SAHTECİLİK SUÇU - TAPU KAYITLARININ HERKESE AÇIK OLMASI - TAPU SENETLERİNİN HUKUKSAL DEĞERİNİN BULUNMAMASI - SANIĞIN BERAATİNE KARAR VERİLMESİ GEREĞİ
T.C.
Yargıtay                     www.neohukuk.net

Ceza Dairesi 6


Tarih 14.11.2005
Esas No 2004/5983
Karar No 2005/10076

SAHTECİLİK SUÇU - TAPU KAYITLARININ HERKESE AÇIK OLMASI - TAPU SENETLERİNİN HUKUKSAL DEĞERİNİN BULUNMAMASI - SANIĞIN BERAATİNE KARAR VERİLMESİ GEREĞİ

Türk Ceza Kanunu (TCK) (5237): MADDE 204

Özet
Asıl olan tapu dairesindeki herkese açık kayıtlar olup, tapu senetlerinin hukuksal değerinin bulunmadığı gözetilmeden, sanığın beraati yerine, hükümlülüğüne karar verilmesi, kanuna aykırıdır.


İçerik
Dava: Sahtecilik suçundan sanık K.s hakkında yapılan duruşma sonunda; mahkumiyetine ilişkin Iğdır Ağır Ceza Mahkemesinden verilen 18.3.2003 tarihli hükmün Yargıtay ca incelenmesi sanık tarafından istenilmiş olduğundan, dava evrakı C.Başsavcılığından bozma isteyen 1.4.2004 tarihli tebliğname ile 21.4.2004 tarihinde Daireye gönderilmekle okunarak gereği görüşülüp düşünüldü:

Karar: Asıl olan tapu dairesindeki herkese açık kayıtlar olup, tapu senetlerinin hukuksal değerinin bulunmadığı gözetilmeden, sanığın beraatı yerine, hükümlülüğüne karar verilmesi,

Sonuç: Bozmayı gerektirmiş, sanık K. Uygun un temyiz itirazı ve tebliğnamedeki düşünce bu itibarla yerinde görülmüş olduğundan, hükmün açıklanan nedenle BOZULMASINA, 14.11.2005 tarihinde oybirliği ile karar verildi.