*****NEO HUKUK WEB MEVZUAT PROĞRAMIMIZA GİRİLEN HUKUK-CEZA GENEL KURUL KARARLARI*********
Esas No Karar No Başlık Makam
2011/4-214 2011/81 - TAZMİNAT DAVASI - DAVADAN FERAGAT - DİRENME KARARININ BOZULMASI GEREĞİ- YAYIN YOLUYLA KİŞİLİK HAKLARINA SALDIRIDAN KAYNAKLANAN TAZMİNAT İSTEMİ - FERAGAT BEYANININ YEREL MAHKEMECE İNCELENİP DEĞERLENDİRİLMESİ Yargıtay-HG
2011/12-202 2011/84 - İTİRAZ DAVASI - DİRENME KARARININ BOZULMASI GEREĞİ- MAHKEME KARARLARINDA NELERİN YAZILACAĞI - KARARDA ÖNCEKİ KARARDA DİRENİLMESİNE DENİLMEKLE YETİNİLDİĞİ - ASLOLAN KISA KARARDA HÜKÜM FIKRASININ OLUŞTURULMADIĞI Yargıtay-HG
2011/5-28 2011/32 - CİNSEL SALDIRI SUÇU - MAĞDUREDE ZEKA GERİLİĞİ OLMASI - MAĞDUREDEN ALINAN CENİNİN BİYOLOJİK BABASININ TESPİTİ - TÜM KANITLARIN ARAŞTIRILIP TARTIŞILMASI - SANIĞIN CEZALANDIRILMASINA İLİŞKİN EKSİK SORUŞTURMAYA DAYALI HÜKÜMDE DİRENİLMESİNİN İSABETSİZLİĞİ Yargıtay-CG
2011/8-11 2011/21 - RUHSATSIZ SİLAH TAŞIMA SUÇU - BOZMA İLAMINDAN SONRA İLK HÜKÜMDE YER ALMAYAN YENİ VE DEĞİŞİK GEREKÇEYE DAYANILARAK KARAR VERİLMESİ -ÖZEL DAİRECE DENETLENMEYEN BİR KONUNUN İLK KEZ VE DOĞRUDAN CEZA GENEL KURULUNCA DEĞERLENDİRİLEMEYECEĞİ Yargıtay-CG
2011/5-23 2011/23 - CİNSEL İSTİSMAR SUÇU - MAĞDUR HAKKINDA DÜZENLENEN RAPORUN YASA DEĞİŞİKLİĞİYLE BİRLİKTE USULÜNE UYGUN OLARAK TEŞEKKÜL EDİP ETMEDİĞİ - İNCELEME KONUSUNUN UZMANI OLAN ÇOCUK PSİKİYATRİSİ UZMANININ GÖRÜŞMELERE KATILMADIĞI Yargıtay-CG
2011/9-18 2011/27 - CİNSEL İSTİSMAR SUÇU - MAĞDUR HAKKINDA DÜZENLENEN RAPORUN YASA DEĞİŞİKLİĞİYLE BİRLİKTE USULÜNE UYGUN OLARAK TEŞEKKÜL EDİP ETMEDİĞİ-İNCELEME KONUSUNUN UZMANI O- BASIN VE YAYIN YOLUYLA SİLAHLI TERÖR ÖRGÜTÜN PROPAGANDASINI YAPMA SUÇU - YAZARIN ADINI VE YER Yargıtay-CG
2011/1-33 2011/20 - ADAM ÖLDÜRME SUÇU - HAKSIZ TAHRİK İNDİRİMİNİN AZ YAPILDIĞI İDDİASI - MAKTULÜN ORTAĞI BULUNDUĞU ŞİRKETİN SANIĞIN ŞİRKETİNE KARŞI MENFİ TESPİT DAVASI AÇMAK SURETİYLE YASAL BİR YOLA BAŞVURMUŞ OLMASI - İNDİRİMİN HAK VE NESAFET KURALLARINA UYGUN OLMASI Yargıtay-CG
