********NEO HUKUK WEB MEVZUAT İÇTİHAT PROĞRAMIZA GİRİLEN GÜNCEL İÇTİHATLAR*******
Esas No Karar No Başlık Makam
2011/11169 2012/6259 ADLİ PARA CEZASININ TESPİTİ EKSİK SORUŞTURMA NİTELİKLİ DOLANDIRICILIK Yargıtay-CD15
2010/6869 2011/47 ÇOCUĞUN NİTELİKLİ CİNSEL İSTİSMARI EZİYET Yargıtay-CD5
2010/17022 2011/ - FARK EMEKLİ AYLIKLARININ ÖDENMESİ İSTEMİ - GELİŞME ORANLARININ YAŞLILIK AYLIĞINA YANSITILMASI VE FARK EMEKLİ AYLIKLARI - DAVACININ DAVAYI AÇMAKTA HUKUKİ YARARI - FARKLI DÖNEMLERDE AYLIĞA HAK KAZANANLAR ARASINDAKİ FARKLILIK - HÜKMÜN ONANDIĞI Yargıtay-HD10
2010/17225 2011/164 - ALACAK DAVASI - YAŞLILIK AYLIĞI - YAŞLILIK AYLIĞINDAN YARARLANAN SİGORTALILAR İLE MEMUR EMEKLİLERİ ARASINDA OLUŞAN FARK - KURUMUN ŞUBE İŞLEMLERİNDEN KAYNAKLANAN BİR UYUŞMAZLIĞIN BULUNMADIĞI - ANKARA İŞ MAHKEMELERİNİN YETKİLİ OLDUĞUNUN KABULÜ GEREĞİ Yargıtay-HD10
2010/17270 2011/193 - İPTAL VE FARK ALACAĞI DAVASI - KARARIN YASANIN ÖNGÖRDÜĞÜ AYRIK DURUMLAR KAPSAMINDA YER ALMADIĞI - DAVALI KURUM LEHİNE VEKALET ÜCRETİNE HÜKMEDİLMESİ GEREKTİĞİ Yargıtay-HD10
2010/13085 2011/190 - FARK EMEKLİ AYLIKLARININ ÖDENMESİ İSTEMİ - KANUNEN MUSARRAH OLAN HALLERDEN MAADASINDA MASARİFİ MUHAKEMENİN ALEYHİNDE HÜKÜM VERİLEN TARAFTAN İSTİFA OLUNMASINA KARAR VERİLECEK OLMASI - DAVALI YARARINA VEKALET ÜCRETİNE HÜKMEDİLMESİNİN YASAL ZORUNLULUK OLMA Yargıtay-HD10
2010/3273 2011/98 - DİKKATSİZLİK VE TEDBİRSİZLİKLE YARALAMAYA SEBEBİYET VERME SUÇU - SUÇUN TAKİBİNİN ŞİKAYETE BAĞLI HALE GELMESİ - SANIĞIN ON BEŞ YAŞINDAN KÜÇÜK OLMASI - ŞİKAYET HAKKINI KULLANABİLME BAKIMINDAN AYIRT ETME GÜCÜNE DAİR RAPOR ALDIRILMASI GEREĞİ Yargıtay-CD9
2010/7458 2011/98 - ESER SÖZLEŞMESİ - MÜTESELSİL SORUMLULUK - HAKSIZ FİİLDEN KAYNAKLANAN TAZMİNAT DAVASI - ZARARDAN MÜTESELSİL SORUMLU OLUNDUĞU- İŞ SAHİBİNİN YÜKLENİCİ ŞİRKETE EMİR VE TALİMAT VERME İŞİ KONTROL VE DENETLEME YETKİSİNİN TANIDIĞI Yargıtay-CD7
2010/2958 2011/87 - TAZMİNAT DAVASI - TAZMİNAT HESABI - DEĞER KAYBI VE ULAŞIM GİDERİNİN KUSUR ORANINA GÖRE TALEP EDİLDİĞİNİN GÖZETİLMESİ GEREĞİ Yargıtay-HD17
2010/5771 2011/48 - TARHİYATA KARŞI AÇILAN DAVA - DAVACIDAN SATIN ALINAN İKİNCİ ARACIN İSTİSNADAN YARARLANDIRILAMAYACAĞI- MÜDAHİL TARAFINDAN DAHA ÖNCE İSTİSNADAN YARARLANILARAK İTHAL EDİLEN ÖZEL TERTİBATLI İLK ARACIN KAZA SONUCU KULLANILAMAZ HALE GELMESİ Danıştay-D7
2010/20733 2011/418 - KARŞILIKSIZ ÇEK KEŞİDE ETMEK SUÇU - KANUN YARARINA BOZMA İSTEMİ- İLERİ TARİHLİ KEŞİDE EDİLMİŞ ÇEKLER- KARAR TARİHİNDEKİ KANUN HÜKÜMLERİ UYARINCA KOVUŞTURMAYA YER OLMADIĞINA İLİŞKİN KARAR GEREKÇESİNİN YERİNDE OLMAMASI - HÜKMÜN BOZULMASI GEREĞİ Yargıtay-CD10
