*******NEO HUKUK WEB MEVZUAT İÇTİHAT PROĞRAMIMIZA GİRİLEN GÜNCEL İÇTİHATLAR**********
Esas No Karar No Başlık Makam
2010/11319 2011/656 ELBİRLİĞİ MÜLKİYETİNİN PAYLI MÜLKİYETE DÖNÜŞTÜRÜLMESİ Yargıtay-HD6
2010/11320 2011/655 -ORTAKLIĞIN GİDERİLMESİ DAVASI -BİR ADET TAŞINMAZIN PAYDAŞLIĞININ GİDERİLMESİ- KANUN YARARINA BOZMA İSTEĞİNİN KABULÜ GEREĞİ Yargıtay-HD6
2010/1203 2011/21733 - İTİRAZIN REDDİ - BAKIM TEDBİRİ ALINMASI VE EVLAT EDİNDİRME İŞLEMLERİ SIRASINDA ANA VE BABANIN RIZASININ ARANMAMASI İSTEMİ - ÇOCUK MAHKEMESİNİN GÖREVSİZLİK KARARINA İTİRAZ - AİLE MAHKEMESİNİN DAVANIN AÇILMAMIŞ SAYILMASINA KARAR VEREMEYECEĞİ Yargıtay-HD2
2010/10708 2011/351 - RÜŞVET ALMAK SUÇU - LEHE YASA - VERGİ DENETMENİ OLAN SANIĞIN ŞİRKETİN VERGİ DENETİMİNİ YAPIP BUNU OLUMLU SONUÇLANDIRMA KARŞILIĞI PARA ALMASI - SUÇ VASFINDA YANILGI - GEREKÇELİ KARAR BAŞLIĞINDA SUÇUN İŞLENDİĞİ YER VE ZAMANIN GÖSTERİLMEMESİNİN İSABETSİZLİ Yargıtay-CD5
2010/10708 2011/351 - RÜŞVET ALMAK SUÇU - LEHE YASA - VERGİ DENETMENİ OLAN SANIĞIN ŞİRKETİN VERGİ DENETİMİNİ YAPIP BUNU OLUMLU SONUÇLANDIRMA KARŞILIĞI PARA ALMASI - SUÇ VASFINDA YANILGI - GEREKÇELİ KARAR BAŞLIĞINDA SUÇUN İŞLENDİĞİ YER VE ZAMANIN GÖSTERİLMEMESİNİN İSABETSİZLİ Yargıtay-CD5
2010/10519 2011/897 - ZAPTA KARŞI TEKEFFÜL - ALACAK VE TAZMİNAT DAVASI - SATICI KENDİSİNE KUSUR İSNAT EDİLEMEYECEĞİNİ İSPATLAMADIKÇA SATILANIN ZAPTINDAN KAYNAKLANAN HER TÜRLÜ ZARARDAN SORUMLU OLDUĞU - SATIŞ BEDELİ DIŞINDAKİ ALACAK KALEMLERİNE İLİŞKİN İNCELEME YAPILMASI GEREĞ Yargıtay-HD13
2010/24987 2011/428 - HIRSIZLIK SUÇU - SANIĞIN İKİ AYRI SOYUNMA ODASINDA BULUNAN YAKINANLARA AİT ELBİSELERDEKİ CEP TELEFONLARI VE CÜZDANLARI ALDIĞI- YAKINANLAR SAYISINCA HIRSIZLIK SUÇUNUN OLUŞTUĞU- HÜKMÜN BOZULMASI GEREĞİ Yargıtay-CD6
2008/21284 2011/227 - TEHDİT SUÇU - SANIĞIN CEP TELEFONUYLA TEHDİT MESAJI GÖNDERDİĞİ- ELEM VE GAZABIN KASTIN OLUŞUMUNU ENGELLEYİCİ HUSUSLAR OLARAK KABUL EDİLEMEYECEĞİ - BERAAT KARARININ BOZULMASI GEREKTİĞİ Yargıtay-CD4
