*****NEO HUKUK WEB MEVZUAT İÇTİHAT PROĞRAMIMIZA GİRİLEN GÜNCEL İÇTİHATLAR******
Esas No Karar No Başlık Makam
2007/10825 2007/12377 MER'A KOMİSYON KARARININ İPTALİ İSTEMİ HUSUMET GÖREV Yargıtay-HD14
2010/43 2010/6136 AYIPLI TOHUMLUK SATIN ALINAN FİDELERDEN GEREKLİ ÜRÜNÜN ALINAMADIĞI İDDİASI MÜTESELSİL SORUMLULUK Yargıtay-HD13
2009/9343 2010/2815 AVUKATLIK ÜCRETİ İSTİFA İSPAT YÜKÜ Yargıtay-HD13
2009/22743 2010/4502 HACZE HARİCEN MUTTALİ OLMAK BORÇLULARA 103 HACİZ VARAKASI TEBLİĞİ HACZEDİLMEZLİK ŞİKAYETİ Yargıtay-HD12
2009/22181 2010/4318 İHALE BEDELİNİN SÜRESİNDE YATIRILMAMASI ZARAR VE TEMERRÜT FAİZİ ESASLI HATA Yargıtay-HD12
2009/5070 2009/11205 TELİF HAKKI TAZMİNATI ZAMANAŞIMI MANEVİ TAZMİNAT Yargıtay-HD11
2009/7321 2009/8215 TAŞIMA SİGORTA POLİÇESİNE DAYALI RÜCUEN TAZMİNAT TAŞIYICININ SORUMLULUĞU CMR KONVANSİYONU RÜCUEN TAZMİNAT Yargıtay-HD11
2010/6607 2010/10572 SİGORTALILIĞIN İPTALİ YETKİ YÖNÜNDEN HUKUKA AYKIRILIK BULUNMAYAN İŞLEM KURUMCA TESİS EDİLEN SİGORTALILIĞIN İPTALİNE İLİŞKİN İŞLEM Yargıtay-HD10
2008/18429 2010/4937 İŞ KAZASI NEDENİYLE YAPILAN ÖDEMELERİN TAHSİLİ SÜRÜCÜNÜN KUSURU İLK PEŞİN SERMAYE DEĞERLİ GELİR MİKTARIİŞVERENİN KUSURSUZ BULUNMASI Yargıtay-HD10
2010/30973 2010/37847 YILLIK İZİN ÜCRETİ YÖNETMELİK DEĞİŞİKLİĞİ İLE KULLANDIRILMAYAN İZİN SÜRELERİNE AİT ÜCRETLER GİYDİRİLMİŞ ÜCRET Yargıtay-HD9
2010/26836 2010/28653 DENİZ İŞ KANUNU?NA TABİ ÇALIŞANLAR İŞ SÖZLEŞMESİNİN FESHİ SENDİKAL NEDEN İSPAT YÜKÜ Yargıtay-HD9
2010/2929 2010/5582 TAPUSUZ YERİN TESCİLİ ÖZEL MÜLKİYET EKONOMİK YARAR SAĞLANMASI Yargıtay-HD8
2010/1855 2010/3896 KATKI PAYI ALACAĞI ZAMANAŞIMI SÜRESİNİN BAŞLANGICI MAL AYRILIĞI REJİMİ YABANCI MAHKEME TARAFINDAN VERİLEN BOŞANMA KARARININ KESİNLEŞME TARİHİ Yargıtay-HD8
2009/2990 2010/2657 KADASTRO TESPİT TUTANAĞININ DÜZENLENMESİ KADASTRO MAHKEMESİNE AKTARILMASI GEREKEN DAVA MEVCUT OLMASI ASKI İLANI YAPTIRILARAK TESPİTİN KESİNLEŞTİRİLMESİ KADASTRO TESPİTİNİN MALİK HANESİ AÇIK BIRAKILARAK YAPILDIĞININ KABUL EDİLMESİ KAZANDIRICI ZAMANAŞIMI Zİ Yargıtay-HD7
2010/1023 2010/905 KADASTRO TESPİTİNE İTİRAZ TAPU KAYITLARI ZİLYETLİK ARAŞTIRMASI Yargıtay-HD7
2010/10265 2010/13131 TAHLİYE KİRA SÖZLEŞMESİNDEKİ MUACCELİYET KOŞULU KİRANIN ÖDEME GÜNÜNDEN SONRA VE EKSİK YAPILMASI TEMERRÜT NEDENİYLE TAHLİYE Yargıtay-HD6
2010/14088 2010/21901 İRTİFAK HAKKI BEDELİNİN TESPİTİ EMSAL TAŞINMAZ BİLİRKİŞİ RAPORLARI BİNALARA RESMİ BİRİM FİYATLARI ESAS ALINARAK DEĞER BİÇİLMESİ Yargıtay-HD5
                          www.neohukuk.net
Esas No Karar No Başlık Makam
2009/20490 2011/28869 OLASI KASTLA MALA ZARAR VERME SİLAHLA TEHDİT Yargıtay-CD9
2011/9- 756 2011/775 KIDEM TAZMİNATI TİP 2 SÖZLEŞMESİ Yargıtay-HG
2009/7494 2010/4141 İSTİRDAT DAVASI ÇEK YÖNÜNDEN TAKİP YAPILMAMASI HAK DÜŞÜRÜCÜ SÜRE Yargıtay-HD19
2010/11930 2010/16248 TOPLANTININ VE ALINAN KARARLARIN İPTALİNİ İSTEMİ GENEL KURUL KARARININ İPTALİ İSTEMİ VEKALET SÖZLEŞMESİ Yargıtay-HD18
2010/8986 2010/15084 GENEL KURUL KARARININ İPTALİ İSTEMİ BİRDEN ÇOK İMAR PARSELİ ÜZERİNDE KURULAN TOPLU YAPILAR TOPLU YAPI YÖNETİMİ KAT MALİKLERİNİN SALT ÇOĞUNLUĞU Yargıtay-HD18
2010/3843 2010/8423 TASARRUFUN İPTALİ DAVASI ACİZ BELGESİ KARARDAN SONRA İBRAZ EDİLEN ACİZ BELGESİ Yargıtay-HD17
2009/10583 2010/7327 İSTİHKAK DAVASI MUVAZAA ÜÇÜNCÜ KİŞİNİN İYİ NİYET İDDİASI TASARRUFUN İPTALİ DAVASI Yargıtay-HD17
2009/2755 2009/4005 MÜŞTEKİNİN MAZERETİ GERÇEĞE AYKIRI BEYANDA BULUNMAK MAZERET HAKKINDA KARAR VERİLMEMESİ Yargıtay-HD16
2009/3916 2010/6057 ARSA PAYLI İNŞAAT YAPIM SÖZLEŞMESİNİN FESHİ TAPU İPTALİ VE TESCİL RUHSATA AYKIRI VE KAÇAK YAPI Yargıtay-HD15
2009/4752 2010/5757 ARSA PAYI KARŞILIĞI İNŞAAT YAPIM SÖZLEŞMESİNİN UYARLANMASI UYARLAMA İSTEMİ İNŞAAT YAPIM SÖZLEŞMESİ Yargıtay-HD15
2007/10514 2007/13056 KAZANDIRICI ZAMANAŞIMI ZİLYETLİĞİ TAPU İPTALİ VE TESCİL ZİLYETLİK HAK DÜŞÜRÜCÜ SÜRE Yargıtay-HD14