****NEO HUKUK WEB MEVZUAT VE İÇTİHAT PROĞRAMIMIZA GİRİLEN GÜNCEL İÇTİHATLAR*****
Esas No Karar No Başlık Makam
2010/5760 2010/8667 ORMAN NİTELİĞİNİN DEĞİŞTİRİLMESİ DAVASI DEVLET ORMANI İHALE YOLUYLA SATIŞ Yargıtay-HD20
2010/469 2010/5510 İFLASIN ERTELENMESİ BİLİRKİŞİ RAPORU YETERSİZ BİLİRKİŞİ RAPORU Yargıtay-HD19
2009/6672 2010/5043 ŞİRKET YETKİLİSİNİN SENETTEN SORUMLULUĞU SENETTEN SORUMLULUK TEMSİL YETKİSİ KAMBİYO SENEDİNİ İMZA Yargıtay-HD19
2010/3440 2010/6519 HAKİMİN MÜDAHALESİ İSTEMİ ORTAK KAPICI DAİRESİ KESİN HÜKÜM Yargıtay-HD18
2009/6986 2010/1755 KAMULAŞTIRMA TAPU İPTALİ VE TESCİL İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ Yargıtay-HD18
2010/5955 2010/8140 İSTİHKAK DAVASI BASİT YARGILAMA USULÜNE TABİ DAVA PEŞİN NİSPİ İLAM HARCI Yargıtay-HD17
2010/6377 2010/7378 TASARRUFUN İPTALİ ( Amaç Tasarrufun İptali İle İcra Yoluyla Alacaklının Alacağını Almasını Sağlamak Olduğu - Davanın Konusu Taşınmaz İse Alacaklı Davalı 3. Şahıs Üzerindeki Kaydın Düzeltilmesine Gerek Olmadan O Taşınmazın Haczini ve Satışını İsteyebileceğ Yargıtay-HD17
2010/4539 2010/4366 KADASTRO TESPİTİ GAYRİ SABİT HUDUTLU TAPU KAYDI KAZANDIRICI ZAMANAŞIMI ZİLYETLİĞİ MER'A Yargıtay-HD16
                               www.neohukuk.net
2010/11412 2010/15473 KAMULAŞTIRMASIZ ELATILAN TAŞINMAZ BEDELİNİN TAHSİLİ İSTEMİ DÜZENLEME ORTAKLIK PAYI DÜŞÜLDÜKTEN SONRA VERİLEN PARSELLER İMAR UYGULAMASININ İPTALİ Yargıtay-HD5
2009/8800 2010/8447 MUHTARLARIN KAMU GÖREVLİSİ STATÜSÜ SENDİKANIN KAPATILMASI DAVASI GÖREVLİ MAHKEME Yargıtay-HD4
2009/6886 2010/3810 HAKSIZ EYLEM NEDENİYLE TAZMİNAT TAŞINMAZDA EKİLİ BULUNAN ÜRÜNE VERİLEN ZARARIN ÖDETİLMESİ İSTEMİ İŞVERENİN SORUMLULUĞU Yargıtay-HD4
2010/13516 2010/17283 ÖDEME EMRİNE İTİRAZ İTİRAZIN İPTALİ DAVASI ALACAĞIN KESİNLEŞMESİ Yargıtay-HD3
2010/12003 2010/17360 SİTE YÖNETİM KURULU ÜYESİ SIFATININ SONA ERDİĞİNİN TESPİTİ TOPLU YAPI GÖREV ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNİN GÖREVİ Yargıtay-HD3
2009/12556 2010/14162 BOŞANMA BOŞANMA PROTOKOLUNUN HÜKÜMSÜZ HALE GELMESİ HÜKÜM KESİNLEŞMEDEN DAVACININ ÖLÜMÜ Yargıtay-HD2
2010/2701 2010/13512 VASİ TAYİNİ VESAYET MAKAMININ BİRDEN ÇOK VASİ TAYİNİ BİRDEN ÇOK VASİ TAYİNİ Yargıtay-HD2
2010/4471 2010/5347 TAPU SİCİLLERİNİN DOĞRU TUTULMAMASINDAN DOĞAN ZARARLAR KAMU GÖREVLİLERİNE RÜCU İHTİYATİ TEDBİR KARARI HUKUKİ YARAR İDARENİN RÜCU HAKKI Yargıtay-HD1