2008/16590 2011/735 - HAZIRLIK AŞAMASINDA ÖNÖDEME SONUCU TAKİPSİZLİK KARARI VERİLDİĞİ- İŞYERİNİN KAPATILMASINA KARAR VERİLEMEYECEĞİ Yargıtay-CD7
2007/16188 2011/240 - REKABET KURULU KARARININ İPTALİ - KANUNDA BELİRTİLEN YASAK FİİL VE DAVRANIŞLARDA BULUNDUĞU SAPTANANLARA EYLEM TARİHİ DİKKATE ALINARAK PARA CEZASI VERİLECEĞİ Danıştay-D13
2010/4936 2011/722 - İTİRAZIN İPTALİ - VAKIF SENEDİNİN UYGULANMASINDAN DOĞAN DAVALARIN GENEL MAHKEMELERDE GÖRÜLECEK OLMASI - KANUN YOLU İNCELEMESİ SONUCUNDA KESİNLEŞEN GÖREVE VEYA YETKİYE İLİŞKİN KARARLARIN BAĞLAYICILIĞI Yargıtay-HD10
2010/15600 2011/797 -ÖDEME EMİRLERİNİN İPTALİ -ŞİRKET MÜDÜRÜNÜN ŞİRKETE AİT PRİM BORÇLARINDAN SORUMLU BULUNDUĞU -AVUKATLIK ÜCRETİ Yargıtay-HD10
2008/21340 2011/193 -VÜCUT DOKUNULMAZLIĞINA YÖNELİK BİR SALDIRI GERÇEKLEŞTİRECEĞİNDEN BAHİSLE TEHDİT SUÇU- YAKINAN KÖY İMAMININ KAMU GÖREVLİSİ OLMASI - HÜKMÜN BOZULDUĞU Yargıtay-CD4
2010/2473 2011/397 - SUÇA TEŞEBBÜS HALİ- ZİNCİRLEME SUÇ- HIRSIZLIK SUÇU- HIRSIZLIK SUÇUNUN GECE VAKTİ İŞLENMESİ Yargıtay-CD6
2008/2682 2011/243 - REKABET KURULU KARARININ İPTALİ İSTEMİ - DİKEY ANLAŞMALARA İLİŞKİN GRUP MUAFİYETİ - SÖZLEŞMELER VE UYGULAMALARIN GAZLI İÇECEK PAZARININ ÖNEMLİ BİR BÖLÜMÜNDE REKABETİ ORTADAN KALDIRDIĞI - TESİS EDİLEN DAVA KONUSU İŞLEMDE HUKUKA AYKIRILIK BULUNMADIĞI Danıştay-D13
2008/163 2011/242 - REKABET KURULU KARARININ İPTALİ İSTEMİ - CEZA KESİLEN TEŞEBBÜSLER ARASINDA REKABET BULUNDUĞU - REKABETİ ÖNLEYİCİ ANLAŞMA YAPILAMAYACAĞI - İHLALİN AĞIRLIĞI - ÖNCEKİ YIL GAYRİ SAFİ GELİRLERİNİN YÜZDE ÜÇÜ ÜZERİNDEN PARA CEZASI VERİLMESİNİN YERİNDE OLDUĞU Danıştay-D13
2010/18118 2011/829 - ECRİMİSİL İSTEMİ - İYİ NİYETLİ OLMAYAN ZİLYET - MUVAZAAYA DAYALI TAPU İPTAL TESCİL KARARIYLA KÖTÜNİYETLİ ZİLYET OLAN DAVALI HAKKINDA ECRİMİSİL BEDELİNE HÜKMEDİLMESİ GEREKTİĞİ - DAVANIN REDDİNİN İSABETSİZ OLUŞU - HÜKMÜN BOZULDUĞU Yargıtay-HD3