2011/8-26 2011/30 - KASTEN YARALAMA SUÇU - HÜKMÜN AÇIKLANMASININ GERİ BIRAKILMASI - DİRENME KARARININ SORUN VE GEREKÇE BÖLÜMÜNÜ İHTİVA ETMEMESİ - SADECE DİRENME NEDENLERİNİ AÇIKLAMAKLA YETİNİLMESİ - DİRENME HÜKMÜNÜN BOZULDUĞU Yargıtay-CG
2011/11-249 2011/24 - DOLANDIRICILIK SUÇU - DOĞRUDAN GELİR DESTEĞİNDEN YARARLANAN SANIĞIN DESTEK ALAMAYACAĞI ARAZİLERİN BULUNMASI - TARIM MÜDÜRLÜĞÜNE DEĞİŞİK TARİHLERDEKİ BAŞVURU- AYNI SUÇ İŞLEME KARARI ALTINDA AYNI MAĞDURA KARŞI VE DEĞİŞİK ZAMANLARDA SUÇUN İŞLENMİŞ OLMASI Yargıtay-CG
2011/4-22 2011/22 - YARALAMAYA TEŞEBBÜS TEHDİT VE SÖVME SUÇLARI - UYGULAMADA ASIL MAHKÛMİYETİN ÇEVRİLEN PARA CEZASI VEYA TEDBİR OLDUĞU- ADLİ PARA CEZASINA ÇEVİRMENİN KANUN YOLLARINA BAŞVURMADA ENGEL TEŞKİL ETMEYECEĞİ - HÜKÜMLERİN TEMYİZ YETENEĞİNE SAHİP OLDUĞU Yargıtay-CG
2011/6-27 2011/26 - NİTELİKLİ HIRSIZLIK SUÇU - HÜKMOLUNAN HAPİS CEZASINDAN ALTIDA BİR ORANINDA YAPILAN İNDİRİM İLE SONUÇ HAPİS CEZASININ HATALI HESAPLANMIŞ OLDUĞU - İTİRAZIN KABULÜ GEREĞİ - HÜKMÜN DÜZELTİLEREK ONANDIĞI Yargıtay-CG
2011//3-49 2011/28 - NİTELİKLİ KASTEN YARALAMA SUÇU - ÖZEL DAİRENİN TUTUKLULUĞUN DEVAMINA İLİŞKİN KARARLARINA KARŞI ANCAK SANIK VEYA MÜDAFİİ TARAFINDAN İTİRAZ YOLUNA BAŞVURULABİLECEĞİ - İTİRAZIN KARARI VEREN ÖZEL DAİRE'Yİ TAKİP EDEN CEZA DAİRESİ TARAFINDAN İNCELENECEĞİ Yargıtay-CG
2011/10-5 2011/25 - TEŞEKKÜL HALİNDE UYUŞTURUCU TİCARETİ SUÇU - VEKİL VASITASIYLA TAKİP EDİLEN İŞLERDE TEBLİGATIN VEKİLE YAPILACAK OLMASI - SANIĞIN YOKLUĞUNDA VERİLEN HÜKMÜN SANIĞIN VEKALETNAME VERMEK SURETİYLE SEÇTİĞİ MÜDAFİİNE YAPILMASI GEREĞİ Yargıtay-CG
2010/6-257 2011/29 - HIRSIZLIK SUÇU - ADLİ PARA CEZASINI İÇEREN HÜKMÜN TEMYİZ EDİLEBİLİR NİTELİKTE OLUP OLMADIĞI - HÜKMÜN TEMYİZ YETENEĞİ BULUNMAMASI - KARARIN KESİN NİTELİKTE OLMASI - TEMYİZ İSTEMİNİN REDDİ Yargıtay-CG
2010/2-704 2011/55 - EVLİLİK BİRLİĞİNİN SARSILMASI NEDENİYLE BOŞANMA Yargıtay-HG
2010/4-715 2011/52 RÜCUEN TAZMİNAT Yargıtay-HG
2010/2-681 2011/54 - VELAYETİN KALDIRILMASI Yargıtay-HG
2010/13-516 2011/6 TÜZEL KİŞİNİN FİİL EHLİYETİNİ KULLANMASI- TAZMİNAT Yargıtay-HG