2009/22024 2011/58 - TRAFİK GÜVENLİĞİNİ TEHLİKEYE SOKMA SUÇU - SANIĞIN EYLEMİNİN İŞARETLERE VE HIZ SINIRLARINA UYMAMA KAPSAMINDA DEĞERLENDİRİLMESİ - İDARİ İŞLEMLERİN YETKİLİ MERCİİ TARAFINDAN YAPILMASI GEREKTİĞİ GÖZETİLMEDEN HÜKÜM KURULMASININ İSABETSİZLİĞİ- HÜKMÜN BOZULDUĞ Yargıtay-CD2
2009/463 2011/349 - 5846 SAYILI YASAYA AYKIRILIK SUÇU- BANDROL YÜKÜMLÜLÜĞÜNE AYKIRILIK - HÜKMÜN AÇIKLANMASININ GERİ BIRAKILMASININ YASAL KOŞULLARININ OLUŞUP OLUŞMADIĞI Yargıtay-CD7
2010/21656 2011/1 BOŞANMA-HAKARET-ŞİDDET-EVLİLİK BİRLİĞİ GÖREVLERİ YERİNE GETİRİLMEMESİ Yargıtay-HD2
2010/11485 2011/291 BANKA KREDİSİ-TAŞIT REHNİ SÖZLEŞMESİ-HAKSIZ FİİL-İCRA TAKİBİ-İTİRAZIN İPTALİ-İNKAR TAZMİNATI-GÖREVLİ MAHKEME Yargıtay-HD13
2010/3115 2011/ - ZARAR VERME KASTINDAN DOLAYI TASARRUFLARIN İPTALİ-ZAMANAŞIMI Yargıtay-HD17
2010/13672 2011/213 - EL ATMANIN ÖNLENMESİ VE ECRİMİSİL DAVASI - BİR KİMSEYE DAHİLİ DAVA YOLUYLA TARAF SIFATI VERİLİP HAKKINDA HÜKÜM KURULAMAYACAĞININ GÖZETİLMESİ GEREĞİ Yargıtay-HD1
2010/6152 2011/65 - TARHİYATA KARŞI AÇILAN DAVA - İLK HALKA ARZIN GERÇEKLEŞMESİ VEYA HALKA ARZIN YAPILAMAMASI DURUMU - SATICININ ALICIYA GERİ ÖDEME VEYA ALICININ SATICIYA İLAVE ÖDEME YAPABİLECEĞİ HALLER - ŞİRKETİN BORSA DEĞERİNDEN HAREKETLE DEĞERLENDİRME YAPILMASI GEREĞİ Danıştay-D4
2010/13533 2011/6 - VAKFIN TESCİLİ İSTEMİ - VAKFIN AMAÇ VE FAALİYETLERİNİ GERÇEKLEŞTİRECEK MİKTARDA OLMAMASI- KURUCU DERNEĞİN OLAĞANÜSTÜ GENEL KURULUNDA KURULACAK VAKFA DEVREDİLMESİ - DERNEĞE AİT PARANIN VAKFA AKTARILMASINA KARAR VERİLMESİNİN İSABETSİZLİĞİ Yargıtay-HD18
2010/22505 2011/107 - İTİRAZIN İPTALİ DAVASI - KİRA ALACAĞININ TAHSİLİ İÇİN TAHLİYE İSTEMİ - MAHKEME DIŞINDA YAPILMIŞ OLAN SULHÜN ŞEKLE TABİ OLDUĞU - GEÇERLİLİK ŞEKLİNE RİAYET EDİLMEYEN SULH ANLAŞMASINA GÖRE KARAR TESİS EDİLMESİNİN İSABETSİZLİĞİ Yargıtay-HD3
2010/14221 2011/142 - MADDİ VE MANEVİ TAZMİNAT DAVASI - HAKSIZ EYLEM NEDENİYLE DESTEĞİN ÖLÜMÜNDEN DOLAYI UĞRANILAN ZARARIN ÖDETİLMESİ İSTEMİ - TEMYİZ İNCELEMESİ SONUCUNDA KARAR BOZULDUKTAN SONRA ISLAH YAPILAMAYACAĞI - ISLAH DİLEKÇESİNİN REDDİNE KARAR VERİLMESİ GEREĞİ Yargıtay-HD4
2010/6869 2011/47 - ÇOCUĞUN NİTELİKLİ CİNSEL İSTİSMARI VE EZİYET SUÇLARI - SANIĞIN FARKLI ZAMANLARDA UZUN SÜRE MAĞDURU ÇEŞİTLİ ŞEKİLLERDE DÖVDÜĞÜ - MAĞDURUN VÜCUDUNDA ÇOK SAYIDA DARP VE YANIK İZLERİNİN BULUNDUĞU - BABANIN EYLEMİNİN EZİYET SUÇUNU OLUŞTURACAĞI Yargıtay-CD5
