KARŞILIKSIZ ÇEK KEŞİDE ETME SUÇU- ÇEK KANUNU İLE ÇEKLE ÖDEMELERİN DÜZENLENMESİ VE ÇEK HAMİLLERİNİN KORUNMASI HAKKINDA KANUN YÜRÜRLÜKTEN KALDIRILDIĞI- YARGILAMA GİDERLERİNİN KAMU ÜZERİNDE BIRAKILMASI HUSUSUNUN BOZMAYI GEREKTİRMEDİĞİ
T.C.
Yargıtay

Ceza Dairesi 12

                              www.neohukuk.net
Tarih 16.02.2012
Esas No 2011/13670
Karar No 2012/3285

- KARŞILIKSIZ ÇEK KEŞİDE ETME SUÇU- ÇEK KANUNU İLE ÇEKLE ÖDEMELERİN DÜZENLENMESİ VE ÇEK HAMİLLERİNİN KORUNMASI HAKKINDA KANUN YÜRÜRLÜKTEN KALDIRILDIĞI- YARGILAMA GİDERLERİNİN KAMU ÜZERİNDE BIRAKILMASI HUSUSUNUN BOZMAYI GEREKTİRMEDİĞİ

Özet

ÇEK KANUNU İLE ÇEKLE ÖDEMELERİN DÜZENLENMESİ VE ÇEK HAMİLLERİNİN KORUNMASI HAKKINDA KANUN YÜRÜRLÜKTEN KALDIRILDIĞINDAN VE ANILAN YASADA ÇEKLE ÖDEMELERİN DÜZENLENMESİ VE ÇEK HAMİLLERİNİN KORUNMASI HAKKINDA KANUNA PARALEL BİR DÜZENLEME BULUNMADIĞINDAN TÜRK CEZA KANUNUNUN İLGİLİ MADDELERİ DE GÖZETİLEREK YARGILAMA GİDERLERİNİN KAMU ÜZERİNDE BIRAKILMASI HUSUSU BOZMA NEDENİ YAPILMAMIŞTIR. HÜKMÜN ONANMASI GEREKMİŞTİR.İçerik

DAVA: Karşılıksız çek keşide etme suçundan sanık hakkında açılan kamu davasında verilen düşme kararına ilişkin hüküm Üst yer Cumhuriyet savcısı tarafından temyiz edilmekle, dosya incelenerek gereği düşünüldü.

KARAR: 20.12.2009 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanarak aynı gün yürürlüğe giren 5941 sayılı Çek Kanunu ile 3167 sayılı Çekle Ödemelerin Düzenlenmesi ve Çek Hamillerinin Korunması Hakkında Kanun yürürlükten kaldırıldığından ve anılan yasada 3167 sayılı Kanunun 16/b maddesinin 5.fıkrasına paralel bir düzenleme bulunmadığından 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun 2 ve 7. maddeleri de gözetilerek yargılama giderlerinin kamu üzerinde bırakılması hususu bozma nedeni yapılmamıştır.