***NEO HUKUK WEB MEVZUAT İÇTİHAT PROĞRAMIMZA GİRİLEN GÜNCEL İÇTİHATLAR*****
Esas No Karar No Başlık Makam
2010/11457 2012/929 MUVAZAALI BOŞANMA İSTİRDAT Yargıtay-HD10
2010/13691 2012/1552 ORMAN YANGINI MADDİ TAZMİNAT-GÖREV-AİLE MAHKEMESİ Yargıtay-HD4
2011/17148 2012/3500 İŞTİRAK NAFAKASI-TEDBİR NAFAKASI-YOKSULLUK NAFAKASI-GEÇİCİ ÖNLEMLER-MÜŞTEREK ÇOCUKLAR Yargıtay-HD12
2011/16450 2012/897 TAPU İPTALİ-HUKUKEN GEÇERSİZ SATIŞ-SEBEPSİZ ZENGİNLEŞME-ZİLYETLİK Yargıtay
2011/15590 2012/301 TAPU İPTALİ-TESCİL-ISLAH-SATIŞ VAADİ SÖZLEŞMESİ Yargıtay-HD14
2011/1578 2011/2826 KAT MALİKLERİ KURULU KARARININ İPTALİ İSTEMİ - YENİLİK VE İLAVELER - OTOPARK YAPILAN YERİN ANATAŞINMAZIN BAHÇESİ YA DA ARSA BOŞLUĞU OLUP OLMADIĞI - DAVANIN REDDİNİN İSABETSİZ OLUŞU - HÜKMÜN BOZULDUĞU Yargıtay-HD18
2009/26 2011/915 - CEZA HUKUKUNDA ZAMAN BAKIMINDAN UYGULAMA- SUÇA TEŞEBBÜS HALİ- FİKRİ İÇTİMA- CEZA HUKUKUNDA TAKDİRİ İNDİRİM NEDENLERİ- CEBİR SUÇU- HÜKMÜN GEREKÇESİNDE GÖSTERİLMESİ GEREKEN HUSUSLAR Yargıtay-CD4
2010/2-745 2011/27 - BOŞANMA DAVASI - DİRENME KARARININ BOZULDUĞU- DAVANIN REDDİNİN İSABETSİZ OLUŞU - ORTAK HAYATI TEMELİNDEN SARSACAK DERECEDE VE BİRLİĞİN DEVAMINA İMKAN VERMEYECEK NİTELİKTE GEÇİMSİZLİK- EŞLERİ BİRLİKTE YAŞAMAYA ZORLAMANIN ARTIK KANUNEN MÜMKÜN GÖRÜLMEDİĞİ Yargıtay-CD1
2008/3365 2011/161 - YÖNETMELİK DÜZENLEMESİNİN İPTALİ İSTEMİ - KANUNLARDA YER ALAN DÜZENLEMELERDE ŞANTİYE ŞEFİNİN AÇIKÇA MİMAR VE MÜHENDİS OLACAĞININ VURGULANMIŞ OLMASI - ŞANTİYE ŞEFİ OLABİLECEK MESLEK GRUPLARININ GENİŞLETİLMESİNE YÖNELİK DÜZENLEME YAPILAMAYACAK OLMASI Danıştay-D6
2008/22947 2011/838 - MUHAFAZA GÖREVİNİ KÖTÜYE KULLANMA SUÇU - SANIĞIN YEDİEMİN OLARAK ALDIĞI HACİZLİ MALLARI AYNEN SAKLAYIP KORUMA VE YETKİLİ MERCİ TARAFINDAN İSTENDİĞİNDE KENDİSİNE TESLİM EDİLEN YERDE İADE ETMEKLE YÜKÜMLÜ - SUÇUN PASİF NİTELİKLİ BİR DAVRANIŞLA İŞLENEMEYECE Yargıtay-CD2
2010/17688 2011/655 - PATLAYICI MADDE BULUNDURMA VE SİLAHLI TERÖR ÖRGÜTÜ ADINA SUÇ İŞLEME SUÇLARI Yargıtay-CD9
2010/22676 2011/816 - HAKARET VE TEHDİT SUÇLARI - SANIĞIN KATILANIN AMELİYATLI KOLUNDAN TUTUP İTEKLEDİĞİ - CANININ ACIMASI NEDENİYLE SİNİRLENEREK ŞEREFSİZ DEMİŞ OLABİLECEĞİNİ SAVUNAN SANIK - HAKARET SUÇU YÖNÜNDEN ÖZEL OLARAK DÜZENLENMİŞ BULUNAN TAHRİK HÜKMÜNÜN UYGULANACAĞI Yargıtay-CD4
