***NEO HUKUK WEB MEVZUAT İÇTİHAT POROĞRAMIMIZA GİRİLEN HUKUK GENEL KURUL KARARLARI*****
Esas No Karar No Başlık Makam
2011/19-366 2011/408 - İTİRAZIN İPTALİ DAVASI - KİRA BORÇLARINI ÖDEMEYEN BORÇLULAR HAKKINDA BAŞLATILAN TAKİBİ - FİNANSAL KİRALAMA SÖZLEŞMESİ - FİNANSAL KİRALAMA BEDELİNİ ÖDEMEDE TEMERRÜDE DÜŞME - EKSİK İNCELEME - DİRENME KARARININ BOZULMASI GEREĞİ Yargıtay-HG
2011/9-301 2011/416 - İŞÇİ ALACAKLARI DAVASI - İŞ SÖZLEŞMESİNİN HAKLI NEDENLE FESHEDİLİP EDİLMEDİĞİ - İŞÇİNİN FAZLA ÇALIŞMA ÜCRETİNİN DAVALI TARAFINDAN ÖDENMEDİĞİ - MAHKEME KARARININ USUL HUKUKU ANLAMINDA GERÇEK BİR DİRENME KARARI OLMADIĞI Yargıtay-HG
2011/21-190 2011/394 - TESPİT DAVASI - ALINDI KAĞIDI İBRAZ EDİLMEDİĞİ- SEKİZ GÜNLÜK SÜRENİN GEÇİRİLMİŞ OLDUĞU- İSTEKLİ YANIN HAKİM HAVALESİNİN ARDINDAN TEMYİZ DİLEKÇESİNİ AYNI TARİHTE YA DA YASAL SÜRE İÇİNDE MAHKEME KALEMİNE VERDİĞİNİN KANITLANAMADIĞI Yargıtay-HG
2011/15-309 2011/403 - ALACAK DAVASI - İNŞAATIN KAROT DENEYİ YAPTIRILMADIĞI - AYIPLI İMALATIN GİDERİM BEDELİNİN TAHSİLİ İSTEMİ - GİZLİ AYIBIN VARLIĞINA DAYANILARAK DAVANIN AÇILMASI - GİZLİ AYIBIN VE GİDERİM BEDELİNİN SAPTANMASI GEREĞİ Yargıtay-HG
2011/12-432 2011/363 - İTİRAZIN KALDIRILMASI DAVASI - DİRENME KARARININ BOZULMASI GEREĞİ- MAHKEME KARARLARINDA NELERİN YAZILACAĞI - ASLOLAN KISA KARARDA HÜKÜM FIKRASININ OLUŞTURULMADIĞI - KARARDA ÖNCEKİ KARARDA DİRENİLMESİNE DENİLMEKLE YETİNİLDİĞİ Yargıtay-HG
2011/19-207 2011/381 - ACENTE- HUSUMET - İTİRAZIN İPTALİ DAVASI - İCRA İNKAR TAZMİNATI İSTEMİ - DİRENME KARARININ BOZULMASI GEREĞİ- BENZİN İSTASYONUNDAN ALINAN YAKIT BEDELLERİNİN ÖDEMEMESİ NEDENİYLE BAŞLATILAN TAKİP Yargıtay-HG
2011/14-213 2011/371 - ELATMANIN ÖNLENMESİ DAVASI - DAVACI KÖYÜN MÜŞTEREK YARARLANMA HAKKINA DAVALI BELEDİYENİN KARŞI ÇIKTIĞI - UYUŞMAZLIĞIN KADİM YARARLANMA ESASINA GÖRE ÇÖZÜLMESİ VE ÇEKİŞMELİ YAYLANIN TARAFLARDAN HANGİSİNE AİT OLDUĞUNUN SAPTANMASI GEREĞİ Yargıtay-HG
2011/15-310 2011/383 - MENFİ TESPİT DAVASI - HAKEDİŞLERDEN YAPILAN KESİNTİLERİN İSTİRDATI - HAKEDİŞLERE ESAS KLAS ORANLARININ GERÇEĞE AYKIRI OLDUĞU SAPTANDIĞI - DOSYA ÜZERİNDE YAPTIRILAN BİLİRKİŞİ İNCELEMESİNE BAĞLI KALINMASININ İSABETSİZLİĞİ Yargıtay-HG
2011/10-223 2011/369 - HİZMET TESPİTİ DAVASI - DAVACININ İŞYERİNDE ÇALIŞMAYA BAŞLADIĞINA İLİŞKİN TESPİTİN DAVACI TARAFINDAN DA İMZALANDIĞI - YAZILI DELİL NİTELİĞİNDEKİ BELGENİN AKSİNİN ANCAK EŞ DEĞERDEKİ BELGELERLE İSPATLANMASI GEREKTİĞİ Yargıtay-HG
