TRAFİK GÜVENLİĞİNİ TEHLİKEYE SOKMA
YARGITAY
12. Ceza Dairesi 2012/12992 E.N , 2012/5144 K.N.

İlgili Kavramlar

TRAFİK GÜVENLİĞİNİ TEHLİKEYE SOKMA

Özet
ALKOL VE UYUŞTURUCU MADDE ETKİSİYLE VEYA BAŞKA BİR NEDENLE "EMNİYETLİ BİR ŞEKİLDE" ARAÇ KULLANAMAYACAK KİŞİNİN, BU HALDE ARAÇ KULLANMASI SUÇU, KASITLA İŞLENEBİLECEK BİR SUÇTUR. ALKOL VE UYUŞTURUCU MADDENİN SIRF KULLANILMIŞ OLMASI BU SUÇUN OLUŞMASI İÇİN YETERLİ OLMAMAKLA BİRLİKTE ADLİ TIP KURUMU BEŞİNCİ İHTİSAS KURULU RAPORLARINDA İSTİKRARLI BİR ŞEKİLDE VURGULANDIĞI ÜZERE, BİREYSEL FARKLILIKLARI DA ELİMİNE EDEBİLECEK ŞEKİLDE 100 PROMİLDEN YÜKSEK OLARAK SAPTANAN ALKOL DÜZEYİNİN, GÜVENLİ SÜRÜŞ YETENEĞİNİ KAYBETTİRECEĞİNİN, BİLİMSEL OLARAK KABULÜ GEREKİR.


İçtihat Metni

Trafik güvenliğini tehlikeye sokma suçundan sanığın beraatine ilişkin hüküm, mahalli Cumhuriyet Savcısı tarafından temyiz edilmekle, dosya incelendi gereği düşünüldü:

5237 sayılı TCK'nın 179/3. maddesinde düzenlenen; alkol ve uyuşturucu madde etkisiyle veya başka bir nedenle "emniyetli bir şekilde" araç kullanamayacak kişinin, bu halde araç kullanması suçu kasıtla işlenebilecek bir suçtur. Alkol ve uyuşturucu maddenin sırf kullanılmış olması bu suçun oluşması için yeterli olmamakla birlikte Adli Tıp Kurumu Beşinci İhtisas Kurulu raporlarında istikrarlı bir şekilde vurgulandığı üzere; alkollü bir şekilde trafikte seyreden bir sürücünün alkol konsantrasyonu hangi seviyede olursa olsun bireysel farklılıklar göstermekle birlikte trafik güvenliği açısından değişen derecelerde risk oluşturabileceği, ancak bu durumun tehlike arz edecek düzeyde olup olmadığı, dolayısıyla sürücünün tesiri altında bulunduğu alkol seviyesinde araç kullanması halinde, güvenli sürüş yeteneğini kaybedip etmediği, bireyin o andaki sürüş ehliyetini belirleyebilecek dikkat, algı, denge, refleks, psikomotor ve nöromotor koordinasyon gibi nörolojik, nistagmus, akomadasyon, görme gibi oftalmolojik ve genel durumunun tespitine yönelik detaylı dahili muayenesine yönelik tıbbi verilerin değerlendirilmesi ile mümkün olabileceği, ancak böyle bir tespit yapılmamış olsa bile bireysel farklılıkları da elimine edebilecek şekilde 100 promilden yüksek olarak saptanan alkol düzeyinin, güvenli sürüş yeteneğini kaybettireceğinin, bilimsel olarak kabulü gerektiği anlaşılmakla;

İncelenen dosyada; 104 promil alkollü olarak araç kullandığı tespit edilen sürücü belgesiz sanığın, güvenli sürüş yeteneğini kaybettiği ve dolayısıyla atılı suçtan mahkumiyetine karar verilmesi gerektiği halde, beraatine karar verilmesi isabetsiz olup, mahalli Cumhuriyet Savcısı temyiz itirazları bu nedenle yerinde görüldüğünden, hükmün isteme aykırı olarak (BOZULMASINA), 23.02.2012 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.