****NEO HUKUK WEB MEVZUAT VE İÇTİHAT PROĞRAMIMIZA GİRİLEN GÜNCEL İÇTİHATLAR********

Esas No

Karar No

Başlık

Makam

2011/48313

2011/43574

İLAVE TEDİYE ALACAĞINDAN KESİLEN SİGORTA PRİMLERİNİN İADESİ

Yargıtay-HD9

2011/2893

2011/1364

ALACAĞIN İFLAS MASASI KAYDINDA SIRA

Yargıtay-HD23

2011/43739

2011/33748

VEKALET ÜCRETİNİN HAKKANİYET İNDİRİMDEN KAYNAKLANMAMASI İŞÇİLİK ALACAĞI

Yargıtay-HD9

2011/1443

2011/4127

SIRA CETVELİNE İTİRAZ DAVASI İFLASIN ERTELENMESİ TALEBİ İHTİYATİ TEDBİR

Yargıtay-HD19

2010/9321

2011/2744

TAŞINMAZ SATIŞ TELLALLIĞI İTİRAZIN İPTALİ DAVASI BİR YILLIK ZAMANAŞIMI

Yargıtay-HD19

2010/12768

2011/43574

BİNA GÜÇLENDİRME MASRAFININ TAHSİLİ BİLİRKİŞİ RAPORU KAT MALİKLERİNDEN AVANS NİTELİĞİNDE OLARAK TOPLANMASI YÖNETİCİNİN GÖREVLENDİRİLMESİ

Yargıtay-HD18

2010/4489

2010/9517

TRAFİK KAZASINA DAYALI TAZMİNAT TALEBİ GALERİYE BIRAKILAN ARACIN ÜÇÜNCÜ KİŞİDEYKEN KAZA YAPMASI ZORUNLU MALİ MESULİYET SİGORTASI

Yargıtay-HD17

2010/1770

2010/8494

İSTİHKAK İDDİASI TÜZEL KİŞİYİ TEMSİLE YETKİSİ OLMAYAN KİŞİNİN BEYANI İSTİHKAK DAVASININ DİNLENME ÖNKOŞULU

Yargıtay-HD17

2010/624

2010/2816

KADASTRO TESPİTİNDEN DOĞAN DAVA TAŞINMAZIN TOPRAK KOMİSYONU HARİTASI KAPSAMINDA KALIP KALMADIĞININ BELİRLENMESİ BİLİRKİŞİ RAPORU

Yargıtay-HD16

2009/5375

2009/5466

KADASTRO TESPİTİNDEN DOĞAN DAVA DELİL BİLDİRİLMESİ

Yargıtay-HD16

2010/5088

2011/2837

İHALE SONUCU YÜKLENİLEN LİSE İNŞAATI ESER SÖZLEŞMESİ FAZLA ÖDEMENİN TAHSİLİ TALEBİ İDARENİN ZARARA UĞRATILMASI

Yargıtay-HD15

2010/10009

2010/11729

YÜKLENİCİNİN TEMLİKİNE DAYALI TAPU İPTALİ VE TESCİL İSPAT YÜKÜMLÜLÜĞÜ ZORUNLU DAVA ARKADAŞLIĞI

Yargıtay-HD14

2011/14192

2010/3550

ZAPTA KARŞI TEKEFFÜL NOTER SÖZLEŞMESİ İLE ALINAN ARACIN MAHKEME KARARI İLE ZAPTI SEBEPSİZ ZENGİNLEŞME YARARLANMA

Yargıtay-HD13

2010/5956

2010/13831

AVUKATLIK ÜCRETİNE DAYANAN ALACAK DAVASI HUKUK MÜŞAVİRLİĞİ SÖZLEŞMESİNİN FESHİ ASGARİ ÜCRET TARİFESİNİN ALTINDA OLDUĞU İDDİA EDİLEN AVUKATLIK ÜCRETİ İYİNİYET KURALLARINA AYKIRILIK

Yargıtay-HD13

2010/4-553

2010/537

HAKİMLERİN SORUMLULUĞU- TUTUKLULUK SÜRESİ- TAZMİNAT DAVASI

Yargıtay-HG

2011/13-534

2011/724

KATILIM VE KAR PAYININ TAHSİLİ ORTAKLIK SÖZLEŞMESİNİN FESHİ SERMAYELER HAKKINDA YAPILACAK MUAMELE

Yargıtay-HG

2011/18-563

2011/733

ANAYRİMENKULÜN BAKIMI, KORUNMASI VE ZARARDAN SORUMLULUK EL ATMANIN ÖNLENMESİ

Yargıtay-HG

2011/2-593

726/2011

TENFİZ YABANCI MAHKEME KARARININ TANINMASI

Yargıtay-HG

2011/14-707

2011/769

SALAHİYETİN HANGİ ZAMANDAN İTİBAREN NİHAYET BULACAĞI TAPU İPTALİ VE TESCİL TAZMİNAT

Yargıtay-HG

2006/7454

2006/12240

KONTROL MUAYENESİ MALULLÜK AYLIĞI

Yargıtay-HG

2006/4-230

2006/2888

BASIN YOLU İLE KİŞİLİK HAKLARINA SALDIRI MANEVİ TAZMİNAT

Yargıtay-HG

2012/1757

2012/5742

ALACAK KIDEM VE İHBAR TAZMİNATI FAZLA MESAİ ÜCRETİ HAFTA SONU TATİLİ

Yargıtay-HD9

2009/18622

2009/20606

MİRASIN REDDİ İKİNCİ DERECE MİRASÇILAR İFLAS HÜKÜMLERİNE GÖRE TASFİYE

Yargıtay-HD12

2009/9442

2009/18099

KAMU KURUMU ALACAĞI ÜÇÜNCÜ KİŞİNİN HACİZ İHBARNAMESİNE İTİRAZI ALACAKLI KAMU KURUMUNUN İZLEYECEĞİ YOL

Yargıtay-HD12

2009/13248

2011/6064

HASAR BEDELİNE DAYANAN İTİRAZIN İPTALİ TALEBİ GÖREVLİ MAHKEME NAKLİYAT SİGORTA SÖZLEŞMESİNE DAYALI İTİRAZIN İPTALİ DAVASI

Yargıtay-HD11

2009/9455

2011/3340

SEBEPSİZ ZENGİNLEŞMEYE DAYALI ALACAK ÇEKİN REHİN CİROSUYLA VERİLMESİ REHİN CİROSUYLA DEVREDİLEN ÇEK

Yargıtay-HD11

2011/270

2011/8973

DOĞUMA DAYALI BORÇLANMAYA İLİŞKİN TESPİT TALEBİ ZORUNLU SİGORTALILIK TESCİLİ DOĞUM ÖNCESİ SİGORTALILIK

Yargıtay-HD10

2008/18485

2011/8504

HİZMET TESPİTİ DAVASI FESHEDİLEN DERNEĞİN HUSUMET EHLİYETİ MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI'NIN DAVAYA İŞTİRAK ETMESİ SİGORTALI ÇALIŞMALARIN ÇAKIŞMASI

Yargıtay-HD10

2009/19275

2011/23293

İŞÇİLİK ALACAĞININ TAHSİLİ TALEBİ İŞÇİ ALEYHİNE ESASLI DEĞİŞİKLİK HAYATIN OLAĞAN AKIŞINA AYKIRILIK

Yargıtay-HD9