*********NEO HUKUK WEB MEVZUAT VE İÇTİHAT PROĞRAMIMIZA GİRİLEN GÜNCEL İÇTİHATLAR***********
Esas No Karar No Başlık Makam
2011/5463 2012/1468 İŞE İADE FESİH GEÇERSİZLİĞİ BELİRLİ VE BELİRSİZ SÜRELİ İŞ SÖZLEŞMELERİ Yargıtay-HD22
2011/5163 2012/157 İŞE İADE FESHİN GEÇERSİZLİĞİ İŞ SÖZLEŞMESİNİN GEÇERLİ NEDEN OLMADAN İŞVEREN TARAFINDAN FESHİ Yargıtay-HD22
2011/13864 2011/13114 TRAFİK KAZASI NEDENİYLE DESTEĞİN ÖLÜMÜNDEN DOLAYI UĞRANILAN MADDİ VE MANEVİ ZARARIN ÖDETİLMESİ ZAMANAŞIMI Yargıtay-HD4
2010/12546 2012/351 TRAFİK KAZASI NEDENİYLE DESTEĞİN ÖLÜMÜNDEN DOLAYI MADDİ VE MANEVİ ZARARIN ÖDETİLMESİ Yargıtay-HD4
2011/13-576 2011/747 İCRA TAKİBİ ÖDEME EMRİNİN TEBLİĞ EDİLMEMİŞ OLMASI MENFİ TESPİT Yargıtay-HG
2011/15-708 2011/737 MENFİ ZARARIN TAHSİLİ SÖZLEŞMENİN FESHİ KISA KARAR İLE GEREKÇELİ KARAR ÇELİŞKİLİ DURUMA DÜŞMESİ Yargıtay-HG
2011/15852 2012/1321 TAPU İPTALİ VE TESCİL TARAFIN ÖLÜMÜ HUKUKİ DİNLENİLME HAKKI TARAF TEŞKİLİ DAVA ŞARTI OLMASI Yargıtay-HD20
2011/12688 2012/1319 KADASTRO TESPİTİNE İTİRAZ TAŞINMAZIN KAZANDIRICI ZAMANAŞIMI ZİLYETLİĞİ Yargıtay-HD20
2011/51430 2012/1014 KIDEM VE İHBAR TAZMİNATI ÜCRET ALACAĞI VEKALET İLİŞKİSİ GÖREVLİ MAHKEME Yargıtay-HD9
2011/10774 2012/50 İNANÇ SÖZLEŞMESİ TAPU İPTALİ VE TESCİL Yargıtay-HD14
2011/2768 2012/274 TAPU İPTALİ VE TESCİL Yargıtay-HD8
2012/1772 2012/2205 İŞE İADE ASIL ALT İŞVEREN İLİŞKİSİ MUVAZAALI İŞLEM EMSAL FESHİN GEÇERSİZLİĞİ TAŞERON ŞİRKET TOPLU İŞ SÖZLEŞMESİ İŞÇİLİK ALACAKLARI EDA DAVASI Yargıtay-HD9
2011/15807 2012/392 TAPU KAYDINDA YANLIŞ YAZILAN KİMLİK BİLGİLERİNİN DÜZELTİLMESİ Yargıtay-HD14
2011/15429 2012/323 SATIŞ VAADİ SÖZLEŞMESİ TAPU İPTALİ VE TESCİL HÜKMÜN TAVZİHİ Yargıtay-HD14
2011/3016 2012/53 DAVALIYA DAVA DİLEKÇESİ USULUNE UYGUN BİR BİÇİMDE TEBLİĞ EDİLMESİ İMZA İMTİNASI KENDİSİNE SAVUNMA HAKKI VERİLMESİ USULSÜZ TEBLİGAT Yargıtay-HD8
2010/4465 2010/4320 ZİLYETLİK TESCİL KARARI KAZANDIRICI ZAMANAŞIMI ZİLYETLİĞİ TARAF TEŞKİLİ Yargıtay-HD16
2009/5401 2010/5949 ESER SÖZLEŞMESİNDEN DOĞAN İŞ BEDELİNİN TAHSİLİ RESMİ ŞEKİL BAKİYE İŞ BEDELİNİN TAHSİLİ Yargıtay-HD15
2009/5246 2009/8616 MADDİ VE MANEVİ TAZMİNAT TAŞIMA SÖZLEŞMESİ YASAL FAİZ Yargıtay-HD11
