******NEO HUKUK WEB MEVZUAT VE İÇTİHAT PROĞRAMIMIZA GİRİLEN GÜNCEL İÇTİHATLAR*******
Esas No Karar No Başlık Makam
2008/3152 2010/856 İLÇE EMNİYET MÜDÜRÜ OLAN SANIK GÖREVİ SAVSAMA SORUŞTURMA VE KOVUŞTURMA İZNİ CUMHURİYET SAVCISININ GÖREV VE YETKİLERİ Yargıtay-CD4
2008/1157 2010/16214 AĞAÇ KESMEK SAVUNMANIN DOĞRULUĞU ARAŞTIRILMADAN HÜKÜM KURULAMAYACAĞI Yargıtay-CD3
2009/17656 2010/16199 TAHRİK HAKSIZ HAREKETİN TAHRİK SEBEBİ OLUŞTURMASI Yargıtay-CD3
2009/30588 2010/34321 HAKARET ALENEN HAKARET TEMEL CEZANIN BELİRLENMESİ HÜKMÜN AÇIKLANMASININ GERİ BIRAKILMASI Yargıtay-CD2
2010/30121 2010/33646 DENETİM SÜRESİ İÇİNDE YENİ SUÇ İŞLENMESİ HÜKMÜN AÇIKLANMASININ GERİ BIRAKILMASI Yargıtay-CD2
2009/5392 2010/7397 ADAM ÖLDÜRME YAĞMA VE YAĞMA İÇİN ÖLDÜRME NİTELİKLİ YAĞMA SUÇU KASTEN ÖLDÜRME Yargıtay-CD1
2010/4783 2041/6856 KASTEN ÖLDÜRME KASTEN YARALAMA ADLİ SİCİL KAYDINDA BİRDEN ÇOK MAHKUMİYET KARARI BULUNAN SANIK TEKERRÜRE ESAS CEZA IRZA GEÇME Yargıtay-CD1
2010/4-146 2010/167 EVLENME AKDİ OLMAKSIZIN DİNİ MERASİM YAPTIRMA YAŞ KÜÇÜKLÜĞÜ Yargıtay-CG
2010/8-99 2010/164 HAKKI OLMAYAN YERE TECAVÜZ OLAĞAN YASA YOLU YASA YARARINA BOZMA BAŞVURUSU BERAAT HÜKMÜNE YÖNELİK OLARAK YAPILMIŞ YASA YARARINA BOZMA BAŞVURUSU Yargıtay-CG
2011/928 2011/242 KOOPERATİF ORTAKLIĞINDAN İHRAÇ AİDATIN TAHSİLİ İÇİN YAPILAN TAKİBE İTİRAZIN İPTALİ ÇIKMA PAYI ALACAĞI KOOPERATİFİN TEMERRÜDE DÜŞMESİ TEMERRÜT TARİHİ İHTAR YENİ ORTAĞIN ALINMASI Yargıtay-HD23
2009/12470 2010/9688 HİZMETİN İPTALİ TALEBİ ÇALIŞMANIN EYLEMLİ OLUP OLMADIĞININ BELİRLENECEĞİ ÇİFTE SİGORTALILIK DURUMU ÖNCEDEN BAŞLAYAN VE DEVAM EDEN SİGORTA Yargıtay-HD21
2011/7602 2011/11699 KADASTRO TESPİTİNE İTİRAZ ORMAN SINIRLARI DIŞINDA KALAN YERLER ORMAN YÖNETİMİNİN DAVA AÇMASI Yargıtay-HD20
2011/7758 2011/8267 MENFİ TESPİT DAVASI ÜÇÜNCÜ HACİZ İHBARNAMESİ HUKUKİ YARAR HACİZ İHBARNAMESİNİN HAKSIZ YERE GÖNDERİLMESİ Yargıtay-HD19
2011/290 2011/3776 KAT MALİKLERİ KURULU KARARLARININ İPTALİ DAVA AÇMA SÜRESİ YASANIN YÜRÜRLÜĞE GİRDİĞİ TARİHTEN SONRA ALINAN KAT MALİKLERİ KURULU KARARLARI Yargıtay-HD18
