HER DAVA İÇİN AYRI AYRI DELİL VE TANIK LİSTESİ VERMESİNE YASAL BİR ENGEL BULUNMAMAKTADIR. BU NEDENLE, DAVALI-DAVACI KOCANIN KENDİ AÇTIĞI DAVA İÇİN GÖSTERDİĞİ TANIKLARI DİNLENMEDEN KARAR VERİLMESİ ADİL YARGILANMA HAKKI KAPSAMINDAKİ HUKUKİ DİNLENİLME HAKKININ KISITLANMASI SONUCUNU DOĞURAN EKSİK İNCELEMEYLE VERİLMİŞ KARAR NİTELİĞİNDE OLUP BOZMAYI GEREKTİRMİŞTİR.İçerik

Dava: Taraflar arasındaki davanın yapılan muhakemesi sonunda mahalli mahkemece verilen ve yukarıda tarih numarası gösterilen hükmün temyizen mürafaa icrası suretiyle tetkiki istenilmekle duruşma için tayin olunan 25.10.2011 gününde duruşmalı temyiz eden davalı-davacı H. ile vekili gelmedi. Karşı taraf davacı-karşı davalı A. vekili Av. B. geldi. Gelenin konuşması dinlendikten sonra işin incelenerek karara bağlanması için duruşmadan sonraya bırakılması uygun görüldü. Bugün dosyadaki bütün kağıtlar okunup gereği görüşülüp düşünüldü.

Karar: Davalı-davacı kocanın 04.01.2010 tarihli dilekçeyle bildirmiş olduğu tanıklar davacı-davalı kadın tarafından açılan boşanma davası için bildirilmiş ve bu davaya yönelik olarak dinlenmiştir. Davalı-davacı koca tarafından açılan boşanma davası 11.03.2010 tarihinde davacı-davalı kadın tarafından açılan ilk dava dosyası ile birleştirilmiş; birleşen dava dosyası için taraflara delillerini sunmaları için 11.03.2010 tarihinde süre verilmesi üzerine davalı-davacı koca 29.03.2010 tarihli dilekçesiyle kendi açtığı boşanma davası için tanık bildirmiştir. Mahkemece ikinci tanık listesi verilemeyeceği gerekçesiyle tanıkların dinlenmesi talebi reddedilmiştir. Davalı-davacı kocanın kendi davasının ispatı için vermiş olduğu 29.03.2010 tarihli tanık listesi ikinci tanık listesi yasağına (1086 sayılı HUMK. md. 274, 6100 sayılı HMK. md.240) tabi değildir. Birleştirilmiş bile olsa, tarafların her dava için ayrı ayrı delil ve tanık listesi vermesine yasal bir engel bulunmamaktadır.