*******NEO HUKUK MEVZUAT İÇTİHAT PROĞRAMIMIZA GİRİLEN HUKUK-CEZA GENEL KURUL KARARLARI*****
2010/1-754 2011/137 - TAPU İPTALİ VE TERKİN DAVASI - 3621 SAYILI YASADAN KAYNAKLANAN İPTAL VE SİCİL KAYDININ KÜTÜKTEN TERKİNİ İSTEMİ - MAHKEMENİN DİRENME OLARAK ADLANDIRDIĞI TEMYİZE KONU KARARIN USUL HUKUKU ANLAMINDA GERÇEK BİR DİRENME KARARI OLMADIĞI Yargıtay-HG
2010/2-751 2011/96 - TAZMİNAT İSTEMİ - BOŞANMA VELAYET VE NAFAKA DAVASI - KADININ HAKARET KUSURUNUN EŞİT OLUP OLMADIĞI - KOCANIN YABANCI UYRUKLU BİR KADINLA İLİŞKİSİ OLDUĞU - KADININ DAVALIYA KARŞI SÖZLERİNİN TEPKİ OLARAK SÖYLENDİĞİNİN KABULÜ GEREĞİ Yargıtay-HG
2011/17-15 2011/132 - TRAFİK KAZASINDAN KAYNAKLANAN MADDİ VE MANEVİ TAZMİNAT DAVASI - SİGORTA ŞİRKETİNİN YAPMIŞ OLDUĞU ÖDEMENİN İYİ NİYETLİ OLUP OLMADIĞI - BOZMADAN ESİNLENİLEREK DİRENME OLARAK ADLANDIRILAN KARARIN YENİ BİR HÜKÜM OLDUĞU Yargıtay-HG
2010/13-735 2011/97 - ALACAK DAVASI - DİRENME KARARININ BOZULMASI GEREĞİ- HİSSEDAR OLUNAN TAŞINMAZIN SATILMASI İÇİN VEKİL TAYİNİ - ŞUFA DAVASI SONUCU VERİLEN KARARDAKİ SAPTAMANIN VEKİLİN ALDIĞI PARAYI MÜVEKKİLE VERDİĞİNE DAİR KUVVETLİ DELİL TEŞKİL ETTİĞİ Yargıtay-HG
2010/12-732 2011/134 - ŞİKAYET DAVASI - DİRENME KARARININ ONANDIĞI- BANKANINİCRA TAHSİL HARCINDAN MÜSTESNA OLUP OLMADIĞI - İCRA MÜDÜRLÜĞÜNÜN İHALE BEDELİNDEN TAHSİL HARCI ALINMASI YÖNÜNDEKİ İŞLEMİ - KULLANDIRILAN KREDİNİN GERİ ÖDENMESİNİ TEMİNİ AMACIYLA YAPILAN İCRA TAKİBİ Yargıtay-HG
2011/5-211 2011/49 - NİTELİKLİ YAĞMA SUÇU - ŞEKLEN ISRAR KARARI VERİLMİŞ OLSA DAHİ VERİLEN KARARIN ÖZDE DİRENME NİTELİĞİNDE OLMAMASININ ŞARTLARI - VERİLEN KARARIN BOZMAYA EYLEMLİ UYMA SONUCU VERİLEN YENİ BİR HÜKÜM OLMASI Yargıtay-CG
2011/18-122 2011/92 - ELATMANIN ÖNLENMESİ DAVASI - DİRENME KARARININ BOZULMASI GEREĞİ- MAHKEME KARARLARINDA NELERİN YAZILACAĞI - ASLOLAN KISA KARARDA HÜKÜM FIKRASININ OLUŞTURULMADIĞI - KARARDA ÖNCEKİ KARARDA DİRENİLMESİNE DENİLMEKLE YETİNİLDİĞİ Yargıtay-HG