2008/8302 2011/70 - ZİMMET SUÇU - SANIĞIN TAHAKKUK VE TAHSİLAT ŞEFLİKLERİNDEN HANGİSİNDE GÖREV YAPTIĞI - SANIĞIN VEZNEDEKİ PARA ÜZERİNDE KORUMA VE GÖZETİM SORUMLULUĞUNUN BULUNUP BULUNMADIĞI- SANIK EYLEMİNİN GÜVENİ KÖTÜYE KULLANMA SUÇUNU OLUŞTURACAĞI Yargıtay-CD8
2010/6323 2011/72 - TAPU İPTALİ VE TESCİL DAVASI - HATANIN DAVANIN REDDİNİ GEREKTİRMEYECEĞİ- KEŞİFTE TAŞINMAZIN AYNI YER OLDUĞUNUN ANLAŞILDIĞI- DAVA DİLEKÇESİNDE GÖSTERİLEN ADA VE PARSEL MADDİ HATA SONUCU YANLIŞ GÖSTERİLMİŞ OLDUĞU Yargıtay-HD8
2010/11506 2011/295 - MENFİ TESPİT DAVASI - DAVANIN TÜMÜYLE REDDEDİLEMEYECEĞİ - BORÇLU OLUNAN MİKTARIN TESPİT EDİLMESİ - TAKSİT ÖDEMELERİNİN TAKİP TARİHİ İTİBARİYLE MUACCEL OLAN MİKTARLARININ ÖDENMESİ GEREĞİ Yargıtay-HD13
2010/13678 2011/73 - GEÇİT HAKKI TESİSİ DAVASI - DAVACININ DAVA AÇMA SIFATI BULUNMADIĞI- TAPU TAHSİS BELGESİNİN BİR MÜLKİYET BELGESİ OLMADIĞI - DAVACININ MÜLKİYET HAKKI SAHİBİ OLMADIĞINDAN GEÇİT KURULMASI TALEBİNDE BULUNAMAYACAĞI Yargıtay-HD14
2010/4697 2011/274 - TAZMİNAT DAVASI - ALIŞ VERİŞ YAPILAN MARKETİN KAPISINDAN ÇIKARKEN ZEMİNİN ISLAK VE KAYGAN OLMASI NEDENİYLE KAYARAK DÜŞÜLMESİ SONUCU UĞRANILAN ZARAR - TÜKETİCİ KAVRAMI - GÖREVLİ MAHKEME Yargıtay-HD13
2010/4398 2011/49 - TASARRUFUN İPTALİ DAVASI - BEDEL FARKINA İLİŞKİN ARAŞTIRMA YAPILMASI - OTELİN SATIŞINDA BEDEL FARKINDAN BAŞKA İPTAL NEDENLERİ BULUNUP BULUNMADIĞI - TAŞINMAZIN DEVRİNİN TİCARİ İŞLETMENİN DEVRİ NİTELİĞİNİ TAŞIYIP TAŞIMADIĞI Yargıtay-HD17
2010/57641 2011/235 - KARŞILIKSIZ ÇEK KEŞİDE ETME SUÇU - ÇEKİN İBRAZI ANINDA ÇEK HESABINDA KISMEN PARA BULUNMASI - ÇEKİN KARŞILIKSIZ KALAN BÖLÜMÜNÜN DİKKATE ALINARAK ADLİ PARA CEZASI BELİRLENMESİ Yargıtay-CD10
2010/12640 2011/241 - SUÇTA VE CEZADA KANUNİLİK İLKESİ - CEZA HUKUKUNDA ZAMAN BAKIMINDAN UYGULAMA Yargıtay-CD10
2010/1 2011/2 - KISA SÜRELİ HAPİS CEZASINA SEÇENEK YAPTIRIMLAR- BELLİ HAKLARI KULLANMAKTAN YOKSUN BIRAKILMA- SUÇTA TEKERRÜR VE ÖZEL TEHLİKELİ SUÇLAR- HÜKMÜN GEREKÇESİ VE HÜKÜM FIKRASININ İÇERECEĞİ HUSUSLAR Yargıtay-CD4
2010/8529 2011/77 - CİNSEL TACİZ VE KİŞİYİ HÜRRİYETİNDEN YOKSUN KILMA - TUTUKLULUK SÜRESİ Yargıtay-CD5
2008/17428 2009/14475 MALULİYET AYLIĞI SAĞLIK KURULU RAPORU-YÜKSEK SAĞLIK KURULU'NCA VERİLEN RAPORLAR-ADLİ TIP KURUMU RAPORU-MALULEN EMEKLİLİĞE HAK KAZANDIĞININ TESPİTİ Yargıtay-HD21
2008/5046 2009/3881 İŞ KAZASINDAN DOLAYI BAĞLANAN GELİRLERİNİN GEÇ ÖDENMESİ-FAİZ TALEBİ-MUNZAM ZARAR Yargıtay-HD21
                                       www.neohukuk.net