***** NEO HUKUK WEB MEVZUAT İÇTİHAT PROĞRAMIZA GİRİLEN GÜNCEL İÇTİHATLAR*****
Esas No Karar No Başlık Makam
2010/7227 2011/278 - NİTELİKLİ ZİMMET SUÇU - SAHTE BELGE DÜZENLEME EYLEMLERİNDE SAHTECİLİK SUÇUNUN UNSURLARININ BULUNUP BULUNMADIĞI - MAHKUMİYET HÜKMÜ KURULMASI GEREKTİĞİNİN DÜŞÜNÜLMEMESİ - HÜKMÜN ONANDIĞI Yargıtay-CD5
2010/9316 2011/275 - ÇOCUĞUN BASİT CİNSEL İSTİSMARI VE KİŞİYİ HÜRRİYETİNDEN YOKSUN KILMA SUÇLARI - YAŞADIĞI TRAVMATİK OLAY NEDENİYLE MAĞDURENİN RUH SAĞLIĞININ BOZULDUĞUNUN BELİRTİLDİĞİ - SUÇ VASFININ TAYİNİ GÖREVİNİN CEZA SÜRESİNE NAZARAN AĞIR CEZA MAHKEMESİNE AİT OLDUĞU Yargıtay-CD5
2010/8984 2011/274 - ÇOCUĞUN NİTELİKLİ CİNSEL İSTİSMARI SUÇU - TEHDİT SUÇUNDAN DOLAYI KAMU DAVASI AÇILMADIĞI - ÇOCUĞUN NİTELİKLİ CİNSEL İSTİSMARI SUÇUNUN AÇIKLANMASI SIRASINDA TEHDİT OLAYINDAN SÖZ EDİLMESİNİN KAMU DAVASI AÇILDIĞI ANLAMINA GELMEYECEĞİ Yargıtay-CD5
2010/3392 2011/23 - MADDİ VE MANEVİ TAZMİNATIN ÖDETİLMESİ İSTEMİ - BAKİYE SÜRE İÇİN YOKSUN KALINAN ÜCRET ALACAĞI - TARAFLAR ARASINDA YAPILAN İŞ SÖZLEŞMESİNİN BELİRLİ SÜRELİ OLUP OLMADIĞI Yargıtay-HD9
2010/45359 2011/124 - İŞE İADE DAVASI- DAVACI İŞÇİNİN İŞVERENİN KİM OLDUĞU KONUSUNDA YANILMASININ OLAĞAN OLDUĞU- DAVALI ŞİRKET HAKKINDA AÇILAN DAVANIN HUSUMET YÖNÜNDEN REDDİNİN VE DAVALI ŞİRKET YARARINA VEKALET ÜCRETİNE KARAR VERİLMESİNİN HATALI OLUŞU Yargıtay-HD9
2009/3392 2011/23 - MADDİ VE MANEVİ TAZMİNATIN ÖDETİLMESİ İSTEMİ - BAKİYE SÜRE İÇİN YOKSUN KALINAN ÜCRET ALACAĞI - TARAFLAR ARASINDA YAPILAN İŞ SÖZLEŞMESİNİN BELİRLİ SÜRELİ OLUP OLMADIĞI Yargıtay-HD9
2009/45359 2011/124 - İŞE İADE DAVASI- DAVACI İŞÇİNİN İŞVERENİN KİM OLDUĞU KONUSUNDA YANILMASININ OLAĞAN OLDUĞU- DAVALI ŞİRKET HAKKINDA AÇILAN DAVANIN HUSUMET YÖNÜNDEN REDDİNİN VE DAVALI ŞİRKET YARARINA VEKALET ÜCRETİNE KARAR VERİLMESİNİN HATALI OLUŞU Yargıtay-HD9
2010/7035 2011/527 - TEMERRÜT - ALACAK DAVASI - HÜKMÜN BOZULDUĞU- ISLAH TARİHİNDEN İTİBAREN FAİZ İŞLETİLEMEYECEĞİ - DAVA TARİHİNDEN İTİBAREN FAİZ UYGULANMASI GEREĞİ - ASIL ALACAĞIN BİR KISMINA DAVA ÖNCESİ TEMERRÜDE DÜŞÜLMÜŞ OLDUĞU Yargıtay-HD19