2010/25586 2011/898 - İMAR KİRLİLİĞİNE NEDEN OLMA SUÇU - MEYDANA GELMİŞ SOMUT BİR ZARAR SAPTANMADIĞI - ETKİN PİŞMANLIK HÜKMÜNÜN UYGULANMA OLANAĞI BULUNMASININ HÜKMÜN AÇIKLANMASININ GERİ BIRAKILMASINA YASAL BİR ENGEL OLUŞTURAMAYACAĞI Yargıtay-CD4
2010/20342 2011/938 - YAĞMA SUÇU - KUŞKUDAN SANIK YARARLANIR KURALI- SANIKLARIN OLAY BÖLGESİNDE DEVRİYE NÖBETİ TUTTUKLARININ BELİRLENDİĞİ - MAĞDURLARLA SANIKLARIN YÜZLEŞTİRME VE TEŞHİS İŞLEMİNİN YAPTIRILMAMASI - SAĞLIKLI BİR TEŞHİS YAPTIRILMASININ OLANAKLI BULUNMAMAS Yargıtay-CD6
2010/12992 2011/1010 - İFLASIN ERTELENMESİ DAVASI - İTİRAZLAR ÇERÇEVESİNDE YENİ BİR BİLİRKİŞİ KURULUNDAN RAPOR ALINMASI GEREĞİ- ÖDENMEMİŞ SERMAYESİ OLAN BİR ŞİRKETİN İYİLEŞTİRME PROJESİNİN DE CİDDİ VE İNANDIRICI KABUL EDİLEMEYECEĞİ Yargıtay-HD19
2009/8618 2011/339 - KASTEN ÖLDÜRMEYE TEŞEBBÜS VE İZİNSİZ SİLAH TAŞIMA SUÇLARI - SANIK HAKKINDA MÜKERRİRLERE ÖZGÜ İNFAZ REJİMİ UYGULANDIĞI - REJİMİN UYGULANDIĞI SIRADA TEKERRÜRE ESAS ALINAN MAHKUMİYET İLAMININ HÜKÜM FIKRASINDA AÇIKÇA GÖSTERİLMEMESİ Yargıtay-CD1
2009/3203 2011/612 - DİKKATSİZLİK VE TEDBİRSİZLİKLE ÖLÜME SEBEBİYET VERME - SANIĞIN HÜKÜMDEN ÖNCE ÖLDÜĞÜ Yargıtay-CD9
2010/7433 2011/332 -ADAM ÖLDÜRME-YAĞMA SUÇUNU VE CİNSEL İSTİSMARI KOLAYLAŞTIRMAK MAKSADIYLA ÖLDÜRME -HÜKMÜN DÜZELTİLEREK ONANMASI GEREĞİ Yargıtay-CD1
2010/7538 2011/352 -KASTEN ÖLDÜRMEK SUÇU -SANIK HAKKINDA TAHRİK NEDENİYLE İNDİRİM YAPILMASI GEREKTİĞİNİN DÜŞÜNÜLMEMESİ-HÜKMÜN BOZULMASI GEREĞİ Yargıtay-CD1
2010/44003 2011/1701 - İŞÇİ ALACAKLARI DAVASI- İŞÇİNİN İŞ SÖZLEŞMESİNİ ÖDENMEYEN İŞÇİLİK ALACAKLARI SEBEBİYLE HAKLI OLARAK FESHETTİĞİ HAKLI NEDENE DAYANAN FESİHLERDE İHBAR TAZMİNATINA HAK KAZANILAMAYACAĞI Yargıtay-HD9
2010/14169 2011/1083 - İRTİFAK HAKKI TESİS VE TESCİLİ DAVASI - KAMULAŞTIRMA - KADASTRO TUTANAĞI VE EKLERİNDEN KADASTRO TESPİTİNİN KESİNLEŞTİĞİ - ON YILLIK HAK DÜŞÜRÜCÜ SÜRE GEÇTİKTEN SONRA AÇILAN DAVANIN REDDİ GEREĞİ Yargıtay-HD18
2010/32900 2011/1446 - MÜESSİR FİİL SUÇU - SANIĞIN GEREKÇELİ KARARIN KENDİSİNE TEBLİĞİNİ İSTEMESİ - HÜKMÜN DAVADA TARAF OLAN EŞE TEBLİĞİNİN GEÇERSİZ OLMASI - HÜKMÜN TEBLİĞİ VE DAİREYE GÖNDERİLMESİ İÇİN İADESİNE KARAR VERİLDİĞİ Yargıtay-CD2