2007/12924 2007/14519 İRTİFAK HAKKI SÖZLEŞMESİ RESMİ ŞEKİLDE YAPILAN İRTİFAK HAKKI SÖZLEŞMESİ TESCİL Yargıtay-HD14
2007/12891 2007/14441 TAŞINMAZ SATIŞ VAADİ SÖZLEŞMESİ TAPU İPTALİ VE TESCİL SATIŞ VAADİ SÖZLEŞMESİNİN HERHANGİ BİR NEDENLE İFA EDİLEMEMESİ Yargıtay-HD14
2010/4380 2010/11692 TAŞINMAZ SATIŞI RESMİ SENET SEBEPSİZ ZENGİNLEŞME FAİZ ECRİMİSİL Yargıtay-HD13
2009/13556 2010/7587 HARİCİ TAŞINMAZ SATIŞI SEBEPSİZ ZENGİNLEŞME ECRİMİSİL VEYA KİRA BEDELİ Yargıtay-HD13
2009/24195 2010/6048 HACİZLİ TAŞINIR MALLAR İÇİN SATIŞ İSTEME SÜRESİ HACZİN KESİNLEŞMESİ İHTİYATİ HACZİN KESİN HACZE DÖNÜŞMESİ İHALENİN FESHİ TALEBİ Yargıtay-HD12
2009/18786 2010/1172 BONO SENEDİN BONO VASFI EMRE MUHARRER SENET SENET ÜZERİNDE DEĞİŞİKLİK KEŞİDECİ İSMİNİN SONRADAN DEĞİŞTİRİLMESİ KAMBİYO SENEDİ VASFI Yargıtay-HD12
2008/8035 2009/12507 TAŞIYICININ SORUMLULUĞU HASARDAN TAŞIYICININ SORUMLU TUTULAMAMASI CMR KONVANSİYONU Yargıtay-HD11
2007/9264 2008/12091 TAZMİNAT DAVASI FİKRİ VE SINAİ HAKLAR YETKİLİ MAHKEME Yargıtay-HD11
2010/11494 2010/14365 HAK DÜŞÜRÜCÜ SÜRE GÖREVLİ MAHKEME YARGI YOLU UYUŞMAZLIĞI Yargıtay-HD10
2010/14527 2010/12003 DOĞUMA DAYALI BORÇLANMA ZORUNLU SİGORTALILIK TESCİLİ Yargıtay-HD10
2009/27653 2010/28510 FESHİN GEÇERSİZLİĞİ VE İŞE İADE ÖZEN YÜKÜMLÜLÜĞÜ FESİH NEDENİ İŞÇİ ÜCRETİNİN HACZİ HAKLI NEDENLE FESİH Yargıtay-HD9
2010/22982 2010/26099 İŞ SENDİKASI SENDİKA YÖNETİCİSİNE ÖDENMESİ GEREKEN ÜCRET ÜCRET VE DİĞER ÖDEMELER Yargıtay-HD9
2010/953 2010/2148 MADDİ TAZMİNAT KATILMA ALACAĞI ISLAH DİLEKÇESİ FAZLAYA İLİŞKİN HAKLARIN SAKLI TUTULMASI Yargıtay-HD8
2010/448 2010/3386 ZİLYETLİKLE KAZANMA TAPU İPTALİ VE TESCİL MER'A ÖZELLİĞİ GÖSTEREN TAŞINMAZ Yargıtay-HD8
2009/7206 2010/2677 KADASTRO TESPİTİNE İTİRAZ KAYITLARIN UYGULANMASI MER'A ZİLYETLİKLE İKTİSAP Yargıtay-HD7
2010/2277 2010/2421 KADASTRO TESPİTİ MER'A KAZANDIRICI ZAMANAŞIMI Yargıtay-HD7
2010/1968 2010/10023 İCRA İNKAR TAZMİNATI ERKEN TAHLİYE NEDENİYLE ALACAĞIN TAYİNİ ALACAĞIN MİKTARI Yargıtay-HD6
2010/11031 2010/15798 İMAR UYGULAMASI BEDELE DÖNÜŞTÜRÜLEN PAY Yargıtay-HD5
                                www.neohukuk.net