ŞİKAYET DAVASI - TAHSİL HARCI YATIRILMASI KARARININ İPTALİ - AYNI ALACAK İÇİN TAHSİLDE TEKERRÜR OLMAMAK KAYDIYLA BİRDEN FAZLA TAKİP YAPILMASININ MÜMKÜN OLMASI - TAHSİL HARCININ TAHSİLAT YAPILAN TAKİP DOSYASINDAN VE BİR DEFA ALINACAĞI
T.C.
Yargıtay

Hukuk Dairesi 12


Tarih 18.10.2011
Esas No 2011/3662
Karar No 2011/19138
www.neohukuk.net
ŞİKAYET DAVASI - TAHSİL HARCI YATIRILMASI KARARININ İPTALİ - AYNI ALACAK İÇİN TAHSİLDE TEKERRÜR OLMAMAK KAYDIYLA BİRDEN FAZLA TAKİP YAPILMASININ MÜMKÜN OLMASI - TAHSİL HARCININ TAHSİLAT YAPILAN TAKİP DOSYASINDAN VE BİR DEFA ALINACAĞI

Özet

AYNI ALACAK İÇİN TAHSİLDE TEKERRÜR OLMAMAK KAYDIYLA BİRDEN FAZLA TAKİP YAPILMASI MÜMKÜNDÜR. BU DURUMDA İCRA TAKİPLERİNDEN BİRİNDE ALACAĞIN TAHSİL EDİLMESİ HALİNDE, DİĞER TAKİP DOSYASI DA İNFAZ EDİLMİŞ OLACAĞINDAN TAHSİL HARCI YALNIZCA TAHSİLAT YAPILAN TAKİP DOSYASINDAN VE BİR DEFA ALINIR.İçerik

Dava: Yukarıda tarih ve numarası yazılı mahkeme kararının müddeti içinde temyizen tetkiki alacaklı tarafından istenmesi üzerine bu işle ilgili dosya mahallinden daireye gönderilmiş olmakla okundu ve gereği görüşülüp düşünüldü:

Karar: Alacaklı vekilinin icra mahkemesine başvurusunda borçlu aleyhine başlatılan Adana İcra Müdürlüğü’nün 2010/1226 ve 2010/1227 Esas sayılı icra takiplerinin aynı alacak için tahsil de tekerrür olmamak kaydıyla yapıldığını, borcun 2010/1226 Esas sayılı icra takip dosyasında ödendiği ve bu dosyada tahsil harcı alındığını belirterek 2010/1227 Esas sayılı icra takip dosyasında da bu dosyada borçlu olan Ş. K. adına kayıtlı taşınmazlar üzerindeki hacizlerin tahsil harcı alınmaksızın kaldırılması talebi üzerine icra müdürlüğünce tahsil harcı yatırılması gerektiğine ilişkin verilen kararın iptalini istediği anlaşılmıştır.

492 sayılı Harçlar Kanunu’nun 23. maddesi uyarınca Öte yandan, hacizlerin kaldırılması istemi, alacağın haricen tahsil edildiğine teşkil edeceğinden, hacizlerin kaldırılması için anılan yasa hükmüne uygun olarak tahsil harcının ödenmesi zorunludur.