2007/15656 2011/241 - İHLALİN AĞIRLIĞI - REKABET KURULU KARARININ İPTALİ İSTEMİ - REKABETİ ÖNLEYİCİ ANLAŞMA YAPILAMAYACAĞI- CEZA KESİLEN TEŞEBBÜSLER ARASINDA REKABET BULUNDUĞU - ÖNCEKİ YIL GAYRİ SAFİ GELİRLERİNİN YÜZDE ÜÇÜ ÜZERİNDEN PARA CEZASI VERİLMESİNİN YERİNDE OLDUĞU Danıştay-D13
2007/16187 2011/239 - REKABETİN KORUNMASI KANUNUNA AYKIRILIK NEDENİYLE VERİLEN CEZANIN İPTALİ İSTEMİ - BÖLGE FABRİKALARININ AÇIKÇA PAZAR PAYLAŞIMINA GİTTİKLERİ - İDARİ PARA CEZASI VERİLMESİNE İLİŞKİN KURUL KARARINDA HUKUKA AYKIRILIK GÖRÜLMEDİĞİ Yargıtay-CD13
2010/16455 2011/871 - VASİYETNAMENİN TENFİZİ İSTEMİ - GÖREVLİ MAHKEMENİN TESCİLİ İSTENİLEN - TAŞINMAZLARIN DEĞERLERİNİN BELİRLENMESİ GEREĞİ- VASİYET EDİLEN TAŞINMAZLARIN TAPUYA TESCİLİ TAŞINMAZLARIN DEĞERİNE GÖRE TAYİN EDİLECEĞİ Yargıtay-HD3
2010/33429 2011/794 - HIRSIZLIK SUÇU - SANIK VE GAYRİ RESMİ NİKAHLA BİRLİKTE YAŞADIĞI ŞAHSIN İÇİNDE YAŞADIKLARI SOSYO-EKONOMİK VE KÜLTÜREL ŞARTLAR - EVİN İDARİ SORUMLUSUNUN SANIK OLARAK KABULÜ LÜZUMU - KAÇAK ELEKTRİK KULLANAN SANIĞIN HIRSIZLIK SUÇUNDAN CEZALANDIRILMASI GEREĞ Yargıtay-CD2
2009/8882 2011/269 -193 SAYILI GELİR VERGİSİ KANUNUNUN 75 İNCİ MADDESİNİN 15/A BENDİ VE 94 ÜNCÜ MADDESİNİN 15/A BENDİ UYARINCA YAPILAN GELİR VERGİSİ TEVKİFATININ, ÖDENEN PRİM TUTARINA İSABET EDEN KISMININ YASAL FAİZİYLE İADESİ İSTEMİ Danıştay-D4
2010/10839 2011/322 -NİTELİKLİ CİNSEL SALDIRI VE KİŞİYİ HÜRRİYETİNDEN YOKSUN KILMA SUÇLARI -SUÇA İŞTİRAK -EVHANIMI OLAN SANIKLARIN SUÇA BİLİNÇLİ OLARAK KATILIP KATILMADIKLARI -HÜKMÜN BOZULMASI GEREĞİ Yargıtay-CD5
2009/44022 2011/162 İŞE İADE-- ALT İŞVEREN VE ASIL İŞVEREN İLİŞKİSİ- FESİH BİLDİRİMİNE İTİRAZ VE USULÜ Yargıtay-HD9
2009/7233 2011/546 - MEVDUAT HESABI- ZAMAN AŞIMINA UĞRAYAN PARANIN TMSF'YE AKTARILMASI Yargıtay-HD11
2009/16256 2011/345 ÜCRET ALACAĞI- HİZMET TESPİTİ Yargıtay-HD21
2010/17664 2011/268 - NİTELİKLİ DOLANDIRICILIK SUÇU Yargıtay-CD11
2010/8834 2011/442 - TAPU İPTALİ VE TESCİL DAVASI - ÖNALIMA KONU PAYIN İPTALİ VE TESCİLİ İSTEMİ - HACZİN KALDIRILMASI İÇİN ÖDEME YAPILMIŞ OLDUĞU - ÖNALIM HAKKINI KULLANIP KULLANMAYACAĞININ DAVALIDAN SORULMASI GEREĞİ - BEDELİN DEPO EDİLMESİ İÇİN SÜRE VERİLMESİ GEREĞİ Yargıtay-HD6
