KAMU KURUMU OLAN İCRA MÜDÜRLÜĞÜ ARACI KILINARAK İŞLENEN DOLANDIRICILIK SUÇU İCRA MÜDÜRLÜĞÜ ARACI KILINARAK İŞLENDİĞİ İDDİA OLAN DOLANDIRICILIK SUÇU SENETTEKİ MİKTARIN DEĞİŞTİRİLEREK İCRA TAKİBİ YAPILMASI DOLANDIRICILIK SUÇU
T.C.
Yargıtay

Ceza Dairesi 15


Tarih 02.04.2012
Esas No 2011/14624
Karar No 2012/33465

KAMU KURUMU OLAN İCRA MÜDÜRLÜĞÜ ARACI KILINARAK İŞLENEN DOLANDIRICILIK SUÇU İCRA MÜDÜRLÜĞÜ ARACI KILINARAK İŞLENDİĞİ İDDİA OLAN DOLANDIRICILIK SUÇU SENETTEKİ MİKTARIN DEĞİŞTİRİLEREK İCRA TAKİBİ YAPILMASI DOLANDIRICILIK SUÇU

Özet

Sanığın, alacağına karşılık katılandan aldığı senetteki tutarı değiştirerek icra takibi başlatmak suretiyle dolandırıcılık suçunu işlediğinin iddia olunması karşısında; eylemin kamu kurumu olan icra müdürlüğünü aracı kılmak suretiyle TCK 158/1-d maddesinde yazılı dolandırıcılık suçunu oluşturup oluşturmayacağına ilişkin delilleri değerlendirmek görevinin üst dereceli Ağır Ceza Mahkemesine ait olduğu gözetilerek görevsizlik kararı verilmesi gerekir.
                 www.neohukuk.netİçerik

DAVA : Dosya incelenerek gereği düşünüldü:
KARAR : Sanığın, alacağına karşılık katılandan aldığı 750 TL tutarındaki senedi 10.750 TL tutarlı hale getirip icra takibi başlatmak suretiyle dolandırıcılık suçunu işlediğinin iddia olunması karşısında; eylemin kamu kurumu olan icra müdürlüğünü aracı kılmak suretiyle TCK 158/1-d maddesinde yazılı dolandırıcılık suçunu oluşturup oluşturmayacağına ilişkin delilleri değerlendirmek görevinin üst dereceli Ağır Ceza Mahkemesine ait olduğu gözetilerek görevsizlik kararı verilmesi gerekirken, yargılamaya devamla yazılı şekilde hüküm kurulması,