2010/5012 2010/8161 TASARRUFUN İPTALİ DAVASI DAVA KONUSU TASARRUFTAN SONRA İMZALANAN SÖZLEŞME EDİMLER ARASINDAKİ FARKIN BELİRLENMESİ ÖN ŞART Yargıtay-HD17
2010/5390 2010/6431 SERMAYE ŞİRKETİNİN İFLASINI İSTEMEMEK SUÇU KISA SÜRELİ HAPİS CEZASINA SEÇENEK YAPTIRIMLAR DAHA ÖNCE MAHKUMİYETİN BULUNMAMASI Yargıtay-HD16
2011/1467 2011/5568 ARSA PAYI KARŞILIĞI İNŞAAT SÖZLEŞMESİ OLUMLU ZARARYAPI RUHSATI USULİ MÜKTESAP HAK Yargıtay-HD15
2009/10896 2009/12611 İNANÇ SÖZLEŞMESİNE DAYALI TAPU İPTALİ VE TESCİL DAVA DIŞI KİŞİ İLE VAR OLAN İNANÇ İLİŞKİSİ KÖTÜNİYETLE MÜLKİYET KAZANIMI İDDİASI Yargıtay-HD14
2010/5964 2010/14681 MENFİ TESPİT DAVASI TANZİM TARİHİ BULUNMAYAN SENET SENETTEKİ HAKLARIN DEVRİ ALACAĞIN TEMLİKİ Yargıtay-HD13
2011/11351 2011/10999 KARŞILIKSIZ ÇEKTE BANKANIN SORUMLULUĞU ÇEK KEŞİDECİSİNİN İFLAS ERTELEME TALEBİ İLE TEDBİR KARARI ALMASI YETKİLİ MAHKEME ÇEKİN İBRAZI ANINDA TALEPTE BULUNULMAMIŞ OLMASI Yargıtay-HD11
2009/16215 2011/11350 MALULLÜK AYLIĞINA KONULAN HACZİN KALDIRILMASI İSTEMİ HACZİ CAİZ OLMAYAN MAL VE HAKLAR HACZEDİLMEZLİK ORDU VE ZABITA HİZMETLERİNDE MALÜL OLANLAR Yargıtay-HD10
2010/41842 2011/12939 KIDEM VE İHBAR TAZMİNATI ALT İŞVEREN YENİ ALT İŞVEREN İŞYERİ DEVRİ Yargıtay-HD9
2010/2292 2011/381 DEĞER ARTIŞ PAYI ALACAĞI YURTDIŞINDA BOŞANAN TARAFLAR T. C. VATANDAŞI OLMAYAN TARAFLAR TAPU İPTALİ VE TESCİLİ YABANCI UYRUKLU EŞLER ARASINDA MAL REJİMİ MUVAZAA Yargıtay-HD8
2010/4546 2011/1500 KADASTRO TESPİTİNİN İPTALİ DELİLLERİN BİLDİRİLMESİ DURUŞMAYA KATILMAMA Yargıtay-HD7
2011/7605 2011/12086 KİRA ALACAĞININ TAHSİLİ AMACIYLA TAHLİYE İSTEKLİ TAKİP İTİRAZIN KALDIRILMASI HAKSIZ İŞGAL İDARE İLE SONA EREN KİRA İLİŞKİSİ Yargıtay-HD6
2011/12383 2011/19274 KAMULAŞTIRMA BEDELİNİN TESPİTİ VE TAŞINMAZIN YOL OLARAK TAPUDAN TERKİNİ KIYI KENAR ÇİZGİSİNDE KALAN TAŞINMAZ GELİR METODUNA GÖRE BELİRLENEN BEDEL AZ BEDEL TESPİTİ Yargıtay-HD5
2009/13638 2010/10663 DESTEKTEN YOKSUN KALMA TAZMİNATI ÇOCUĞUN ÖLMESİ SONUCU ANNE BABANIN DESTEKTEN YOKSUN KALMA TAZMİNATI HAYATIN OLAĞAN AKIŞI VE GENEL YAŞAM DENEYİMLERİ ANNE BABANIN GELİRİ OLMASI Yargıtay-HD4
