25.01.1996 tarihli Çocuk Haklarının Kullanılmasına İlişkin Avrupa Sözleşmesinin 3. Maddesi gereğince Velayetin Nez'i davalarında, çocuğun da dinlenilmesi gerekir
.C.
Yargıtay

Hukuk Dairesi 2

                                                 www.neohukuk.net
Tarih 06.03.2003
Esas No 2003/1779
Karar No 2003/2976

HAKİMİN TAKDİR YETKİSİ - ANA VE BABA EVLİ DEĞİLSE - KÜÇÜĞÜN OKULA KAYIT TARİHİ İLE ÖĞRENİM DURUMUNUN KAYITLI OLDUĞU OKULDAN SORULUP TETKİK EDİLMEDEN KARAR VERİLMESİ

Türk Medeni Kanunu (TMK) (YÜR. TAR.: 01.01.2002) (4721): MADDE 182\MADDE 337\MADDE 348

Özet
25.01.1996 tarihli Çocuk Haklarının Kullanılmasına İlişkin Avrupa Sözleşmesinin 3. Maddesi gereğince Velayetin Nez'i davalarında, çocuğun da dinlenilmesi gerekir.


İçerik
Taraflar arasındaki davanın yapılan muhakemesi sonunda mahalli mahkemece verilen ve yukarıda tarih numarası gösterilen hüküm temyiz edilmekle evrak okunup gereği görüşülüp düşünüldü.

1-25.1.1996 tarihli Çocuk Haklarının Kullanılmasına İlişkin Avrupa Sözleşmesinin 3. maddesi gereğince küçük 1992 doğumlu Büşra dinlenmeden hüküm tesisi doğru görülmemiştir.

2-Küçüğün okula kayıt tarihi ile öğrenim durumunun kayıtlı olduğu okuldan sorulup tetkik edilmeden karar verilmesi de usul ve kanuna aykırıdır.

Sonuç:Temyiz edilen hükmün yukarıda gösterilen sebeple BOZULMASINA temyiz peşin harcının yatırana geri verilmesine, oybirliği ile karar verildi.