***NEO HUKUK WEB MEVZUATB VE İÇTİHAT PROĞRAMIMIZA GİRİLEN GÜNCEL İÇTİHATLAR*****
Esas No Karar No Başlık Makam
2011/237 2011/71 KOOPERATİFİN FESHİ VEKALET ÜCRETİ DAVANIN AÇILMASINA DAVALININ SEBEBİYET VERMESİ Yargıtay-HD23
2009/10272 2011/10428 İŞ KAZASI NEDENİYLE MANEVİ TAZMİNAT MANEVİ TAZMİNAT TALEBİ MANEVİ TAZMINATIN BÖLÜNEMEYECEĞİ Yargıtay-HD21
2007/24528 2008/8276 İŞ KAZASI MADDİ VE MANEVİ TAZMİNAT MANEVİ TAZMİNAT İBRANAME Yargıtay-HD21
2011/7998 2011/7826 TAPUSUZ TAŞINMAZIN TESCİLİ ARAZİ KADASTRO ÇALIŞMALARI SIRASINDA TESPİT DIŞI BIRAKILAN TAŞINMAZLAR KADASTRO HARİCİ YER ZİLYETLİKLE İKTİSAP Yargıtay-HD20
2010/10988 2011/6521 BANKA KREDİ SÖZLEŞMESİ MÜTESELSİL KEFİL KEFALET LİMİTİ TEMERRÜT Yargıtay-HD19
2011/2589 2011/6189 ÇEKE DAYALI İHTİYATİ HACİZ YETKİ Yargıtay-HD19
2011/251 2011/985 MÜKERRER NÜFUS KAYDININ İPTALİ ANA HANESİ İLE BAĞ KURULMAMIŞ OLAN KAYITLAR BABA KAYDI Yargıtay-HD18
2010/12640 2011/778 KAMULAŞTIRMA BEDELİNİN TESPİTİ İDARE ADINA TESCİL KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZ MALDAN ARTAN KISIM Yargıtay-HD18
2010/6889 2010/11408 MADDİ TAZMİNAT GÖREV GÖREVSİZLİK KARARI Yargıtay-HD17
2010/10689 2010/11025 İSTİHKAK DAVASI TASARRUFUN İPTALİ TARAF TEŞKİLİ Yargıtay-HD17
2009/792 2010/2907 YARGILAMANIN İADESİ TALEBİ İHTAR KESİN MEHİL Yargıtay-HD16
2009/9377 2010/2191 KADASTRO TESPİTİ DAVANIN GÖREVLİ KADASTRO MAHKEMESİNE DEVRİ DURUŞMAYA BAŞLAMA Yargıtay-HD16
2011/1819 2011/3203 ARSA PAYI KARŞILIĞI İNŞAAT YAPIM SÖZLEŞMESİ TERKİN İSTEMİ ARSA PAYI KARŞILIĞI İNŞAAT YAPIM SÖZLEŞMESİ Yargıtay-HD15
2011/384 2011/3150 ESER SÖZLEŞMESİ HUSUMET HAKSIZ FESİH TİCARİ İŞDE FAİZ Yargıtay-HD15
2009/14351 2010/264 YÜKLENİCİNİN TEMLİKİNE DAYALI TAPU İPTALİ VE TESCİL YÜKLENİCİNİN KİŞİSEL HAKKINI TEMELLÜK EDEN ÜÇÜNCÜ KİŞİ BORÇLUYU İFAYA ZORLAMA TAPU İPTALİ VE TESCİL Yargıtay-HD14
2009/11885 2009/13159 TAPU İPTALİ VE TESCİL HARİTA VE KROKİNİN BULUNMASI SINIRLARIN DEĞİŞEBİLİR NİTELİKTE OLMASI KEŞİF Yargıtay-HD14
2010/16912 2011/5308 TAPULU TAŞINMAZDA HARİCİ SÖZLEŞME YAZILI DELİLLE İSPAT HARİCİ SÖZLEŞME İLE SATIN ALINAN TAŞINMAZ Yargıtay-HD13
2010/3213 2010/13240 MANEVİ TAZMİNAT PAKET TUR SÖZLEŞMESİNE AYKIRILIK TATİLİN SIKINTILI VE STERESLİ GEÇMESİNDEN DOĞAN TAZMİNAT Yargıtay-HD13
2008/16711 2008/20192 BELEDİYE GELİRLERİNİN HACZİ HARÇ VE KİRA AYIRIMI HACİZ Yargıtay-HD12
2008/16125 2008/19678 NAFAKA BORCU BORCUN İTFASI OKUL MASRAFLARININ ÖDENMESİ İŞTİRAK NAFAKASI Yargıtay-HD12
          www.neohukuk.net