2010/22331 2011/7046 İNTİFA HAKKI SAHİBİ İLE KİRA SÖZLEŞMESİ ECRİMİSİL TALEBİ ECRİMİSİLİN BELİRLENMESİ Yargıtay-HD3
2011/3648 2011/14805 EVLAT EDİNME BABANIN RIZASI KÜÇÜĞE KARŞI ÖZEN YÜKÜMLÜLÜĞÜ ÖNSORUN Yargıtay-HD2
2011/12-434 2011/522 ÖDEME EMRİNİN İPTALİ TALEBİ MAKTU HARÇ DAVANIN AÇILDIĞI TARİHİN TESPİTİ DAVA DİLEKÇESİNİN TARİHSİZ OLMASI BEŞ GÜNLÜK HAK DÜŞÜRÜCÜ SÜRE Yargıtay-HG
2011/12190 2011/5607 ADLİ SİCİL KAYDININ SİLİNMESİ SİLİNME KOŞULLARININ OLUŞMAMASI SAHTE NÜFUS CÜZDANI VE ÖSYM GİRİŞ KARTI Yargıtay-CD11
2007/22548 2009/15827 KULLANMAK İÇİN UYUŞTURUCU MADDE BULUNDURMAK SUÇU UYUŞTURUCU MADDE KULLANMAK SANIĞIN İKRARI DELİL YETERSİZLİĞİ Yargıtay-CD10
2009/20490 2011/28869 OLASI KASTLA MALA ZARAR VERME SİLAHLA TEHDİT SANIĞIN NÜFUS KAYDI Yargıtay-CD9
2011/9318 2011/9517 TERÖR ÖRGÜTÜNÜN PROPAGANDASINI YAPMAK SUÇU GÖREVLİ MAHKEME ÖZEL GÖREVLİ AĞIR CEZA MAHKEMESİ Yargıtay-CD8
2010/8140 2010/16852 DÖVİZ CİNSİNDEN ZİMMET BANKA ZARARI EFEKTİF SATIŞ KURU Yargıtay-CD7
2007/23294 2010/4155 SAVUNMA HAKKININ KISITLANMASI DURUŞMANIN YÜZE KARŞI YAPILMASI TUTUKLU BULUNAN SANIĞIN YOKLUĞUNDA KARAR Yargıtay-CD6
2007/6547 2011/21285 NİTELİKLİ ZİMMET SUÇU LEHE KANUN VEKALET ÜCRETİ ZİRAAT BANKASI PERSONELİ Yargıtay-CD5
2010/15028 2011/4207 GÖREVİ KÖTÜYE KULLANMA SUÇU BAŞKATİBİN SAHTE VEKALETNAME DÜZENLEMESİ NOTERİN GÖZETİM VE DENETİM GÖREVİ Yargıtay-CD4
2011/1846 2011/6949 AĞAÇ KESME EYLEMİ İDDİANAMEDE BELİRTİLEN SUÇ ŞAHSİ HAK TALEBİ VE NİSBİ HARÇ MÜSADERE Yargıtay-CD3
2011/28919 2011/38003 ELEKTRİK ENERJİSİ HIRSIZLIĞI ZAMANAŞIMI KARAR TARİHİNDEN SONRA KESİNLEŞME TARİHİNDEN ÖNCE ZAMANAŞIMI İTİRAZI KABİL KARAR Yargıtay-CD2
2011/6392 2011/6236 AYNI KASITLA BİRDEN FAZLA KİŞİYİ ÖLDÜRME SUÇU CEZALARIN TOPLANMASI LEHE KANUN UYGULANMASI HAZİRAN 2005 TARİHİNDEN ÖNCE İŞLENEN SUÇLAR Yargıtay-CD1
2010/6-208 2011/64 KİŞİYİ HÜRRİYETİNDEN YOKSUN KILMA SUÇU YAĞMA ETKİN PİŞMANLIK MAĞDURUN ŞAHSINA ZARAR MANEVİ VE EKONOMİK ZARAR ETKİN PİŞMANLIK KOŞULLARI Yargıtay-CG
                   www.neohukuk.net