****NEO HUKUK WEB MEVZUAT VE İÇTİHAT PROĞRAMIMIZA GİRİLEN GÜNCEL İÇTİHATLAR****

Esas No

Karar No

Başlık

Makam

2011/14119

2012/781

BAŞKASININ KİMLİK BİLGİLERİYLE CEP TELEFONU HATTI ALMAK HIRSIZLIK MANEVİ TAZMİNAT PASİF HUSUMET ABONELİK SÖZLEŞMESİ BAYİİ GEREKLİ ÖZENİ GÖSTERMEMESİ

Yargıtay-HD4

2010/14418

2012/2144

RUHSATSIZ BİNA KAÇAK BİNA ZEMİNİN KAYMASI HAKSIZ FİİL KUSUR

Yargıtay-HD4

2011/1585

2012/4203

TAŞINMAZ MÜLKİYET HAKSIZ FİİLE DAYALI TAZMİNAT SEÇİMLİK HAK YETKİLİ MAHKEME

Yargıtay-HD4

2011/11693

2012/189

ELATMANIN ÖNLENMESİ-ECRİMİSİL-YIKIM-TEMLİKEN TESCİL-TAZMİNAT

Yargıtay-HD1

2011/15823

2012/3767

TAPU İPTALİ VE TESCİL KADASTRO İŞLEMİ İLE OLUŞAN TESPİT VE KAYITLARIN İPTALİ VEKALET ÜCRETİ

Yargıtay-HD20

2011/18428

2012/1370

ELBİRLİĞİ MÜLKİYETİ ECRİMİSİL İSTEMİ TEREKEDEKİ HAKLARIN KORUNMASI ORTAKLIK

Yargıtay-HD3

2012/2846

2012/3570

TAPUDA İSİM TASHİHİ GÖREVLİ MAHKEME

Yargıtay-HD14

2012/870

2012/616

BEDELSİZ SENEDİ İCRA TAKİBİNE KOYMA TEFECİLİK NİTELİKLİ YAĞMA GÖREVLİ MAHKEME UYUŞMAZLIK

Yargıtay-CD5

2012/470

2012/397

UYUŞTURUCU VE UYARICI MADDE TİCARETİ YAPMA VEYA SAĞLAMA GÖREVLİ MAHKEME

Yargıtay-CD5

2011/399

2012/2403

HÜKMÜN AÇIKLANIP GERİ BIRAKILMASI LEHE KANUN DEĞERLENDİRİLMESİ KARŞI İTİRAZ

Yargıtay-CD8

2011/22487

2012/896

UYUŞTURUCU MADDE TİCARETİ YAPMA SUÇUNDA YETKİLİ SAVCILIĞIN TESPİTİ

Yargıtay-CD10

2011/19966

2012/1117

KAÇAK ELEKTRİK ELEKTRİK HIRZILIĞI ZATİ SAYAÇ

Yargıtay-CD2

2010/29481

2012/1100

ADLİ TEBLİGAT PTT İDARESİ POSTALARININ AYRIM DAĞITIM İŞLERİNİN ÜÇÜNCÜ SAHISLARA VERİLMESİ GÖREVİ KÖTÜYE KULLANMA KAMU GÖREVLİSİ SAYILIP SAYILMAYACAĞI

Yargıtay-CD4

2011/18152

2012/1625

TEHLİKELİ ARAÇ KULLANMA SOLLAMA    YASAĞI OLMASI YARALAMALI TRAFİK KAZASI BİLİNÇLİ TAKSİR EKSİK CEZA TAYİNİ TEŞDİT UYGULANMASI TAKSİRLE YARALAMA

Yargıtay-CD12

2011/18307

2012/1754

ALKOLLÜ ARAÇ KULLANMA TAKSİRLE YARALAMA KAMU DAVASI ŞİKAYETTEN VAZGEÇME

Yargıtay-CD12

2011/3-189

2011/267

TEMYİZDE KESİNLİK SINIRI.SUÇ VASFINDAN TEMYİZ.ÖN ÖDEME YE RİAYET SONUCU DÜŞÜRÜLEN KARARIN TEMYİZİ,

Yargıtay-CG

2011/13123

2012/821

SAHTECİLİK DOLANDIRICILIK SAHTE PLAKA SAHTE MOTORLU ARAÇ TESCİL TRAFİK BELGESİ İLE İŞLENEN DOLANDIRICILIK

Yargıtay-CD11

2011/1-44

2011/122

MENFAAT ÇATIŞMASI BİRDEN FAZLA SANIK AYNI MÜDAFİİ

Yargıtay-CG

2011/23558

2011/19899

YARALAMA SUÇU - ERTELENMİŞ MAHKUMİYETLERDE SANIĞIN DENEME SÜRESİNDE KASITLI BİR SUÇ İŞLEMEMESİ - HÜKMÜN AÇIKLANMASININ GERİ BIRAKILMASINA YASAL BİR ENGEL OLUŞTURULABİLECEĞİNİ KABUL ETMENİN MÜMKÜN OLMADIĞI

Yargıtay-CD3

2011/11274

2012/6978

DOLANDIRICILIK ZANLILAR VE SABIKALILAR ALBÜMÜNDEN TEŞHİS ETTİĞİ

Yargıtay-CD15

2011/23971

2012/7309

OTO HIRSIZLIĞI EYLEMİN KULLANMA HIRSIZLIĞI SUÇUNU OLUŞTURDUĞUNUN GÖZETİLMEMESİ

Yargıtay-CD15

2010/12163

2012/7

AYNI OLAN EYLEM İKİYE AYRILARAK BİR YÖNDEN BERAAT DİĞER YANDAN İSE HÜKÜMLÜLÜK KARARI VERİLMESİ

Yargıtay-CD6

2007/5263

2011/23032

BANKA NİTELİK ZİMMET T.C ZİRAAT BANKASI, TÜRKİYE HALK BANKASI VE TÜRKİYE EMLAK BANKASI PERSONELİNİN MEMUR GİBİ CEZALANDIRILMALARI OLANAKSIZ HALE GETİRİLMİŞ İSEDE

Yargıtay-CD5

              www.neohukuk.net