DİKKATSİZLİK VE TEDBİRSİZLİK SONUCU ÖLÜME VE YARALANMAYA NEDEN OLMAK SUÇU - SANIK HAKKINDA ŞİKAYETÇİ BULUNMAMASI - SANIĞN KUSUR ORANI - CEZANIN PARAYA ÇEVRİLMESİ GEREĞİ
T.C.
Yargıtay

Ceza Genel Kurulu

                       www.neohukuk.net
Tarih 27.06.2000
Esas No 2000/2-136
Karar No 2000/146

DİKKATSİZLİK VE TEDBİRSİZLİK SONUCU ÖLÜME VE YARALANMAYA NEDEN OLMAK SUÇU - SANIK HAKKINDA ŞİKAYETÇİ BULUNMAMASI - SANIĞN KUSUR ORANI - CEZANIN PARAYA ÇEVRİLMESİ GEREĞİ

Türk Ceza Kanunu (TCK) (MÜLGA KANUN NO: 5252/12) (765): MADDE 455
Cezaların İnfazı Hakkında Kanun (CİK) (MÜLGA KANUN NO: 5275/122) (647): MADDE 4\MADDE 6
Karayolları Trafik Kanunu (KTK) (2918): MADDE 118
Ceza Muhakemeleri Usulü Kanunu (CMUK) (MÜLGA KANUN NO: 5320/18) (1412): MADDE 32

Özet
Somut olayda sanık, yönetimindeki otomobille karşı yönden gelen kamyona çarpmış, annesinin ölümüyle kendisi ve yakınlarını yaralanmasına neden olmuştur. Suç, taksirli suçlardan olup sanık hakkında şikâyetçi bulunmamaktadır. Sanığın kişiliğindeki bir olumsuzluktan da söz edilmemiştir. Suçun işlenmesi ve olaydan önce ve sonra sanığın davranışlarında aleyhine yorumlanacak bir husus da bulunmamaktadır. Sanığn kusur oranı da temel cezanın tayininde dikkate alınmıştır. Annesinin ölümü ve akrabalarının yaralanması ile manevi zarar uğramıştır. Talep olmadığından bahisle cezanın paraya çevrilmemesi eşini kaybeden sanığın babasını, oğlunun cezaevine girmesiyle yeniden perişan edecek adeta sanığın babası cezalandırılmış olacaktır. Bu durum ise, modern ceza kavramı ile bağdaşmamaktadır. Yerel mahkeme direnme hükmünün açıklanan nedenlerle bozulmasına karar verilmelidir.


İçerik
Somut olayda sanık, yönetimindeki otomobille karşı yönden gelen kamyona çarpmış, annesinin ölümüyle kendisi ve yakınlarını yaralanmasına neden olmuştur. Suç, taksirli suçlardan olup sanık hakkında şikâyetçi bulunmamaktadır. Sanığın kişiliğindeki bir olumsuzluktan da söz edilmemiştir. Suçun işlenmesi ve olaydan önce ve sonra sanığın davranışlarında aleyhine yorumlanacak bir husus da bulunmamaktadır. Sanığn kusur oranı da temel cezanın tayininde dikkate alınmıştır. Annesinin ölümü ve akrabalarının yaralanması ile manevi zarar uğramıştır. Talep olmadığından bahisle cezanın paraya çevrilmemesi eşini kaybeden sanığın babasını, oğlunun cezaevine girmesiyle yeniden perişan edecek adeta sanığın babası cezalandırılmış olacaktır. Bu durum ise, modern ceza kavramı ile bağdaşmamaktadır. Yerel mahkeme direnme hükmünün açıklanan nedenlerle bozulmasına karar verilmelidir. Ancak olayda asli kusurlu olan sanık hakkında 2918 sayılı yasanın 118. maddesinin uygulanmaması aleyhe temyiz olmadığından bozma nedeni yapılmamıştır.

Sonuç: Açıklanan nedenlerle, Yerel mahkeme direnme hükmünün BOZULMASINA, 27.6.2000 günü, tebliğnamedeki düşünceye uygun olarak oybirliğiye karar verildi.