2009/6894 2011/227 - ARSA PAYI KARŞILIĞI İNŞAAT YAPIM SÖZLEŞMESİNDEN KAYNAKLANAN TAPU İPTALİ VE TESCİL İLE ALACAK DAVALARI - TAZMİNATIN EN AZ BİR YIL SÜREYLE MUTLAK BAĞLAYICI OLMASI - GECİKME TAZMİNATININ EN AZ PİYASA RAYİÇLERİNE GÖRE MAHRUM KALINAN KİRA BEDELİ KADAR OLACAĞ Yargıtay-HD15
2010/223 2011/254 - İTİRAZIN İPTALİ DAVASI - İCRA İNKAR TAZMİNATI İSTEMİ - ESER SÖZLEŞMESİ - İCRA İNKÂR GİDERİMİNE HÜKMEDİLEBİLMESİ İÇİN İTİRAZIN HAKSIZ YAPILMASI VE ALACAĞIN LİKİT OLMASI GEREĞİ - GEREKLİ İNCELEME VE ARAŞTIRMA YAPILMADAN KARAR VERİLEMEYECEĞİ Yargıtay-HD15
2010/13220 2011/411 - VAKIF EVLADI OLUNDUĞUNUN TESPİTİ DAVASI - TEVLİYET GÖREVİNİN ALINABİLMESİ ŞARTLARI - VAKFEDEN İLE SOYBAĞININ İSPATLANMASI GEREKTİĞİ - HALEN TEVLİYETİN DOLU OLMASININ BÖYLE BİR DAVA AÇILMASINA ENGEL OLMAYACAĞI Yargıtay-HD18
2010/5565 2011/507 - KAMULAŞTIRMA BEDELİNİN TESPİTİ DAVASI - DAVALIYA USULÜNE UYGUN ŞEKİLDE DAVA DİLEKÇESİ TEBLİĞ EDİLİP TARAF TEŞKİLİ SAĞLANMASI - DAVALILARA SAVUNMA HAKKI TANINDIKTAN SONRA KARAR VERİLMESİ GEREĞİ Yargıtay-HD18
2009/10992 2011/647 - HİZMET TESPİTİ DAVASI - BEŞ YILLIK HAK DÜŞÜRÜCÜ SÜRENİN DOLMUŞ OLDUĞU - TESPİTİ İSTENEN SİGORTALI ÇALIŞMALARIN SONA ERDİĞİ TARİHTEN İTİBAREN EMEKLİ SANDIĞINA TABİ OLARAK ÇALIŞILMASININ HAK DÜŞÜRÜRÜCÜ SÜRENİN GEÇMESİNE ENGEL OLMAYACAĞI Yargıtay-HD10
2009/11043 2011/639 - İŞYERİ TESCİL İŞLEMİ İLE PRİM VE GECİKME ZAMMI TAHAKKUKU İŞLEMİNİN İPTALİ İSTEMİ - İHTİLAF KONUSU DÖNEME AİT YOLCU LİSTELERİNİN TEMİN EDİLMESİ GEREĞİ - DAVACININ YARDIMCI ELAMAN ÇALIŞTIRIP ÇALIŞTIRMADIĞININ SAPTANMASI GEREĞİ Yargıtay-HD10
2010/4458 2011/323 - RÜCUEN TAZMİNAT DAVASI - DAVALI BELEDİYE ALEYHİNE HİZMET KUSURUNA DAYANILARAK DAVA AÇILDIĞI - ADLİ YARGININ YARGI YOLU BAKIMINDAN GÖREVSİZ BULUNMASI - DAVALI BELEDİYE YÖNÜNDEN DAVA DİLEKÇESİNİN REDDİNE KARAR VERİLMESİ GEREĞİ Yargıtay-HD17
                             www.neohukuk.net