2008/22422 2011/662 - SİLAHLA YAĞMA SUÇU - SANIĞIN İŞYERİNDE MÜŞTERİLERİ RAHATSIZ ETMESİ - EYLEMLERİN NE SURETLE KATILANIN İŞLETTİĞİ BARIN TİCARİ FAALİYETİNİN VE ÇALIŞMASININ ENGELLENMESİNE YÖNELİK OLDUĞU Yargıtay-CD4
2010/9654 2011/421 - KADASTRO TESPİTİ Yargıtay-HD16
2010/11360 2011/1245 - HAKEM KURULU KARARINA İTİRAZ - CEP TELEFONUNUN KLONLANMASI- AYIPLI MAL Yargıtay-HD13
2009/7835 2011/901 - POLİÇENİN RIZA DIŞI ELDEN ÇIKMASI VE ALINACAK TEDBİRLER Yargıtay-HD13
2010/5030 2011/594 - TASARRUFUN İPTALİ Yargıtay-HD17
2007/10479 2011/683 - NİTELİKLİ HIRSIZLIK- MALVARLIĞINA KARŞI SUÇLARDA ETKİN PİŞMANLIK Yargıtay-CD6
2008/22281 2011/639 - HAKARET SUÇU- HAKSIZ FİİL NEDENİYLE VEYA KARŞILIKLI HAKARET Yargıtay-CD4
2010/51527 2011/1385 - İŞE İADE DAVASI- HÜKMÜN BOZULDUĞU- ASIL ALT İŞVEREN İLİŞKİSİ- DAVACININ BU İŞTE ÇALIŞTIRILIP ÇALIŞTIRILMAYACAĞI- BİLİRKİŞİLERDEN AYRINTILI RAPOR ALINMASI GEREĞİ Yargıtay-HD9
2009/7773 2011/919 - ALACAK DAVASI - KASKO SİGORTALI ARACIN YÜK TAŞIMA İŞİNDE KULLANILDIĞI SIRADA HASARLANMASI - YETKİLİ MAHKEME - YETKİ İTİRAZINDA BULUNMAYAN VEYA USULÜNE UYGUN YETKİ İTİRAZINDA BULUNMAYANLAR BAKIMINDAN MAHKEMENİN YETKİSİNİN KESİNLEŞTİĞİ - HÜKMÜN BOZULDUĞU Yargıtay-HD11
2010/7316 2011/918 - TEMYİZ İTİRAZLARININ REDDİ GEREĞİ- FİNANSAL KİRALAMA KONUSU CİHAZIN AYNEN İADESİ VEYA BEDELİNİN TAHSİLİ İSTEMİ - KİRALAMA KONUSU CİHAZIN DAVACI ELİNDE OLDUĞU - KİRALAMA KONUSU CİHAZIN DAVA DIŞI ÜÇÜNCÜ KİŞİLERE KİRALANDIĞI Yargıtay-HD19
2010/20993 2011/1159 - NAFAKA DAVASI - UYGUN BİR NAFAKAYA HÜKMEDİLMESİ GEREĞİ- NAFAKA MİKTARININ ÇOCUĞUN DEĞİŞEN İHTİYAÇLARINI KARŞILAMADA YETERSİZ KALMASI - NAFAKAYA HÜKMEDİLDİĞİ TARİHTE BEŞ YAŞINDA OLAN MÜŞTEREK ÇOCUĞUN DOKUZ YAŞINA GELMİŞ OLMASI Yargıtay-HD3
2010/4093 2011/291 - REKABET KURULU KARARININ İPTALİ İSTEMİ- YAPI DENETİM SEKTÖRÜNDE UYGULANAN ROTASYON SİSTEMİNE SON VERİLMESİ KONUSUNDA YAPI DENETİM KURULUŞLARI BİRLİĞİ ŞUBESİNİN UYARILMASI- KURUL KARARININ İDARİ DAVAYA KONU EDİLEBİLECEK NİTELİKLERİ TAŞIMAMASI Danıştay-D13
2010/12075 2011/1239 -BANKACILIK KANUNUNA AYKIRILIK-TEDİYE FİŞLERİ KULLANILARAK BANKA PARASININ ZİMMETE GEÇİRİLMESİ -TEDİYE FİŞİNDE MUDİYE AİT SAHTE İMZANIN BENZETİLMİŞ VE ALDATICI OLUP OLMAMASININ SAPTANMASI Yargıtay-CD7