2010/22849 2011/636 - ALACAK DAVASI - DAVACININ KURUMA NAKLEN ATANDIĞI - MADDİ ÖDEMELERDEN MAHSUBU İDDİASI - DAVANIN SEBEPSİZ ZENGİNLEŞMEYE DAYANMASI - HAKSIZ ZENGİNLEŞMENİN İADESİ LÜZUMUNA İLİŞKİN BİLGİ EDİNME VE ÖĞRENME TARİHİNİN ESAS ALINMASI GEREĞİ Yargıtay-HD3
2010/22307 2011/22307 - İTİRAZIN İPTALİ DAVASI - İCRA İNKAR TAZMİNATI İSTEMİ - BANKADAN ALINAN KREDİNİN MÜTESELSİL KEFİLİ OLUNMASI - DAVALILARIN KOOPERATİF TARAFINDAN ÖDENEN BORCUN TAMAMINDAN SORUMLU OLDUKLARI Yargıtay-HD3
2010/19867 2011/629 - İTİRAZIN İPTALİ DAVASI - ALACAĞA İLİŞKİN UYUŞMAZLIĞIN ÇÖZÜMÜNDE İŞ MAHKEMESİNİN GÖREVLİ OLMASI - ALACAĞIN TARAFLAR ARASINDA İŞÇİ İŞVEREN İLİŞKİSİ BULUNAN DÖNEMDE AVANS OLARAK DAVALIYA ÖDENDİĞİ Yargıtay-HD3
2010/16296 2011/633 - ALACAK DAVASI - DENETİM TAZMİNATI - YERSİZ ÖDENEN MİKTARIN TAHSİLİ İSTEMİ - ALACAĞIN BORÇLAR HUKUKUNUN SEBEPSİZ İKTİSAP KURALLARI ÇERÇEVESİNDE İSTENİP İSTENEMEYECEĞİNİN TARTIŞILMASI Yargıtay-HD3
2010/20021 2011/798 - TAZMİNAT DAVASI - ÜÇÜNCÜ KİŞİNİN ARACI HARİCEN SATIN ALMASI - SÜRÜCÜNÜN KİM OLDUĞUNUN BELİRLENMESİ GEREĞİ- KAYIT MALİKİNİN İŞLETEN OLDUĞUNUN KABULÜ GEREĞİ - DAVANIN KAZA TARİHİNDEKİ KAYIT MALİKİNE VE SÜRÜCÜYE YÖNELTİLMİŞ OLDUĞU Yargıtay-HD3
2010/16924 2011/460 SİGORTALIK NİTELİĞİNİ YİTİRME Yargıtay-HD10
2009/9118 2011/401 - HİZMET TESPİTİ DAVASI - BELGELERDE YER ALAN İMZALARIN DAVACIYA AİT OLUP OLMADIĞININ BELİRLENMESİ GEREĞİ - BORDROLARDA YER ALAN SİGORTALILARIN BİLGİ VE GÖRGÜSÜNE BAŞVURULMASI GEREĞİ - ANLATIMLAR ARASINDAKİ ÇELİŞKİLER GİDERİLMESİ GEREĞİ Yargıtay-HD10
2010/16924 2011/460 - HİZMET TESPİTİ DAVASI - DAVACININ ÇALIŞMASININ MAKUL SÜREYİ AŞMIŞ OLDUĞU - ÜRÜN TESLİMATI SEBEBİYLE TEVKİFAT YAPILMASI VEYA YENİDEN TESCİL BAŞVURUSU GEREKLİ OLDUĞU HUSUSUNUN GÖZETİLMEMESİ - HÜKMÜN BOZULDUĞU Yargıtay-HD10
2010/1948 2011/82 - MENİ MUHAKEME KARARINA İTİRAZ - HASTALIĞIN TEŞHİSİNDE VE TEDAVİSİNDE KUSUR VE ACEMİLİK GÖSTERMEK - DEĞİŞİK STATÜDEKİ KİŞİLERİN BİRLİKTE SUÇ İŞLEMELERİ - AYNI EYLEM NEDENİYLE İKİNCİ DEFA MENİ MUHAKEME KARARI VERİLEMEYECEĞİ Danıştay-D1