2010/6-734 2011/17 ZİYNET EŞYASININ AYNEN, OLMADIĞI TAKTİRDE BEDELİNİN TAHSİLİ Yargıtay-HG
2010/9-711 2011/26 - SÜRELİ FESİH- İŞVERENİN HAKLI NEDENLE DERHAL FESİH HAKKI- HAKLI NEDENLE FESİHTE HAK DÜŞÜRÜCÜ SÜRE- KIDEM VE İHBAR TAZMİNATI Yargıtay-HG
2010/14-698 2011/16 - TAŞINMAZIN ORMAN VASFINDA OLDUĞU - SINIR TESPİTİ VE ELATMANIN ÖNLENMESİ DAVASI - TARAFLARDAN BİRİSİNİN HERHANGİ ÜSTÜN BİR HAKKI OLMADIĞI- YARARLANMANIN ORMAN İŞLETME MÜDÜRLÜKLERİNİN İZNİYLE GERÇEKLEŞTİRİLEBİLECEĞİ Yargıtay-HG
2010/2-745 2011/27 - BOŞANMA DAVASI - DİRENME KARARININ BOZULDUĞU- DAVANIN REDDİNİN İSABETSİZ OLUŞU - ORTAK HAYATI TEMELİNDEN SARSACAK DERECEDE GEÇİMSİZLİK- BİRLİĞİN DEVAMINA İMKAN VERMEYECEK NİTELİKTE GEÇİMSİZLİK- EŞLERİ BİRLİKTE YAŞAMAYA ZORLAMANIN ARTIK KANUNEN MÜMKÜN GÖ Yargıtay
2010/7-192 2011/1 - HAKSIZ MAL EDİNME SUÇU- BÜTÜN MAHKEME KARARLARININ GEREKÇELİ OLARAK YAZILMASI ZORUNLULULUĞU- YASAL BİR GEREKÇEYİ İÇERMEYEN HÜKMÜN BOZULMASI GEREĞİ- ARALARINDA BAĞLANTI KURULMAKSIZIN SIRF DELİLLERİN ARKA ARKAYA SIRALANMASI İLE OLUŞTURULMUŞ OLAN METİN Yargıtay-CG
2010/21-631 2011/42 YURTDIŞI SİGORTA BORÇLANMA HAKKININ TESPİTİ Yargıtay-HG
2010/5-647 2011/37 KAMULAŞTIRMA BEDELİNİN TESPİTİ TESCİL Yargıtay-HG
2010/2-680 2011/ BOŞANMA NAFAKANIN KALDIRILMASI Yargıtay-HG
2010/1-702 2011/40 TAPU İPTALİ VE TESCİL Yargıtay-HG
2010/11-689 2011/46 MARKANIN HÜKÜMSÜZLÜĞÜ Yargıtay-HG
2011/19-54 2011/315 HAKİMLER HAKKINDA TAZMİNAT DAVASI, KAMU KURUMUNUN ADLİ YARDIM TALEBİ Yargıtay-HG
2010/5-589 2011/36 KAMULAŞTIRMA BEDELİNİN TESPİTİ TESCİL Yargıtay-HG
2010/8-714 2011/41 TAPU İPTALİ TESCİL Yargıtay-HG
2011/13-29 2011/56 İTİRAZIN İPTALİ Yargıtay-HG
2010/3-645 2011/53 KİRA TESPİTİ Yargıtay-HG
2011/13-246 2011/324 MENFİ TESPİT İSTİRDAT Yargıtay-HG
2010/12-684 2011/50 İCRA MÜDÜRLÜĞÜ İŞLEMİ ŞİKAYET Yargıtay-HG
2011/9-158 2011/283 İŞÇİLİK ALACAĞI Yargıtay-HG
2011/10-170 2011/413 ÇALIŞMA SÜRESİNİN TESPİTİ İŞÇİ ALACAĞI Yargıtay-HG
2010/12-683 2011/45 MENFİ TESPİT İCRA TAKİBİ Yargıtay-HG
                                       www.neohukuk.net