YALAN BEYANDA BULUNMA SUÇU - İMAM NİKAHLI EŞİNDEN OLMA ÇOCUKLARININ RESMİ NİKAHLI EŞİNDEN DOĞMUŞ GİBİ GÖSTERME - DAVAYA BAKMANIN AĞIR CEZA MAHKEMESİNİN GÖREVİNE GİRDİĞİ
T.C.
Yargıtay                            www.neohukuk.net

Ceza Dairesi 6


Tarih 22.10.2002
Esas No 2002/8814
Karar No 2002/12023

YALAN BEYANDA BULUNMA SUÇU - İMAM NİKAHLI EŞİNDEN OLMA ÇOCUKLARININ RESMİ NİKAHLI EŞİNDEN DOĞMUŞ GİBİ GÖSTERME - DAVAYA BAKMANIN AĞIR CEZA MAHKEMESİNİN GÖREVİNE GİRDİĞİ

Türk Ceza Kanunu (TCK) (MÜLGA KANUN NO: 5252/12) (765): MADDE 342

Özet
Sanığın imam nikahlı eşinden olma çocuklarının, resmi nikahlı eşinden doğmuş gibi göstererek, nüfusa kaydettirme şeklinde gerçekleşen eyleminin suç oluşturması karşısında davaya bakmanın Ağır Ceza Mahkemesinin görevine girdiği gözetilmeden duruşmaya devamla yazılı şekilde hüküm kurulması isabetsizdir.


İçerik
Dava: Yalan beyanda bulunmaktan sanık Osman Şahin hakkında yapılan duruşma sonunda, mahkumiyetine dair Yüksekova Asliye Ceza Mahkemesinden verilen 15.2.2001 tarihli hükmün temyizen tetkiki sanık tarafından istenilmiş olduğundan dava evrakı C. Başsavcılığından onama isteyen 19.4.2002 tarihli tebliğname ile 20.5.2002 tarihinde daireye gönderilmekle okunarak gereği görüşülüp düşünüldü:

Karar: Sanığın imam nikahlı eşinden olma çocuklarının, resmi nikahlı eşinden doğmuş gibi göstererek, nüfusa kaydettirme şeklinde gerçekleşen eyleminin TCK'nun 342/1. maddesindeki suçu oluşturması karşısında davaya bakmanın Ağır Ceza Mahkemesinin görevine girdiği gözetilmeden duruşmaya devamla yazılı şekilde hüküm kurulması;

Sonuç: Bozmayı gerektirmiş, sanık Osman Şahin'in temyiz itirazı bu itibarla yerinde görülmüş olduğundan hükmün açıklanan nedenle isteme aykırı olarak BOZULMASINA, sanığın sonuç ceza yönünden kazanılmış hakkının saklı tutulmasına; 22.10.2002 tarihinde oybirliği ile karar verildi.