2010/10-692 2011/71 - TESPİT DAVASI - ALMANYADA İLK DEFA SOSYAL SİGORTA GİRİŞ TARİHİNİN TÜRK SOSYAL SİGORTALARINA GİRİŞ TARİHİ OLARAK KABULÜ - DAHA ÖNCE SİGORTALI OLARAK TÜRKİYEDE TESCİLİ OLMAYANLARIN YAPACAKLARI BORÇLANMALARIN GÖZETİLMESİ GEREĞİ Yargıtay-HG
2010/13-716 2011/74 - ALACAK DAVASI - BİLİRKİŞİ RAPORUNA İTİBAR EDİLEMEYECEĞİ - ŞİRKETİN MECURA YAPTIĞI İMALATLAR NEDENİYLE KAMULAŞTIRMA BEDELİ ADI ALTINDA FAZLA BİR ÖDEME YAPILDIĞININ İSPAT EDİLEMEDİĞİ Yargıtay-HG
2010/10-742 2011/64 - HİZMET TESPİTİ DAVASI - DAVACIYA MAAŞ ADI ALTINDA FARKLI MİKTARLARDA ÖDEME YAPILDIĞI - BANKA KAYITLARININ İNCELENMESİ - ÖDEMELERİN NE KADARININ ÜCRETE KARŞILIK NE KADARININ YAPILAN İŞİN GEREĞİ OLARAK ÖDENEN AVANSLARA AİT OLDUĞUNUN TESPİTİ Yargıtay-HG
2010/9-746 2011/58 - İŞÇİ ALACAĞI DAVASI - İŞÇİNİN FAZLA ÇALIŞMA ALACAĞININ DAHA FAZLA OLDUĞU YÖNÜNDEKİ İHTİRAZİ KAYDININ BULUNMASI HALİNDE BORDRODAGÖRÜNENDEN DAHA FAZLA ÇALIŞMANIN İSPATININ HER TÜRLÜ DELİLLE SÖZ KONUSU OLABİLECEĞİ Yargıtay-HG
2011/11-204 2011/83 - MARKA HÜKÜMSÜZLÜĞÜ DAVASI - DİRENME KARARININ DAVALI ŞİRKET VEKİLİNE KARARIN TEBLİĞ EDİLİP EDİLMEDİĞİ - DAVA DOSYASINDA BULUNAN DELİL VE BELGELERİ GÖSTERECEK BİÇİMDE DİZİ PUSULASI DÜZENLENMESİ GEREĞİ Yargıtay-HG
2010/5-703 2011/73 - KAMULAŞTIRMA BEDELİNİN TESPİTİ DAVASI - ARSA NİTELİĞİNDEKİ TAŞINMAZA EMSAL KARŞILAŞTIRMASI YAPILMASI - YENİDEN EMSAL CELBİ İLE KEŞİF YAPILARAK DEĞER TESPİTİNİN GEREKİP GEREKMEDİĞİ - MAHKEMENİN YENİ DELİLE DAYANARAK GEREKÇESİNİ DEĞİŞTİREREK KARAR VERMESİ Yargıtay-HG
2010/3-699 2011/72 - HAKSIZ ŞİKAYET- MANEVİ TAZMİNAT DAVASI - DAVACININ KİŞİLİK HAKKINA SALDIRI OLUŞTURMADIĞI- DAVALININ YAPTIĞI ŞİKAYETİN SADECE KAMU GÖREVLİSİNE YÖNELİK BULUNMASI Yargıtay-HG
2010/2-738 2011/62 - KATKI PAYI ALACAĞI DAVASI - BİLİRKİŞİ RAPORUNA İTİBAR EDİLMEMİŞ OLDUĞU - KAYITLI TAŞINMAZA KATKI ORANINI BELİRLENMESİ - DOSYADA AKSİ YÖNDE MADDİ BİR DELİL BULUNMADIĞI - KATKI PAYI ORANININ DOSYA İÇERİĞİNE UYGUN BULUNDUĞU Yargıtay-HG
