*****NEO HUKUK WEB MEVZUAT VE İÇTİHAT PROĞRAMIZA GİRİLEN GÜNCEL İÇTİHATLAR*****
Esas No Karar No Başlık Makam
2010/7156 2010/10859 KORUMA KARARININ KALDIRILMASI DAVASI - KORUNMAYA MUHTAÇ ÇOCUKLAR HAKKINDA KORUNMA KARARI ALMA VE KALDIRMA GÖREVİNİN KİME AİT OLUŞU - DAVAYA AİLE MAHKEMESİNDE BAKILACAĞI - HÜKMÜN BOZULMASI GEREĞİ Yargıtay-HD2
2009/16 2010/11 TAZMİNAT DAVASI - HAKİMİN HUKUKİ SORUMLULUĞUNA DAYALI MANEVİ TAZMİNAT İSTEMİ - KORUMA TEDBİRİ İLE ÖNGÖRÜLEN AMAÇ DIŞINDA SONUÇLAR MEYDANA GELDİĞİ - YORUMA İHTİYAÇ GÖSTERMEYECEK DERECEDE AÇIK VE KESİN OLAN KANUN HÜKMÜNE AYKIRILIK - DAVANIN KISMEN KABULÜ Yargıtay-HD4
2010/4-352 2010/376 TAZMİNAT DAVASI - HAKİMLERİN MESULİYETİ - DAVALI HAKİMLERİN GÖREVİ SAVSAMASI TUTANAKLARA GEÇMEMİŞ BİR NEDENE DAYANMASI KASITLI HAREKETLE YASAYA VE ADALETE AYKIRI KARAR YA DA KESİN BİR YASA BUYRUĞUNA AYKIRI HAREKETLERİNİN BULUNMAMASI Yargıtay-HG
2009/12-539 2010/16 BORCA İTİRAZ DAVASI KAMBİYO SENEDİNE DAYALI TAKİP TEBLİGATIN USULSÜZLÜĞÜNE DAİR ŞİKAYET SÜRE AŞIMI Yargıtay-HG
2010/14-274 2010/356 TAPU KAYDINDAKİ BELİRTMENİN TERKİNİ VE TAZMİNAT DAVASI - MÜLKİYET HAKKININ SAĞLADIĞI YETKİLERİN KULLANILMASINI EYLEMLİ VE HUKUKEN ORTADAN KALDIRAN TAŞINMAZIN BEYANLAR SÜTUNUNDAKİ BELİRTMENİN YERSİZ OLDUĞU - TERKİN İSTEMİNİN YERİNDE OLDUĞU Yargıtay-HG
2010/3754 2010/5672 İTİRAZIN İPTALİ DAVASI - ELEKTRİK TÜKETİM BEDELİNDEN KAYNAKLANAN ALACAĞIN TAHSİLİ İÇİN GİRİŞİLEN İCRA TAKİBİ - GÖREVLİ MAHKEME - HÜKMÜN BOZULMASI GEREĞİ Yargıtay-HD19
2008/13-524 2008/528 BORÇSUZLUĞUN TESPİTİ - 4077 SAYILI YASANIN UYGULANMASI İLE İLGİLİ HER TÜRLÜ İHTİLAFA TÜKETİCİ MAHKEMELERİNDE BAKILACAĞI - GÖREVLE İLGİLİ DÜZENLEMELERİN KAMU DÜZENİNE İLİŞKİN OLDUĞU - GÖREVLE İLGİLİ HUSUSLARDA KAZANILMIŞ HAKTAN SÖZ EDİLEMEYECEĞİ Yargıtay-HG
2005/2277 2006/2203 MUARAZANIN MENİ DAVASI - DAVALI KOOPERATİFÇE ÜÇ YILLIK SÜRE DOLMADAN DAVACI BİRLİK ÜYELİĞİNDEN ÇIKMA KARARI ALINDIĞI - KARARIN KOOPERATİF BİRLİĞİ ANASÖZLEŞMESİNE AÇIK AYKIRILIK TEŞKİL ETTİĞİ Yargıtay-HD11
2009/4-362 2009/400 TAZMİNAT DAVASI - HABERLEŞME HÜRRİYETİNİN GİZLİLİĞİ HAKKININ İHLALİ - İDDİANAMENİN YARGILAMANIN BAŞLAYIP YÜRÜTÜLMESİNDEKİ ROLÜ NEDENİYLE YARGILAMAYA DAHİL OLUŞU - İDDİANAMENİN YARGILAMADAN AYRI DÜŞÜNÜLEMEYECEK NİTELİKTE OLMASI Yargıtay-HG
2010/3-146 2010/184 ECRİMİSİL DAVASI - YERİN KAMULAŞTIRMAKSIZIN FİİLEN ELKOYMAK SURETİYLE YOL OLARAK KULLANILDIĞI - TAŞINMAZIN ÜZERİNDE GELİR GETİRİCİ HERHANGİ BİR YAPI OLMAMASI - TAŞINMAZIN KİRA ÖDENMEDEN KULLANILDIĞI - DAVALININ SAĞLADIĞI YARARIN ESAS ALINMASI GEREĞİ Yargıtay-HG
2010/13352 2010/15574 MANEVİ TAZMİNAT DAVASI - KİŞİLİK HAKKINA SALDIRI - MİKTARIN BELİRLENMESİNDE HER OLAYA GÖRE DEĞİŞEBİLECEK ÖZEL HAL VE ŞARTLARIN BULUNACAĞI - MANEVİ TAZMİNAT MİKTARININ FAZLA OLUŞU - HÜKMÜN DÜZLETİLEREK ONANDIĞI Yargıtay-HD3
                            www.neohukuk.net