2011/281 2011/670 - TESPİT DAVASI - DAVACININ TALEBİ ÜZERİNE TARIM BAĞ-KUR SİGORTALILIĞININ İPTAL EDİLMESİ - DAVACININ TALEP ETTİĞİ TARİHLER ARASINDA SİGORTALI OLUP OLMADIĞI - HUKUKİ YARARININ YOKLUĞU NEDENİYLE DAVANIN REDDİNE KARAR VERİLMESİ GEREĞİ Yargıtay-HD21
2010/12142 2011/684 - NÜFUS KÜTÜĞÜNDE ANNE İSMİNİN DÜZELTİLMESİ Yargıtay-HD18
2010/12143 2011/689 - YAŞ TASHİHİ Yargıtay-HD18
2010/12144 2011/690 - DOĞUM TARİHİNİN DÜZELTİLMESİ Yargıtay-HD18
2010/12140 2011/683 -NUFÜS KAYDINA ANNESİNİN İSMİNİN YANLIŞ YAZILMASININ DÜZELTİLMESİ İSTEMİ Yargıtay-HD18
2010/12141 2011/691 - DOĞUM TARİHİNİN DÜZELTİLMESİ Yargıtay-HD18
2010/10784 2011/1432 - VELAYETİN DEĞİŞTİRİLMESİ İSTEMİ - VELAYETİN KAMU DÜZENİ İLE İLGİLİ OLUŞU - DAVALININ KABULÜNÜN SONUÇ DOĞURMAYACAĞI- MÜŞTEREK ÇOCUKLARIN VELAYETİNİN BABAYA VERİLMESİ Yargıtay-HD2
2011/374 2011/214 - ADAM ÖLDÜRME VE İZİNSİZ SİLAH TAŞIMA SUÇLARI - SANIĞIN TOPLULUK İÇERİSİNDE TABANCA İLE OYNADIĞI VE NETİCEYİ İSTEMEMESİNE KARŞIN NETİCENİN MEYDANA GELMESİNDE KUSURLU BULUNDUĞU - BİLİNÇLİ TAKSİRLE ÖLDÜRME SUÇUNDAN CEZALANDIRILMASI GEREĞİ Yargıtay-CD1
2010/13164 2011/776 - KAMULAŞTIRMA DAVASI - TAŞINMAZIN DAİMİ İRTİFAK HAKKI TESİSİ İÇİN KAMULAŞTIRILDIĞI - MAHKEMECE DAVANIN AÇILIŞ TARİHİ İLE KAMULAŞTIRMA KARARININ TEBLİĞİ TARİHİ İTİBARİYLE KOŞULLARIN OLUŞUP OLUŞMADIĞININ ARAŞTIRILARAK KARAR VERİLMESİ GEREĞİ Yargıtay-HD18
2010/1160 2011/1408 - UYUŞTURUCU MADDE TİCARETİ YAPMA VE KULLANMAK İÇİN UYUŞTURUCU MADDE BULUNDURMA SUÇLARI - SANIKLAR HAKKINDA UYGULANACAK SEÇENEKLİ YAPTIRIMLAR - HAPİS CEZASI İLE BİRLİKTE TEDAVİ VE DENETİMLİ SERBESTLİK TEDBİRİ SEÇENEĞİNİN UYGULANMASININ İSABETSİZLİĞİ Yargıtay-CD10
2010/2077 2011/134 - SORUŞTURMA İZNİ VERİLMEMESİ KARARININ İPTALİ İSTEMİ - İLGİLİLER HAKKINDA EVVELCE SORUŞTURMA İZNİ VERİLDİĞİ - DOSYADAKİ EYLEMİN EVVELCE ÖN İNCELEME YAPILAN EYLEMİN KAPSAMINDA KALDIĞI - İSNAT EDİLEN EYLEM NEDENİYLE HERHANGİ BİR KARAR VERİLMEMESİ GEREKTİĞİ Danıştay-D1
2010/14080 2011/681 - SIRA CETVELİNİN İPTALİ DAVASI- HACİZ MÜZEKKERESİ - ALACAĞIN DOĞDUĞU TARİHTEN ÖNCE GÖNDERİLEN HACİZ YAZILARININ BİR HÜKÜM İFADE ETMEYECEĞİ - BELİRLENEN TARİHTEN SONRA GÖNDERİLEN HACİZ YAZILARININ DİKKATE ALINMASI GEREĞİ Yargıtay-HD19
2010/6386 2011/736 - İTİRAZIN İPTALİ- KARŞILIKSIZ ÇEK- BANKANIN SORUMLULUĞU Yargıtay-HD19
             www.neohukuk.net