borçluya ait araçların güncel takyidat bilgilerinin sorgulanması görevi icra müdürünün görevleri arasındadır.
T.C.
Yargıtay

Hukuk Dairesi 12

www.neohukuk.net
Tarih 18.06.2012
Esas No 2012/5309
Karar No 2012/20891

İCRA MÜDÜRÜNÜN AVUKATIN TALEBİNİ YERİNE GETİRMEMESİ AVUKATIN TALEBİNİN İCRA MÜDÜRLÜĞÜNCE REDDİ TAKYİDAT BİLGİLERİNİN SORGULANMASI İCRA MÜDÜRLÜĞÜ İŞLEMİNİN İPTALİ UYAP KAPSAMINDA ARAÇ TAKYİDAT BİLGİLERİNİN SORGULANMASI

Özet

Alacaklı vekilinin takip dosyasından yaptığı talep doğrultusunda, borçluya ait araçların güncel takyidat bilgilerinin sorgulanması görevi icra müdürünün görevleri arasındadır. Takip dosyasına taraf vekili olarak kaydedilen avukatlara, Ulusal Yargı Ağı Projesi (UYAP) kapsamında talep konusu olan sorgulamayı yapma imkanı verilmiş ise de, alacaklı vekili olan avukata tanınan sorgulama yapma imkânının, icra müdürünün talep konusu sorgulamayı yapma görevini ortadan kaldırmaz. Alacaklı vekilinin müdürlük işleminin iptaline ilişkin şikayetinin kabulüne karar verilmesi gerekir.