2011/9-302 2011/368 - İŞÇİ ALACAKLARI DAVASI - DİRENME KARARININ ONANMASI GEREĞİ- İHBAR ÖNELİ KULLANDIRILMASINA RAĞMEN İŞ ARAMA İZNİ VERİLMEDİĞİ İDDİASI - İŞ ARAMA İZİN ÜCRETİ KONUSUNDA HESAPLAMA YÖNTEMİNİN YANLIŞLIĞI KONUSUNDA BOZMANIN MADDİ BİR HATAYA DAYALI OLDUĞU Yargıtay-HG
2011/10-307 2011/366 - SİGORTALILIK BAŞLANGIÇ TARİHİNİN TESPİTİ DAVASI - BİLDİRGENİN HANGİ TARİHTE KURUMA İNTİKAL ETTİĞİ - BEŞ YILLIK HAK DÜŞÜRÜCÜ SÜRENİN GEÇİRİLİP GEÇİRİLMEDİĞİ - DAVACIYA VERİLEN SİGORTA SİCİL NUMARASININ HANGİ YILIN SERİLERİNDEN OLDUĞU Yargıtay-HG
2011/19-305 2011/358 - İTİRAZIN İPTALİ DAVASI - BİLİRKİŞİDEN EK RAPOR ALINMASI GEREĞİ - KEFİLLERİN SÖZLEŞMEDE BELİRTİLEN KEFALET LİMİTİ VE KENDİ TEMERRÜTLERİNİN HUKUKİ SONUÇLARIYLA SINIRLI OLARAK SORUMLU OLDUKLARI- HÜKÜM KISMININ İNFAZDA TEREDDÜT YARATACAK NİTELİKTE OLDUĞU Yargıtay-HG
2011/13-140 2011/343 - TAPU İPTALİ TESCİL VE ALACAK DAVASI - BAKİYE SATIŞ BEDELİNİN İSTENEMEYECEĞİ - TAŞINMAZ ÜZERİNDEKİ İHTİLAF SATICI TARAFINDAN GİDERİLMEDİĞİ - TAŞINMAZI İADE EDİLMEYECEĞİ BELİRTİLDİĞİNDEN SÖZLEŞMENİN FESHİ İLE ÖDENEN MİKTARIN İADESİNİN İSTENEMEYECEĞİ Yargıtay-HG
2011/5-210 2011/355 - AÇIK BİR MADDİ HATA OLDUĞU- KAMULAŞTIRMASIZ EL ATMA NEDENİYLE TAZMİNAT DAVASI - USUL KURALLARININ KAMU DÜZENİNİ İLGİLENDİRDİĞİ - TARAFLAR YARARINA USULEN KAZANILMIŞ HAK OLUŞTURMADIĞI - TEMYİZ EDİLMİŞ OLMASINA RAĞMEN HUSUMET KONUSUNUN İNCELENMEDİĞİ Yargıtay-HG
2011/4-149 2011/346 - TAŞINMAZ PAY SATIŞI - TASARRUFUN İPTALİ DAVASI - SATIŞ İŞLEMİNDE DANIŞIK BULUNUP BULUNMADIĞI - SATIŞ GÜNÜNDE DEVAM EDEN DAVADA DAVACI YARARINA KARAR VERİLDİĞİ - VE TESCİLE GEREK OLMAKSIZIN TAŞINMAZIN HACİZ VE SATIŞINA KARAR VERİLMESİ Yargıtay-HG
2011/4-126 2011/354 - MANEVİ TAZMİNAT DAVASI - BASIN YOLU İLE KİŞİLİK HAKLARINA SALDIRI - DAVA KONUSU YAYININ OLAY TARİHİNDE BELİREN GÖRÜNÜR DURUMA UYGUN OLUP ELEŞTİRİ SINIRLARI İÇERİSİNDE KALDIĞINDAN DAVACININ KİŞİLİK HAKLARINA SALDIRI OLUŞTURMAYACAĞI Yargıtay-HG
2011/9-405 2011/340 - İŞÇİ ALACAĞI DAVASI- ASLOLAN KISA KARARDA HÜKÜM FIKRASININ - MAHKEME KARARLARINDA NELERİN YAZILACAĞI OLUŞTURULMADIĞI - KARARDA ÖNCEKİ KARARDA DİRENİLMESİNE DENİLMEKLE YETİNİLDİĞİ Yargıtay-HG
2011/18-404 2011/339 - ELATMANIN ÖNLENMESİ DAVASI - MAHKEME KARARLARINDA NELERİN YAZILACAĞI - ASLOLAN KISA KARARDA HÜKÜM FIKRASININ OLUŞTURULMADIĞI - KARARDA ÖNCEKİ KARARDA DİRENİLMESİNE DENİLMEKLE YETİNİLDİĞİ Yargıtay-HG