2011/109 2011/477 - ALACAK DAVASI - TARAFLAR ARASINDA SÖZLEŞME İLİŞKİSİ BULUNUP BULUNMADIĞI - SÖZLEŞME İLİŞKİSİNİN VARLIĞINA GÖRE ZAMANAŞIMININ DEĞERLENDİRİLMESİ - YANILGILI DEĞERLENDİRME İLE SEBEPSİZ ZENGİNLEŞME ZAMANAŞIMININ UYGULANMASININ İSABETSİZ OLUŞU Yargıtay-HD3
2010/20059 2011/570 - NAFAKA DAVASI - PROTOKOL HÜKÜMLERİNDE İŞTİRAK NAFAKASI BULUNMADIĞI - İSTEMİN PROTOKOLÜN BİR KISIM HÜKÜMLERİNİN UYARLANMASI YA DA BAĞIMSIZ YENİ BİR İŞTİRAK NAFAKASI TALEBİ OLUP OLMAMASI - DAVALIYA DÜŞEN YÜKÜMLÜLÜKLERİN SOMUTLAŞTIRILMASI GEREĞİ Yargıtay-HD3
2010/22850 2011/453 - VASİYETNAMENİN AÇILMASI İSTEMİ - MİRASÇILARIN ADRESLERİ TESPİT EDİLMESİ - TEREKEDE MASRAF BULUNMADIĞINDAN MİRASÇILARA TEBLİGAT YAPILAMADIĞI - MİRASÇILARIN SAVUNMA HAKKINI VE VASİYETNAMEYE KARŞI SÜRESİNDE DAVA AÇMA HAKKININ KISITLANDIĞI Yargıtay-HD3
2010/16266 2011/480 - ALACAK DAVASI - SENETLE İSPAT ZORUNLULUĞU - FATURANIN TARAFLAR ARASINDAKİ SÖZLEŞMENİN VARLIĞINI İSPAT İÇİN YETERLİ OLMADIĞI - AKTİ İLİŞKİ USULÜNCE KANITLANMADIĞI HALDE FATURANIN DELİL OLARAK KABULÜ VE SONUCA GİDİLMESİNİN İSABETSİZLİĞİ Yargıtay-HD3
2010/22698 2011/478 - ECRİMİSİL DAVASI - İNTİFADAN MEN EDİLMEDİKÇE PAYDAŞLARIN BİRİBİRİNDEN ECRİMİSİL İSTEYEMEYECEKLERİ - İNTİFADAN MEN KOŞULUNUN HER TÜRLÜ DELİLLE İSPATLANABİLECEĞİ - ORTAKLIĞIN GİDERİLMESİ VE EL ATMANIN ÖNLENMESİ DAVALARININ İNTİFADAN MEN KOŞULUNU OLUŞTURDU Yargıtay-HD3
2010/19126 2011/518 - GÖREV - TESPİT DAVASI - İŞİN ESASI HAKKINDA HÜKÜM KURULMASININ İSABETSİZ OLUŞU- DAVANIN ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNİN GÖREVİNE GİRDİĞİ GEREKÇESİ İLE GÖREV YÖNÜNDEN REDDİNE KARAR VERİLMESİ Yargıtay-HD3
2009/3245 2011/75 BANDROLSÜZ İÇKİ BULUNDURMA Danıştay-D3
2010/9431 2011/195 - İDARİ İŞLEMİN İPTALİ- KANUNA UYGUN DÜZENLENMİŞ DAVA DİLEKÇESİ Danıştay-D4
2009/21460 2011/518   Yargıtay-HD2