2011/18-195 2011/86 - MAHKEME KARARLARINDA NELERİN YAZILACAĞI - KAMULAŞTIRMA BEDELİNİN TESPİTİ VE TESCİL DAVASI - TARAFLARA YÜKLENEN BORÇ VE TANINAN HAKLARIN BİRER BİRER AÇIK ŞÜPHE VE TEREDDÜT UYANDIRMAYACAK ŞEKİLDE GÖSTERİLMESİ GEREĞİ Yargıtay-HG
2010/4-650 2011/67 - MUVAZAALI İŞLEMİN İPTALİ DAVASI - LİMİTED ŞİRKETİN TEK MALVARLIĞININ ŞİRKET MÜDÜRÜ TARAFINDAN SATILMASININ YASAYA AYKIRILIĞI - SATIŞA İLİŞKİN DÜZENLENEN PROTOKOL İLE TAPUDA GÖSTERİLEN DEĞERLERİN BİRBİRLERİNDEN FARKLI OLDUĞU Yargıtay-HG
2010/1-700 2011/65 - YIKIM İSTEMİ - EKSİK İNCELEME - EL ATMANIN ÖNLENMESİ DAVASI - DİRENME KARARININ BOZULDUĞU- TERSİMAT HATASININ DÜZELTİLMESİ YÖNÜNDE İŞLEM YAPMAK ÜZERE OLANAK TANINMASI - ÇEKİŞMELİ TAŞINMAZLARDAKİ TECAVÜZÜN PARSELLERDEKİ KAYMADAN MEYDANA GELİP GELMEDİĞİ Yargıtay-HG
2010/9-748 2011/60 - İŞÇİLİK ALACAĞI DAVASI - İMZALI BORDRODA GÖRÜNEN FAZLA ÇALIŞMA ALACAĞININ ÖDENDİĞİNİN VARSAYILACAĞI - BORDRODA FAZLA ÇALIŞMA BÖLÜMÜNÜN BOŞ OLMASI YA DA BORDRONUN İMZA TAŞIMAMASI - FAZLA ÇALIŞMA YAPILDIĞININ HER TÜRLÜ DELİLLE İSPAT EDİLEBİLECEĞİ Yargıtay-HG
2011/17-153 2011/90 - ALACAK DAVASI - MAHKEME KARARLARINDA YER ALMASI GEREKENLER - İLK HÜKME ATIF SURETİYLE HÜKÜM TESİS EDİLEMEYECEĞİ- TARAFLARA YÜKLENEN BORÇ VE TANINAN HAKLARIN AÇIK ŞÜPHE VE TEREDDÜT UYANDIRMAYACAK ŞEKİLDE GÖSTERİLMESİ GEREĞİ Yargıtay-HG
2011/21-26 2011/94 - TESPİT DAVASI - MAHKEME KARARLARINDA NELERİN YAZILACAĞI - ASLOLAN KISA KARARDA HÜKÜM FIKRASININ OLUŞTURULMAMASI - ÖNCEKİ KARARDA DİRENİLMESİNE DENMEKLE YETİNİLDİĞİ Yargıtay-HG
2011/15-174 2011/87 - ALACAK DAVASI - KARAR DÜZELTME- EKSİKLİĞİN GİDERİLMESİ İÇİN DOSYANIN MAHALLİNE GERİ ÇEVRİLMESİ- HUKUK GENEL KURULU KARARININ TARAFLARA TEBLİĞİ İLE KARAR DÜZELTME İSTEME OLANAĞIN TANINMASI GEREĞİ Yargıtay-HG
2010/9-747 2011/59 - YAZILI DELİLLE İSPAT- İŞÇİLİK ALACAĞI DAVASI - İŞÇİNİN FAZLA ÇALIŞMA ALACAĞININ DAHA FAZLA OLDUĞU YÖNÜNDEKİ İHTİRAZİ KAYDININ BULUNMASIHALİNDE BORDRODA GÖRÜNENDEN DAHA FAZLA ÇALIŞMANIN İSPATININ HER TÜRLÜ DELİLLE SÖZ KONUSU OLABİLECEĞİ Yargıtay-HG
