Karşılıksız Çek Keşide Etme - Temyiz Harcı (İptal Kararı öncesi)
T.C.
Yargıtay

Hukuk Dairesi 10


Tarih 27.01.2012
Esas No 2012/394
Karar No 2012/642

Karşılıksız Çek Keşide Etme - Temyiz Harcı (İptal Kararı öncesi)

 

                                    www.neohukuk.netİçerik
Anayasa Mahkemesi'nin konuya ilişkin iptal kararının yürürlüğe girmemesi ve geçmişe etkili olmaması nedeniyle; 14.04.2011 tarihli Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren 6217 sayılı Kanun'un 13. maddesi ile 492 sayılı Harçlar Kanunu'nun (1) sayılı Tarifesi'nin IV. bölümünde yapılan değişiklik gereğince, bu kanunun yürürlüğe girdiği 14.04.2011 tarihinden sonra Yargıtay Ceza Dairelerine yapılacak temyiz başvurularında temyiz harcı alınması zorunludur.
Temyiz eden sanık A..... Ö...'den temyiz tarihi olan 18.10.2011 itibariyle 40 TL temyiz harcı alınmadığı anlaşıldığından; Mahkemece yedi gün içinde 40 TL temyiz harcını ödemesi, ödemediği takdirde temyizden vazgeçmiş sayılacağı uyarısını taşıyan tebligat yapılması, ödendiği takdirde makbuzu da eklenerek Dairemize iadesi sağlamak üzere, dosyanın incelenmeksizin Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı'na GÖNDERİLMESİNE, 27/01/2012 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.