2011/19-185 2011/ - İTİRAZIN İPTALİ DAVASI - YENİ BİR DELİLE DAYANARAK VE GEREKÇESİNİ DEĞİŞTİREREK KARAR VERİLMESİ HALİNDE DİRENME KARARINDAN SÖZEDİLEMEYECEĞİ - İLK HÜKÜM YÖNÜNDE YENİ BİR KARAR VERİLMİŞ OLDUĞU - ÖZEL DAİRENİN İNCELEME YAPMASI GEREĞİ Yargıtay-HG
2011/21-358 2011/312 - TESPİT DAVASI - OTURUMLARDA ESASLI BİR İŞLEM YAPILMAMIŞ OLDUĞU- OTURUMLARA İLİŞKİN TUTANAKLARDA KATİP VE HAKİM İMZASI BULUNMADIĞI - TUTANAKLARIN ELEKTRONİK İMZA YOLUYLA İMZALANDIĞINA İLİŞKİN BİR AÇIKLAMA OLMADIĞI Yargıtay-HG
2011/20-360 2011/313 - KADASTRO TESPİTİNE İTİRAZ DAVASI - TAŞINMAZIN ÜZERİ GÜRGEN VE MEŞE CİNSİ ORMAN AĞAÇLARI İLE KAPLI OLDUĞU - EYLEMLİ UYMA YOLUYLA YAPILAN İNCELEME - KARARIN YENİ BİR GEREKÇEYE DAYALI YENİ HÜKÜM NİTELİĞİNDE OLMASI Yargıtay-HG
2011/10-254 2011/321 - TESPİT DAVASI - YAŞLILIK AYLIĞI BAĞLAMA KOŞULLARI - YURT DIŞINDA ÇALIŞAN TÜRK VATANDAŞLARININ ÇALIŞMA SÜRELERİNİN SOSYAL GÜVENLİKLERİ BAKIMINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ - DİĞER TEMYİZ İTİRAZLARININ İNCELENMESİ İÇİN DOSYANIN ÖZEL DAİREYE GÖNDERİLMESİ GEREĞİ Yargıtay-HG
2011/13-246 2011//324 - MENFİ TESPİT VE İSTİRDAT DAVASI - SU ABONELİĞİ NEDENİYLE İSTENEN KANAL KATILIM PAYI BEDELİ - MAHKEMENİN İLK GEREKÇESİNDE HİÇ YER VERMEDİĞİ YENİ BİR HUKUKİ GEREKÇEYE DAYANARAK KARAR VERMESİ - KARARIN GERÇEKTE YENİ HÜKÜM NİTELİĞİNDE OLUP OLMADIĞI Yargıtay-HG
2011/7-236 2011/331 - TAZMİNAT DAVASI - HAKSIZ FİİLDEN KAYNAKLANAN TAZMİNAT İSTEMİ - DAVALININ SANAYİ SUYU SATIŞ İZİN BELGESİ OLMADAN SU SATIŞI YAPTIĞININ TESPİT EDİLDİĞİ - DAVACININ GERÇEK ALACAK MİKTARININ BELİRLENMESİ İÇİN KAPSAMLI RAPOR ALINMASI GEREĞİ Yargıtay-HG
2011/9-347 2011/311 - İŞ KOLUNUN TESPİTİ DAVASI - DİRENME HÜKMÜNÜN BOZULMASI GEREĞİ- DAVANIN SERİ YARGILAMA USULÜNE BAĞLANMASI - İL ÖZEL İDARESİ İŞYERİNDEKİ AĞIRLIKLI FAALİYETİN İNŞAAT İŞ KOLUNDAKİ FAALİYETLER OLUP OLMAMASI Yargıtay-HG
2011/18-176 2011/318 - ESKİ HALE GETİRME VE TAHLİYE DAVASI - TAPUDA MESKEN OLARAK KAYITLI OLAN TAŞINMAZIN DOKTOR MUAYENEHANESİ OLARAK KULLANILDIĞI - YÖNETİM PLANINDA DAİRELERİN SADECE MESKEN OLARAK KULLANILACAĞININ KURALA BAĞLANMASI Yargıtay-HG
2011/10-230 2011/319 - TESPİT DAVASI - AİLE REİSİ KADINLAR İBARESİNİN KALDIRILDIĞI - TARIM BAĞ-KUR SİGORTALILIĞININ TESPİTİ İSTEMİ - TARIMSAL FAALİYETİN KESİNTİSİZ SÜRÜP SÜRMEDİĞİ - DÖNEM İÇİNDE SİGORTALILIK İRADESİNİ ORTAYA KOYACAK ŞEKİLDE PRİM ÖDEMESİ YAPILIP YAPILMADIĞI Yargıtay-HG