2007/8946 2011/150 - YÖNETMELİK DÜZENLEMESİ İLE SÜRÜCÜ BELGESİNİN GERİ ALINMASI İŞLEMİNİN İPTALİ İSTEMİ - YÖNETMELİKTE ARANAN KOŞULLARIN SÜRÜCÜLERİ TRAFİK ZABITASI İLE KAVGAYA TEŞVİK EDER NİTELİKTE OLDUĞU - ALKOL TESPİTİNDEKİ ÖLÇÜME KARŞI KUŞKU VE GÜVENSİZLİK DOĞMASI Danıştay-D8
2009/30305 2011/174 - MÜESSİR FİİL SUÇU - HAKSIZ TAHRİK- KATILANDAN OLAY NEDENİYLE UĞRADIĞI MADDİ ZARAR SORULMADAN SANIK HAKKINDA HÜKMÜN AÇIKLANMASININ GERİ BIRAKILMASINA YER OLMADIĞINA KARAR VERİLMESİ- HÜKMÜN BOZULDUĞU Yargıtay-CD2
2009/31620 2011/333 - TRAFİK GÜVENLİĞİNİ TEHLİKEYE SOKMA SUÇU- SANIĞIN ALKOLLÜ OLARAK TRAFİKTE ARAÇ KULLANDIĞI - POLİS MEMURLARINCA DÜZENLENEN TUTANAK VE DOKTOR RAPORUNA NEDEN İTİBAR EDİLMEDİĞİNİN KARARDA TARTIŞILMADIĞI- HÜKMÜN BOZULDUĞU Yargıtay-CD2
2010/13093 2011/192 - EMEKLİ AYLIKLARINDAKİ FARKIN ÖDENMESİ İSTEMİ - DAVALI YARARINA VEKALET ÜCRETİNE HÜKMEDİLMESİNİN YASAL ZORUNLULUK OLMASI Yargıtay-HD10
2010/13085 2011/190 -EMEKLİ AYLIKLARININ FARKININ ÖDENMESİ İSTEMİ -DAVALI YARARINA VEKALET ÜCRETİNE HÜKMEDİLMESİNİN YASAL ZORUNLULUK OLMASI Yargıtay-HD10
2010/6184 2011/637 - ADLİ PARA CEZASI- CEZA HUKUKUNDA TAKDİRİ İNDİRİM NEDENLERİ- YARGITAYCA DAVANIN ESASINA HÜKMEDİLECEK HALLER, HUKUKA AYKIRILIĞIN DÜZELTİLMESİ- YARGITAY CUMHURİYET BAŞSAVCISININ İTİRAZ YETKİSİ- CEZA YARGILAMASINDA TEMYİZ VE KARAR DÜZELTME Yargıtay-CD10
2009/200 2011/190 - CEZA HUKUKUNDA ZAMAN BAKIMINDAN UYGULAMA- HÜKMÜN AÇIKLANMASI VE HÜKMÜN AÇIKLANMASININ GERİ BIRAKILMASI Yargıtay-CD7
2010/11245 2011/223 - KAT MÜLKİYETİ YASASINDAN KAYNAKLAN DAVA - ANA YAPININ ÜZERİNE BİR KAT DAHA ÇIKILARAK DÖRT DAİRENİN YAPILDIĞI - KAT İLAVE EDİLMESİ İÇİN BU KONUDA KAT MALİKLERİ KURULUNUN OY BİRLİĞİ İLE KARAR VERMESİ GEREĞİ Yargıtay-HD18
2010/13085 2011/190 - FARK EMEKLİ AYLIKLARININ ÖDENMESİ İSTEMİ - KANUNEN MUSARRAH OLAN HALLERDEN MAADASINDA MASARİFİ MUHAKEMENİN ALEYHİNDE HÜKÜM VERİLEN TARAFTAN İSTİFA OLUNMASINA KARAR VERİLECEK OLMASI - DAVALI YARARINA VEKALET ÜCRETİNE HÜKMEDİLMESİNİN YASAL ZORUNLULUK OLMA Yargıtay-HD10
           www.neohukuk.net