2010/12-720 2011/66 -KARŞILIKSIZ ÇEK - ŞİKAYETİN REDDİ GEREĞİ- ALACAKLININ TAKİP HAKKINI KAZANDIĞI - ŞİKAYET YOLU İLE TAKİBİN İPTALİ DAVASI - TAKİP ALACAKLISI TARAFINDAN ÇEKİN MUHATAP BANKA VEKİLİ OLARAK HAREKET EDEN BANKA TARAFINDAN SÜRESİNDE VE USULÜNE UYGUN OLARAK İBRAZ E Yargıtay-HG
2010/18-740 2011/63 - İTİRAZIN İPTALİ DAVASI - TAŞINMAZDA KAT İRTİFAKININ KURULMUŞ OLDUĞU - YAPININ TAMAMLANMASI İÇİN GEREKEN GİDERLERİN TAHSİLİ - DEĞER ÖLÇÜTÜ ESAS ALINARAK GÖREVSİZLİK KARARI VERİLMESİNİN İSABETSİZLİĞİ Yargıtay-HG
2010/21-726 2011/68 - MENFİ TESPİT VE İPTAL DAVASI - DİRENME KARARININ BOZULMASI GEREĞİ- HAK SAHİBİNE YAPILAN YERSİZ ÖDEMELERİN GERİ ALINMASI - AYLIKLARIN GERİ ALINMASI KONUSUNDA BAŞLANGIÇ TARİHİ Yargıtay-HG
2010/11-744 2011/57 - EKSİK İNCELEME - DİRENME KARARININ BOZULMASI GEREĞİ- MARKAYA TECAVÜZ HAKSIZ REKABETİN TESPİTİ VE ÖNLENMESİ DAVASI - AMBALAJ YOLUYLA HAKSIZ REKABET İDDİASI KONUSUNDA UZMAN BİR BİLİRKİŞİNİN GÖRÜŞÜNÜN ALINMASI Yargıtay-HG
2011/9-117 2011/76 - TAZMİNAT DAVASI - BOZMA LEHİNE OLAN TARAF YARARINA USULÜ - UYMA KARARINDAN SONRA KISMEN DİRENİLEMEYECEĞİ- BOZMAYA UYULMASINA KARAR VERİLDİKTEN SONRA BOZMA GEREKLERİNİN YERİNE GETİRİLMESİ GEREĞİ KAZANILMIŞ HAK DOĞACAĞI Yargıtay-HG
2011/12-200 2011/85 - ŞİKAYET DAVASI - DİRENME KARARININ TEBLİĞİ GEREĞİ - DURUŞMA GÜNÜNÜN BORÇLUYA TEBLİĞİ GEREĞİ - BOZMA İLAMININ TARAFLARA TEBLİĞ EDİLİP KARAR DÜZELTME İMKANI VERİLMESİ GEREĞİ Yargıtay-HG
2011/13-106 2011/93 - MENFİ TESPİT DAVASI - DAVA DOSYASINDA BULUNAN DELİL VE BELGELERİ GÖSTERECEK BİÇİMDE DİZİ PUSULASININ DÜZENLENMESİ - DOSYANIN TEMYİZ İNCELEMESİNE EKSİKSİZ GÖNDERİLMEK ÜZERE MAHALLİNE GERİ ÇEVRİLMESİ GEREĞİ Yargıtay-HG
2011/5-211 2011/80 - MENİ MÜDAHALE KAL VE ESKİ HALE GETİRME DAVASI - MAHKEME KARARLARINDA YER ALMASI GEREKENLER - TARAFLARA YÜKLENEN BORÇ VE TANINAN HAKLARIN AÇIK ŞÜPHE VE TEREDDÜT UYANDIRMAYACAK ŞEKİLDE GÖSTERİLMESİ GEREĞİ - İLK HÜKME ATIF SURETİYLE HÜKÜM TESİS EDİLEMEYECE Yargıtay-HG
                   www.neohukuk.net