2010/1435 2010/2713 TAPU İPTALİ VE TESCİL BELEDİYE?YE DEVİR İMAR ISLAH VEYA KADASTRO PLANI ÜZERİNDE YAPILAŞMA BULUNAN VE YASA HÜKÜMLERİ GEREĞİNCE ÖZEL MÜLKİYETE KONU OLABİLEN TAŞINMAZLAR Yargıtay-HD1
2010/10-550 2010/561 ÖDEME EMRİNİN İPTALİ DAVASI HARÇTAN MUAFİYET KARAR VE İLAM HARCI Yargıtay-HG
2009/2-418 2009/470 TESPİT DAVASI DAVANIN AÇILMAMIŞ SAYILMASI DAVA DOSYASININ İŞLEMDEN KALDIRILMASI Yargıtay-HG
2010/4946 2010/10749 İŞTİRAK HIRSIZLIK ( ATM Cihazından Para Çekmek İsteyen Şikayetçiye Yardım Etme Bahanesiyle Şifreyi Girmesi Üzerine Parayı Fark Ettirmeden Alıp Paranı Vermiyor Diyerek Kartı Veren Sanığın Eylemine İştirak Eden Diğer Sanığın Eylemi ) Yargıtay-CD11
2010/639 2010/9199 ÖZEL BELGEDE SAHTECİLİK SAHTE İSİMLE KREDİ KARTI SÖZLEŞMESİ İMZALANMASI TEŞEBBÜS RESMİ BELGEDE SAHTECİLİK Yargıtay-CD11
2010/35456 2010/24757 KARŞILIKSIZ ÇEK KEŞİDE ETMEK LEHE KANUN UYGULAMASI İNFAZA İLİŞKİN HÜKÜMLER Yargıtay-CD10
2009/6831 2010/1720 UYUŞTURUCU MADDE TİCARETİ YAPMAK DELİLLERİN DEĞERLENDİRİLMESİ Yargıtay-CD10
2010/11027 2010/11112 TAKSİRLE ÖLÜME NEDEN OLMA ÇOCUK MAHKEMELERİNİN YARGI ALANI Yargıtay-CD9
2010/6651 2010/11103 KISA SÜRELİ HAPİS CEZASINA SEÇENEK YAPTIRIMLAR YURT DIŞINA ÇIKIŞ YASAĞI BELİRLİ YERLERE GİTMEKTEN YASAKLANMA Yargıtay-CD9
2008/7830 2010/12429 HAKSIZ TUTUKLAMA NEDENİYLE TAZMİNAT ADLİ SİCİL KAYDINDAKİ MAHKUMİYETLER TUTUKLULUK SÜRESİNİN MAHSUBU Yargıtay-CD8
2009/19884 2010/14808 İZİNSİZ HİNT KENEVİRİ EKMEK ŞÜPHEDEN SANIK YARARLANIR İLKESi SANIĞIN DAHA ÖNCE MAHKUM OLDUĞU SUÇ Yargıtay-CD7
2008/17425 2010/10354 BASIN KANUNU'NA MUHALEFET ZİNCİRLEME SUÇ TEKZİPLERİN USULÜNE UYGUN YAYINLANMAMASI Yargıtay-CD7
2008/674 2010/8151 CEZA SORUMLULUĞU BULUNMAMASI YAŞ KÜÇÜKLÜĞÜ HIRSIZLIK Yargıtay-CD6
2006/17314 2010/3959 CEZADAN KURTULMAK İÇİN CEBİR VEYA TEHDİT KULLANMA HIRSIZLIĞA TEŞEBBÜS TEHDİT CEBİR VEYA TEHDİT KULLANMA Yargıtay-CD6
2006/10942 2010/7566 ZİMMET NİTELİKLİ ZİMMET SAHTECİLİK LEHE KANUN UYGULAMASI Yargıtay-CD5
2008/10376 2010/7075 KİŞİYİ HÜRRİYETİNDEN YOKSUN KILMA BASİT CİNSEL İSTİSMAR TEMYİZ TALEBİ CİNSEL İSTİSMAR KATILMA Yargıtay-CD5
2008/8677 2010/5616 İMAR KİRLİLİĞİNE NEDEN OLMAK RUHSATSIZ YAPI YAPMAK EYLEMİN TEMADİ EDEN NİTELİĞİ Yargıtay-CD4
2010/855 2010/2558 BORÇLU OLMADIĞININ TESPİTİ ABONELİK SÖZLEŞMESİ ATIK SU BEDELİNDEN SORUMLULUK Yargıtay-HD7