2011/5-285 2011/320 - DİRENME KARARININ ONANMASI GEREĞİ- ZEMİN VE BİNANIN DEĞERLERİ TOPLAM BEDELİ ÜZERİNDEN DEĞER DÜŞÜKLÜĞÜ BELİRLENMESİ GEREĞİ - GEÇERSİZ BİLİRKİŞİ RAPORU ESAS ALINARAK FAZLAYA HÜKMEDİLMESİNİN İSABETSİZLİĞİ- KAMULAŞTIRMASIZ ELATMA NEDENİYLE TAZMİNAT DAVASI Yargıtay-HG
2011/20-196 2011/323 - KARAR DÜZELTME İSTEMİ - TAPU İPTALİ VE TESCİL DAVASI - DAVANIN TAŞINMAZLARIN TAMAMINA VEYA KAYITLARININ MİKTAR FAZLASINA YÖNELİK Mİ AÇILDIĞI - DAVANIN YOLSUZ TESCİL İDDİASINA DAYANILARAK ÇEKİŞMELİ TAŞINMAZLARIN TAMAMINA YÖNELİK OLARAK AÇILDIĞI Yargıtay-HG
2011/2-229 2011/326 - BOŞANMA DAVASI - TANIK SÖZLERİNİN TEMELİNDEN SARSILMA DURUMUNU KABULE ELVERİŞLİ OLMAYAN BEYANLAR OLMASI Yargıtay-HG
2011/4-208 2011/336 - ALACAK DAVASI - DAVANIN KABULÜ GEREKTİĞİ- VEZNE GÖREVLİSİNİN BÖLÜŞÜK KUSURU BULUNDUĞU - KASADA BİRİKEN PARALARIN KALABALIK ORTAMDA VE VEZNE CAMININ HEMEN ÖNÜNDE ÖNLEM ALINMAKSIZIN SAYILDIĞI Yargıtay-HG
2011/3-141 2011/293 - ALACAK DAVASI - İYİLEŞTİRME BEDELİ - KAT KARŞILIĞI İNŞAAT SÖZLEŞMESİ - GÖREVSİZLİK KARARI VERİLMESİ GEREĞİ- TARAFLAR ARASINDA GEÇERLİ BİR SATIŞ SÖZLEŞMESİ BULUNMAMASI - DAVANIN SEBEPSİZ ZENGİNLEŞME NEDENİYLE YAPILAN MASRAFLARIN TAHSİLİNE DAİR OLMASI Yargıtay-HG
2011/13-137 2011/299 - DİRENME KARARININ BOZULMASI GEREĞİ- İTİRAZIN İPTALİ VE MENFİ TESPİT DAVASI - MAHKEME KARARLARINDA YER ALMASI GEREKEN HUSUSLAR - KISA KARAR İLE GEREKÇELİ KARAR ARASINDA ÇELİŞKİ BULUNMASI Yargıtay-HG
2011/11-205 2011/305 - TAZMİNAT DAVASI - ESER NİTELİĞİNDEKİ FOTOĞRAFLARIN İZİNSİZ KULLANILDIĞI - DAVALININ İŞLETTİĞİ İKİ AYRI LOKANTADA DAVACIYA AİT FOTOĞRAFIN KULLANILDIĞI - FOTOĞRAFLARIN AYRI AYRI ESER NİTELİĞİNDE OLUP OLMADIKLARININ AÇIKLIĞA KAVUŞTURULMASI GEREĞİ Yargıtay-HG
2011/12-201 2011/309 - ŞİKAYET DAVASI - BORÇLUNUN BEYAN ETTİĞİ TARİHİN TEBLİĞ TARİHİ OLARAK TESPİTİ GEREĞİ- HACİZ TUTANAĞINDA YAPILAN TEBLİĞ İŞLEMİNDE BORÇLUNUN ADRESTE BULUNMAMA SEBEBİNİN YERİNE GETİRİLMEMESİ Yargıtay-HG
2011/3-166 2011/296 - MANEVİ TAZMİNAT DAVASI - OKUL MÜDÜRÜ OLAN DAVALININ ÖĞRETMEN OLAN DAVACIYA OLUMSUZ SİCİL VERMESİ - SİCİLİN DOLDURULMASI SIRASINDA DAVALININ ŞAHSİ VEYA KEYFİ NEDENLERLE HAREKET ETTİĞİNİN KANITLANMASI GEREĞİ Yargıtay-HG
2011/17-154 2011/297 - TASARRUFUN İPTALİ İSTEMİ - TEMYİZE KONU KARARIN YENİ GEREKÇEYE DAYALI YENİ BİR HÜKÜM NİTELİĞİNDE OLDUĞU - KURULAN YENİ HÜKMÜN TEMYİZEN İNCELENMESİ GÖREVİNİN ÖZEL DAİREYE AİT OLDUĞU Yargıtay-HG
                              
                                        www.neohukuk.net